hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - Tonerpatroner

Visning af tonerpatron
  Figur : Gennemgang af tonerpatron
 1. Plastikafskærmning
 2. Billedtromle
  FORSIGTIG: Rør ikke den grønne valse. Hvis du gør det, kan patronen blive beskadiget
 3. Hukommelseschip
Oplysninger om tonerpatron
Farve
Patronnummer
Varenummer
Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet
507A
CE400A
Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet
507X
CE400X
Cyan erstatningstonerpatron
507A
CE401A
Gul erstatningstonerpatron
507A
CE402A
Magenta erstatningstonerpatron
507A
CE403A
Miljøvenlige funktioner: Genbrug tonerpatroner ved hjælp af HP Planet Partners-returnerings- og genbrugsprogrammet.
Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies for at få yderligere oplysninger om forbrugsvarer.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Gå til www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_manuals for at få de nyeste oplysninger om forbrugsvarer.
Genbrugstonerpatron
Hvis du vil genanvende en ægte HP-tonerpatron, skal du lægge den brugte patron i den æske, som den nye patron blev leveret i. Brug den medsendte returmærkat til at sende den brugte forbrugsvare tilbage til HP med henblik på genbrug. Detaljerede oplysninger finder du i den genbrugsvejledning, der følger med alle nye HP-forbrugsvarer.
Opbevaring af tonerpatroner
Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal bruges.
  advarsel:
Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk billedtromlen til, hvis tonerpatronen skal fjernes fra produktet i en længere periode.
HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP
Hewlett-Packard Company anbefaler ikke brug af tonerpatroner fra andre producenter, hverken nye patroner eller genfremstillede patroner.
  bemærk:
Skader forårsaget af tonerpatroner fra andre producenter end HP dækkes ikke af HP's garanti eller serviceaftaler.
Udskift tonerpatronerne
Produktet bruger fire farver og har en separat tonerpatron for hver farve: sort (K), magenta (M), cyan (C) og gul (Y).
  advarsel:
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.
  bemærk:
Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.
 1. Åbn frontdækslet. Kontroller, at dækslet er helt åbent.
  Figur : Placering af frontdækslet
 2. Tag fat i håndtaget på den brugte tonerpatron, og træk den ud.
  Figur : Placering af tonerpatronen
 3. Tag den nye tonerpatron ud af posen.
  Figur : Placering af hukommelsen
 4. Tag fat i begge sider på tonerpatronen, og fordel toneren ved at ryste tonerpatronen let.
  Figur : Ryst tonerpatronen
 5. Fjern plastikbeskyttelse fra tonerpatronen.
  Figur : Placering af beskyttelsesdækslet
    advarsel:
  Undgå lang tids udsættelse for lys.
    advarsel:
  Rør ikke den grønne valse. Hvis du gør det, kan patronen blive beskadiget.
 6. Juster tonerpatronen med hullerne, og indsæt tonerpatronen, indtil den klikker på plads.
  Figur : Placering af holderen til tonerpatronen
 7. Luk frontdækslet.
  Figur : Placering af frontdækslet

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...