hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Deskjet 2540 All-in-One Series - Beskrivelse af produktets kontrolpanel

Kontrolpanelets funktioner
Figur : Kontrolpanelets funktioner
Funktion
Beskrivelse
1
Knappen Til: Tænder eller slukker printeren. Når printeren er slukket, har den stadig et minimalt strømforbrug. For helt at afbryde strømmen skal du slukke printeren og tage netledningen ud.
2
Knappen Annuller : Stopper den aktuelle handling.
3
Trådløst-statusindikator og -knap: Aktiverer og deaktiverer printerens trådløse funktioner. Blåt lys angiver, at der er trådløs forbindelse. Hold knappen nede i mere end 3 sekunder, indtil indikatoren blinker, for at starte WPS-trykknapfunktionen (Wi-Fi Protected Setup).
4
Statusindikator for Direkte trådløs og knap: Aktiverer og deaktiverer HP direkte trådløs. Hvidt lys indikerer status på HP direkte trådløs. Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at udskrive direkte trådløs-siden med oplysninger, som omfatter navnet og adgangskoden, som skal bruges til at oprette forbindelse til direkte trådløs.
5
Knappen Start kopi, Sort: Starter sort/hvid kopiering. Fungerer som genoptag-knap efter løsning af udskrivningsproblemer.
6
Knappen Start kopi, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. Fungerer som genoptag-knap efter løsning af udskrivningsproblemer.
7
Advarselsindikator: Angiver, at der er papirstop, printeren er løbet tør for papir, eller der er sket noget, der kræver brugerens indgriben.
8
Patronindikatorer: Indikerer lav blæktilstand eller blækpatronproblemer.
9
Kontrolpanelets display: Indikerer antallet af kopier, mediefejl og trådløs status.
Indikatorer
Afbryderindikator
Figur : Afbryderindikator
Indikators adfærd
Beskrivelse
Off
Printeren er slukket.
Dæmp
Angiver, at printeren er i dvaletilstand. Printeren går automatisk i dvale efter 5 minutter uden aktivitet.
Blinker
Printeren er ved at behandle et job.
Til
Printeren er tændt.
Statusindikator for Direkte trådløs
Figur : Statusindikator for Direkte trådløs
Indikators adfærd
Beskrivelse
Off
HP direkte trådløs er slukket.
Blinker
HP direkte trådløs er ved at tænde.
Til
HP direkte trådløs er tændt og klar til brug.
Nedenfor kan du læse mere om, hvad lysene i indikatorerne betyder, og hvad du skal gøre.
Indikators adfærd
Årsag og løsning
Advarselsindikator blinker.
 • Udbakken er lukket, når der forsøges at udskrive.
  Åbn udskriftsbakken.
 • Scanneren fungerer ikke.
  Sluk og tænd igen for printeren.
Kontakt HP, hvis problemet varer ved. Der kan stadig udskrives på printeren, selvom scanneren ikke fungerer.
Advarselsindikator og begge patronindikatorer blinker.
 • Dækslet til blækpatronerne er åbent.
  Luk patrondækslet.
 • Dækslet til blækpatronerne er åbent og en eller flere blækpatroner er i fejltilstand.
  Fjern blækpatronerne, og sæt dem i igen, luk herefter dækslet til blækpatronerne.
 • Patronholderen inde i printeren er stoppet.
  Åbn dækslet til blækpatronerne, og kontroller, at der ikke er noget, der forhindrer holderen i at flytte sig. Skub holderen til højre, luk dækslet, og tryk på en hvilken som helst knap, undtagen Annuller , for at fortsætte.
Begge patronindikatorer blinker.
Begge patroner mangler, eller også har de stadig tape på eller kan være defekte.
 • Isæt manglende blækpatroner, fjern tapen fra blækpatronerne, eller udskift de defekte blækpatroner.
 • Hvis udskriftskvaliteten er ringe, bør du overveje at udskifte blækpatronen.
 • Udskift blækpatronerne, hvis de er defekte.
Én patronindikator blinker
Hvis en patronindikator blinker, betyder det, at der er et problem med den tilsvarende blækpatron. Blækpatronen kan være sat forkert i, inkompatibel eller ved at være tom.
 • Hvis der vises en meddelelse på computerens skærm, skal du læse den for at få flere oplysninger om problemet.
 • Hvis der ikke vises en meddelelse på computerens skærm, skal du prøve at tage patronen ud og sætte den i igen.
 • Kontroller, at du bruger de korrekte HP-blækpatroner til printeren.
 • Hvis udskriftskvaliteten er ringe, bør du overveje at udskifte blækpatronen.
Indikatoren for mediefejl og Advarselsindikator blinker.
 • Der er ikke mere papir, eller også kan papiret ikke indføres.
  Læg papir i, og tryk på en hvilken som helst knap, undtagen Annuller , for at fortsætte udskrivningen.
 • Der er papirstop.
  Fjern det papir, der sidder fast, og tryk på en vilkårlig knap, men ikke Annuller , for at fortsætte.
Begge patronindikatorer blinker
Begge blækpatroner er ved at være tomme og skal snart udskiftes.
 • Fortsæt til udskrivning ved at bruge den blæk, der anslås at være tilbage i blækpatronerne. Det kan desuden have en indvirkning på udskriftskvaliteten.
 • Hvis udskriftskvaliteten er ringe, bør du overveje at udskifte blækpatronerne.
En patronindikator lyser.
 • Den tilsvarende blækpatron er ved at være tom og skal snart udskiftes.
  • Fortsæt til udskrivning ved at bruge den blæk, der anslås at være tilbage i blækpatronerne. Det kan desuden have en indvirkning på udskriftskvaliteten.
  • Hvis udskriftskvaliteten er ringe, bør du overveje at udskifte blækpatronen.
 • En tilsvarende blækpatron har stadig tape på, mangler eller er forfalsket.
  • Isæt blækpatronerne, fjern tapen fra blækpatronerne, eller udskift de defekte blækpatroner.
  • Udskift blækpatronen, hvis den er defekt.
  • Hvis blækpatronen er forfalsket, skal du udskifte den tilsvarende blækpatron med en original HP-blækpatron eller trykke på en hvilken som helst knap, undtagen knappen Annuller , for at fortsætte udskrivningen.
Trådløst-indikatoren er slukket.
Trådløst er slået fra.
Tryk på knappen Trådløst for at aktivere det trådløse netværk.
Trådløst-statusindikatoren blinker og signallinjen bevæger sig i cirkler.
 • Printeren etablerer en trådløs netværksforbindelse.
 • WPS er i gang.
Trådløst-statusindikatoren blinker, og indikatoren for den trådøse styrke lyser.
Der er ikke noget trådløst signal.
 • Tjek, om den trådløse router eller adgangspunktet er tændt.
 • Flyt printeren tættere på den trådløse router
Trådløst-statusindikatoren og indikatoren for den trådøse styrke blinker.
Printeren har et problem med at etablere den trådløse netværksforbindelse, der opstår en fejl eller der registreres overlappende sessioner ved brug af WPS.
Sluk for trådløs ved at trykke på knappen Trådløst for at afhjælpe fejlen.
Trådløst-statusindikatoren, ikonet for trådløs forbindelse og signallinjen lyser.
Der er blevet oprettet trådløs forbindelse. Signallinjen indikerer signalstyrken mellem printeren og netværket.
Til afbryderindikatoren, Trådløst statusindikator, Statusindikator for Direkte trådløs, bogstavet “E”, indikatoren for mediefejl, indikatoren for trådløs styrke, Advarselsindikator og begge patronindikatorer blinker.
Printeren er i fejltilstand.
Nulstil printeren for at afslutte fejltilstanden.
 1. Sluk for printeren.
 2. Tag netledningen ud.
 3. Vent et minut, og sæt strømkablet i igen.
 4. Tænd for printeren.
Kontakt HP, hvis problemet varer ved.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...