hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Papiret fremføres forkert eller sidder fast

Produktet tager ikke papir
Hvis produktet ikke tager papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.
 1. Åbn produktet, og fjern eventuelt fastklemt papir.
 2. Læg papir med det korrekte format til jobbet i bakken.
 3. Sørg for, at papirstørrelse og -type er indstillet korrekt på produktets kontrolpanel.
 4. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de er rykket korrekt ind i bakken.
 5. Se på produktets kontrolpanel, om produktet venter på, at du bekræfter en meddelelse om at ilægge papiret manuelt. Ilæg papir, og fortsæt.
 6. Valserne over bakken kan være forurenede. Rengør valserne med en fnugfri klud fugtet med varmt vand.
Produktet tager flere ark papir
Hvis produktet tager flere ark papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.
 1. Fjern papirstakken fra bakken og bøj den, roter den 180 grader, og vend den. Luft ikke papiret. Læg papirstakken tilbage i bakken.
 2. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for dette produkt.
 3. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
 4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
 5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de er rykket korrekt ind i bakken.
 6. Sørg for, at udskriftsmiljøet overholder de anbefalede specifikationer.
Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker papir ad gangen
 • Der kan sidde noget på originalen, f.eks. en hæfteklamme eller en post-it-note, som skal fjernes.
 • Kontroller, at alle valserne er på plads, og at dækslet til valserne i dokumentføderen er lukket.
 • Sørg for, at det øverste dæksel til dokumentføderen er lukket.
 • Siderne ligger muligvis ikke rigtigt. Glat papiret ud, og juster papirstyret for at centrere stakken.
 • Papirstyrene skal røre ved papirstakkens sider for at fungere rigtigt. Kontroller, at papirstakken ligger lige, og at styrene ligger ind mod stakken.
 • Dokumentføderen eller outputbakken indeholder måske flere sider, end der er kapacitet til. Sørg for, at papirstakken passer ind under styrene i dokumentføderen, og fjern sider fra outputbakken.
 • Kontrollér, at der ikke er rester af papir, hæfteklammer, papirclips eller andet affald i papirgangen.
 • Rengør dokumentføderens valser og separationspude Brug trykluft eller en ren, fnugfri klud, der er fugtet med varmt vand. Hvis dokumenterne stadig føres forkert ind i scanneren, skal du udskifte rullerne.
 • På startskærmbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Forbrugsvarer. Se status på dokumentfødersættet, og erstat det om nødvendigt.
Forebyg papirstop
Prøv disse løsninger for at reducere antallet af papirstop.
 1. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for dette produkt.
 2. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
 3. Brug ikke papir, der tidligere har været brugt til udskrivning, eller der har været kopieret på.
 4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
 5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.
 6. Sørg for, at bakken er skubbet helt ind i produktet.
 7. Hvis du udskriver på kraftigt, præget eller hullet papir, skal du bruge funktionen til manuel indføring og indføre arkene ét ad gangen.
 8. På startskærmbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Bakker. Sørg for, at bakken er konfigureret korrekt papirstørrelse og -type.
 9. Sørg for, at udskriftsmiljøet overholder de anbefalede specifikationer.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...