hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Enterprise printers - Opdater firmware vha. et USB-flashdrev eller den integrerede webserver (EWS)

Indledning
Ligesom Service Packs til operativsystemer leverer HP firmwareopdateringer til printere for at afhjælpe kendte problemer og tilføje nye funktioner i hele printerens supportlevetid. For at sikre, at printeren er opdateret, anbefaler HP, at firmwaren til HP Enterprise-modeller opdateres.
  bemærk:
Hvis du har en anden LaserJet-model fra HP, er det ikke nødvendigvis tilrådeligt at foretage en firmwareopdatering. Læs ReadMe-filen til disse printere, før du foretager en firmwareopdatering.
Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du opdaterer firmwaren for en enkelt printer, når printeren har status som klar eller i fejltilstand.
  bemærk:
Status som "klar" angives enten ved, at Klar vises på kontrolpanelet, eller at alle lysdioder lyser vedvarende, efter at printeren har fuldført initialiseringen.
Du kan få instruktioner i at opdatere firmwaren for flere printere på én gang via HP Web Jetadmin under Update firmware using HP Web Jetadmin (Opdatér firmware vha. Web Jetadmin) (c03840408) (på engelsk).
Du kan få flere oplysninger om opdatering af Jetdirect-printerservere vha. HP Web Jetadmin eller HP Download Manager med FTP eller den integrerede Jetdirect-webserver under www.hp.com/go/wja_firmware.
Det skal du vide
Før du udfører en firmwareopdatering, skal du gennemgå disse krav:
 • Denne printer kan ikke opdateres vha. de traditionelle FTP-, LPR- eller Port 9100-metoder.
 • Hvis du har en tredjepartsløsning, anbefaler HP, at du kontakter leverandøren for at sikre, at den nyeste firmwareversion er kompatibel med tredjepartsløsningen.
 • Det kan tage 10 til 30 minutter eller længere at gennemføre en firmwareopdatering afhængigt af computerens hastighed og forbindelsestypen til printeren, ligesom det afhænger af eventuelle afventende udskriftsjob i printerkøen.
 • Firmwareopdateringsprocessen kræver en netværksforbindelse eller et USB-flashdrev.
 • For at få adgang til visse menuer i kontrolpanelet kan det være nødvendigt at have administratorrettigheder eller en adgangskode.
Om nedgradering af firmware
Hvis du forsøger at nedgradere firmwaren fra en ekstern placering til en version, der er ældre end FutureSmart Version 4, mislykkes nedgraderingen for nogle nyere HP Enterprise-printermodeller, og du får en 99.02.32-kontrolpanelfejl og en 33.05.09-hændelseslogmeddelelse.
Dette kan skyldes en ny sikkerhedsfunktion, der kræver, at en person skal være til stede ved printeren for at udføre en firmwarenedgradering og forhindre, at SureStart HP-printere nedgraderes eksternt. Dette gælder for HP Enterprise-modellerne M506 M552, M553, M604, M605 og M606. Andre HP-Enterprise-printermodeller vil ikke have dette problem. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne funktion, skal du gå til Integrerede sikkerhedsfunktioner (c05146154).
HP anbefaler at bruge den seneste tilgængelige firmware, men hvis en nedgradering er strengt nødvendig, kan du bruge menuen Preboot (Opstart) på kontrolpanelet til at nedgradere firmwaren og undgå eventuelle fejl. Ethvert forsøg på at nedgradere firmwaren eksternt - eller på at nedgradere ved hjælp af menuen Enhedsvedligeholdelse, printerens integrerede webserver eller Web Jetadmin - resulterer i en fejl, og nedgradering mislykkes. Hvis du ønsker instruktioner til, hvordan man nedgraderer firmware på en enkelt printer ved hjælp af menuen Opstart med et USB-flashdrev, skal du se Metode 3: USB-flashdrev – menuen Opstart i trin 3: Opdater firmwaren-afsnittet i dette dokument.
Trin 1: Find den firmwareversion, der er installeret på printeren i øjeblikket
For at finde den firmwareversion, der er installeret på printeren i øjeblikket, kan du udskrive en konfigurationsside ved hjælp af en af metoderne nedenfor.
  bemærk:
Hvis printeren er i fejltilstand, skal du gå videre til metode 3: USB-flashdrev – menuen Opstart i trin 3: Opdater firmwaren-afsnittet i dette dokument.
Metode 1: Udskriv en konfigurationsside fra printerens kontrolpanel
Følg nedenstående trin for at udskrive en konfigurationsside fra printerens kontrolpanel.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Rapporter
  • Konfig.-/statussider
 3. Tryk på menupunktet Konfigurationsside for at markere det.
 4. Vælg Udskriv for at udskrive konfigurationssiden.
 5. På konfigurationssiden skal du se afsnittet Enhedsoplysninger for at kontrollere firmwareversionen og firmware-datokode som i følgende eksempel:
  • Firmwareversion: 2131029_189663 (installeret version)
  • Firmwaredatokode: 20110811 (versionsdato)
FutureSmart 4
 1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og vælge Rapporter.
 2. Vælg Konfiguration/statussider.
 3. Vælg Konfigurationsside.
 4. Vælg Udskriv for at udskrive konfigurationssiden.
 5. På konfigurationssiden skal du se afsnittet Enhedsoplysninger for at kontrollere firmwareversionen og firmware-datokode som i følgende eksempel:
  • Firmwareversion: 2131029_189663 (installeret version)
  • Firmwaredatokode: 20110811 (versionsdato)
Metode 2: Udskriv en konfigurationsside fra den integrerede webserver (EWS)
Følg nedenstående trin for at udskrive en konfigurationsside fra den integrerede webserver (EWS).
 1. Før du kan få adgang til EWS'en, skal du finde printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel ved hjælp af følgende trin:
    bemærk:
  Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet. Se tabellen i det tidligere afsnit i dette dokument for at bestemme dit kontrolpanels type.
  • FutureSmart 3: Tryk på knappen Netværk på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
  • FutureSmart 4: Fra startskærmen på printerens kontrolpanel skal du trykke på ikonet Oplysninger og derefter trykke på knappen Netværk for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
 2. Åbn en browser, og indtast printerens IP-adresse eller værtsnavn i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens kontrolpanel. Tryk på tasten Enter på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i browserens adressefelt
    bemærk:
  Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgang til webstedet muligvis er usikker, skal du vælge at fortsætte. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.
 3. Vælg Udskriftsvenlige rapporter og sider i venstre navigationsrude på startskærmbillede for EWS, vælg Konfigurationsside, og vælg derefter Udskriv for at udskrive konfigurationssiden.
 4. På konfigurationssiden skal du se afsnittet Enhedsoplysninger for at kontrollere firmwareversionen og firmware-datokode som i følgende eksempel:
  • Firmwareversion: 2131029_189663 (installeret version)
  • Firmwaredatokode: 20110811 (versionsdato)
Trin 2: Hent den nyeste firmware
Den HP LaserJet-firmwareoverførsel, der er tilgængelig på www.hp.com, indeholder firmware til printeren, integreret Jetdirect (hvis det er relevant) samt tilbehør til HP-papirhåndtering, som bruges sammen med printeren, i en samlet, brugervenlig fil.
 1. Gå til HP Support.
 2. Vælg Drivere og downloads, indtast printerens navn/nummer i søgefeltet, klik på Kør, og vælg derefter din model på listen over søgeresultater.
 3. Rul til slutningen af listen over operativsystemer, og vælg derefter Uafhængigt af operativsystem.
 4. I afsnittet Firmware skal du finde den nyeste firmwarefil, vælge Download og derefter vælge Save (Gem).
    bemærk:
  Hvis du vil se de seneste forbedringer, rettelser og andre nyttige oplysninger, skal du vælge filnavnet for firmwaren og derefter vælge fanen Readme (Vigtigt).
 5. Vælg Open folder (Åbn mappe), eller find frem til den placering, hvor du har gemt filen, højreklik på .zip-filen, og udpak alle filerne.
 6. Bemærk .bdl-filens placering.
    bemærk:
  Firmwarefilen er i formatet "xxxxxxx.bdl", hvor "xxxxxxxx" angiver firmwarens filnavn, og ".bdl" er filtypenavnet. Denne fil startes eller installeres ikke automatisk.
Trin 3: Opdatering af firmwaren
Der er tre understøttede metoder til at gennemføre en firmwareopdatering på denne printer. Brug kun én af følgende metoder til at opdatere firmwaren på denne printer enten lokalt eller eksternt. Hvis printeren er i fejltilstand, skal du bruge Metode 3: USB-flashdrev – menuen Preboot (Opstart).
  bemærk:
Afhængigt af firmwareversionen kan metoden med menuen Opstart vha. et USB-flashdrev (anvendes normalt, når printeren er i fejltilstand) muligvis stadig anbefales, selvom printeren er i klar-tilstand.
Metode 1: Integreret webserver (EWS)
Brug den integrerede webserver (EWS) til at opdatere firmwaren eksternt på en netværkstilsluttet printer. Disse trin bør kun bruges, hvis printeren kan starte op i tilstanden Ready (Klar). For en USB-tilsluttet printer skal du gå videre til Metode 2: USB-flashdrev – menuen Device Maintenance (Enhedsvedligeholdelse).
  bemærk:
Hvis opdateringsprocessen ikke kan fuldføres, eller hvis du får vist en fejlmeddelelse om forkert/beskadiget fil, mens du bruger den integrerede webserver til at opdatere firmwaren, bør printeren stadig fungere korrekt, men firmwareopdateringen fuldføres ikke. Prøv at opdatere firmwaren vha. metoden med USB-flashdrev. Ved at opdatere firmwaren fra version 11.1 til 11.3 er det muligt at eliminere denne hændelse.
Følg instruktionerne nedenfor, og/eller se følgende video.
Hvis videoen ikke afspilles, skal du klikke her for at se den på YouTube.
 1. Slå printeren fra og derefter til, og vent, indtil den er i tilstanden Ready (Klar).
    bemærk:
  Hvis der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet, skal du rette fejlen først. Hvis fejlmeddelelsen vises kontinuerligt, skal du se metode 3: Opdatering af firmware vha. et USB-flashdrev – menuen Preboot (Opstart).
 2. Åbn en browser, skriv printerens IP-adresse i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som den vises på konfigurationssiden, og tryk derefter på Enter.
  Den integrerede webserver (EWS) åbnes.
 3. Vælg fanen General (Generelt).
 4. Vælg Firmwareopgradering i venstre rude, og vælg derefter Gennemse eller Vælg fil (afhængigt af versionen af EWS).
    bemærk:
  Hvis advarslen Der skal angives en administratoradgangskode vises, skal du vælge fanen Sikkerhed, vælge indstillingen Generel sikkerhed i venstre rude og derefter nulstille adgangskoden i afsnittet Indstil den lokale administratoradgangskode.
 5. Find frem til den placering, som firmwarefilerne er blevet udpakket fra, vælg .bdl-filen, vælg Installér, og vent derefter, indtil opdateringsprocessen er fuldført.
    bemærk:
  Undlad at lukke browservinduet, indtil den integrerede webserver (EWS) fra HP viser bekræftelsessiden.
 6. På EWS-bekræftelsessiden skal du vælge Genstart nu eller slukke printeren og derpå tænde den igen.
    bemærk:
  Printeren starter IKKE automatisk op. For at sikre, at firmwareopdateringen bliver fuldført, skal du sørge for at genstarte printeren.
 7. Når printeren er online igen, skal du udskrive en konfigurationsside og kontrollere, at den nye firmwareversion er installeret.
Metode 2: USB-flashdrev – menuen Vedligeholdelse
Brug et bærbart USB-flashdrev til at opdatere firmwaren direkte fra printerens kontrolpanel. Disse trin bør kun bruges, hvis printeren kan starte op i tilstanden Ready (Klar).
Følg instruktionerne nedenfor, og/eller se følgende video.
Hvis videoen ikke afspilles, skal du klikke her for at se den på YouTube.
 1. Kopiér .bdl-filen (hentet tidligere) til et bærbart USB-flashdrev.
    bemærk:
  USB-flashdrev med en cd-formateret partition bliver muligvis ikke genkendt af printeren. Det kan være nødvendigt at prøve med et andet USB-flashdrev.
 2. Slå printeren fra og derefter til, og vent, indtil den er i tilstanden Ready (Klar).
    bemærk:
  Hvis der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet, skal du rette fejlen først. Hvis fejlmeddelelsen vises kontinuerligt, skal du se metode 3: Opdatering af firmware vha. et USB-flashdrev – menuen Preboot (Opstart).
 3. På printerens kontrolpanel skal du navigere til indstillingen USB-firmwareopgradering vha. følgende trin:
    bemærk:
  Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
  • FutureSmart 3: På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og vælge Vedligeholdelse af enhed og derefter USB-firmwareopgradering.
  • FutureSmart 4: På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du vælge Supportværktøjer, vælge Vedligeholdelse og derefter vælge USB-firmwareopgradering.
 4. Indsæt USB-flashdrevet med .bdl-filen i USB-porten på forsiden af printeren (fjern forseglingen, hvis det er nødvendigt).
    bemærk:
  Hvis meddelelsen Ingen USB-thumbdrivefiler fundet vises på kontrolpanelet, skal du sørge for, at .bdl-filen gemmes i det primære bibliotek og ikke er placeret i en mappe. Hvis meddelelsen vises kontinuerligt, kan du prøve med et andet USB-flashdrev.
 5. Vælg .bdl-filen, og vælg derefter OK eller Upgrade (Opgradér).
    bemærk:
  Hvis der er mere end én .bdl-fil på lagerenheden, skal du sørge for at vælge den korrekte fil til printeren og firmwareversionen.
 6. Hvis du får vist en meddelelse, hvor du bliver bedt om at geninstallere den samme version, skifte tilbage til en ældre version eller opgradere til den nyere version, skal du sørge for, at den korrekte firmwarerevision er valgt og derefter vælge OK eller vælge Geninstaller, Tilbagefør eller Opgrader.
 7. Vent, indtil opdateringsprocessen er fuldført, og printeren er startet automatisk op.
 8. Når printeren er online igen, skal du udskrive en konfigurationsside og kontrollere, at den nye firmwareversion er installeret.
Metode 3: USB-flashdrev – menuen Preboot (Opstart).
Det kan være nødvendigt at opgradere firmwaren for at løse et problem med en enkelt printer. Når printeren er i fejltilstand, kan menuen Opstart bruges til at opdatere firmwaren direkte fra kontrolpanelet vha. et bærbart USB-flashdrev.
  bemærk:
Du skal IKKE udføre disse trin for at opdatere firmwaren for en printer, der er i klar-tilstand, medmindre dette anbefales. Hvis meddelelsen Disken er fuld vises, når du bruger denne metode, skal du kontakte HP's supportcenter i dit område og få hjælp til at udføre fejlfinding af problemet.
 1. Kopiér .bdl-filen (hentet tidligere) til et USB-flashdrev.
    bemærk:
  USB-flashdrev med en cd-formateret partition bliver muligvis ikke genkendt af printeren. Det kan være nødvendigt at prøve med et andet USB-flashdrev.
 2. Åbn menuen Preboot (Opstart) på kontrolpanelet.
  • Sluk printeren, og tænd den igen. Når HP-logoet vises på kontrolpanelet, og alle tre lysdioder Ready (Klar), Data og Attention (Advarsel) lyser kontinuerligt, skal du trykke på .
   ELLER
  • Sluk printeren, og tænd den igen. Når 1/8 vises under HP-logoet på kontrolpanel, skal du trykke på logoet.
 3. Rul til og vælg Administrator.
    bemærk:
  Du kan rulle på kontrolpanelet ved hjælp af rullepanelet på den berøringsfølsomme skærm eller på knapperne med pil og og pil ned. Hvis det fremgår af den berøringsfølsomme skærm, skal du bruge knapperne 3 (op) og 9 (ned) på kontrolpanelet til at rulle.
 4. Rul til og vælg Download.
 5. Indsæt USB-flashdrevet med .bdl-filen i USB-porten på forsiden af printeren (fjern forseglingen, hvis det er nødvendigt).
    bemærk:
  Hvis meddelelsen No USB Thumbdrive Files Found (Ingen USB-thumbdrivefiler fundet) vises på kontrolpanelet, skal du sørge for, at .bdl-filen gemmes i det primære bibliotek og ikke er placeret i en mappe. Hvis meddelelsen vises kontinuerligt, kan du prøve med et andet USB-flashdrev.
 6. Rul til og vælg USB Thumbdrive.
 7. Vælg .bdl-filen, vælg OK eller knappen 6, og vent derefter, indtil opdateringsprocessen er fuldført.
    bemærk:
  Hvis der er mere end én .bdl-fil på lagerenheden, skal du sørge for at rulle til og vælge den korrekte fil til printeren og firmwareversionen.
 8. Når Complete (Fuldført) vises på kontrolpanelet, skal du vælge tilbagepilen , indtil Continue (Fortsæt) vises. Vælg Continue (Fortsæt), og vent derefter, indtil printeren genstarter automatisk.
 9. Når printeren er online igen, skal du udskrive en konfigurationsside og kontrollere, at den nye firmwareversion er installeret.
Relevante printere
Dette dokument vedrører modeller af typen HP LaserJet Enterprise, HP Officejet Enterprise og HP PageWide Enterprise.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...