hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Officejet 6500A e-All-in-One printerserie - Udskiftning af blækpatronerne

Indledning

Dette dokument forklarer, hvordan man sætter nye patroner i produktet. Kontroller, at den nye patron er kompatibel med produktet, før du udfører de følgende trin.
Køb nye patroner og andre forbrugsvarer fra HP Store eller en lokal forhandler.

Video med udskiftning af patroner

Følg disse trin for at skifte blækpatronen i produktet.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at tænde for produktet.
 2. Åbn patrondækslet. Slæden flytter ind midt i produktet.
  Figur : Åbn patrondækslet
  Illustration af åbning af patrondækslet
    advarsel:
  Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.
 3. Tryk på tappen foran på patronen for at frigøre den, og tag patronen ud af holderen.
  Figur : Tag patronen ud
  Illustration af, hvordan patronen sættes i igen
 4. Træk den orange tap på den nye patron lige tilbage for at fjerne plastemballagen.
  Figur : Fjern tappen
  Illustration af den orange tap
 5. Dej den orange hætte mod uret, så den brækker af.
  Figur : Fjern den orange hætte
  Illustration af, hvordan patronen sættes i igen
 6. Skub blækpatronen ned i den korrekte holder, mens dens kontaktflader vender ind mod printhovedet. De farvede ikoner på blækpatronen og på printhovedet viser den korrekte holder.
  Figur : Sæt patronen i igen
  Illustration af, hvordan patronen sættes i igen
 7. Tryk på patronen, indtil den klikker på plads. Fjern patronen fra slæden, hvis den ikke klikker på plads. Bøj forsigtigt tappen væk fra patronen, og sæt patronen ind i holderen igen.
    advarsel:
  Pas på ikke at bøje tappen længere ud end ca. 1,27 cm. Det kan ødelægge patronen eller få tappen til at brække af, hvis du bøjer tappen for meget.
  Figur : Bøj forsigtigt tappen væk fra blækpatronen
  Illustration af, hvordan tappen bøjes forsigtigt væk fra blækpatronen
 8. Gentag disse trin for hver patron, der skal udskiftes.
 9. Luk patrondækslet.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...