hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-pc'er - Brug af Microsoft Systemgendannelse (Windows 10, 8)

Dette dokument vedrører computere fra HP og Compaq med Windows 10 og 8.
Dokumentet beskriver, hvordan man bruger og udfører fejlfinding i funktionen Systemgendannelse i Windows 10 og Windows 8.
Vedrørende computere til erhvervsbrug, hvis indstillingerne ikke er aktiveret eller ikke kan gendanne som forventet, skal du kontakte din virksomheds it-afdeling eller din lokale it-tjeneste, da computerens administratorrettigheder muligvis er tilsidesat af Global Policy Object-begrænsninger (GPO).

Om Systemgendannelse

Systemgendannelse er et softwareprogram, som er tilgængelig til alle versioner af Windows 10 og Windows 8. Systemgendannelse opretter automatisk gendannelsespunkter, en hukommelse af systemfiler og indstillinger på computeren på et givent tidspunkt. Du kan også selv oprette gendannelsespunkter. Når du bruger Systemgendannelse til at gendanne din computer til et punkt i tiden, før problemet opstod, vil Systemgendannelse returnere din computer til filerne og indstillingerne fra gendannelsespunktet. Dine personlige filer og dokumenter vil ikke blive berørt.
Du kan også fortryde Systemgendannelse, hvis gendannelsen ikke hjælper med at løse problemet, eller hvis problemet bliver værre.
bemærk:
Afhængigt af din version af Windows kan grafik og oplysninger i dette dokument og i de videoer, der er linket til, variere en smule.

Forskellen mellem Systemgendannelse og HP Genoprettelsesmanager

Nogle gange bliver Microsofts Systemgendannelse blandet sammen med HP's Genoprettelsesmanager.
 • Systemgendannelse giver dig mulighed for at ændre en samling af Microsoft Windows systemfiler til en konfiguration som eksisterede på et bestemt tidspunkt. Ingen personlige datafiler såsom e-mail, dokumenter eller billeder er tabt eller ændret.
 • HP Genoprettelsesmanager giver dig mulighed for at gendanne hele computerens softwarekonfiguration til dets originale fabriksstandard. Den geninstallerer det originale operativsystem (såsom Windows) og fjerner alt andet software og personlige datafiler. Når gendannelsen er færdig, er det kun softwaren, som oprindelig kom med din computer, som vil være tilgængelig. Du vil være nødt til at geninstallere yderligere software og alle dine personlige filer, som der er taget sikkerhedskopi af.
Når der pludselig opstår problemer på en computer, skal du først foretage en Systemgendannelse for at prøve at løse problemet, før udførelse af en komplet genoprettelse ved brug af HP Genoprettelsesmanager.

Aktivér Systemgendannelse

Microsoft Systemgendannelse er som standard aktiveret på de fleste, hvis ikke alle, HP-computere, der leveres med Windows. Microsoft Systemgendannelse kan dog deaktiveres og kan give problemer, hvis du prøver at gendanne fra et tidligere punkt. For at sikre dig at Systemgendannelse er aktiveret, skal du fuldføre følgende trin:

Videooversigt

 1. Gem alle åbne filer og luk alle åbne programmer.
 2. I Windows skal du søge efter gendanne og derefter åbne Opret et gendannelsespunkt fra listen med resultater.
  Oprettelse af et gendannelsespunkt
  Systemegenskaber åbnes med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. På vinduet Systembeskyttelse skal du vælge din harddisk og derefter klikke på Konfigurer.
   Vinduet Systemegenskaber
  Vinduet Systembeskyttelse for vinduet Lokal disk åbnes.
 4. Klik på Tænd for systembeskyttelse, og klik derefter på OK.
  Systembeskyttelse fra vinduet Lokal disk med Tænd systembeskyttelse og OK fremhævet

Opret et gendannelsespunkt

Windows opretter automatisk gendannelsespunkter med regelmæssigt planlagte intervaller og før mange softwareinstallationer. Hvis du ønsker at oprette et gendannelsespunkt manuelt, skal du følge nedenstående trin:

Videooversigt

 1. Gem alle åbne filer og luk alle åbne programmer.
 2. I Windows skal du søge efter gendanne og derefter åbne Opret et gendannelsespunkt fra listen med resultater.
  Oprettelse af et gendannelsespunkt
  Systemegenskaber åbnes med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. På fanen Systembeskyttelse skal du klikke på Opret.
  Vinduet Systemegenskaber
  Vinduet Opret et gendannelsespunkt vindue åbnes.
 4. Indtast et beskrivende navn i tekstboksen for et gendannelsespunkt, som vil hjælpe dig huske hvornår du oprettede et gendannelsespunkt. Klik derefter på Opret disk.
  Vinduet Systembeskyttelse opretter et gendannelsespunkt
  Computeren opretter et gendannelsespunkt.
  Vinduet Systembeskyttelse viser en statuslinje for dannelsen af et gendannelsespunkt
 5. Når et vindue blive vist, hvor der står, at gendannelsespunktet er blevet oprettet klik da på Luk.
  Meddelelse om gennemførsel i vinduet Systembeskyttelse

Gendan din computer, når Windows starter normalt

Hvis computeren stopper med at fungere korrekt, kan du gendanne den til et tidligere punkt i tiden, da den fungerede. Brug følgende trin til at gendanne din computers konfiguration.

Denne video viser, hvordan du gendanner din computer, når Windows starter normalt

 1. Gem alle åbne filer og luk alle åbne programmer.
 2. I Windows skal du søge efter gendanne og derefter åbne Opret et gendannelsespunkt fra listen med resultater.
  Oprettelse af et gendannelsespunkt
  Systemegenskaber åbnes med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. På fanen Systembeskyttelse skal du klikke på Systemgendannelse.
  Valg af Systemgendannelse på fanen Systembeskyttelse
  Vinduet Systemgendannelse åbnes.
 4. Klik på Næste.
  Vinduet Systemgendannelse, hvor Næste er omkranset i rødt
 5. Klik på det gendannelsespunkt, som du ønsker at bruge, og klik derefter på Næste.
  Vindue til bekræftelse åbnes.
 6. Klik på Udfør for at gendanne din computer til et tidligere gendannelsespunkt.
  Vinduet Bekræft dit gendannelsespunkts systemegenskaber, hvor Afslut er valgt
 7. Afbryd ikke Systemgendannelse, når det starter. Dette kan ødelægge din harddisk og skabe flere problemer. Klik på OK i den advarsel, der vises.
  Advarslen, der vises, før du begynder en Systemgendannelse
 8. Systemgendannelse returnerer computerkonfigurationen til et tidligere punkt i tiden og genstarter.

Gendan din computer, når Windows ikke kan starte normalt

Brug følgende trin for at gendanne din computer, når Windows ikke åbnes normalt.

Denne video viser, hvordan du gendanner din pc, når Windows ikke kan starte normalt

 1. Sluk for computeren, og vent mindst 5 sekunder, hvor computeren er helt slukket.
 2. Tænd computeren, og tryk gentagne gange på tasten F11, ca. en gang i sekundet, indtil du ser Windows-indlæsningsskærmbilledet.
 3. Hvis skærmbilledet til valg af sprog vises, skal du vælge det sprog, du vil bruge til at fortsætte.
 4. På skærmbilledet Vælg tastaturlayout skal du vælge det tastaturlayout, der matcher din tastaturtype.
  Skærmbilledet Vælg tastaturlayout
 5. På skærmbilledet Vælg en indstilling skal du klikke på Fejlfinding.
  Skærmbilledet Vælg en indstilling, hvor Fejlfinding er valgt
 6. På skærmbilledet Fejlfinding skal du klikke på Avancerede indstillinger.
  Skærmbilledet Fejlfinding, hvor Avancerede indstillinger er valgt
 7. På skærmbilledet Avancerede indstillinger skal du klikke på Systemgendannelse.
  Skærmen Avancerede indstillinger, hvor Systemgendannelse er valgt
 8. Klik på Windows 8, klik på Windows 8.1, eller klik på Windows 10 som måloperativsystemet.
  Skærmbilledet Systemgendannelse, hvor der er valgt et måloperativsystem
  Vinduet Systemgendannelse åbnes.
 9. Klik på Næste.
  Vinduet Systemgendannelse, hvor Næste er omkranset i rødt
 10. Klik på det gendannelsespunkt, som du ønsker at bruge, og klik derefter på Næste.
  Vinduet Bekræft gendannelsespunkt åbnes.
 11. Klik på Udfør for at gendanne din computer til et tidligere gendannelsespunkt.
  Skærmbilledet Bekræft dit gendannelsespunkt, hvor Afslut er omkranset i rødt
 12. Afbryd ikke Systemgendannelse når det starter. Det kan ødelægge din harddisk at gøre dette og skabe flere problemer. Klik på OK i den advarsel, der vises.
  Advarslen, der vises, før du begynder en Systemgendannelse
 13. Systemgendannelse returnerer computerkonfigurationen til et tidligere punkt i tiden og genstarter.

Fortryd en systemgendannelse

Følg disse trin at fortryde en gendannelse og sætte filerne og programmer på din computer tilbage til den måde, de var på, før du brugte Systemgendannelse.

Denne video viser, hvordan du fortryder en systemgendannelse i Windows 8

 1. Gem alle åbne filer og luk alle åbne programmer.
 2. I Windows skal du søge efter gendanne og derefter åbne Opret et gendannelsespunkt fra listen med resultater.
  Oprettelse af et gendannelsespunkt
  Systemegenskaber åbnes med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. På fanen Systembeskyttelse skal du klikke på Systemgendannelse.
  Vinduet Systemegenskaber
  Vinduet Systemgendannelse åbnes.
 4. Vælg Fortryd systemgendannelse, og klik derefter på Næste.
  Skærmbilledet Fortryd systemgendannelse, hvor Næste er valgt
 5. Bekræft at dato og tid er korrekt og klik derefter på Fuldfør.
  Skærmbilledet Bekræft dit gendannelsespunkt, hvor Afslut er valgt
 6. Afbryd ikke Systemgendannelse når det starter. Dette kan ødelægge din harddisk og skabe flere problemer. Klik på OK i den advarsel, der vises.
  Advarslen, der vises, før du begynder en Systemgendannelse
 7. Systemgendannelse fortryder gendannelsen og genstarter.

Slet gendannelsespunkter

Du kan slette systemgendannelsespunkter for midlertidigt at skabe mere plads på din computer. Du kan slette enten alle gendannelsespunkter eller alle undtagen det senest oprettede. Du kan ikke slette alle gendannelsespunkter med undtagelse af et bestemt gendannelsespunkt, bortset fra det senest oprettede. Den ledige diskplads bruges igen, når computeren opretter nye gendannelsespunkter.
bemærk:
Når du sletter gendannelsespunkter, sletter computeren også tidligere versioner af filer.

Sletning af alle gendannelsespunkter

Følg disse trin for at slette alle systemgendannelsespunkter på computeren.
 1. Gem alle åbne filer og luk alle åbne programmer.
 2. I Windows skal du søge efter gendanne og derefter åbne Opret et gendannelsespunkt fra listen med resultater.
  Oprettelse af et gendannelsespunkt
  Systemegenskaber åbnes med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. På fanen Systembeskyttelse skal du klikke på Systemgendannelse for at få vist alle de aktuelle gendannelsespunkter. Klik derefter på Næste.
  Klik på Systemgendannelse
 4. Der vises en liste med alle aktuelle gendannelsespunkter. Sørg for, at disse er gendannelsespunkter, som du vil slette, og klik derefter på Annuller for at lukke vinduet.
  Liste med alle aktuelle gendannelsespunkter
 5. På fanen Systembeskyttelse skal du klikke på Konfigurer.
   Vinduet Systemegenskaber
 6. I vinduet Systembeskyttelse skal du klikke på Slet ud for Slet alle gendannelsespunkter for drevet.
  Slet alle gendannelsespunkter for drevet
 7. Klik på Fortsæt, når du bliver bedt om det.
  bemærk:
  Når du har slettet gendannelsespunkterne, kan du ikke gendanne dem.
  Fortsæt

Sletning af alle gendannelsespunkter undtagen det senest oprettede

Følg disse trin for at slette alle gendannelsespunkter undtagen det senest oprettede.
 1. På proceslinjen på skrivebordsskærmbilledet skal du klikke på Stifinder.
  Stifinder
 2. Klik på Denne computer, og højreklik på C: drevet, og vælg derefter Egenskaber.
  Vis egenskaber for C:- drevet
 3. I vinduet Egenskaber skal du klikke på Diskoprydning.
  Egenskaber med Diskoprydning valgt
 4. I vinduet Diskoprydning skal du klikke på Ryd op i systemfilerne.
  Valg af indstillingen til at rense op i systemfilerne
 5. I vinduet Diskoprydning skal du klikke på fanen Flere indstillinger og derefter klikke på Ryd op i området Systemgendannelse og øjebliksbilleder.
  Oprydning i systemgendannelsesfilerne
 6. Når du bliver bedt om det, skal du klikke på Slet.
  bemærk:
  Når du har slettet gendannelsespunkterne, kan du ikke gendanne dem.
  Er du sikker på, at du ønsker at slette med Slet valgte

Hvad du skal gøre, når Systemgendannelses mislykkes

Brug følgende trin, hvis Systemgendannelse ikke opretter et gendannelsespunkt eller ikke gendannes.

Trin 1: Deaktiver virusscanningsbeskyttelse

Malware scanningssoftware kan have indbyggede beskyttelsessystemer, som forhindrer andre softwareprogrammer i at ændre deres strukturer - herunder Systemgendannelse. Når Systemgendannelse ikke kan bruge scanningssoftwarefiler, vil Systemgendannelsen mislykkes, og følgende besked vil vises:
Fejlmeddelelsen Systemgendannelse
For at gendanne dit system skal du midlertidigt deaktivere virusscanning og den indbyggede beskyttelse. Følg derefter instruktionerne nedenfor.

Denne video viser, hvordan du virusscanningsbeskyttelse i Windows 8

For at kunne gøre dette har de fleste antivirusprogrammer et ikon på proceslinjen. Hvis dette er tilfældet, skal du gå til skrivebordet og højreklikke på antivirus-ikonet på proceslinjen for at finde funktioner, der gør det muligt at deaktivere scanning eller virusbeskyttelse midlertidigt. Det er en god idé at trække netværkskabler ud og frakoble internettet, mens din virusbeskyttelse er deaktiveret.

Trin 2: Aktiver Systemgendannelse

Hvis Systemgendannelse ikke virker, skal du udføre følgende skridt for at sikre, at Systemgendannelse er aktiveret.
 1. Gem alle åbne filer og luk alle åbne programmer.
 2. I Windows skal du søge efter gendanne og derefter åbne Opret et gendannelsespunkt fra listen med resultater.
 3. I Systemegenskaber på fanen Systemegenskaber skal du vælge din harddisk og derefter klikke på Konfigurer.
   Vinduet Systemegenskaber
  Vinduet Systembeskyttelse for vinduet Lokal disk åbnes.
 4. Klik på Tænd for systembeskyttelse, og klik derefter på OK.
  Systembeskyttelse fra vinduet Lokal disk, hvor Tænd systembeskyttelse og OK er valgt

Trin 3: Opret et gendannelsespunkt

Hvis der ikke findes et gendannelsespunkt på din computer, kan Systemgendannelse ikke færdiggøres. Fejlen Der er ikke oprettet gendannelsespunkter på computerens harddisk vises.
Fejlmeddelelse, der vises, når ingen gendannelsespunkter er oprettet på computeren
Denne meddelelse angiver også, at der ikke er nogen data til at gendanne fra, og at du ikke kan gendanne til et tidligere tidspunkt. Det kan dog være muligt at oprette et gendannelsespunkt fra det nuværende system og gendanne med de systemfiler, der i øjeblikket er på computeren. Det kan løse en række problemer at genopbygge filstrukturen. Følg instruktionerne i afsnittet Opret et gendannelsespunkt for at oprette et gendannelsespunkt.

Trin 4: Starte Systemgendannelse fra startskærmbilledet

Brug instruktionerne i afsnittet Gendan din computer, når Windows ikke kan starte normalt til at gendanne din computer uden for det normale Windows-operativsystem.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...