hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Deskjet 3510 e-All-in-One series - Beskrivelse af produktets kontrolpanel

  Figur : Billede - Kontrolpanelet på HP Deskjet 3510 e-All-in-One series
 1. 1 Forrige: Vender tilbage til forrige skærmbillede.
 2. 2 Annuller: Stopper den aktuelle handling, gendanner standardindstillinger.
 3. 3 Valgknap: Kontekstafhængig knap, som skifter afhængigt af, hvad der vises på skærmen.
 4. 4 Knappen Op: Brug denne knap til at navigere i menuer og vælge antallet af kopier.
 5. 5 Knappen Ned: Brug denne knap til at navigere i menuer og vælge antallet af kopier.
 6. 6 OK: Bekræfter det aktuelle valg.
 7. 7 Trådløst-statusindikator og -knap: Blåt lys angiver, at der er trådløs forbindelse. Tryk på knappen for at få vist den trådløse status samt menupunkter. Hold knappen nede, indtil indikatoren blinker, for at starte WPS-trykknapfunktionen (Wi-Fi Protected Setup).
 8. 8 ePrint-statusindikator og -knap: Når den lyser hvidt, er ePrint tilsluttet. Når du trykker på knappen, vises menuen Web Services, hvor du kan se printerens e-mail-adresse og indstille ePrint.
 9. 9 Knappen Til: Tænder eller slukker printeren.

Trådløse indstillinger

Tryk på knappen Trådløst for at få vist trådløs status samt menupunkter.
 • Hvis printeren har en aktiv forbindelse til et trådløst netværk, vil den trådløse indikator lyse blåt. Imens vises Tilsluttet og printerens IP-adresse i printerens display.
 • Hvis trådløst er deaktiveret (den trådløse radio er slået fra), og det trådløse netværk ikke er tilgængeligt, står der Trådløs fra på displayet. Imens vises Trådløs er slået fra i displayet.
 • Hvis trådløs er aktiveret (trådløs radio er slået til), og du ikke har en trådløs forbindelse, blinker den trådløse indikator. Imens viser displayet enten Opretter forbindelse eller Ikke tilsluttet.
Du kan bruge printerdisplayet til at hente oplysninger om dit trådløse netværk, oprette trådløs forbindelse mv.
Hvordan gør jeg?
Instruktioner
Udskriv en netværkskonfigurationsside.
Netværkskonfigurationssiden viser netværksstatus, værtsnavn, netværksnavn mv.
Udskriv testrapport for trådløst netværk.
Testrapporten for det trådløse netværk viser diagnosticeringsresultaterne for det trådløse netværks status, signalstyrken, fundne netværk mv.
Gendan netværksindstillingerne til standardindstillingerne.
Slå trådløst til eller fra.

Indikatorer

Statusindikator for trådløs kommunikation

Figur : Billede - indikator for trådløs status
Indikators adfærd
Løsning
Fra
Trådløst er slået fra. Tryk på knappen Trådløst for at få adgang til menuen Trådløs på printerens display. Brug menuen Trådløs til at aktivere trådløs udskrivning.
Blinker langsomt
Trådløst er aktiveret, men der er ikke forbindelse til et netværk. Sørg for at printeren er inden for rækkevidde af det trådløse signal, hvis ikke der kan oprettes forbindelse.
Blinker hurtigt
Der er opstået en fejl vedr. trådløs. Se meddelelserne på printerens display.
Til
Der er oprettet trådløs forbindelse, og du kan udskrive.

ePrint-statusindikator

Figur : Billede - indikator for trådløs status
Indikators adfærd
Løsning
Fra
ePrint er deaktiveret. Tryk på knappen ePrint for at få adgang til menuen ePrint på printerens display.
Til
ePrint er aktiveret og tilsluttet.

Afbryderindikator

Indikators adfærd
Løsning
Fra
Enheden er slukket.
Pulserer
Angiver, at enheden er i dvaletilstand. Enheden går automatisk i dvale efter 5 minutter uden aktivitet.
Blinker hurtigt
Der er opstået en fejl. Se meddelelserne på printerens display.
Blinker konstant
Printeren udskriver, scanner eller kopierer.
Til
Printeren er tændt og klar til at udskrive.

Auto-sluk

Som standard aktiveres Auto-sluk, når du tænder printeren. Når Auto-sluk er aktiveret, slukkes printeren efter 2 timer uden aktivitet, hvilket sparer strøm. Auto-sluk deaktiveres automatisk, når printeren opretter en trådløs netværksforbindelse eller Ethernet-forbindelse (hvis muligt). Du kan ændre indstillingen Auto-sluk via kontrolpanelet. Når du ændrer indstillingen, bevarer printeren den nye indstilling. Auto-sluk slukker printeren helt, og den skal således tændes via afbryderen, når den skal bruges igen.
Sådan ændres indstilling Auto-sluk
bemærk:
Hvis du udskriver via et trådløst netværk eller et Ethernet-netværk, bør Auto-sluk deaktiveres, så du ikke risikerer at miste udskriftsjobs. Selv når Auto-sluk er deaktiveret, går printeren i dvale efter 5 minutter uden aktivitet, hvilket sparer strøm.
 1. Når der på startskærmen på kontrolpanelet står Kopier, Scan og Lynformularer, skal du vælge Indstillinger.
  bemærk:
  Tryk på Forrige, hvis ikke startskærmen vises.
 2. Vælg Præferencer i menuen Indstillinger i printerens display.
 3. i menuen Præferencer skal du vælge Auto-sluk.
 4. I menuen Auto-sluk skal du vælge Til eller Fra og derefter trykke på Fortsæt for at bekræfte indstillingen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...