hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Pc'er fra HP - Fejlfinding af USB-forbindelser (Windows 7)

Dette dokument vedrører computere fra HP og Compaq med Windows 7.
Dette dokument beskriver almindelige fejl og generelle fejlfindingstip til Universal Serial Bus (USB) enheder i Windows 7.
Før du begynder
Nogle USB-enheder som f.eks. multifunktionsprintere/scannere/kopimaskiner kræver, at der installeres softwaredrivere til USB-enheden, før USB-enheden sluttes til computeren. Følg altid installationsdokumentationen fra producenten af USB-enheden.
Mens du foretager fejlfinding på USB-enheden, skal du sandsynligvis frakoble USB-enheden.
  advarsel:
Følg altid producentens vejledning til frakobling af USB-enheder fra computeren. Nogle USB-enheder skal være slukket og/eller skubbet ud, før de kan kobles fra computeren. Nogle andre USB-enheder understøtter Windows-funktionenSikker fjernelse af Hardware.
Fejlfindingstrin
Udfør følgende trin, som de er vist, for at foretage fejlfinding af USB-enheder, der ikke fungerer korrekt:
 1. Afbryder: Hvis USB-enheden fungerer via batteristrøm, skal du sørge for, at batterierne sidder korrekt og er funktionelle. Hvis USB-enheden fungerer via en ekstern strømkilde, skal du sørge for, at alle strømforbindelserne sidder godt fast, og at netledningen er tilsluttet en strømkilde.
 2. Test USB-forbindelsen: Nogle gange kan det løse problemet blot at frakoble og tilslutte USB-enheden til computeren:
  1. Frakobl ALLE USB-enheder, der er sluttet til computeren, undtagen en eventuel USB-mus og et eventuelt USB-tastatur. Det gælder også hubs, USB-stik, printere og videokameraer.
  2. Når alle USB-enheder er frakoblet, skal du gøre et af følgende:
   • Hvis du har en stationær computer, skal du slutte den enhed, der ikke fungerer korrekt, til en af USB-portene på bagsiden af computeren (portene er monteret direkte på bundkortet).
   • Hvis du har en bærbar computer, skal du slutte den enhed, der ikke fungerer korrekt, til en af USB-portene på den bærbare computer. Brug ikke en USB-portreplikator (f.eks. en dockingstation eller USB-hub).
  Hvad sker der, når enheden er tilsluttet?
  • Enheden fungerer korrekt: Problemet skyldes sandsynligvis strømfejl eller dårlig generel systemydelse.
     bemærk:
   Sådan forhindrer du fejl på USB-enheden fremover: Slut ikke for mange enheder til computeren; vent 5 sekunder efter tilslutning af en enhed, før du bruger den, brug en hub med strømforsyning til at tilslutte andre enheder, og tilslut ikke USB-enheder, når systemet er optaget (kører langsommere end normalt).
  • Enheden fungerer ikke: Lad enheden være tilsluttet og gå videre til næste trin.
 3. Installation af USB-producentsoftware: Nogle USB-enheder kræver, at producentens software installeres, før USB-enheden fungerer.
  1. Hvis USB-enheden, blev leveret med software, som ikke tidligere er blevet installeret, skal du installere softwaren nu ved at følge vejledningen fra producenten.
  2. Tilslut den USB-enhed, der giver problemer, og afprøv den for at se, om den virker.
   Enheden bør nu fungere korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du gå videre til næste trin.
 4. Microsoft Fix it: Microsoft leverer en webbaseret automatisk diagnosticering og reparation af programmet. Gå til siden Diagnose and fix Windows USB problems automatically (på engelsk), og klik på den grønne knap Kør nu. Følg derefter instruktionerne på skærmen. Hvis enheden stadig ikke fungerer, skal du fortsætte til næste trin.
 5. Windows Update: Aktivering af Windows Update igangsætter en søgning efter operativsystemopdateringer, som er påkrævet til din computer. Gå til Windows Update (på engelsk), og følg instruktionerne på skærmen for at få trin til at søge efter opdateringer, og vælg alle anbefalede og valgfrie driveropdateringer. Hvis enheden stadig ikke fungerer, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Microsoft Systemgendannelse: Hvis USB-enheden fungerede tidligere og efterfølgende holdt op med at fungere, kan du prøve at bruge Microsoft Systemgendannelse for at gå tilbage til et tidspunkt før, enheden ikke fungerede. Få flere oplysninger i Brug af Microsoft Systemgendannelse (Windows 7). Hvis enheden stadig ikke fungerer, skal du fortsætte til næste trin.
 7. Fejlfinding af USB-enheden fra Enhedshåndtering: USB-enheder kan ses på listen i Enhedshåndtering. Følg trinnene nedenfor, afhængigt af hvordan enheden er oplistet i Enhedshåndtering:
  1. Klik på Start, og skriv Enhedshåndtering i søgefeltet.
  2. Klik på Enhedshåndtering i resultaterne.
   Enhedshåndtering åbner.
  3. Enheden skal være anført som en af følgende:
   • Ukendt enhed: En driver blev ikke installeret eller ikke konfigureret korrekt (f.eks. hvis en USB-enhed blev fjernet, mens Windows stadig var ved at konfigurere den som ny hardware, der blev fundet). For at afhjælpe problemet skal du afinstallere og geninstallere driveren til enheden på følgende måde:
    1. Frakobl enheden
    2. Højreklik på "Ukendt enhed", og vælg Afinstaller. Vinduet Bekræft fjernelse af enhed åbner.
    3. Klik på afkrydsningsfeltet ud for Slet driversoftwaren til denne enhed. Klik derefter på OK.
    4. Fjern USB-enheden fra computeren.
    5. Genstart computeren.
    6. Geninstaller enheden ved at følge producentens vejledning.
   • Andre enheder: USB-portene fungerer, men der er behov for at installere enhedsdrivere. For at løse dette problem skal du gøre følgende:
    1. Frakobl USB-enheden, og vent 20 sekunder
    2. Installer driverne ved at følge producentens vejledning.
   • Enhedsnavnet vises: USB-portene og den grundlæggende plug and play-funktion fungerer korrekt. Der er et fysisk problem med enheden, eller der er et problem med enhedsdriverne. Et af følgende trin kan løse problemet:
    • Genstart computeren, og prøv at tilslutte USB-enheden igen.
    • Frakobl USB-enheden, fjern enhedens software (hvis den er installeret), og installer derefter softwaren igen.
    • Af- og geninstallation af HP-software ud fra følgende anvisninger:
     1. Tilslut enheden, højreklik på enhedens navn i Enhedshåndtering, og vælg Fjern.
     2. Når navnet på enheden er fjernet, skal du frakoble enheden og genstarte computeren.
     3. Prøv at installere enheden igen ved at følge producentens vejledning.
    • Hvis enheden er en kommunikationsenhed, skal du dobbeltklikke på enhedens navn og indstille COM-porten til et andet nummer, for eksempel fra COM4 fra COM3.
   • Enheden vises ikke: Hvis enheden slet ikke er med på listen, skal du fortsætte til næste trin.
 8. Fjernelse af USB-rodhubs: Når du fjerner USB-rodhubs, tvinges systemet til at geninstallere disse rodhubs, næste gang computeren startes. Brug følgende trin til fjernelse af USB-rodhubs:
  1. Frakobl alle USB-enheder, der er sluttet til computeren, undtagen en eventuel USB-mus og et eventuelt USB-tastatur. Det gælder også hubs, USB-stik, printere og videokameraer.
  2. Klik på Start, og skriv Enhedshåndtering i søgefeltet.
  3. Dobbeltklik på Universel seriel bus-controllers for at udvide listen.
  4. Højreklik på den første forekomst af USB-rodhub på listen, og vælg Fjern.
   Figur : Afinstallationsmarkering i vinduet Enhedshåndtering
   Afinstallationsmarkering i vinduet Enhedshåndtering
   Fortsæt med at afinstallere alle viste USB-rodhubs.
  5. Luk Enhedshåndtering, og genstart computeren.
  6. Hvis den USB-enhed, der giver problemer, blev leveret med software, som ikke tidligere er blevet installeret, skal du installere softwaren nu ved at følge vejledningen fra producenten.
  7. Tilslut den USB-enhed, der giver problemer, og afprøv den for at se, om den virker.
USB-enhed blev ikke fundet af Windows 7 (intet enhedsnavn i Enhedshåndtering) - Muligt problem med strømkrav
Tag kablet fra enheden ud, og udfør følgende trin, indtil enheden registreres:
 1. Genstart computeren.
 2. Tilslut enheden, og vent 5 sekunder. Hvis enheden ikke genkendes, skal du frakoble den og gå til næste trin.
 3. Klik på Start, og skriv Enhedshåndtering i søgefeltet.
 4. Dobbeltklik på Universel seriel bus-controllers for at udvide listen.
 5. Dobbeltklik på en forekomst af USB-rodhub, klik på fanen Strømforsyning, og klik derefter på Egenskaber for strømforsyning (hvis punktet vises).
  Enheder, der er sluttet til den pågældende hub, vises sammen med den strømforsyning, de kræver. Hvis den samlede mængde strøm, der vises, overstiger 500 mA, skal du fjerne enhederne og brug en hub med strømforsyning.
  Figur : Vindue med strømegenskaber for USB-rodhub, der viser to enheder, som bruger 198 ud af 500 mA
  Egenskaber for USB-hub, der vises en liste med enheder sammen med den krævede strømforsyning til dem
 6. Fortsæt med at undersøge egenskaberne for hver USB-hub. Hvis den samlede mængde nødvendig strøm overstiger den samlede mængde tilgængelig strøm for en hub, skal du fjerne en enhed fra denne hub for at mindske den samlede mængde af strøm, der behøves.
 7. Tilslut enheden, og vent 5 sekunder. Hvis enheden ikke genkendes, skal du frakoble den og gå til næste trin.
 8. Fjern USB-højhastighedskabler på over tre meter, og erstat dem med højhastighedskabler på under tre meter.
  Brug kun højhastighedskabler på under tre meter sammen med USB-højhastighedsenheder (multifunktionsenheder, scannere og kameraer).
 9. Hvis USB-enheden er sluttet til en USB-port på et tastatur, skal du frakoble den og slutte den til en USB-port i computeren eller til en hub med strømforsyning.
 10. Der kan være et problem med USB-porten. Prøv at slutte enheden til en anden USB-port. Hvis USB-enheden vises i Enhedshåndtering, efter at du har sat kablet i en anden port, skal du fjerne og geninstallere softwaredriveren til USB-enheden.
 11. Kontakt producenten af enheden for at få hjælp, hvis enheden stadig ikke vises.
USB-lagringsenheder vises ikke i vinduet Sikker fjernelse af hardware på computere, der kører Windows 7
Hvis du tilslutter en USB-lagerenhed, f.eks. et flashdrev, vises enheden måske ikke i vinduet Sikker fjernelse af hardware, når du klikker på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet på skrivebordet i Windows.
Figur : Ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen
Ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen
USB-lagringsenhed: USB-enheden vises måske ikke, hvis den tidligere er stoppet og ikke er taget ud af USB-porten. Udfør følgende trin for at få enheden vist i vinduet Sikker fjernelse af hardware:
 1. Tag kablet ud af enheden, vent ca. 20 sekunder, og tilslut enheden igen.
  Enheden bør blive vist i listen i vinduet Sikker fjernelse af hardware.
 2. Hvis enheden ikke vises på listen, skal du genstarte computeren og gentage trin 1.
Hukommelseskort i en USB-kortlæser: Hvis enheden er et hukommelseskort i en USB-kortlæser, bør problemet blive løst, når computeren genstartes.
  bemærk:
Undlad at bruge ikonet Sikker fjernelse af hardware til at fjerne et hukommelseskort. For at fjerne et hukommelseskort skal du bruge Windows til at skubbe kortet ud ved at følge denne fremgangsmåde:
 1. Isæt et hukommelseskort, når indikatoren på læseren ikke blinker.
  Et vindue vedrørende automatisk afspilning åbnes. Hvis det ikke sker, kan du åbne kortet fra Windows Stifinder.
 2. Hukommelseskortet har et tilknyttet drevbogstav ligesom en flashdrev, et cd-rom-drev, diskette og en harddisk. Du bruger hukommelseskortet på samme måde som ethvert andet drev på computeren. Du kan f.eks. dobbeltklikke på ikonet for hukommelseskortet for at åbne et nyt vindue, der viser filerne på CompactFlash-kortet.
 3. Når du er færdig med at arbejde med filerne på et hukommelseskort, skal du højreklikke på ikonet for hukommelseskortet og vælge Skub ud.
  Figur : Funktionen Skub ud i Windows 7
 4. Vent, indtil indikatoren på hukommelseskortlæseren slukker eller holder op med at blinke. Tag derefter hukommelseskortet ud af hukommelseskortholderen.
USB 3.0-porte holder op med at virke, efter opdatering af Texas Instruments XHCI-controller
Der er leveret en inkompatibel opdatering til Texas Instruments XHCI-controller via Microsoft Windows Update. Hvis din computer har modtaget denne opdatering, skal du gå tilbage til den tidligere version af controller-driveren ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, indtast enhedshåndtering i søgefeltet, og klik på Enhedshåndtering i resultaterne.
 2. I Enhedshåndtering skal du klikke på plustegnet (+) ud for USB-controllere for at udvide listen.
 3. Højreklik på Texas Instruments XHCI-controller, og vælg Egenskaber.
    bemærk:
  Hvis Texas Instruments XHCI Controller ikke findes på listen, er det ikke, hvad der forårsager problemet med USB-enheden. Stop her, og prøv en anden foreslået løsning i dette dokument.
  Figur : Enhedshåndtering, der viser punktet Texas Instruments XHCI-controller
   Vinduet Enhedshåndtering, der viser punktet Texas Instruments XHCI-controller
 4. Klik på fanen Driver, og klik derefter på Annuller opdatering.
 5. Klik på Ja i bekræftelsesvinduet for at gå tilbage til den tidligere driver.
 6. Klik på Luk, og genstart derefter computeren. USB-portene bør nu fungere igen.
    bemærk:
  Hvis USB-portene stadig ikke virker, er de kabler, der forbinder USB-kortet til bundkortets USB-ben, muligvis ikke tilsluttet korrekt. Computeren skal muligvis serviceres, før den kan tilslutte USB-kortets kabler til bundkortets stik.
Windows 7 fryser, eller dataoverførsler mislykkes under brug af en USB-enhed
Dataoverførsler mislykkes, eller Windows 7 holder måske op med at reagere, når der bruges en USB-enhed med NVIDIA USB Enhanced Host Controller Interface (EHCI). Hvis din computer bruger et NVIDIA USB EHCI-chipset, skal du downloade og installere en programrettelse fra Microsoft. Der er flere oplysninger i Microsofts supportartikel Der kan opstå problemer ved flytning af data via USB fra en Windows 7- eller Windows Server 2008 R2-baseret computer med et NVIDIA USB EHCI-chipset og mindst 4 GB RAM (på engelsk).
Fejl: Fejl under aktivering af BIOS USB
Aktiver USB-understøttelse af ældre enheder i BIOS (Basic Input/Output System) ved at bruge fremgangsmåden i Om USB-understøttelse af ældre enheder.
De forreste USB-porte på din stationære computer fungerer ikke
Hvis din stationære computer leveres med USB-porte på forsiden, og de ikke virker, kan det skyldes, at et kabel har løsnet sig i computeren. Kontroller først, at USB-portene på bagsiden af computeren virker, ved at slutte en USB-enhed til en port på bagsiden. Hvis enheden ikke genkendes i porten på bagsiden, skal du bruge de øvrige afsnit i dette dokument til at løse problemet. Benyt følgende fremgangsmåde til at undersøge, om USB-portene på forsiden er blevet koblet fra bundkortet:
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). Du mindsker risikoen for ESD-beskadigelse ved at arbejde på et gulv uden gulvtæppe, bruge en antistatisk arbejdsflade (f.eks. en ledende skumpude) og bære en ESD-håndledsrem, der er forbundet med en jordet flade.
 1. Sluk computeren, tag netledningen ud af stikkontakten, og anbring computeren, så du nemt kan arbejde med den. Tag eventuelt alle kabler ud, og flyt computeren til et bord på et gulv uden gulvtæppe.
 2. Fjern sidepanelet. Hvis du har behov for det, kan du finde en vejledning til netop din computer, ved at søge på HP Teknisk Support (øverst på denne side) ud fra din computers modelnummer og søgeordene "opening the case".
  Figur : Fjernelse af sidepanelet (din pc kan se lidt anderledes ud, men skal ligne denne)
   Billede af sidepanelet, der fjernes.
 3. Se ind i computeren. Ledninger fra USB PCA-kortet i computerens forreste del går til et sæt USB-ben på bundkortet. Undersøg, om de tilsluttede ledninger sidder godt fast. Hvis ledningerne ikke er tilsluttet eller ikke sidder helt fast, skal du sætte ledningerne godt fast i det korrekte USB-stik på bundkortet.
  Du kan finde USB-stikkets placering på bundkortet ved at se efter 5 par ben med en mærkat, der begynder med USB, JUSB, FRONT_USB eller F_USB. Hvis dit bundkort har to sæt ben, f.eks. FUSB1 og USB2, skal du bruge det laveste nummer først. Du kan også se i specifikationen til det bundkort, der sidder i din computermodel. Du kan finde specifikationen til bundkortet på din computers side under HP Customer Care Support.
  Figur : Eksempel på USB-ledninger fra den forreste del, som er tilsluttet bundkortet
   USB-tilslutning på bundkort
 4. Sæt sidepanelet på igen, når USB-ledningerne fra den forreste del sidder godt fast.
 5. Tilslut netledningen (og ledningerne til mus og tastatur, hvis de blev frakoblet).
 6. Sørg for, at der ikke er sluttet nogen enheder eller kabler til USB-portene på forsiden.
 7. Tænd computeren, og vent, til Windows har fundet den nye hardware.
 8. Du kan bruge de forreste porte, når Windows har installeret drivere til USB-portene.
Du hører ingen lyd fra en netop tilsluttet USB-lydenhed, når du bruger Windows Media Player 11
Når der tilsluttes en USB-lydenhed, og Windows Media Player 11 er åben, genkender computeren måske ikke den netop tilsluttede enhed. Det kan ske, når der er sluttet højttalere til computerens lydudgang, og den nye USB-lydenhed tilsluttes, efter der er klikket på Stop i Windows Media Player 11, og inden du klikker på Afspil. Du vil f.eks. kun høre lyden fra de oprindeligt tilsluttede højttalere, ikke fra de hovedtelefoner, der netop er tilsluttet.
Du kan løse problemet ved at lukke Windows Media Player 11 og derefter åbne programmet igen. Det tvinger afspilleren til at genkende den nye lydenhed.
Du hører ingen lyd, efter du har frakoblet en USB-lydenhed
Der kommer ingen lyd fra højttalerne, når du frakobler en USB-lydenhed, f.eks. hovedtelefoner eller en mikrofon.
Det kan ske, hvis Windows 7 ikke har registreret, at USB-lydenheden er blevet fjernet, og stadig prøver at sende lyden til den frakoblede enhed.
Du kan løse problemet ved at lukke medieafspilleren og derefter åbne den igen eller ved at genstarte computeren, når du har frakoblet en USB-lydenhed. Det får Windows til at opbygge afspilningsgrafen igen og registrere, at den fjernede enhed er frakoblet.
Om USB-understøttelse af ældre enheder
Du kan løse mange USB-problemer ved at deaktivere USB-understøttelse af ældre enheder i BIOS. Denne indstilling er måske ikke tilgængelig på din computermodel. Der kan være forskellige trin til at få adgang til USB-understøttelse af ældre enheder.
  bemærk:
Når en computer bruger USB-understøttelse af ældre enheder, skal et USB-tastatur eller en USB-mus have USB-understøttelse af ældre enheder aktiveret i BIOS for at kunne fungere med MS-DOS-baserede programmer og andre tilstande end Windows-tilstand. Før du udfører følgende trin, skal du sørge for, at der er sluttet en PS/2-mus og et tastatur til computeren.
Benyt følgende fremgangsmåde til at aktivere eller deaktivere USB-understøttelse af ældre enheder på computeren:
 1. Tænd eller genstart computeren.
 2. Når det første skærmbillede vises, skal du trykke gentagne gange på F10, indtil skærmbilledet Opsætning vises.
 3. Brug venstre pil og højre pil til at vælge fanen Avanceret.
 4. Brug pil opog pil ned til at vælge USB-understøttelse af ældre enheder, og klik derefter på Enter.
 5. Brug pil op, pil ned og Enter til at vælge Aktiveret eller Deaktiveret, og tryk derefter på Enter.
 6. Tryk på F10 for at gemme indstillingerne og afslutte.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...