hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro 400 M425 - Løs problemer med kopikvalitet

Kontrol af scannerglaspladen for snavs

Med tiden kan der samle sig smudspletter på scannerglaspladen og den hvide plastikbagbeklædning, hvilket kan påvirke kørslen. Brug følgende procedure til at åbne scanneren.
 1. Sluk produktet ved afbryderknappen, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
  Figur : Strømforbindelse
 2. Åbn scannerlåget.
 3. Rengør scannerglaspladen, dokumentføderstriberne og den hvide bagbeklædning med en blød klud eller svamp, som er fugtet med et glasrengøringsmiddel, der ikke ridser.
  Figur : Områder der skal rengøres
    advarsel:
  Brug ikke slibemidler, acetone, benzen, ammoniak, husholdningssprit eller tetraklorid på produktets dele, da det kan beskadige produktet. Kom ikke væske direkte på glasset eller pladen. Det kan sive under glaspladen og beskadige produktet.
 4. Tør glaspladen og hvide plastikdele af med et vaskeskind eller en cellulosesvamp for at forhindre pletdannelse.
 5. Tilslut produktet, og tænd derefter for det med afbryderen.

Kontroller papirindstillingerne

 1. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet.
  Figur : Knappen Kopi
 2. Tryk på knappen Indstil., rul derefter til og tryk på knappen Papir.
 3. Tryk på navnet på det papirformat, der er i bakke 1, på listen over papirformater.
 4. Tryk på navnet på den papirtype, der er i bakke 1, på listen over papirtyper.
 5. Tryk på knappen Sort eller Farvet for at starte kopieringen.

Optimere for tekst eller billeder

Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige:
 • Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig. Dette er standardindstillingen.
 • Blandet: Brug denne indstilling til dokumenter, der indeholder en blanding af tekst og grafik.
 • Tekst: Brug denne indstillingen til dokumenter, der indeholder mest tekst.
 • Billede: Brug denne indstilling til dokumenter, der indeholder mest grafik.
 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.
  Figur : Dokumentføder
 2. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet.
 3. Tryk på knappen Indstil., rul derefter til og tryk på knappen Optimer. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den.
 4. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen.

Kant til kant-kopiering

Produktet kan ikke kant til kant-udskrive fuldstændigt. Det maksimale udskrivningsområde er 203,2 x 347 mm (8 x 13,7"), hvilket giver en kant på 4 mm, hvor der ikke udskrives på siden.
Overvejelser ved udskrivning eller scanning af dokumenter med beskårne kanter:
 • Hvis originalen er mindre end den udskrevne kopi, skal du flytte originalen 4 mm væk fra det hjørne, der er angivet med ikonet på scannerglasset. Kopier eller scan igen på denne placering.
 • Når originalen har samme format som den ønskede udskrift, skal du bruge funktionen Formindsk/Forstør til at formindske billedet, så kopien ikke bliver beskåret.

Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen

Hvis produktets dokumentføder har problemer med papirhåndtering, for eksempel papirstop eller fremføring af flere ark ad gangen, skal du rengøre dokumentføderens valser og separationspude.
 1. Åbn dækslet til dokumentføderen.
  Figur : Åbn dækslet til dokumentføderen
 2. Brug en fugtig, fnugfri klud til at aftørre både opsamlingsvalserne og separationspuden for at fjerne snavs.
    advarsel:
  Brug ikke slibemidler, acetone, benzen, ammoniak, husholdningssprit eller tetraklorid på produktets dele, da det kan beskadige produktet. Kom ikke væske direkte på glasset eller pladen. Det kan sive under glaspladen og beskadige produktet.
  Figur : Aftør dokumentføderens valser og pude
 3. Luk dækslet til dokumentføderen.
  Figur : Luk dækslet til dokumentføderen

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...