hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Deskjet 2520 All-in-One series - Beskrivelse af produktets kontrolpanel

  Figur : Billede - Kontrolpanelet på HP Deskjet 2520 All-in-One series
 1. 1 Afbryder: Tænder eller slukker enheden. Når enheden er slukket, har den stadig et minimalt strømforbrug. For helt at afbryde strømmen skal du slukke enheden og tage netledningen ud. Der er flere oplysninger i .
 2. 2 Scan: Starter en frontpanelsscanning, når der er oprettet forbindelse til computeren.
 3. 3 Annuller: Stopper den aktuelle handling.
 4. 4 Tilpas til siden: Forstørrer eller formindsker originalen på glaspladen.
 5. 5 Tilpas til side-indikator: Angiver, om funktionen Forstør eller Formindsk er blevet valgt.
 6. 6 Start kopi, Sort: Starter sort/hvid kopiering. Øg antallet af kopier ved at trykke på knappen flere gange. Fungerer som genoptag-knap efter løsning af udskrivningsproblemer.
 7. 7 Start kopi, Farve: Starter kopiering i farver. Øg antallet af kopier ved at trykke på knappen flere gange. Fungerer som genoptag-knap efter løsning af udskrivningsproblemer.
 8. 8 Advarselsindikator: Angiver, at der er papirstop, printeren er løbet tør for papir, eller der er sket noget, der kræver brugerens indgriben.
 9. 9 Display på kontrolpanel: Viser antallet af kopier, papirfejl, blækniveauet og blækfejl.

Indikatorer

Når produktet tændes, tændes indikatoren for afbryderknappen. Når produktet behandler et job, blinker afbryderindikatoren. Yderligere blinkende indikatorer angiver fejl, du selv kan løse. Nedenfor kan du læse mere om blinkende indikatorer, og hvad du skal gøre.
Adfærd
Årsag og løsning
Strømindikatoren blinker, og advarselsindikatoren er tændt.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Udbakken lukkes, når du forsøger at skrive ud.
Åbn udbakken.
Strømindikatoren, blækniveauet og advarselsindikatoren blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Patrondækslet er åbent.
Luk patrondækslet.
Begge ikoner for blækniveau blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Begge patroner mangler, de kan mangle tape eller være defekte.
Installer patroner, fjern tapen fra patronerne, eller udskift de defekte patroner.
Et ikon for blækniveau blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Et blinkende ikon betyder, at den tilsvarende patron mangler, at tapen ikke er fjernet, eller at den er defekt. Printeren udskriver med en enkelt patron.
Installer den manglende sorte patron eller farvepatron, fjern tapen fra patronen, eller udskift den defekte patron.
Bogstavet "P", medieikonet og advarselsindikatoren blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Der er intet papir, eller også tilføres papir ikke.
Ilæg papir, og tryk på en vilkårlig knap undtagen Annuller for at genoptage udskrivningen.
Bogstavet "J", medieikonet og advarselsindikatoren blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Der er papirstop.
Fjern det papir, der sidder fast. Tryk på en vilkårlig knap undtagen Annuller for at genoptage udskrivningen.
Bogstavet "C", ikonerne for blækniveau og advarselsindikatoren blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Patronholderen inden i printeren er stoppet.
Åbn patrondækslet, og kontroller, at der ikke er noget, der spærrer for holderen. Flyt holderen til højre, luk dækslet, og tryk på en vilkårlig knap undtagen Annuller for at fortsætte.
Strømindikatoren, medieikonet og advarselsindikatoren blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Scanneren fungerer ikke. Tryk på knappen Afbryd for at slukke printeren, og tænd for den igen.
Kontakt HP, hvis problemet varer ved. Printeren udskriver stadig, selv om scanneren ikke fungerer.
Strømindikatoren, bogstavet "E", medieikonet, ikoner for blækniveau, blækdråbeikonet og advarselsindikatoren blinker.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Printeren er i fejltilstand.
Nulstil printeren.
Et ikon for blækniveau og blækdråbeikonet blinker, og advarselsindikatoren lyser.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Det blinkende ikon for blækniveau betyder, at der er et problem med en tilsvarende patron. Patronen er muligvis ikke korrekt installeret, ikke kompatibel, defekt, forfalsket eller ved at løbe tør for blæk.
 • Hvis du ser en meddelelse på din skærm, kan du læse den for at finde ud af mere om problemet.
 • Hvis du ikke ser en meddelelse på skærmen, skal du prøve at fjerne patronen og indsætte den igen.
 • Bekræft, at du bruger den korrekte HP-patron til din printer.
 • Find ud af, om blækpatronen er defekt. Det gør du på følgende måde:
  • Tag den sorte blækpatron ud.
  • Luk patrondækslet.
  • Hvis indikatoren Afbryder blinker, skal den trefarvede blækpatron udskiftes. Hvis indikatoren Afbryder ikke blinker, skal den sorte patron udskiftes.
 • Hvis udskrivningens kvalitet er dårlig, bør du udskifte patronen.
Både ikonerne for blækniveau og blækdråbeikonet blinker, og advarselsindikatoren lyser.
Figur : Billede – statusindikatorer på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Der er muligvis problemer med begge patroner. Patronerne er muligvis ikke korrekt installerede, ikke kompatible, defekte, forfalskede eller ved at løbe tør for blæk.
 • Hvis du ser en meddelelse på din skærm, kan du læse den for at finde ud af mere om problemet.
 • Hvis du ikke ser en meddelelse på skærmen, skal du prøve at fjerne patronerne og indsætte dem igen.
 • Kontroller, at du bruger de korrekte HP-patroner til din printer.
 • Find ud af, om en patron er defekt. Det gør du på følgende måde:
  • Tag den sorte blækpatron ud.
  • Luk patrondækslet.
  • Hvis indikatoren Afbryder blinker, skal den trefarvede blækpatron udskiftes. Hvis indikatoren Afbryder ikke blinker, skal den sorte patron udskiftes.
 • Hvis udskrivningens kvalitet er dårlig, bør du udskifte patronerne.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...