hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP's batteriudskiftningsprogram for bærbare pc'er er forlænget til 26-05-2011

Programhøjdepunkter

Dette program løser et problem med specifikke batterier, der anvendes i visse HP bærbare pc'er.
 • HP's tilbagekaldelse er global.
 • HP's kunder vil være berettiget til gratis at modtage et ny batteri for hvert kvalificeret batteri.
 • Besøg websiden for HP's batteriudskiftningsprogram for bærbare pc'er på http://www.hp.com/support/BatteryReplacement for yderligere information.
Den 26. maj 2011 udvidede HP det globale frivillige tilbagekaldelses- og udskiftningsprogram i samarbejde med forskellige statslige organer og tilføjede batterier til udskiftningsprogrammet, der blev annonceret den 14. maj 2009 og udvidet den 19. maj 2010. En ekstra kommerciel produktmodelserie blev optaget på listen over produkter, der kan være blevet solgt med de berørte batterier. HP-kunder, der berøres af disse programmer, vil gratis få et erstatningsbatteri for hvert tilbagekaldt batteri, som er berørt.
HP og batteriproducenterne mener, at visse batterier, der blev leveret sammen med bærbare pc-produkter solgt mellem juli 2007 og juli 2008, kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko for kunderne. Batterierne kan overophedes, hvilket udgør en brandfare. Da disse batterier kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko for kunderne, er det yderst vigtigt, at de kontrolleres på programmets webside.
Vigtigt: Nye batterier er blevet tilføjet til programmet den 26. maj 2011. Du bedes igen kontrollere dit batteri, hvis du har et af de produkter, der er anført i nedenstående tabel, selvom du har kontrolleret det tidligere.
Kontrollér dit batteri ved at besøge HP's webside for batteriudskiftningsprogram for bærbare pc'er på http://www.hp.com/support/BatteryReplacement. Hvis kontrollen viser, at dit batteri er berørt, vil HP tilbyde et gratis erstatningsbatteri.
bemærk:
Kontrolprocessen kan vise, at dit batteri ikke er påvirket af denne tilbagekaldelse. Ca. 5% af de bærbare PC-produkter, der blev solgt mellem juli 2007 til juli 2008, og som indgår i programmet, indeholder batterier, der er berørt.

Omfang

De berørte batterier blev distribueret globalt i de følgende bærbare pc-modeller/-serier:
HP Pavilion
Compaq Presario
HP
HP Compaq
dv2000
dv9000
A900
V3500
G6000
6510b
dv2500
dv9500
C700
V3700
G7000
6515b
dv2700
dv9700
F500
V6000
6520s *
dv6000
dx6000
F700
V6500
6710b
dv6500
dx6500
V3000
V6700
6710s
dv6700
dx6700
6715b
6715s
6720s
* Nye kommercielle produktmodeller tilføjet den 26. maj 2011
Følg nedenstående trin for at afgøre, om dette tilbagekaldelsesprogram vedrører batteriet(-erne) til din bærbare pc:
 1. Find varenummeret på den bærbare pc på serviceskiltet på undersiden af den bærbare pc.
  bemærk:
  Hvis din bærbare computermodel IKKE er nævnt ovenfor, er den ikke påvirket af dette program, og der er ingen grund til at udføre de resterende trin.
 2. Luk den bærbare computer via Microsoft Windows.
 3. Fjern alle eksterne strømkilder, der er forbundet til computeren.
 4. Fjern computerens batteri. Hvis du har brug for hjælp, bedes du konsultere brugervejledningen, der fulgte med computeren.
Batterierne kan identificeres på en stregkodeetiket, der er sat på batteriet. Se følgende illustrationer af de berørte batterier.
Figur : Batteristregkoder, der begynder med CT:65000
Billede af batteristregkoder, der begynder med CT:65000
Figur : Batteristregkoder, der begynder med CT:67059
Billede af batteristregkoder, der begynder med CT:67059
Figur : Batteristregkoder, der begynder med CT:65033
Billede af batteristregkoder, der begynder med CT:65033
Figur : Batteristregkoder, der begynder med CT:62940 og CT:65035
Billede af batteristregkoder, der begynder med CT:62940 og CT:65035
Figur : Batteristregkoder, der begynder med CT:67150
Billede af batteristregkoder, der begynder med CT:67150
De berørte batterier kan identificeres på en stregkodeetiket, der er sat på batteriet. Hvis stregkoden starter med CT: efterfulgt af en af koderne i tabellen nedenfor, og batteriet er vist på programmets webside http://www.hp.com/support/BatteryReplacement som værende en del af udskiftningsprogrammet, skal du udskifte det straks igennem den proces, der blev identificeret på websiden.
bemærk:
De berørte batterier matcher nedenstående mønster. ^ kan være et tal eller et bogstav. Ikke alle batterier med stregkoder, der matcher mønstrene nedenfor, er berørt.
Batteristregkoder, der efterfølger CT:
62940^^AXV^^^^
65033^^B7U^^^^
65035^^B7U^^^^
67059^^V8U^^^^
65000^^B5V^^^^
65033^^B7V^^^^
65035^^B7V^^^^
67059^^V8V^^^^
65033^^BGU^^^^
65035^^BGU^^^^
67150^^AXU^^^
65033^^BGV^^^^
65035^^BGV^^^^
67150^^AXV^^^
bemærk:
Hvis batteriets stregkodeetiket ikke starter med et af batteristregkoderne, der er anført i tabellen ovenfor, er batteriet til kundens bærbare computer ikke berørt af dette program.
Hvis batteriet ikke har et synligt CT-mærkat, skal du kontakte HP for yderligere assistance.

Opløsning

På baggrund af karakteren af dette problem, anmoder HP om, at du straks ophører med at bruge de berørte batterier ved at fjerne dem fra den bærbare computer og bestille et erstatningsbatteri, når det er blevet kontrolleret på programmets webside.
bemærk:
Den bærbare computer vil fungere ved hjælp af vekselstrøm uden at have et batteri installeret.

Garanti på erstatningsbatteri

Erstatningsbatteriet leveres med 90 dages garanti fra batteriets modtagelsesdato.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...