hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Økonomiindstillinger

Udskrivning med Kontor-tilstanden

Med udskrivningsfunktionen Kontor bruges der mindre blæk, så blækpatronens levetid sandsynligvis forlænges.
 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på Udskriv.
 2. Vælg produktet, og klik derefter på Egenskaber eller knappen Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/kvalitet.
 4. Vælg Kontor i rullelisten Udskriftskvalitet.

Strømadministration

Produktet indeholder funktioner til strømadministration, der kan hjælpe med at mindske energiforbruget.
Med tilstandene Standby og Dvale efter standby reduceres strømforbruget, når produktet har været inaktivt i længere tid. Du kan indstille tidsperioden, inden Standby og Dvale efter standby aktiveres på produktet.
Med funktionen Tidsplan til/fra slukkes eller tændes der for produktet efter et bestemt tidsrum. Du kan indstille dette tidsrum.

Indstilling af Standby

 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Enhedsopsætning
  • Strømadministration
  • Standby
 3. Vælg det tidsrum, der skal gå, før produktet sættes på standby.
  bemærk:
  Standardværdien er 10 minutter.

Indstilling af Dvale efter standby

 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Enhedsopsætning
  • Strømadministration
  • Dvale efter standby
 3. Vælg det tidsrum, der skal gå, før produktet sættes i dvale efter standby.
  bemærk:
  Standardindstillingen er 2 timer.

Tidsplan til/fra

 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Enhedsopsætning
  • Strømadministration
  • Tidsplan til/fra
 3. Aktiver Tidsplan til eller Tidsplan fra, og angiv de ønskede tidsrum.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...