hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Corona virus (COVID19) Indvirkning:

  Vi oplever længere ventetid end forventet for at nå frem til en support agent. Venligst brug vores digitale løsninger f.eks. Vores virtuelle agent (på engelsk), Vores diagnoseværktøjer (på engelsk) eller din HP-konto for hurtigere service. Kunder med Instant ink kan finde hjælp på instantink.com.

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Angivelse af faxindstillinger

Indstillinger for afsendelse af faxer

Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger

Du kan indsætte pauser i det faxnummer, du ringer op til. Pauser er ofte nødvendige, når du foretager internationale opkald eller opretter forbindelse til en ekstern linje. Du får adgang til disse symboler ved at trykke på * på tastaturet.
Specialsymbol
Knap
Beskrivelse
Vente på klartone
Ved hjælp af knappen W på kontrolpanelets tastatur kan du indtaste et faxnummer. Dette tegn får produktet til at vente på en klartone, før det ringer resten af telefonnummeret.
Sløjfebrydning
Ved hjælp af knappen R på kontrolpanelets tastatur kan du indtaste et faxnummer. Dette tegn får produktet til at indsætte en sløjfebrydning.

Indstilling af et opkaldspræfiks

Et opkaldspræfiks består af et eller flere tal, der automatisk føjes til begyndelsen af hvert faxnummer, som du indtaster på kontrolpanelet eller fra softwaren. Det maksimalt tilladte antal tegn i et opkaldspræfiks er 50.
Standardindstillingen er Slukket. Du kan aktivere indstillingen og indtaste et præfiks, hvis du f.eks. skal ringe 9 for at oprette forbindelse til en telefonlinje uden for din virksomheds telefonsystem. Selv om denne indstilling er aktiveret, kan du stadig foretage opkald til et faxnummer uden opkaldspræfikset ved at foretage det manuelt.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Basisopsætning.
 4. Rul til og tryk på knappen Opkaldspræfiks, og tryk derefter på knappen Tændt.
 5. Brug tastaturet til at indtaste præfikset, og tryk derefter på knappen Udført. Du kan anvende tal, pauser og opkaldssymboler.

Angivelse af toneopkald eller pulsopkald

Brug denne fremgangsmåde til at indstille produktet til tone- eller pulsopkaldstilstand. Den er som standard indstillet til Toneopkald. Skift ikke denne indstilling, medmindre du ved, at telefonlinjen ikke kan anvende toneopkald.
bemærk:
Indstillingen for pulsopkald er ikke tilgængelig i alle lande/områder.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Basisopsætning.
 4. Rul til og tryk på knappen Opkaldstype, og tryk derefter på knappen Impulsopkald eller Toneopkald.

Angivelse af automatisk genopkald og tiden mellem genopkald

Hvis produktet ikke kan sende en fax, fordi den modtagende faxmaskine ikke svarer eller er optaget, forsøger produktet at foretage et genopkald på baggrund af indstillingerne for genopkald ved optaget, genopkald, når der ikke svares, og genopkald ved kommunikationsfejl.
Angivelse af indstillingen for genopkald ved optaget
Hvis denne indstilling er slået til, foretager produktet automatisk et nyt opkald, hvis det modtager et optaget-signal. Fabriksindstillingen for genopkald ved optaget-signal er som standard Tændt.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Avanceret faxopsætning.
 4. Tryk på knappen Opsætning af genopkald.
 5. Rul til og tryk på knappen Genopkald ved optaget, og tryk derefter på knappen Tændt.
Angivelse af indstillingen for genopkald, når der ikke svares
Hvis denne indstilling er slået til, foretager produktet automatisk et nyt opkald, hvis den modtagende maskine ikke svarer. Fabriksindstillingen for indstillingen for genopkald, når der ikke svares er som standard Slukket.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Avanceret faxopsætning.
 4. Tryk på knappen Opsætning af genopkald.
 5. Rul til og tryk på knappen Genopkald ved intet svar, og tryk derefter på knappen Tændt.
Angivelse af indstillingen for genopkald ved kommunikationsfejl
Hvis denne indstilling er slået til, foretager produktet automatisk et genopkald, hvis der opstår en kommunikationsfejl. Fabriksindstillingen for indstillingen for genopkald ved kommunikationsfejl er som standard Tændt.
bemærk:
Funktionen til genopkald ved kommunikationsfejl kan kun bruges til metoderne Scan og fax, Send fax senere eller Rundsend fax.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Avanceret faxopsætning.
 4. Tryk på knappen Opsætning af genopkald
 5. Rul til og tryk på knappen Kommunikationsfejl ved genopkald, og tryk derefter på knappen Tændt.

Angivelse af lys/mørk samt opløsning

Indstilling af lysere/mørkere

Denne indstilling har indflydelse på, hvor lys eller mørk en udgående fax er, når den sendes.
Standardkontrasten anvendes normalt til de dokumenter, der faxes. Ved standardindstillingen er skyderen placeret i midten.
 1. Tryk på Faxknappen på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Indstillinger.
 3. Tryk på knappen Lysere/Mørkere, og tryk derefter på en af pilene for at justere skyderen.

Indstilling af opløsningen

bemærk:
Jo højere opløsning, desto mere fylder faxen. Store faxer øger sendetiden og kan overskride den tilgængelige hukommelse i produktet.
Brug denne fremgangsmåde til at ændre standardopløsningen for alle faxjob til en af følgende indstillinger:
 • Standard: Denne indstilling giver den laveste kvalitet og den hurtigste overførselstid.
 • Fin: Denne indstilling giver en højere opløsningskvalitet end Standard, der normalt er velegnet til tekstdokumenter.
 • Meget fin: Denne indstilling er mest velegnet til dokumenter med blandet tekst og billeder. Overførselstiden er langsommere end ved indstillingen Fin.
 • Foto: Denne indstilling er bedst til dokumenter med billeder.
Fabriksindstillingen for opløsning er som standard Fin.
Angivelse af standardopløsningen
 1. Tryk på Faxknappen på startskærmbilledet.
 2. Tryk på knappen Indstillinger.
 3. Tryk på knappen Opløsning, og tryk derefter på en af mulighederne.

Forsideskabeloner

Der findes mange faxforsideskabeloner til erhvervsbrug og personlig brug i HP Digital fax-softwaren.
bemærk:
Du kan ikke ændre skabeloner for forsideark, men du kan redigere felterne i skabelonerne.

Indstillinger for modtagelse af faxer

Angivelse af videresendelse af faxer

Du kan indstille produktet til at videresende indgående faxer til et andet faxnummer. Når faxen modtages af produktet, lagres den i hukommelsen. Produktet foretager derefter et opkald til det faxnummer, du har angivet, og sender faxen. Hvis produktet ikke kan videresende en fax på grund af en fejl (hvis nummeret f.eks. er optaget), og gentagne genopkaldsforsøg mislykkes, udskrives faxen.
Hvis produktet ikke har mere hukommelse, mens der modtages en fax, afsluttes den indgående fax, og kun de sider og delvise sider, der er blevet lagret i hukommelsen, videresendes.
Når funktionen til videresendelse af faxer anvendes, skal produktet (og ikke computeren) modtage faxerne, og svartilstanden skal være indstillet til Automatisk.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Avanceret faxopsætning.
 4. Tryk på menuen Videresendelse af fax.
 5. Tryk på knappen Videresend fax, og tryk derefter på knappen Tændt.
 6. Brug tastaturet til at indtaste nummeret til videresendelse af faxer, og tryk derefter på knappen Udført.

Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre

bemærk:
Faxblokering understøttes kun, når opkalds-id-funktionen understøttes.
Hvis du ikke ønsker at modtage faxer fra bestemte personer eller firmaer, kan du blokere helt op til 30 faxnumre ved hjælp af kontrolpanelet. Når du blokerer et faxnummer, og nogen sender en fax fra det pågældende nummer, viser displayet på kontrolpanelet, at nummeret er blokeret, faxen udskrives ikke og gemmes heller ikke i enhedens hukommelse. Faxer fra blokerede faxnumre vises i loggen over faxaktivitet med betegnelsen "afvist". Du kan ophæve blokeringen af enkelte eller alle faxnumre på én gang.
bemærk:
Afsenderen af en blokeret fax får ikke besked om, at faxen ikke blev modtaget.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Grundlæggende faxopsætning.
 4. Tryk på knappen Bloker junk-faxer.
 5. Tryk på knappen Tilføj numre.
 6. Brug tastaturet til at indtaste det faxnummer, der skal blokeres, og tryk derefter på knappen Udført.

Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares

Hvis svartilstanden er indstillet til Automatisk, bestemmer indstillingen for antal ringetoner, før der svares, antallet af gange, telefonen ringer, før produktet besvarer et indgående opkald.
Hvis produktet er tilsluttet en telefonlinje, der både modtager fax- og samtaleopkald (en fælles linje), og som også er tilsluttet en telefonsvarer, kan det være nødvendigt at justere indstillingen for antal ringetoner, før der svares. Antallet af ringetoner, før der svares, skal være større på produktet end antallet af ringetoner, før der svares, på telefonsvareren. Dette giver telefonsvareren mulighed for at besvare det indgående opkald og optage en meddelelse, hvis der er tale om et samtaleopkald. Når telefonsvareren besvarer opkaldet, registrerer produktet opkaldet og foretager automatisk besvarelse, hvis den registrerer faxtoner.
Standardindstillingen for ringetoner før besvarelse er fem for USA og Canada, og to for andre lande/områder.
Anvend nedenstående oversigt til at bestemme det ønskede antal ringetoner, før der svares.
Telefonlinjetype
Anbefalet antal ringetoner før besvarelse
Dedikeret faxlinje (modtager kun faxopkald)
Angiv et antal ringetoner inden for de grænser, der vises på kontrolpanelet. (Det højeste og laveste tilladte antal ringetoner varierer efter land/område).
En linje med to forskellige numre og en ringemønstertjeneste
En eller to ringetoner. (Hvis du har en telefonsvarer eller computer-voicemail til det andet telefonnummer, skal du sørge for at indstille produktet til færre ringetoner end det antal, telefonsvareren er indstillet til. Brug også funktionen for nummerbestemt ringetone til at skelne mellem samtale- og faxopkald).
Fælles linje (modtager både fax- og samtaleopkald) med kun en tilsluttet telefon
Fem ringetoner eller flere.
Fælles linje (der både modtager fax- og samtaleopkald) med en tilsluttet telefonsvarer eller computer-voicemail
To ringetoner mere end telefonsvareren eller computer-voicemail.
Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil angive eller ændre antallet af ringetoner, før der svares:
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Grundlæggende faxopsætning.
 4. Tryk på knappen Ring før svar.
 5. Brug tastaturet til at indtaste antal ring, og tryk derefter på knappen Udført.

Angivelse af nummerbestemte ringetoner

Nogle lokale telefonselskaber tilbyder tjenesterne ringemønstre eller nummerbestemte ringetoner. Tjenesten gør det muligt at have mere end ét telefonnummer på én linje. Hvert telefonnummer har et unikt ringemønster, hvorved du kan besvare samtaleopkald og få produktet til at besvare faxopkald.
Hvis du abonnerer på en ringemønstertjeneste, som udbydes af telefonselskabet, skal du indstille produktet til at besvare det korrekte ringemønster. Ikke alle lande/områder understøtter unikke ringemønstre. Kontakt telefonselskabet for at finde ud af, om denne tjeneste er tilgængelig i dit område/land.
bemærk:
Hvis du ikke gør brug af en ringemønstertjeneste, og du ændrer ringemønsterindstillingen til noget andet end standardindstillingen, Alle ringetyper, kan produktet muligvis ikke længere modtage faxer.
Indstillingerne er som følger:
 • Registrer ringemønster: Deaktiverer eller aktiverer produktets funktion til registrering af ringemønster.
 • Alle ringetyper: Produktet besvarer alle opkald til telefonlinjen.
 • Enkelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en enkelt ringetone.
 • Dobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt ringetone.
 • Tredobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en tredobbelt ringetone.
 • Dobbelt og tredobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt eller tredobbelt ringetone.
Du kan ændre ringemønstrene for opkaldsbesvarelse ved at gennemføre følgende trin:
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Avanceret faxopsætning.
 4. Tryk på knappen Nummerbestemt ringning, og tryk derefter på navnet på en indstilling.

Brug af automatisk reduktion af indgående faxer

Standardfabriksindstillingen for automatisk reduktion af indgående faxer er Tændt.
Hvis du har aktiveret funktionen Faxstempel, kan du også slå den automatiske reduktionsfunktion til. Dette reducerer formatet på de indgående faxer en smule og forhindrer sidestemplet i at tvinge en fax over på to sider.
bemærk:
Kontroller, at indstillingen for standardpapirformat svarer til det papirformat, der er lagt i bakken.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Avanceret faxopsætning.
 4. Tryk på knappen Automatisk reduktion og derefter på knappen Tændt.

Angivelse af faxlydstyrke

Du kan justere lydstyrken for faxlyde ved hjælp af kontrolpanelet.

Oprettelse af stempling af modtagne faxer

Produktet udskriver afsenderens identifikationsoplysninger øverst på alle modtagende faxdokumenter. Du kan også stemple den indgående fax med dine egne sidehovedoplysninger for at bekræfte faxens modtagelsesdato og -klokkeslæt. Fabriksindstillingen for faxer, der modtages med stempel, er som standard Slukket.
bemærk:
Hvis du aktiverer indstillingen til stempling af modtagede faxer, kan det øge sidestørrelsen og få produktet til at udskrive en ekstra side.
bemærk:
Denne indstilling er kun relevant for modtagende faxer, som produktet udskriver.
 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet.
 2. Tryk på menuen Faxopsætning.
 3. Tryk på menuen Avanceret faxopsætning.
 4. Rul til og tryk på knappen Faxstempel, og tryk derefter på Tændt eller Slukket.

Angivelse af polling af faxer

Hvis en anden har indstillet en fax til polling (sendes efter behov), kan du anmode om, at faxen sendes til dit produkt. (Dette kaldes polling af en anden maskine).
 1. Tryk på Faxknappen på startskærmbilledet.
 2. Tryk på knappen Faxmetoder.
 3. Tryk på knappen Poll til modtagelse.
 4. Brug tastaturet til at indtaste nummeret på den faxmaskine, du vil polle, og tryk derefter på knappen Start fax.
Produktet foretager et opkald til den anden faxmaskine og anmoder om faxen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...