hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Forbrugerens lovpligtige garanti

Som forbruger vil dine lovfæstede rettigheder på ingen måde blive påvirket af HP's begrænsede garanti. Se flere oplysninger om dine lovfæstede rettigheder som forbruger nedenfor.

Lovpligtig garanti

Hvad er det?

Sælgere af produkter er forpligtede til at garantere over for forbrugeren, at produktet stemmer overens med den relevante salgskontrakt over en periode på 2 år efter levering af produktet.
Hvis du således er forbruger (i overensstemmelse med EU-direktiv 99/44), og dit produkt har en defekt, som eksisterede på leveringstidspunktet, og defekten viser sig inden for to år efter levering af produktet, har du ret til at forlange:
 1. At produktet repareres eller udskiftes uden beregning inden for rimelig tid og uden større ulejlighed for dig.
  eller
 2. En passende nedsættelse af prisen eller ophævelse af kontrakten,
  • hvis produktet ikke kan repareres eller udskiftes.
   eller
  • hvis reparation eller udskiftning af produktet ikke kan ske inden for rimelig tid eller uden større ulejlighed for dig.
Du kan udøve de ovenstående rettigheder i forhold til den sælger, som du har købt produktet af.
Medmindre andet er bevist, vil manglende overensstemmelse, som viser sig inden for seks måneder fra leveringen af produktet, bliver anset som foreliggende på leveringstidspunktet, medmindre denne formodning er uforenelig med produktets eller uoverensstemmelsens karakter.
Du kan besøge webstedet European Consumer Center for at få yderligere oplysninger om dine lovfæstede rettigheder.

Hvad er forskellen mellem lovpligtig garanti og handelsgaranti?

Begrebet handelsgaranti, som f.eks. HP's garanti, er en garanti, som garanten (enten en sælger eller en producent ) stiller frivilligt. Handelsgarantien kan have en anden varighed og et andet dækningsomfang end den lovpligtige garanti og kræver typisk (som det er tilfældet med HP's garanti) ikke, at du beviser, at defekten eksisterede på leveringstidspunktet.
Handelsgarantien erstatter eller begrænser ikke dine forbrugerrettigheder i henhold til den lovpligtige garanti.
Derfor er HP's begrænsede garanti, som fulgte med dit HP-produkt, uafhængig af, gratis og påvirker under ingen omstændigheder den lovpligtige garanti, som du har ret til og modtager fra sælgeren på basis af din købsaftale for dit HP-produkt.
For oplysninger om HP's garantibestemmelser og -betingelser henviser vi til HP's erklæring om begrænset garanti, som fulgte med dit HP-produkt.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...