hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-pc'er - Cd-/dvd-drev registreres ikke (Windows 10, 8)

Dette dokument gælder computere fra HP og Compaq med Windows 10 eller 8.
Når du forsøger at brænde eller læse en disk, sker der ingenting, eller der vises en fejl om, at drevet ikke kan findes, i softwaren til cd-/dvd-brænding.
Hvis vinduet ikke åbnes, når diskene er sat i drevet og drevet ikke vises i Stifinder, skal du se af cd/dvd-drevet vises ikke.
Hvis Windows genkender cd/dvd-drevet, men softwaren til diskbrænding ikke registrerer drevet, skal du se under Softwaren til diskbrænding genkender ikke drevet.

Cd-/dvd-drevet vises ikke

Hvis der ikke åbnes et vindue, når diskene er sat i drevet, og drevet ikke vises i Stifinder, genkender Windows ikke drevet. Følg disse trin for at udføre fejlfinding for denne tilstand.
bemærk:
Hvis du har en ny bærbar computer, skal du kontrollere, at computeren rent faktisk har et cd-/dvd-drev. Flere bærbare computermodeller har ikke et cd/-dvd-drev og skal bruge et eksternt USB-drev eller en anden løsning.
bemærk:
Hvis du har opgraderet computeren til Windows 10 eller Windows 8, og drevet fungerede før, men ikke længere fungerer korrekt, kan du spare tid ved at starte med Rydning af øverste og nederste kontrolfiltre for at rydde øverste og nederste kontrolfiltre fra registreringsdatabasen.

Trin 1: Se, om drevet vises i BIOS

Hvis der ikke åbnes et vindue, når diskene er sat i drevet, og drevet ikke vises i Stifinder, kan det skyldes et problem med BIOS. BIOS i computeren styrer al kommunikation mellem hardwarekomponenter og operativsystemet. Hvis operativsystemet ikke genkender cd-/dvd-drevet, skal du kontrollere BIOS og se, om det genkendes der. Brug følgende fremgangsmåde til at få adgang til BIOS:
Hvis der ikke er angivet noget cd-/dvd-drev i BIOS, er problemet sandsynligvis hardwarerelateret.
Hvis et cd-/dvd-drevs navn er angivet i BIOS, genkender BIOS enheden, og problemet er sandsynligvis softwarerelateret. Fortsæt til Kontrollér drevnavnet i Enhedshåndtering.

Trin 2: Kontroller drevnavnet i Enhedshåndtering

Hvis der ikke åbnes et vindue, når diskene er sat i drevet, og drevet ikke vises i Stifinder, kan det skyldes et problem med BIOS. Når du har kontrolleret, om cd/dvd-drevet vises i BIOS, skal du kontrollere drevnavnet i Enhedshåndtering. Brug følgende trin til at installere drevet i Enhedshåndtering og finde ud af, om Windows kan genkende drevet.
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Enhedshåndtering.
 2. Dobbeltklik på Dvd/cd-rom-drev for at udvide kategorien.
  Hvis dvd-/cd-rom-drev ikke er på listen, skal du gå til Nulstil computerens strømforsyning.
  Billede af vinduet Enhedshåndtering, der viser placeringen af dvd/cd-rom-drev
 3. Højreklik på drevets navn, og vælg Afinstaller.
  Billede af vinduet Enhedshåndtering, afinstaller dvd-/cd-rom-drev
  Hvis der åbnes et bekræftelsesvindue, skal du klikke på OK eller Ja.
  Drevnavnet fjernes fra listen (og dvd/cd-rom-drevkategorierne fjernes, hvis der kun er ét drev).
 4. I Enhedshåndtering skal du klikke påHandling, vælge Søg efter hardwareændringer og derefter vente på, at Windows finder og installerer cd-/dvd-drevet.
  Billede af Menuen Handling i Enhedshåndtering med Søg efter hardwareændringer valgt
  Når installationen er fuldført, bør drevnavnet vises i Enhedshåndtering.
 5. Åbn dvd-/cd-ROM-drevkategorien igen, og udfør følgende handlinger, afhængigt af hvad der vises i dvd-/cd-ROM-drev:
  • Hvis meddelelsen Cd-/dvd-drevets navn mangler vises, registreres drevet ikke af Windows. Søg efter hardwareændringer igen for at forsøge at registrere drevet. Hvis drevet stadig ikke registreres, skal du lukke Enhedshåndtering og springe til Nulstil computerens strømforsyning for at nulstille strømforsyningen og genindsætte drevkablerne, hvis det er nødvendigt.
  • Hvis et drevnavn med et advarselsikon vises (drevets ikon er markeret med et advarselssymbol ), skal du dobbeltklikke på drevets navn for at få flere oplysninger. Udfør følgende, afhængigt af hvad der vises i afsnittet Enhedsstatus:
   • Hvis fejlkoderne 10, 19, 31, 32, 39 eller 41 vises i Enhedsstatus, er der et problem med integrationen af tidligere software til cd-brænding. Brug Ryd øverste og nederste registreringsdatabasefiltre til at rydde tilknyttede styrefiltre fra registreringsdatabasen.
   • Ved andre fejl skal du se de oplysninger, der følger med fejlkoden.
  • Hvis et drevnavn med et ikon for deaktivering vises (drevets ikon er markeret med en pil, der peger nedad, ), er drevet blevet deaktiveret. Højreklik på drevets navn, og vælg Aktiver. Du skal muligvis genstarte computeren. Drevet bør fungere korrekt, når det er blevet aktiveret.
   Hvis drevet ikke kan aktiveres, er der en nødvendig softwaretjeneste eller -driver, der er deaktiveret eller ikke fungerer korrekt. Dobbeltklik på IDE ATA/ATAPI-controllere i Enhedshåndtering for at se, om der er eventuelle problemer og fejlfinde dem i overensstemmelse med fejlkoderne.
   Nulstilling af BIOS kan muligvis også løse problemet. For at få adgang til BIOS skal du først slukke helt for computeren og derefter genstarte den ved hjælp af følgende trin:
   1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde i 5 sekunder for at slukke helt for computeren.
   2. Tænd computeren, og tryk omgående på tasten F10 flere gange, indtil skærmbilledet til BIOS Setup Utility åbnes.
   Du kan nulstille BIOS ved hjælp af en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvilken type computer du bruger:
   • For at nulstille BIOS på en bærbar computer skal du trykke på F9 for standardværdier, trykke på Enter og derefter trykke på F10 igen for at gemme og afslutte.
   • For at nulstille BIOS på en stationær computer skal du bruge piletasterne til at navigere til fanen Filer, vælge Anvend standardindstillinger og afslut. Tryk på Enter, og tryk derefter på Enter igen for at bekræfte.
  • Hvis cd-/dvd-drevet er opført som normalt uden nogen særlige ikoner , registrerer Windows drevet, men anden software til diskbrænding registrerer muligvis ikke drevet. Brug trinnene i Softwaren til diskbrænding genkender ikke drevet for at få softwaren til diskbrænding til at registrere drevet.

Trin 3: Brug fejlfindingsværktøjet Hardware og enheder

Hvis der ikke åbnes et vindue, når diskene er sat i drevet, og drevet ikke vises i Stifinder, kan det skyldes et problem med hardwaren. Når du har markeret BIOS for problemer, skal du bruge fejlfindingsværktøjet Hardware og enheder for at kontrollere, om der er problemer med hardware. Windows indeholder et fejlfindingsværktøj, som kontrollerer hardware som f.eks. cd-/dvd-drev for problemer. Følg disse trin for at bruge fejlfindingsværktøjet Hardware og enheder for at kontrollere for problemer:
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Find og reparér problemer.
 2. Under System og Sikkerhed skal du klikke på Find og løs problemer.
  Billede af vinduet Kontrolpanel, Find og løs problemer
 3. Under Hardware og Lyd skal du klikke på Konfigurer en enhed.
  Billede, der viser vinduet Fejlfinding, Konfigurer enhed valgt
  Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte den.
 4. Klik på Næste.
 5. Windows kontrollerer for problemer. Hvis fejlfindingsværktøjet detekterer problemer, skal du følge instruktionerne for at løse problemet.
  Hvis drevet stadigvæk ikke bliver fundet efter brug af fejlfindingsværktøjet, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 4: Nulstil computerens strømforsyning

Under visse betingelser kan drevet miste kommunikationen med Windows selv efter genstart af Windows, hvilket kan give problemer med cd- eller dvd-registrering. Nulstilling af computerens strømforsyning kan løse dette problem. For at nulstille drevet skal du gøre følgende:
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde i 5 sekunder for at slukke helt for computeren.
 2. Vent, indtil computeren lukker helt ned, og tag derefter strømkablet ud af computeren.
 3. Hvis du har en bærbar computer, skal du fjerne alle batterier fra batterirummene, vente 10 sekunder og derefter sætte batteriet (eller batterierne) i igen. Hvis din bærbare computer har et batteri, der er lukket inde i computerens kabinet eller et batteri, der ikke nemt kan fjernes, skal du springe dette trin over.
 4. Vent mindst 10 sekunder, og slut derefter strøm til computeren.
 5. Tænd computeren, og vent, til Windows er startet. Hvis der vises en besked om, at Windows installerer ny hardware, skal du vente til Windows er færdig, inden du undersøger, om cd-/dvd-drevet er tilgængeligt.
Hvis drevet stadigvæk ikke bliver fundet efter nulstilling af strømmen, skal drevkabelforbindelserne på stationære computere kontrolleres. På bærbare computere skal de øverste og nederste registreringsdatabasefiltre ryddes.

Trin 5: Kontroller drevkabelforbindelser (kun desktop tower-computere)

Hvis du bruger en stationær computer, skal du udføre trinnene i dette afsnit for at kontrollere kabelforbindelserne til cd-/dvd-drevet. Hvis du bruger en bærbar computer, skal du gå til trinet Ryd de øverste og nederste registreringsdatabasefiltre.
  vigitig advarsel:
Kanterne på metalpaneler kan lave rifter i huden. Sørg for ikke at lade huden glide langs indvendige metalkanter på computeren.
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatisk afladning (ESD). For at mindske risikoen for ESD-beskadigelse skal du arbejde på et gulv uden gulvtæppe, bruge en statisk dissipativ arbejdsflade (f.eks. en ledende skumpude), og bær en elektrostatisk håndledsstrop, der er forbundet til en jordet overflade.
 1. Sluk for computeren, Fjern alle kabler fra computeren og tryk derefter på Tænd/sluk-knappen i fem sekunder.
 2. Fjern sidepanelet.
  Sådan fjerner du sidepanelet
 3. Frakobl forsigtigt både datakablet og strømkablet fra bagsiden af cd-/dvd-drevet.
   Billedet viser bagsiden af harddiskene inde i computeren med data- og strømkablerne taget ud
  1. Strømkabel
  2. Datakabel
 4. Sæt strøm- og datakablerne ind igen bag på drevet, og sørg for, at kablerne går helt ind i stikkene, og at der ikke er nogen bøjede ben.
 5. Fjern forsigtigt cd-/dvd-drevdatakablet fra stikket på bundkortet og sæt det forsigtigt i igen. Pas på ikke at løsne andre kabler.
 6. Hvis cd-/dvd-drevet ikke er originalt udstyr og blev tilføjet for nylig, skal du kontrollere, at drevkablerne er monteret korrekt.
 7. Udskift dækslet, og tilslut strømforsyning, tastatur, mus og videokabler.
  Sådan sætter du sidepanelet på plads igen
 8. Kontrollér, om drevnavnet vises i BIOS ved hjælp af følgende trin:
  1. Tænd computeren, og tryk omgående på tasten F10 flere gange, indtil skærmbilledet til BIOS Setup Utility åbnes.
  2. Brug piletasterne til at navigere til fanen Lagring.
  3. Brug piletasterne til at vælge Enhedskonfiguration, tryk derefter på Enter.
  4. Se efter et cd-/dvd-drev på underskærmbilledet til Enhedskonfiguration.
   Eksempel på angivelse af cd-/dvd-drev i BIOS
  5. Tryk på tasten Esc for at afslutte Enhedskonfiguration.
  6. Tryk på tasten Esc igen, tryk på Enter, og tryk derefter på Enter igen for at ignorere ændringerne og afslutte.
   Computeren afslutter BIOS og starter i Windows.
 9. Udfør en af følgende handlinger, afhængigt af hvad der vises i BIOS:
  • Hvis drevnavnet vises, bliver drevet genkendt i BIOS og burde også blive genkendt i Windows.
  • Hvis drevnavnet stadig ikke vises, skal du udskifte kablet eller drevet eller få computeren repareret.
  bemærk:
  Hvis du efter udførelsen af disse trin har mistanke om, at drevet er muligvis er defekt, skal du teste drevet for at se, om hardwaren er defekt. Du kan finde flere oplysninger om test af hardwarefejl på cd/dvd-drev under Test for hardwarefejl (Windows 10, 8).

Trin 6: Ryd de øverste og nederste registreringsdatabasefiltre

Ryd filtrene for Enhedshåndterings fejlkoder 10, 19, 31, 32, 39 eller41 ved hjælp af følgende trin:
 1. Frakobl alle ikke-vigtige eksisterende stik og afspilningsenheder, især kameraer. Udfør derefter følgende trin.
 2. I Windows skal du søge efter og åbne regedit.
 3. Vælg Computer i hovedvinduet.
  Billede af Registreringseditor
 4. Klik på Filer, klik på Eksportér, skriv et filnavn, der er nemt at huske, og klik derefter på Gem.
  En kopi af registreringsdatabasen er blevet gemt som sikkerhedskopi i mappen Dokumenter. Hvis der opstår problemer, efter du har været igennem disse trin, skal du gå til filen og dobbeltklikke på den for at gendanne registreringsdatabasen.
 5. Klik på pilen ud for hvert af følgende elementer på listen:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • SYSTEM
  • CurrentControlSet
  • Control
  • Class
 6. Vælg 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318. Kontrollér, at du har valgt præcist dette nøglenavn.
 7. Hvis der angives en LowerFilters-værdi til højre for Registreringseditor-vinduet, skal du vælge værdien LowerFilters og trykke på tasten Delete. Bekræft sletningen ved at klikke på Ja.
  Billede af LowerFilters-posten i Registreringseditor
 8. Hvis der også angives en UpperFilters-værdi, skal du vælge UpperFilters i højre side af vinduet og trykke på tasten Delete.
  Bekræft sletningen ved at klikke på Ja.
 9. Slet alle andre UpperFilters- og LowerFilters-værdier i nøglen 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318, hvis der er nogen.
 10. Luk Registreringseditor, og genstart computeren. Diskdrevet bør nu blive genkendt af Windows. Det kan være nødvendigt at afinstallere softwaren til diskoptagelse, genstarte computeren, geninstallere cd-/dvd-softwaren til skrivning og derefter genstarte computeren igen, hvis softwaren ikke længere genkender drevet (se næste afsnit).

Trin 7: Test for fejl på cd-/dvd-drev

Hvis du efter brug af de foregående trin har mistanke om, at drevet muligvis er defekt, skal du teste drevet for at se, om hardwaren er defekt. Du kan finde flere oplysninger om test af hardwarefejl på cd/dvd-drev under Test for hardwarefejl (Windows 10, 8).
Hvis drevet ikke består testen, skal drevet udskiftes, eller computeren skal repareres.

Softwaren til diskbrænding genkender ikke drevet

Hvis cd-/dvd-softwaren til skrivning viser en meddelelse om, at der ikke er registreret noget drev, skal du bruge trinnene i dette afsnit.
bemærk:
Softwareprogrammer til diskoptagelse, der leveres med HP- og Compaq-computere, er kun beregnet til at genkende det originale cd-/dvd-drev, der fulgte med computeren. Hvis du har tilføjet et nyt drev, skal du bruge den software til diskbrænding, som fulgte med drevet, eller bruge den brændefunktionalitet, der er indbygget i Windows.
CyberLink Power2Go-fejlmeddelelse om, at der ikke er noget drev til diskbrænding tilgængeligt

Trin 1: Geninstaller softwaren til diskoptagelse

Opgradering af operativsystemet eller installation af visse typer software kan forårsage, at anden software til optagelse mister forbindelse til drevet. Installation af software, som kan brænde diske, nogle typer musiksoftware og nogle typer software til dvd-godkendelse/-dekryptering kan forårsage den slags problemer.
For at afhjælpe problemet og give softwaren mulighed for at registrere drevet igen skal du afinstallere softwaren til cd-/dvd-optagelse, genstarte computeren, geninstallere softwaren til diskoptagelse og derefter genstarte computeren igen.
bemærk:
Hvis den cd-/dvd-software til skrivning, du bruger, er købt separat, skal du afinstallere softwaren, genstarte, derefter bruge installationsdisken til softwaren til at installere softwaren og derefter genstarte igen.
Følgende procedure er et eksempel på, hvordan du kan løse problemet, hvis du får beskeden Ingen brænder er tilgængelig lige nu i CyberLink Power2Go.
bemærk:
Personer med kendskab til redigering af registreringsdatabasen i Windows kan spare tid ved at tilføje en LowerFilters-værdi til Windows-registreringsdatabasen i stedet for at geninstallere softwaren. For at gøre det, skal du gå til trinet Udskift registreringsdatabaseværdien PxHelp20.
 1. Afinstaller CyberLink Power2Go fra Programmer og funktioner:
  1. Søg efter og åbn Apps og funktioner i Windows.
  2. Rul ned til Relaterede indstillinger, og klik derefter på Programmer og funktioner.
  3. Højreklik på CyberLink Power2Go, og klik på Afinstallér.
   Afinstallation af Cyberlink Power2Go
  4. Afinstaller Cyberlink Power2Go.
 2. Når CyberLink Power2Go er blevet afinstalleret, skal du genstarte computeren.
 3. Når computeren er genstartet, skal du vælge dit operativsystem for mere information om geninstallation af Cyberlink Power2Go:
  • Windows 10: Kontroller Microsoft Store. Mange af de apps, der var forudinstalleret på din computer, kan downloades gratis i Microsoft Store-appen. For flere oplysninger og support skal du gå til Problemer med apps i Windows 10.
   Hvis du ikke kan finde softwaren i Microsoft Store, skal du gå til siden HP Kundesupport - Software- og driverdownloads. Hvis der vises en side med Lad os identificere produktet for at komme i gang, skal du vælge din computertype, indtaste modelnavnet på din computer og derefter klikke på Send. På listen over tilgængelige software og driverkategorier skal du finde den software eller driver, du leder efter, klikke på kategorinavnet og derefter klikke på Download.
  • Windows 8: Brug HP-gendannelsesprocessen til at installere de originale drivere og den originale software, der blev leveret med din computer. Med Recovery Manager kan du vælge specifik hardware eller specifikke drivere til geninstallation. Få flere oplysninger ved at se Brug af Recovery Manager til at genoprette software og drivere (Windows 8)
 4. Følg anvisningerne på skærmen for at geninstallere Cyberlink Power2Go, og åbn derefter appen.
 5. Bekræft, at der vises et drevnavn som destinationsvalg.
Når cd-/dvd-software er geninstalleret, og computeren er genstartet, bør den genkende cd-/dvd-drevet. Hvis drevet ikke genkendes, skal du fortsætte til Udskift registreringsdatabaseværdien PxHelp20.

Trin 2: Udskift registreringsdatabaseværdien PxHelp20

Brug følgende trin for at udskifte registreringsdatabaseværdien PxHelp20:
 1. I Windows skal du søge efter og åbne regedit.
 2. Vælg Computer i hovedvinduet.
  Figur : Registreringseditor
  Billede af Registreringseditor
 3. Klik på Filer, Eksporter, skriv et filnavn, der er nemt at huske, og klik på Gem.
  En kopi af registreringsdatabasen er blevet gemt som sikkerhedskopi i mappen Dokumenter. Hvis der opstår problemer, efter du har været igennem disse trin, skal du gå til filen og dobbeltklikke på den for at gendanne registreringsdatabasen.
 4. Klik på pilen ud for hvert af følgende elementer på listen:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • SYSTEM
  • CurrentControlSet
  • Control
  • Class
 5. Vælg 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318. Kontrollér, at du har valgt præcist dette nøglenavn.
 6. Hvis der angives en LowerFilters-værdi til højre for Registreringseditor-vinduet, skal du vælge værdien LowerFilters og trykke på tasten Delete. Bekræft sletningen ved at klikke på Ja.
 7. Mens nøglen 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 stadig er valgt, skal du højreklikke på et tomt område i højre side af vinduet Registreringseditor (det vindue, der viser alle værdierne i nøglen).
 8. Vælg Ny, og klik derefter på Multistrengsværdi.
  Billede af genvejsmenu i Registreringseditor, der viser Ny multistrengsværdi
 9. Udskift standardteksten for den nye værdi ved at indtaste følgende og derefter trykke på Enter:
  LowerFilters
 10. Højreklik på den nye LowerFilters-værdi, og vælg Rediger.
 11. Skriv følgende i værdidatafeltet:
  PxHelp20
 12. Klik på OK.
  En ny LowerFilters-værdi, der indeholder PxHelp20, er angivet i vinduet Registreringseditor.
  Billede af Registreringseditoren, der viser den nye LowerFilters-nøgle PxHelp20
 13. Luk Registreringseditor, og genstart computeren. Diskdrevet bør nu blive genkendt af din software til optagelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 3: Hent de nyeste firmwareopdateringer for drevet på HP

Gå til HP's websted for at se, om der er nogle tilgængelige opdateringer til drevfirmware og/eller software til optagelse. Brug følgende fremgangsmåde:
 1. Hvis der vises en side med Lad os identificere produktet for at komme i gang, skal du klikke på Bærbar computer eller Stationær computer. Indtast modelnavnet for din HP eller Compaq-computer i søgefeltet, og klik derefter på Send. For eksempel kan du indtaste Pavilion HPE h8-1360t Desktop og derefter klikke på Send.
  Du skal muligvis vælge et modelnummer fra en liste, før du kan få adgang til supportsiden for dit produkt. Hvis det bliver nødvendigt, skal du vælge dit modelnummer på listen.
  Klik på modelnummeret
  Siden softwareresultater for computeren vises med operativsystemet valgt.
 2. Hvis du har brug for at skifte operativsystem, skal du klikke på Ændre, vælge din version, og derefter klikke på Ændre.
  Skift din computers operativsystem
 3. På listen over tilgængelige software- og driverkategorier skal du klikke på kategorien Firmware og derefter se efter eventuelle tilgængelige cd-/ dvd-firmwareopdateringer (for eksempel: Firmwareopdatering til HLDS CH10L dvd-r/rw-drevet). Hvis du finder en firmwareopdatering, skal du vælge den, der passer.
 4. Klik på kategorierne Software - multimedier og Software - løsninger, og se efter eventuelle tilgængelige opdateringer til software til optagelse (for eksempel: Opdatering til CyberLink Power2Go). Hvis du finder en opdatering, skal du vælge den, der passer.
 5. Klik på knappen Download, og følg derefter vejledningen på skærmen for at downloade og installere hver relevant opdatering.
Når du har installeret opdateringerne, eller hvis der ikke var nogen tilgængelige opdateringer, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 4: Gendan systemfiler

Brug Microsoft Systemgendannelse til at bringe systemet tilbage til et tidspunkt, hvor du ved, at cd-/dvd-softwaren til skrivning virkede. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se HP-supportdokumentet Brug af Microsoft Systemgendannelse (Windows 10, 8).
Hvis systemgendannelse ikke løser problemet, kan du udføre en systemgenoprettelse for at bringe computerens softwarekonfiguration tilbage til dens oprindelige tilstand. Afhængig af din version af Windows skal du gå til et af følgende HP-supportdokumenter for at få flere oplysninger:

Trin 5: Test for fejl på cd-/dvd-drev

Hvis du efter brug af de foregående trin har mistanke om, at drevet muligvis er defekt, skal du teste drevet for at se, om hardwaren er defekt. Du kan finde flere oplysninger om test af hardwarefejl på cd/dvd-drev under Test for hardwarefejl (Windows 10, 8)
Hvis drevet ikke består testen, skal drevet udskiftes, eller computeren skal repareres.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...