hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Stationære HP-pc'er - Visning og optagelse af tv med Hauppauge TV Player (Windows 8)

Dette dokument vedrører stationære HP-computere med en WinTV-tuner og Hauppauge TV Player, der bruger Windows 8.
Med Hauppauge TV Player kan du se tv, sætte live-tv på pause og optage programmer på computeren.
  bemærk:
HP støtter lovlig brug af teknologi og støtter eller opfordrer ikke til brug af vores produkter til andre formål end de, der er tilladt ifølge loven om ophavsret.
  bemærk:
Hvis du ikke bruger den nyeste version af Windows 8, kan visse grafikelementer og oplysninger i dette dokument variere. Du kan hente den nyeste version i Microsoft Store.
Før du begynder
Hvis du vil se tv vha. Hauppauge TV Player, skal din computer være forbundet til en signalkilde. Du kan få brug for dele af dette udstyr:
 • En antenne.
 • En RF-modulator.
 • Et koaksialkabel (RF). Brug et kort kabel for at opnå det bedste resultat.
 • Et kompositvideokabel (RCA).
Sådan tilsluttes til en tv-signalkilde
Vælg mellem følgende tilslutningsmuligheder:
Konfiguration af WinTV-tuneren og Hauppauge TV Player
Brug trinnene i dette afsnit til at konfigurere computerens tv-tunerenhed, søge efter tv-kanaler og komme i gang med at se tv med Hauppauge TV Player.
 1. På startskærmbilledet i Windows 8 skal du skrive hauppauge for at åbne amuletten Søg.
  Figur : Søg
  Søgning efter Hauppauge
 2. Vælg Hauppauge TV Player fra listen med resultater.
 3. På skærmbilledet Device Setup Wizard skal du vælge de kanaltyper, du vil konfigurere, og derefter klikke på Next.
  Figur : Device Setup Wizard
  Valgte kanaler i Hauppauge TV Player Setup Wizard
 4. Vælg eller indtast de nødvendige data for at begynde hver enkelt søgning (eksempel: Ved konfiguration af ATSC skal du indtaste din ZIP-kode).
  Figur : Eksempel: Konfiguration af ATSC
  Skærmbilledet for konfiguration af ATSC, hvor ZIP-koden er indtastet
 5. Vent, mens Hauppauge TV Player scanner efter tilgængelige stationer.
 6. Hvis du har valgt mere end én kanaltype, skal du klikke på Next for at gå videre til den næste scanning, hver gang en scanning er fuldført.
  Figur : Eksempel: Fuldført digital ATSC-scanning
  Device Setup Wizard med Next fremhævet
    bemærk:
  Hvis du konfigurerer Analog TV (Cable/Antenna) til at bruge en set-top-boks, skal du kontrollere, at kanal 3 er på listen, når scanningen er fuldført.
 7. Når den sidste scanning er fuldført, skal du klikke på Next.
 8. Klik på Next på skærmbilledet Device Setup Complete for at fuldføre konfigurationen og komme i gang med at se tv.
  Figur : Device Setup Complete
  Skærmbilledet Device Setup Complete, hvor Next er valgt
Visning af live-tv
Brug trinnene i dette afsnit til at få vist tv-udsendelser på computeren vha. Hauppauge TV Player.
Figur : Hauppauge TV Player
Hauppauge TV Player
Du kan åbne Hauppauge TV Player på en af følgende måder:
 • Dobbeltklik på ikonet Hauppauge TV Player på skrivebordet i Windows.
  Figur : Skrivebordsikon for Hauppauge TV Player
  Ikonet Hauppauge TV Player på skrivebordet i Windows
 • På startskærmbilledet i Windows 8 skal du skrive hauppauge for at åbne amuletten Søg. Vælg herefter Hauppauge TV Player fra listen med resultater.
  Figur : Søg
  Søgning efter Hauppauge
Tilpas skærmen:
 • Skærmstørrelse: Hvis du vil forstørre eller formindske visningsskærmbilledet, skal du klikke på et hjørne af TV Player-vinduet og trække det eller klikke på knappen til fuld skærm i øverste højre hjørne af vinduet.
  Tryk på tasten Esc for at afslutte fuldskærmstilstand.
 • Kanalliste: Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige kanaler, skal du højreklikke i TV Player-vinduet og vælge Find Channel.
  Klik på knappen Dock channel list (i øverste venstre hjørne) for at få vist kanallisten i højre side af TV Player-vinduet.
 • Forbliv forrest: For at sikre, at TV Player forbliver placeret foran alle andre åbne vinduer, skal du højreklikke i TV Player-vinduet og vælge Stay On Top.
Kontroller i Hauppauge TV Player: Brug kontrolpanelet nederst på skærmen til at skifte kanal, justere lydstyrken og meget mere.
  bemærk:
Hvis du bruger en set-top-boks, skal du indstille Hauppauge TV Player til Channel 3 og skifte kanaler på set-top-boksen.
Figur : Hauppauge TV Player-kontrolpanel
Hauppauge TV Player-kontrolpanel
 • Indstillinger: For at få adgang til menuen med indstillinger skal du klikke på knappen Settings . Se afsnittet Indstillinger for at få mere at vide om konfigurationsindstillinger.
 • Visning på skærmen: For at vise eller skjule kanaloplysninger på skærmen skal du klikke på knappen OSD .
 • Snapshot: For at tage et screenshot af det program, der aktuelt vises, skal du klikke på knappen Snapshot .
 • Skjulte undertekster: For at slå undertekster til eller fra skal du klikke på knappen Enable/Disable CC's .
 • Spol frem eller tilbage: Du kan spole frem eller tilbage i intervaller ved at klikke på en af knapperne pil tilbage eller pil frem .
 • Pause/Play: Du kan sætte live-tv på pause ved at klikke på pauseknappen .
  Klik på knappen Play for at genoptage tv-visningen.
 • Kanaler: For at skifte kanal skal du klikke på knapperne Channel Down og Channel Up .
 • Lydløs: For at slå lyden fra skal du klikke på knappen Mute .
  Klik på knappen Mute igen for at slå lyden til igen.
 • Lydstyrke: For at øge eller mindste lydstyrken skal du klikke på lydstyrkeskyderen og trække den til venstre eller højre.
 • Spol vha. pausebufferen: For at springe til en hvilken som helst del af programmet skal du placere musemarkøren langs den grønne pausebufferindikator nederst på skærmen og klikke på det ønskede sted.
Optagelse af tv
Brug trinnene i dette afsnit til at optage live-tv og planlægge optagelser.
  bemærk:
Computeren skal være tændt for at kunne optage et program. Programmer, der er sat til optagelse på et tidspunkt, hvor computeren er slukket, bliver ikke optaget. Programmet Hauppauge TV Player behøver ikke at køre for at fuldføre en planlagt optagelse.
Optagelse af live-tv: Du kan når som helst optage live-tv-manuelt ved at stille ind på den ønskede station og klikke på knappen Record . Klik på knappen Stop , når optagelsen er færdig.
Planlægning af en engangsoptagelse eller en tilbagevendende optagelse:
 1. Højreklik i TV Player-vinduet, og vælg Scheduler.
  Vinduet WinTV Scheduler åbner med fanen Scheduler valgt.
 2. Klik på Tilføj.
  Figur : WinTV Scheduler
  WinTV Scheduler med Tilføj valhy
  Vinduet Add / Edit Recording vises.
 3. I feltet Name skal du tilføje et selvvalgt navn til optagelsen eller lade det stå som Default. Standardnavnet giver den optagne fil en titel ud fra den kanal, hvor den blev sendt.
  Figur : Optagelsens navn
  En optagelses navn i vinduet Add / Edit Recording i WinTV Scheduler
 4. Klik på rullemenuen ud for Channel for at vælge den kanal. du vil optage fra.
    bemærk:
  Når du planlægger en analog tv-optagelse, skal du vælge kanal 3 i kanalmenuen og derefter stille ind på den kanal, hvor programmet bliver sendt, via set-top-boksen. Set-top-boksen skal være tændt og stillet ind på den rigtige kanal under den planlagte optagelse.
 5. Kun analogt tv: Klik på rullemenuen ud for Recording Quality for at ændre optagekvaliteten, hvis det er nødvendigt. Standardindstillingen As Broadcast optager programmet i samme kvalitet, som det sendes i.
 6. Indtast det klokkeslæt, hvor programmet starter, i feltet Start Time ved brug af 24-timers formatet. Hvis du f.eks. optager et program, der starter ved midnat, skal du indtaste starttidspunktet 00:00.
 7. Indtast sluttidspunktet i End Time, eller vælg en varighed i Duration (i minutter) for optagelsen. Du får det bedste resultat, hvis du lægger et par minutter til optagetiden før og efter programmet.
 8. Klik på rullemenuen ud for At Completion for at kontrollere, hvad der sker, når optagelsen er færdig.
 9. Indstil en gentagelse for de planlagte optagelser ved at vælge Record Once, Record Daily eller Record Weekly.
 10. Vælg Start Date.
 11. Hvis optagelsen er planlagt til udførelse dagligt eller ugentligt, skal du vælge en End Date og derefter klikke på afkrydsningsfeltet ud for alle de dage, hvor optagelsen skal gentages.
 12. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
  Optagelsen tilføjes til WinTV Scheduler.
Rediger eller annuller en planlagt optagelse:
 • Hvis du vil redigere optageindstillingerne, skal du højreklikke i vinduet TV Player og vælge Scheduler. Vælg optagelsen, og klik derefter på Edit.
 • For at fjerne en optagelse fra Scheduler skal du højreklikke i vinduet TV Player og vælge Scheduler. Vælg optagelsen, og klik derefter på Delete.
 • For at stoppe en optagelse, mens den er i gang, skal du højreklikke i vinduet TV Player og vælge Scheduler. Vælg optagelsen, og klik derefter på Cancel Recording. Hvis optagelsen er sat til at blive gentaget, påvirkes de kommende planlagte optagelser ikke af denne annullering.
Visning af optaget tv
Brug trinnene i dette afsnit til at få vist tv-udsendelser, der er optaget vha. Hauppauge TV Player.
Afspil et optaget program:
 1. Højreklik i TV Player-vinduet, og vælg Recordings.
  Vinduet WinTV Scheduler åbner med fanen Recordings valgt.
 2. Klik for at vælge det optagne program, du vil se.
  Figur : Optagelser i WinTV Scheduler
  Liste med optagelser i WinTV Scheduler
 3. Klik på Watch.
 4. For at slette en optagelse skal du vælge optagelsen på listen og klikke på Delete.
Brug knapperne på kontrolpanelet til at styre videoafspilningen:
 • Du kan vælge en optagelse blandt dine filer via kontrolpanelet ved at klikke på knappen Open Recording , navigere til den ønskede optagelse og derefter dobbeltklikke på videofilen for at starte afspilningen.
 • Du kan sætte afspilningen af optagelsen på pause ved at klikke på pauseknappen .
 • Du kan starte eller genoptage afspilningen af optagelsen ved at klikke på knappen Play .
 • Du kan spole frem eller tilbage i intervaller ved at klikke på en af knapperne pil tilbage eller pil frem .
 • Du kan spole tilbage eller frem til en hvilken som helst del af programmet ved at placere musemarkøren langs den grønne tidslinje nederst på skærmen og klikke på det ønskede sted.
 • Du kan vende tilbage til live-tv ved at klikke på knappen TV .
Indstillinger
Du kan konfigurere indstillingerne ved at klikke på knappen Settings i Hauppauge TV Player-kontrolpanelet. Klik på en af følgende faner:
Sådan finder du tv-oversigter (USA og Canada)
Brug webstedet Zap2It til at finde tv-programoversigter for dit område.
 1. I USA og Canada skal du gå til www.zap2it.com (på engelsk).
 2. I søgefeltet FIND IT FAST skal du indtaste din ZIP-kode eller dit postnummer og derefter klikke på knappen TV Listings.
  Figur : Søgefeltet FIND IT FAST
  Søgefeltet FIND IT FAST på zap2it.com
 3. Vælg din tv-udbyder på listen.
  Figur : Vælg din udbyder
  Søgeresultater på zap2it.com med en liste over udbydere

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...