hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Computere fra HP - Løsning af problemer med opkaldsforbindelser (Windows 7)

Dette dokument vedrører HP-computere med Microsoft Windows 7.
Dette dokument indeholder løsninger til de mest almindelige problemer, som opstår med opkaldsmodemmer. Tilslutningsproblemer kan skyldes dårlig lydkvalitet over telefonlinjen, dårlige kabelforbindelser (bøjede kabler eller ben), høje opkaldsvolumener hos internetserviceudbyderen eller modemdrivere og -software, der ikke er korrekt konfigureret. Dette dokument kan hjælpe med at løse de fleste af disse typer problemer. Læs og reager på hvert trin, indtil der findes en løsning på dit problem.
bemærk:
Der er ikke installeret opkaldsmodemmer på alle computere. Hvis der ikke er installeret et opkaldsmodem på computeren, kan du tilslutte et modem med et USB-kabel, eller du kan installere et modemkort.
På grund af karakteren af fejlfinding i forbindelse med modemforbindelser kan det være en god idé at læse hele dette dokument, inden du begynder at foretage fejlfinding på modemforbindelsen. Det er også en god idé at udskrive dette dokument som reference under fejlfinding.

Før du starter fejlfinding af problemer i forbindelse med opkaldsforbindelser

Kontroller følgende punkter før fejlfinding i forbindelse med problemer med opkaldsforbindelser:
 • Hvis du vil Windows til fejlfinding og løse de fleste problemer i forbindelse med søgning på internettet, skal du nulstille internetindstillingerne på følgende måde:
  1. Luk alle åbne Internet Explorer-vinduer.
  2. Klik på Start, Kontrolpanel, og klik derefter på Netværk og internet.
  3. Klik på Internetindstillinger.
   Vinduet Internetegenskaber åbnes.
  4. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på knappen Nulstil.
   Figur : Knappen Nulstil på fanen Avanceret i vinduet Internetegenskaber
   Knappen Nulstil på fanen Avanceret i vinduet Internetegenskaber
   Vinduet Nulstil Internet Explorer-indstillinger åbnes.
  5. Læs oplysningerne på skærmbilledet, og klik derefter på Nulstil.
   Figur : Nulstil indstillinger for Internet Explorer
   Vinduet Nulstil indstillinger for Internet Explorer
  6. Klik på Luk, når Windows har nulstillet indstillingerne for Internet Explorer.
 • Sørg for, at telefonledningen er sluttet til RJ11-porten i modemmet og ikke RJ45-porten i netværkskortet. Prøv at tilslutte igen, hvis telefonledningen var i det forkerte stik.
  Figur : RJ11-modemstik
 • Sørg for, at der er oprettet en konto hos en ISP (internetserviceudbyder). ISP'en har opgivet vigtige oplysninger, som er nødvendige for opsætning af kontoen: mindst ét telefonnummer til adgang, en adgangskode (hvis påkrævet), særlig software til opsætning af kontoen (hvis anvendt) samt særlige opsætningsoplysninger (oplysninger om pop3-e-mail og nyhedsgrupper, krypterings- eller komprimeringsindstillinger og flere andre indstillinger). ISP'en kan besvare denne type spørgsmål om opsætning og hjælpe dig med at foretage de nødvendige justeringer i Windows, hvis du ikke allerede har gjort det.
 • Find en RJ11-telefonledning, der er 6 fod (1,83 m) eller kortere. Find evt. en anden ledning end den ledning, der allerede er sluttet til modemmet.
 • Sørg for, at du har adgang til en analog telefonlinje (en RJ11-stikkontakt i væggen eller gulvet).
 • Find en funktionsdygtig analog telefon.

Trin 1: Kontrollér, at telefonlinjens kabelforbindelse og lydkvalitet er egnet til opkaldsforbindelser.

En telefonlinje af ringe kvalitet kan være grunden til den manglende evne til at oprette forbindelse, periodiske afbrydelser og langsomme overførselshastigheder for modemmet. Kontroller, om problemet skyldes telefonlinjen eller -forbindelsen.
bemærk:
Hvis du forsøger at slutte et opkaldsmodem til en mobiltelefon, en digital linje eller en VOIP-enhed, er dette dokument ikke egnet til at hjælpe, da der normalt kræves særlig hardware for at emulere en analog telefonlinje. Visse mobiltelefoner kan sluttes til computeren via et USB-kabel og vises i Windows som WinModem-enheder. Under alle omstændigheder skal du, når du oplever forbindelses- eller opsætningsproblemer med disse forbindelsestyper, søge support fra producenten af mobiltelefonen eller enheden. Producenten vil muligvis foreslå at indstille opkaldsmodemmet til at ignorere klartone eller angive en tidsforsinkelse inden opkald. Producenten af mobiltelefonen eller enheden kan give de oplysninger, som kræves til enheden.
Følg disse trin for at kontrollere telefonledningen, analoge forbindelser, klartone og stemmeklarheden:
 1. Tag telefonledningen ud af modemmet, og slut den til en normal analog telefon (ikke digital). Til testformål skal telefonledningen sluttes direkte til telefonstikket i bygningen (væg eller gulv) fra telefonen.
  Figur : Direkte tilslutning af en telefon til telefonlinjen
  Illustration af en analog telefon, der sluttes til telefonlinjen
  bemærk:
  Sådan kan du undersøge, om telefonsystemet er analogt eller digitalt? Se på bagsiden af den tilsluttede telefon. Hvis telefonen har RJ11 (kun to eller fire kontakter), og der er angivet en forbindelse og et Ring Equivalence Number (REN) på mærkaten under telefonen, er det sandsynligvis en analog telefon og linje. Hvis du skal taste et tal (normalt "9") for en udgående linje, og/eller telefonen bruger en tone som ringelyd, er telefonen sandsynligvis digital. Denne artikel omhandler ikke digitale telefonsystemer, da de ikke er designet til at fungere med opkaldsmodemmer.
 2. Hvis du vil fjerne så meget linjeinterferens som muligt, skal du til testformål kontrollere, at alle følgende betingelser er opfyldt:
  • Splittere er fjernet, og ledningen er sat direkte i stikket i væggen.
  • Telefonledningen er ikke viklet ind i andre ledninger, og den er ikke vundet op i en løkke.
  • Telefonledningen må ikke være i nærheden af stereohøjttalere, og eventuelle højttalere i nærheden må ikke bruges under testen.
  • Alle andre telefonenheder på den samme linje (det samme telefonnummer) er frakoblet. Dette omfatter kortterminaler, faxmaskiner, DSL-modemmer, der benytter samme telefonnummer som dit opkaldsnummer, samt trådløse telefoner (de skal også slukkes). Enheder, som er tilsluttet på den samme linje, kan svække REN-signalet.
 3. Tag telefonrøret, og lyt.
 4. Hvad kan du høre? Afhængigt af hvad du hører, skal du bruge følgende oplysninger til at foretage fejlfinding:
  • Hvis du hører en klartone, skal du kontrollere, om der er kvalitetsproblemer på telefonlinjen. Ring til en ven på den samme telefon, og lyt efter støj, "poppende" lyde eller andre stemmer på linjen:
   • Hvis du mener, at der er et problem med lydkvaliteten på telefonlinjen, skal du kontakte teleselskabet for at håndtere problemet. Når problemerne med kvaliteten på linjen er løst, skal du slutte modemmet til stikkontakten i væggen og forsøge at oprette forbindelse til internettet igen.
   • Hvis du kan ringe op, tale og høre tydeligt, skal du ikke frakoble telefonen. Fortsæt til Trin 2: Ring til adgangsnummeret for at udføre fejlfinding på opkaldsforbindelser for at se, om ISP'EN svarer.
  • Hvis ikke du kan høre en klartone, kan telefonstikket i væggen (eller gulvet) være beskadiget, eller telefontjenesten er muligvis ude af funktion. Kontroller telefonen og telefonledningen for at sikre, at de fungerer. Slut telefonen og ledningen til et stik i væggen i et andet rum (med samme telefonnummer), og lyt igen efter en klartone:
   • Hvis du ikke kan høre en klartone i det andet rum, skal du kontakte teleselskabet for at aktivere telefontjenesten for den pågældende linje igen. Når der høres en klartone, skal du slutte modemmet til stikket i væggen og forsøge at oprette forbindelse til internettet igen.
   • Hvis der høres en klartone i det andet rum, skal stikket i væggen, som modemmet benytter, repareres. Når stikkontakten er repareret, og du kan høre en klartone på den samme linje, skal du slutte modemmet til stikkontakten og prøve at oprette forbindelse til internettet igen.

Trin 2: Ring til adgangsnummeret for at udføre fejlfinding på opkaldsforbindelser

Brug en telefon til at ringe op til adgangsnummeret, som bruges til at oprette forbindelse til internettet, og lyt til telefonrøret.
Hvad kan du høre? Afhængigt af hvad du hører, skal du bruge følgende oplysninger til at foretage fejlfinding:
 • Hvis en person tager imod opkaldet, bruger du et forkert nummer, eller adgangsnummeret er ændret. Find det korrekte adgangsnummer til opkald til internettet, og prøv igen.
 • Hvis adgangsnummeret fortsætter med at ringe og aldrig bliver besvaret, kan adgangen være nede. Prøv at bruge et andet adgangsnummer, hvis det er tilgængeligt, eller ring til ISP'ens supportnummer for at finde ud af, om der er problemer med tjenesten. Forsøg igen.
 • Hvis du kan høre et optaget-signal, er alle linjer for det pågældende nummer optaget. Prøv et andet adgangsnummer, eller fortsæt med at ringe op, indtil der besvares på adgangsnummeret.
 • Hvis du kun hører statisk eller knasende støj, når du ringer til dette nummer, er der en dårlig kvalitet på linjen til dette adgangsnummer. Brug et andet adgangsnummer.
 • Hvis der besvares på adgangsnummeret, og du hører hyletoner i højt toneleje, burde modemmet kunne oprette forbindelse til internettet. Afslut opkaldet, og slut modemmet til stikkontakten igen ved hjælp af telefonledningen, og prøv at oprette forbindelse igen. Hvis forbindelsen stadig mislykkes, skal du fortsætte til næste trin, og bekræfte dine opkaldsindstillinger.

Trin 3: Verificering af opkaldsindstillinger for at fejlfinde opkaldsforbindelser

Skal du taste 9, før du foretager et opkald? Bruger du banke-på-funktion på den samme linje? Bruger du normalt et telefonkort for at ringe ud? Hvis modemmet ikke kan ringe op til en forbindelse til ISP'en, eller internetforbindelsen pludselig forsvinder, fordi der er et andet opkald på den samme linje, skal du følge disse trin for at justere opkaldsreglerne for modemmet. Hvis modemmet tidligere har kunnet få forbindelse til ISP'en fra det samme telefonnummer, skal du springe dette trin over.
Følg disse tron for at kontrollere og redigere opkaldsindstillingerne fra vinduet Telefon og modem:
 1. Klik på Start, og skriv telefon og modem i søgefeltet. Klik på Telefon og modem.
  Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte den.
  Figur : Åbning af Telefon og modem
  Åbning af Telefon og modem via søgefeltet
 2. Vælg placeringen, og klik på knappen Rediger i vinduet Telefon- og modemindstillinger.
  Figur : Telefon og modem
  Vinduet Telefon og modem
 3. Rediger reglerne for opkald.
  Figur : Opkaldsindstillinger for en placering
  Vinduet Rediger placering
  • Vælg land/område.
  • Angiv områdenummer.
  • Hvis du skal taste et ekstra tal, når du ringer til et nummer uden for bygningen, skal du angive dette tal i felterne "Brug dette nummer for at få en ekstern linje...".
  • Angiv om nødvendigt en udbyderkode.
  • Hvis du vil deaktivere banke-på-funktionen, når du opretter forbindelse til internettet, skal du vælge Deaktiver banke-på-funktion ved at taste: og vælge*70, 1170 eller 70# i rullelisten eller indtaste nummerserien, som kræves af din telefontjeneste for at deaktivere banke-på-funktionen.
  • Vælg Toneopkald eller Impulsopkald, afhængigt af telefonsystemet.
  • Hvis telefonnummeret kræver brug af et opkaldskortnummer for at ringe ud, skal du klikke på fanen Telefonkort og udfylde oplysningerne.
 4. Klik på OK, og prøv at oprette forbindelse til internettet igen. Hvis modemmet stadig ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du fortsætte til næste trin for at teste modemhardwaren.

Trin 4: Kontrol af modemmet og modemindstillingerne til opkald i Windows 7

HP tilbyder et diagnosticeringsværktøj til modemmer på alle computere, der leveres med modem og Windows 7. Brug dette værktøj til at diagnosticere og reparere eventuelle problemer:
 1. Gem alle åbne dokumenter, og luk alle åbne programmer.
 2. Klik på Start, Alle programmer, PC Hjælp & Værktøjer, og klik derefter på Diagnosticeringsværktøjer for hardware.
  Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte den.
 3. Hvis der vises en meddelelse om at gemme alle dokumenter og lukke alle programmer, skal du klikke på OK.
  Diagnosticeringsværktøjer for hardware indsamler oplysninger om computeren.
 4. Klik på Kommunikation, og klik derefter på Kør test for opkaldsmodemmet.
  Figur : Diagnosticeringsværktøjer for hardware
  Diagnosticeringsværktøjer for hardware
 5. Sæt et hak ud for alle modemtestene, og klik derefter på Ja.
  Figur : Modemtest
  Modemtest
  Diagnosticeringsværktøjer for hardware kører modemtestene.
 6. Når testen når til testen for simpel forbindelse, åbnes et vindue. Testen for simpel forbindelse ringer op til et eksternt telefonnummer for at teste, om modemmet kan etablere en forbindelse. Angiv eventuelle særlige krav, der skal opfyldes, for at kunne få en ekstern linje.
  • Indtast områdenummeret, du ringer fra, i feltet Local Area Code.
  • Hvis du skal taste et tal, før du ringer eksternt, skal du indtaste dette nummer i feltet Dialing Rule Prefix.
  • Hvis telefonsystemet anvender banke-på-funktion, skal du indtaste den nummerserie, der deaktiverer banke-på-funktionen, i feltet Call Waiting Disable. Hvis du ikke kender dette nummer, kan testen muligvis gennemføres, selvom nummeret ikke indtastes. Hvis der kommer et indgående opkald, mens testen køres, og der opstår en fejl, skal du køre testen igen.
  Figur : Testtelefonopkald for simpel forbindelse
  Testtelefonopkald for simpel forbindelse
 7. Når testen er udført, vises eventuelle fejl i skærmbilledet med oplysninger om testresultater. Der vises nyttige oplysninger under resultaterne, som kan hjælpe med fejlfinding i forbindelse med eventuelle fundne fejl. Udfør disse handlinger, afhængigt af resultaterne:
  • Test af klartone
   • PASS - Angiver, at modemmet kan registrere en klartone på telefonlinjen.
   • FAIL - Hvis denne test mislykkes, burde testen for simpel forbindelse også mislykkes ved brug af en telefonlinje med klartone. Normalt skyldes dette problem telefonlinjen, telefonledningen eller forbindelsen. Ved brug af en telefonlinje uden klartone kan problemer med internetforbindelsen muligvis løses ved at få modemmet til at ignorere klartonen. Du kan få modemmet til at ignorere en klartone ved at følge disse trin:
    1. Klik på Start , og indtast Enhedshåndtering i søgefeltet. Klik på Enhedshåndtering.
     Figur : Åbning af Enhedshåndtering
    2. I Enhedshåndtering skal du dobbeltklikke på Modemmer.
    3. Højreklik på modemmets navn, og vælg Egenskaber.
    4. Klik på fanen Modem. Fjern markeringen ud for Vent på klartone, før der ringes op.
    5. Klik på OK, luk vinduet Enhedshåndtering, og forsøg at oprette forbindelse igen.
  • Test for faxkommando eller sidste opkald
   • Disse test vedrører kun specifikke modemfunktioner og burde ikke have betydning for internetforbindelsen, uanset om de lykkes eller ej.
  • Test af modemtilbagekobling
   • PASS - Angiver, at der blev videresendt interne hardwareoplysninger fra modemmets firmware til diagnosticeringssoftwaren. Modemmet er efter al sandsynlighed ikke årsag til eventuelle forbindelsesproblemer. Problemet skyldes sandsynligvis software eller en linjeforbindelse.
   • FAILURE - Hvis en af tilbagekoblingstestene mislykkes, mislykkes alle andre test muligvis også. Dette indikerer, at der er et problem med forbindelsen mellem modemmet og soklen i bundkortet (eller USB-controlleren, hvis du bruger et USB-modem) eller med selve modemmet. Hvis problemet ikke løses, når du sætter modemmet på plads i soklen, skal du udskifte modemmet. Hvis du bruger et USB-modem, skal du prøve at fjerne modemmet fra porten, genstarte computeren, vente til Windows er startet helt op og derefter sætte modemmet i en anden USB-port på bagsiden af computeren.
  • Test for simpel forbindelse
   • PASS - Hvis forbindelsestesten lykkes, består problemet i at oprette forbindelse til ISP'en. Kontroller adgangskoden til forbindelsen, og ring til supportnummeret hos ISP'en. ISP'en kan hjælpe dig med at oprette forbindelse. Hvis ISP'en forsøger at hjælpe dig med fejlfinding på modemmet, skal du oplyse, at modemmet har gennemført en forbindelsestest til en ekstern testserver.
   • FAILURE - Modemmet kan ikke oprette forbindelse til en ekstern testserver. Hvis testen for klartone også mislykkes, skyldes problemet sandsynligvis telefonlinjeforbindelsen. Hvis der høres forbindelseslyde i højt toneleje under denne test, kunne modemmet godt ringe ud, men der kunne ikke etableres forbindelse. Læs og reager på eventuelle nyttige oplysninger. Hvis yderligere fejlfinding ikke løser problemet, skal modemmet muligvis udskiftes.

Trin 5: Kontakt internetserviceudbyderen efter test af opkaldsforbindelse

Hvis computeren stadig har problemer med at oprette forbindelse til internettet, og modemhardwaretestene lykkes, er den software til oprettelse af internetforbindelse, som er leveret af ISP'en, muligvis ikke korrekt konfigureret, eller indstillingerne for modemmet er ikke indstillet til at oprette forbindelse til telefonsystemet hos ISP'en. Kontakt ISP'en for at få hjælp til konfiguration af indstillingerne i Windows og ISP-softwaren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...