hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Deskjet 3050A (J611) og 3050 (J610) All-in-One-printerserien - Udskiftning af patronerne

Indledning

Dette dokument indeholder trin til udskiftning af patronerne.
Køb nye patroner og andre forbrugsvarer fra HP Store eller en lokal forhandler.

Udskiftning af patronerne

Følgende video viser, hvordan man udskifter en patron.
bemærk:
Videoen viser HP Deskjet 3050. Produktet ligner måske ikke dit produkt udvendigt, men trinnene er de samme.
.
Hvis du har problemer med at se videoen eller vil se videoen i en anden størrelse, skal du klikke her for at afspille videoen på YouTube.
Følg disse trin for at udskifte og justere patronerne.

Trin 1: Læg papir i

Når du installerer en ny patron, beder HP-produktet dig om at lægge papir i, så blækpatronerne kan blive justeret. Før du påbegynder justeringen, skal du sørge for, at der er lagt papir i produktet. Følg disse trin for at lægge papir i produktet.
 1. Hæv indbakken.
  Figur : Hæv indbakken
  Illustration af, hvordan du hæver papirbakken
 2. Sænk udskriftsbakken, og træk derefter bakkeforlængeren ud.
  Figur : Træk udskriftsbakkeforlængeren ud
  Illustration af udtrækning af udskriftsbakkeforlængeren
 3. Skub papirbreddestyret ud i dets yderste position.
  Figur : Skub papirbreddestyret til den yderste position
  Illustration af, hvordan papirbreddestyret skubbes udad
 4. Læg en stak almindeligt papir i papirbakken med udskriftssiden opad. Skub papirstakken ind, indtil den ikke kan komme længere.
  Figur : Læg papir i
  Illustration af, hvordan du ilægger papir
 5. Skub papirbreddestyret tæt ind mod papiret.
  Figur : Skub papirbreddestyret tæt ind mod papiret
  Illustration af, hvordan du skubber papirbreddestyret mod papiret

Trin 2: Udskift patronen

 1. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
 3. Åbn dækslet til blækpatronerne. Slæden flytter ind midt i printeren. Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 4. Tryk let ned på blækpatronen for at udløse den, og træk derefter blækpatronen ud for at fjerne den fra holderen.
  Figur : Fjern blækpatronen
  Billede: Fjern blækpatronen
    advarsel:
  Rør ikke de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Rør ikke ved kontakterne eller dyserne
  Grafik: Rør ikke ved kontakterne eller dyserne
 5. Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og træk derefter i trækfligen for at fjerne plastiktapen.
    advarsel:
  Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne. Du må ikke sætte tapen på blækpatronen igen. Det kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjern plastiktapen
  Billede: Fjernelse af plastiktapen
 6. Hold blækpatronen i siderne med kontaktfladerne mod printeren og dyserne vendende nedad mod produktets bund, og sæt derefter blækpatronen i dens holder.
  • Indsæt den trefarvede blækpatron () i holderen til venstre
  • Indsæt den sorte blækpatron () i holderen til højre
  Figur : Sæt blækpatronen i dens holder
  Billede: Sæt blækpatronen i dens holder
 7. Skub blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.
 8. Gentag de foregående trin, hvis du skal udskifte de andre blækpatroner.
 9. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne
 10. Tryk på knappen ved siden af OK på kontrolpanelets display ().
  Printeren udskriver en justeringsside.

Trin 3: Juster patronerne

 1. Løft scannerlåget.
 2. Anbring justeringssiden med udskriftssiden nedad på forreste højre hjørne af scannerglaspladen. Brug de graverede markeringer ved siden af scannerglaspladen til at anbringe justeringssiden korrekt.
  Figur : Læg justeringssiden på scannerglaspladen
  Grafik: Læg justeringssiden på scannerglaspladen
 3. Luk scannerlåget.
 4. Tryk på knappen ved siden af OK på kontrolpanelets display ().
  Produktet scanner justeringssiden.
 5. Når meddelelsen Justering gennemført vises på kontrolpanelets skærm, skal du trykke på knappen ved siden af OK på kontrolpanelets display () for at fuldføre justeringen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...