hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet

Meddelelsestyper på kontrolpanelet
Kontrolpanelmeddelelserne viser produktets nuværende status eller situationer, der kan kræve handling.
Advarselsmeddelelser vises midlertidigt og kan kræve, at brugeren bekræfter meddelelsen ved at trykke på knappen OK for at fortsætte eller ved at trykke på knappen Annuller  for at annullere jobbet. Ved visse advarsler kan jobbet ikke færdiggøres, eller udskriftskvaliteten kan være påvirket. Hvis advarselsmeddelelsen er relateret til udskrivning, og funktionen til automatisk fortsættelse er aktiveret, forsøger produktet at genoptage udskriftsjobbet, efter at advarslen har været vist i 10 sekunder uden at blive anerkendt.
Kritiske fejlmeddelelser kan angive en fejl. Det kan løse problemet at slukke og tænde for strømmen. Hvis en kritisk fejl varer ved, kan et serviceeftersyn af produktet være nødvendigt.
Meddelelser på kontrolpanelet
10.XXXX Fejl i forbrugsvare
Beskrivelse
Hukommelseskortet for en af printerpatronerne kan ikke læses eller mangler.
 • 10.0000 = fejl i hukommelseskort for sort
 • 10.0001 = fejl i hukommelseskort for cyan
 • 10.0002 = fejl i hukommelseskort for magenta
 • 10.0003 = fejl i hukommelseskort for gul
 • 10.1000 = hukommelseskort for sort mangler
 • 10.1001 = hukommelseskort for cyan mangler
 • 10.1002 = hukommelseskort for magenta mangler
 • 10.1003 = hukommelseskort for gul mangler
Anbefalet handling
Sæt printerpatronen i igen.
Sluk printeren, og tænd den igen.
Udskift patronen, hvis problemet ikke er løst.
49 Fejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået en intern fejl i produktet.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
50.X Fikser.fejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået en fejl med fikseringsenheden.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter printeren, og vent på, at det initialiseres.
Sluk produktet, vent mindst 25 minutter, og tænd derefter produktet.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
51.XX Fejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået en intern hardwarefejl.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
54.XX Fejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået en fejl i produktet med en af de interne følere.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
55.X Fejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået en intern fejl.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
57 Blæserfejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået et problem med produktets indvendige blæser.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
59.X Fejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået en fejl i produktet med en af motorerne.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
79 Fejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er opstået en intern firmware-fejl i produktet.
Anbefalet handling
Sluk for produktet, og vent i mindst 30 sekunder, tænd derefter produktet, og vent på, at det initialiseres.
Hvis du anvender en overspændingsbeskytter, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
79 Servicefejl Sluk og tænd
Beskrivelse
Der er installeret et inkompatibelt DIMM-modul.
Anbefalet handling
 1. Sluk for produktet.
 2. Installer et DIMM-modul, som understøttes af produktet.
 3. Tænd for produktet.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
Bagdæksel åbent
Beskrivelse
Produktets bagdæksel er åbent.
Anbefalet handling
Luk dækslet.
Brugt <farve> i brug
Beskrivelse
Du bruger en printerpatron, der har nået standardgrænsen for lav, mens den var installeret i et produkt.
Anbefalet handling
Udskrivningen kan fortsætte, men overvej at have en erstatningsforbrugsvare klar.
Brugt <farve> installeret Tryk på [OK] for at fortsætte
Beskrivelse
Du har installeret en printerpatron, der har nået standardgrænsen for lav, mens den var installeret i et produkt.
Anbefalet handling
Tryk på knappen OK for at fortsætte.
Cyan er i forkert position
Beskrivelse
Printerpatronen er sat i på en forkert plads.
Anbefalet handling
Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Cyan er meget lav
Beskrivelse
Printerpatronen er brugt op. En brugerdefinerbar indstilling på dette produkt er "Spørg for at påminde mig om 100 sider, 200 sider, 300 sider eller aldrig." Denne indstilling gør produktet mere brugervenligt og garanterer ikke, at disse sider vil være i en acceptabel udskriftskvalitet.
Anbefalet handling
HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere.
Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav, ophører HP's Premium Protection-garanti for den pågældende forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.
Cyan patron lav
Beskrivelse
Printerpatronen er snart brugt op.
Anbefalet handling
Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Der bruges en brugt forbrugsvare
Beskrivelse
Du bruger mere end én printerpatron, der har nået standardgrænsen for lav, mens den var installeret i et produkt.
Anbefalet handling
Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have ekstra forbrugsvarer klar.
Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare
Beskrivelse
En ægte HP-forbrugsvare blev installeret.
Anbefalet handling
Ingen handling er påkrævet.
Enhedsfejl Tryk på [OK]
Beskrivelse
Der er opstået en intern fejl.
Anbefalet handling
Tryk på knappen OK for at genoptage jobbet.
Fejludskrift Tryk på [OK]
Beskrivelse
Papiret er blevet forsinket, mens det bevægede sig gennem produktet.
Anbefalet handling
Tryk på knappen OK for at fjerne meddelelsen.
For at undgå dette problem kan du prøve følgende løsninger:
 1. Juster papirstyrene i bakken. Sørg for, at det forreste papirstyr skubber papiret mod bakkens bageste kant.
 2. Brug papir, der opfylder HP's specifikationer. Opbevar papir i den uåbnede originale indpakning.
 3. Brug produktet i et område, der opfylder de miljømæssige specifikationer for dette produkt.
Fjern forseglingen fra patronerne
Beskrivelse
Der er installeret en transportlås på en eller flere printerpatroner.
Anbefalet handling
Træk i den orange tap for at fjerne forseglingen fra patronen.
Fjern forsegling fra <farve> patron
Beskrivelse
Der er installeret en transportlås på printerpatronen.
Anbefalet handling
Træk i den orange tap for at fjerne forseglingen fra patronen.
Forbrugsvarer lav
Beskrivelse
Mere end én forbrugsvare er næsten brugt op.
Anbefalet handling
Kontroller forbrugsniveaumålerne på kontrolpanelet, eller udskriv en statusside for forbrugsvarer for at se hvilke patroner, der er ved at være brugt op.
Udskrivningen fortsætter, indtil der vises en meddelelse med "Meget lav". Overvej at have ekstra forbrugsvarer klar.
Forkerte forbrugsvarer
Beskrivelse
Mere end én printerpatron er sat i på en forkert plads.
Anbefalet handling
Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta, gul.
Frontdæksel er åben
Beskrivelse
Produktets frontdæksel er åbent.
Anbefalet handling
Luk dækslet.
Fyld bakke <X> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper
Beskrivelse
Bakken er tom.
Anbefalet handling
Læg papir i bakken for at fortsætte udskrivningen. Tryk på knappen OK for at vælge en anden bakke.
Fyld bakke 1 <TYPE> <FORMAT>
Beskrivelse
Der er ikke konfigureret nogen bakker for den papirtype og det papirformat, som udskriftsjobbet kræver.
Anbefalet handling
Læg det korrekte papir i bakke 1, eller tryk på OK for at bruge papiret i en anden bakke.
Fyld bakke 1 almindelig <FORMAT> Rensetilstand [OK] for start
Beskrivelse
Printeren er klar til at udføre rengøringen.
Anbefalet handling
Læg almindeligt papir i det anviste format i bakke 1, og tryk derefter på knappen OK.
Fyld bakke nr. <TYPE> <FORMAT>
Beskrivelse
En bakke er konfigureret til den papirtype og det papirformat, som udskriftsjobbet kræver, men bakken er tom.
Anbefalet handling
Læg det korrekte papir i bakken, eller tryk på knappen OK for at bruge papiret fra en anden bakke.
Gul er i forkert position
Beskrivelse
Printerpatronen er sat i på en forkert plads.
Anbefalet handling
Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Gul er meget lav
Beskrivelse
Printerpatronen er brugt op. En brugerdefinerbar indstilling på dette produkt er "Spørg for at påminde mig om 100 sider, 200 sider, 300 sider eller aldrig." Denne indstilling gør produktet mere brugervenligt og garanterer ikke, at disse sider vil være i en acceptabel udskriftskvalitet.
Anbefalet handling
HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere.
Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav, ophører HP's Premium Protection-garanti for den pågældende forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.
Gul patron lav
Beskrivelse
Printerpatronen er snart brugt op.
Anbefalet handling
Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Hukommelse lav Tryk på [OK]
Beskrivelse
Produktets hukommelse er næsten fuld.
Anbefalet handling
Tryk på knappen OK for at færdiggøre jobbet, eller tryk på knappen Annuller  for at annullere jobbet.
Opdel jobbet i mindre job, som indeholder færre sider.
Ikke-understøttet <farve> Tryk på [OK] for at fortsætte
Beskrivelse
Produktet har registreret en printerpatron, der ikke er fra HP.
Anbefalet handling
Tryk på knappen OK for at fortsætte udskrivningen.
Hvis du mener, at du har købt en HP-forbrugsvare, skal du gå til www.hp.com/go/anticounterfeit. Service eller reparationer, der er nødvendige som følge af anvendelse af ikke-understøttede forbrugsvarer, dækkes ikke af HP's garanti.
Inkompatibel <farve>
Beskrivelse
Du har installeret en printerpatron, der er beregnet til brug på en anden HP-produktmodel. Produktet fungerer muligvis ikke korrekt med denne printerpatron installeret.
Anbefalet handling
Installer den korrekte printerpatron til dette produkt.
Installer farvepatron
Beskrivelse
Patronen er enten ikke installeret eller ikke installeret korrekt i produktet.
Anbefalet handling
Sæt printerpatronen i.
Magenta er i forkert position
Beskrivelse
Printerpatronen er sat i på en forkert plads.
Anbefalet handling
Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Magenta er meget lav
Beskrivelse
Printerpatronen er brugt op. En brugerdefinerbar indstilling på dette produkt er "Spørg for at påminde mig om 100 sider, 200 sider, 300 sider eller aldrig." Denne indstilling gør produktet mere brugervenligt og garanterer ikke, at disse sider vil være i en acceptabel udskriftskvalitet.
Anbefalet handling
HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere.
Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav, ophører HP's Premium Protection-garanti for den pågældende forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.
Magenta patron lav
Beskrivelse
Printerpatronen er snart brugt op.
Anbefalet handling
Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Manuel dupleks Fyld bakke <X> Tryk på [OK]
Beskrivelse
Den første side af et manuelt dupleksjob er udskrevet, og siden skal indføres, før den anden side kan behandles.
Anbefalet handling
Læg siden i den anviste bakke med udskriftssiden opad og toppen af siden væk fra dig, og tryk derefter på knappen OK.
Manuel indføring <TYPE> <FORMAT> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper
Beskrivelse
Printeren er indstillet til manuel indføring.
Anbefalet handling
Tryk på knappen OK for at fjerne meddelelsen, eller læg det korrekte papir i bakke 1.
Papirstop i <placering>
Beskrivelse
Printeren har registreret papirstop.
Anbefalet handling
Ryd papirstoppet fra det anviste område. Udskriftsjobbet skulle fortsætte. Hvis det ikke gør det, skal du forsøge at udskrive jobbet igen.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
Papirstop i bakke nr. Ryd papirstoppet, og Tryk på [OK]
Beskrivelse
Printeren har registreret papirstop.
Anbefalet handling
Ryd papirstoppet fra det anviste område, og tryk derefter på OK.
Kontakt HP's supportafdeling, hvis meddelelsen fortsat vises.
Renser . . .
Beskrivelse
Produktet udfører med jævne mellemrum en renseprocedure for at opretholde den bedste udskriftskvalitet.
Anbefalet handling
Vent på, at renseprocessen afsluttes.
Sort er i forkert position
Beskrivelse
Printerpatronen er sat i på en forkert plads.
Anbefalet handling
Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Sort er meget lav
Beskrivelse
Printerpatronen er brugt op. En brugerdefinerbar indstilling på dette produkt er "Spørg for at påminde mig om 100 sider, 200 sider, 300 sider eller aldrig." Denne indstilling gør produktet mere brugervenligt og garanterer ikke, at disse sider vil være i en acceptabel udskriftskvalitet.
Anbefalet handling
HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere.
Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav, ophører HP's Premium Protection-garanti for den pågældende forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.
Sort patron lav
Beskrivelse
Printerpatronen er snart brugt op.
Anbefalet handling
Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Udskift <farve>
Beskrivelse
Printerpatronen nærmer sig slutningen af dens levetid, og produktet er brugertilpasset til at standse udskrivning, når den når tilstanden meget lav.
Anbefalet handling
HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav, ophører HP's Premium Protection-garanti for den pågældende forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.
Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter tænde produktet igen.
Beskrivelse
Produktet kan ikke behandle siden.
Anbefalet handling
Tryk på knappen OK for at fortsætte med at udskrive jobbet. Udskriften kan blive påvirket.
Sluk produktet, og tænd det igen, hvis problemet fortsætter. Send udskriftsjobbet igen.
Ugyldig driver Tryk på [OK]
Beskrivelse
Du bruger en forkert printerdriver.
Anbefalet handling
Vælg den rigtige printerdriver.
Uventet format i bakke nr. Ilæg <format> Tryk på [OK]
Beskrivelse
Produktet har registreret papir i bakken, som ikke svarer til bakkens konfiguration.
Anbefalet handling
Læg det korrekte papir i bakken, eller konfigurer bakken til det format, som du har lagt i.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...