hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Computere fra HP - Musefunktioner og -indstillinger (Windows 10, 8)

Dette dokument vedrører computere fra HP og Compaq med Windows 10 eller Windows 8.
Dette dokumenter forklarer, hvordan du bruger musefunktionerne, og hvordan du ændrer eller justerer indstillingerne for musen i Windows 10 eller 8.

Brug af din mus

Musen er en håndholdt enhed eller en berøringspladeenhed, som bruges til at arbejde med i Windows-miljøet. Den følgende liste beskriver de grundlæggende musefunktioner:
 • Peg på og vælg objekter på skærmen.
 • Vælg og/eller flyt data eller filer ved at trække og slippe.
 • Start softwareprogrammer og genveje, eller åbn filer.
 • Rul programvinduer eller websider ved at klikke og holde på et rullepanel eller ved at bevæge musehjulet (det tredje knaphjul på nogle musemodeller).
Se de efterfølgende afsnit for at få mere at vide om, hvordan du bruger din mus.

Ændring af udseendet på din musemarkør

Ændring af billedet på musemarkøren:
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Skift den måde, musemarkøren vises på.
 2. I vinduet Egenskaber for mus skal du klikke på fanen Markører.
  • For at vælge et nyt markørbillede: I feltet Customize på markørfunktionen (f.eks Normal markering), og klik Gennemse. Vælg den ønskede størrelse på listen.
   Figur : Tilpas egenskaber for mus
   Tilpasningsmuligheder under egenskaber for mus
  • For at ændre hele skemaet for markører: Klik på pil ned i feltet Skema, og vælg en ny pointer ordningen fra listen.
 3. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Ændring af hastigheden for musemarkøren

Brug disse trin til at ændre hastigheden for musemarkøren:
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Skift visningen eller hastigheden af musemarkøren.
 2. I vinduet Egenskaber for mus skal du klikke på fanen Indstillinger for markør.
 3. I feltet Bevægelse skal du klikke og holde på skyderen, mens musen flyttes til højre eller venstre for at justere musens hastighed.
  Figur : Skyder for markørhastighed i markørindstillinger
  Skyder for markørhastighed i markørindstillinger
 4. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Juster musen til højrehåndet eller venstrehåndet brug

Brug følgende trin til at justere musen til højrehåndet eller venstrehåndet brug:
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Rediger indstillingerne for musen.
 2. Klik på pilen i feltet Vælg din primære knap, og vælg derefter Venstre , hvis du vil bruge venstre knap til primære funktioner som at vælge og trække, eller vælg Højre, hvis du vil bruge højre knap til primære funktioner.
  Figur : Ændring af museknapper (Windows 10-eksempel)
  Ændring af museknapper

Justering af hastighed for dobbeltklik

Brug disse trin til at ændre hastigheden for dobbeltklik. Hvis du foretrækker at åbne en mappe med enkeltklik i stedet for dobbeltklik, skal du se næste afsnit, Angiv enkeltklik eller dobbeltklik for at åbne mapper.
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Skift visningen eller hastigheden af musemarkøren.
 2. I vinduet Egenskaber for mus skal du klikke på fanen Knapper.
 3. I området Hastighed for dobbeltklik skal du klikke og holde på skyderen, mens musen flyttes til højre eller venstre for at justere hastigheden for dobbeltklik.
  Figur : Justering af hastigheden for dobbeltklik
  Billede af hastighedsskyder for dobbeltklik
 4. Test den justerede hastighed ved at dobbeltklikke på mappen til højre for skyderen.
  Figur : Hastighedstest for dobbeltklik
  Billede af hastighedstest for dobbeltklik
 5. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Angivelse af enkeltklik eller dobbeltklik til at åbne mapper

Brug følgende trin for at ændre, hvordan museklik bruges til at åbne dine mapper og filer:
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Mappeindstillinger.
 2. I vinduet Mappeindstillinger skal du klikke på fanen Generelt.
 3. I området Klik på emner på følgende måde skal du klikke på en af følgende muligheder:
  • Enkeltklik for at åbne et element (peg for at markere)
  • Dobbeltklik for at åbne et element (enkeltklik for at markere)
  Figur : Vælg enkeltklik- eller dobbeltklik-indstillingen
  Generel fane med enkeltklik- og dobbeltklik-indstillinger
 4. Klik på OK for at gemme ændringerne.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...