hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Faxfejlmeddelelser

Når en analog fax sendes eller modtages på en HP LaserJet-produkt, vil alle fejl, der opstår under faxafsendelsen, blive vist på produktets kontrolpanel og angivet i faxrapporterne. Faxfejl kan opstå af mange årsager, og ofte skyldes det afbrydelser eller støj på telefonforbindelsen. Alle fejl, der sker under faxafsendelsen, uanset hvor de er opstået, vises på produktet.
Hvis faxafsendelsen afbrydes, eller der opstår en fejl under en faxtransmission eller -modtagelse, genereres en status-/fejlbeskrivelse i to dele af faxundersystemet på produktet. Normale eller vellykkede faxafsendelser genererer også meddelelser, der angiver, at det er lykkedes. Oplysningerne på meddelelsen indeholder en tekstbeskrivelse og en numerisk kode (få meddelelser indeholder ikke numeriske koder). Kun tekstdelen af meddelelsen vises på produktets kontrolpanel, både tekstmeddelelsen og den numeriske kode anføres i faxaktivitetsrapporten, faxopkaldsrapporten og Fax T.30-registreringen (disse faxrapporter kan udskrives individuelt fra produktets kontrolpanel – under Administration > Rapporter > Faxrapporter og Administration > Fejlfinding > Fax > Fax T.30-registrering). Den numeriske kode vises i parentes efter meddelelsesteksten i rapporterne. Hvis f.eks. der opstod en kommunikationsfejl, ville kontrolpanelet vise Fax mislykkedes: Kommunikationsfejl. Samme fejl ville blive vist i resultatfeltet i faxaktivitetsrapporten som Kommunikationsfejl (17). F.eks. er den numeriske kode, der er knyttet til denne kommunikationsfejl, "17".
Den numeriske kode genereres af faxmodemet. Normalt angiver en numerisk kode på (0) et almindeligt modemsvar. Nogle meddelelser viser altid en numerisk kode på (0), hvorimod andre meddelelser kan have en række numeriske koder, afhængigt af omstændighederne, og få meddelelser har ingen numerisk kode. Normalt angiver en numerisk kode på (0), at en fejl ikke var knyttet til faxmodemet, men opstod i en anden del af faxundersystemet eller et andet produktundersystem, f.eks. udskrivningsundersystemet. Fejlkoder, der ikke består af nul, giver yderligere oplysninger om den bestemte handling eller proces, som modemet udfører, og de angiver ikke nødvendigvis, at der er et problem med modemet.
I de følgende tabeller ledsages faxmeddelelserne af de mest almindelige nummerkoder for anbefalet udbedrende handling. Adskillige meddelelser, der er normale eller angiver en normal hændelse, er også omfattet i tabellerne. Hvis en fax f.eks. ikke kunne sendes til et optaget nummer, vises en Fejl - optaget-meddelelse. Der er ikke noget i vejen med faxundersystemet; meddelelsen angiver, at faxafsendelsen ikke var afsluttet på grund af et optaget telefonnummer i modtagerens ende.
Hvis du fortsat får fejlmeddelelser med andre numeriske koder end dem, der er angivet her, kan du kontakte kundesupport. Du kan udskrive en mere detaljeret oversigt over det seneste faxopkald, før du kontakter kundesupport, hvilket kan være med til at identificere problemet. Den detaljerede faxoversigt kaldes en Fax T.30-registrering og kan udskrives for den sidste fax, eller den kan udskrives, når der opstår et faxproblem. Hvis du vil udskrive eller konfigurere fax T.30-registreringen, skal du trykke på Administration, Fejlfinding og derefter Fax T.30-registrering. Du kan derefter udskrive rapporten for den sidste faxafsendelse eller konfigurere, hvornår T.30-registreringen skal udskrives.

Send Fax-meddelelser

Send Fax-meddelelser
Meddelelse
Fejlnr.
Beskrivelse
Handling(er)
Annulleret
0
Faxafsendelsen blev annulleret af bruger ved produktets kontrolpanel.
Ingen.
Fuldført
anvendes ikke
Fax afsendt.
Ingen.
Fejl - optaget
0
Den modtagende faxmaskine er optaget.
Faxafsendelse vil blive forsøgt igen automatisk (hvis konfigureret), ellers prøv at sende faxmeddelelsen senere.
Intet svar
0
Den modtagende faxmaskine besvarer ikke opkaldet.
Den modtagende faxmaskine er muligvis koblet fra eller slukket. Kontakt modtageren for at kontrollere maskinen. Prøv at sende igen.
Komprimeringsfejl
Enhver
Faxen kan være for beskadiget til at blive sendt.
Prøv at sende faxen igen.
Ingen ringetone
0
Der blev ingen opkaldstone registreret ved afsendelse af faxen.
Kontrollér, at telefonlinjen er aktiv, og angiv den fax, der skal sendes, til "ikke" for at registrere en opkaldstone.
Modemfejl
Enhver
Uventet eller ulæseligt svar fra det interne faxmodem til produktet.
Prøv at sende faxen igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
bemærk:
Dette betyder ikke nødvendigvis, at modemhardwaren er dårlig.
Kommunikationsfejl
17 eller 36
Telefonforbindelsen er gået tabt mellem afsender og modtager. Kan skyldes taleopkald.
Prøv at sende faxen igen.
Kommunikationsfejl
Enhver foruden 17 eller 36
Generelt kommunikationsproblem, hvor faxtransmissionen blev afbrudt eller ikke fortsatte som forventet.
Prøv at sende faxen igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Mellemrumsfejl
0
Det var ikke muligt at læse eller skrive faxbilledfilen til disken. Det kunne være en beskadiget disk på produktet eller ingen ledig plads på produktets disk.
Prøv at sende faxen igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Sidefejl
0
Inkompatibel sidebredde, eller siden havde for mange ulæselige linjer.
Prøv at sende faxen igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Hukommelsesfejl
0
Der er ikke mere RAM-hukommelse på produktet.
Hvis der opstår fejl, kan du være nødt til at tilføje RAM til produktet.
Jobfejl
Enhver
Faxfejl. Faxjobbet blev ikke afsluttet.
Prøv at sende faxen igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Strømsvigt
0
Der opstod en strømfejl under faxtransmissionen på det produkt, der afsendte faxen.
Prøv at sende faxen igen.
Der blev ikke registreret nogen fax
17 eller 36
Der blev ingen faxmaskine registreret i modtagerens ende. Kan skyldes taleopkald.
Kontrollér faxnummeret, og bekræft, at modtagerens faxmaskine er tændt og tilsluttet, og prøv at sende faxen igen.

Meddelelser for faxmodtagelse

Meddelelser for faxmodtagelse
Meddelelse
Fejlnr.
Beskrivelse
Handling(er)
Fuldført
anvendes ikke
Faxmodtagelse ok.
Ingen.
Blokeret
anvendes ikke
Faxmodtagelsen var blokeret af den modtagende faxmaskine ved anvendelse af funktionen til blokeret nummer.
Ingen.
Modemfejl
Enhver
Uventet eller ulæseligt svar fra det interne modem til produktet – i eksemplet forsøges afsendelse af en fax, netop som en anden fax ankommer.
Få faxen sendt igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Kommunikationsfejl
17, 36
Telefonforbindelsen er gået tabt eller afbrudt mellem afsender/modtager.
Få afsenderen til at sende faxen igen (hvis den afsendende maskine ikke automatisk sender igen).
Kommunikationsfejl
Enhver foruden 17 eller 36
Generelt kommunikationsproblem, hvor faxtransmissionen blev afbrudt eller ikke fortsatte som forventet.
Få faxen sendt igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Mellemrumsfejl
0
Det var ikke muligt at læse eller skrive billedfilen til disken. Det kan skyldes en beskadiget disk på produktet, eller at der ikke er ledig plads på disken.
Få faxen sendt igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Sidefejl
0
Inkompatibel sidebredde, eller siden havde for mange ulæselige linjer.
Få faxen sendt igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Hukommelsesfejl
0
Der er ikke mere RAM-hukommelse på produktet.
Hvis der opstår fejl, kan du være nødt til at tilføje ekstra RAM-hukommelse til produktet.
Komprimeringsfejl
0
Beskadiget fax - den modtagne billedfil kan ikke afkodes.
Få faxen sendt igen. Aktivér om nødvendigt ECM (Error Correction Mode).
Udskriftsfejl
0
Beskadiget fax - den modtagne billedfil kan ikke afkodes.
Få faxen sendt igen. Aktivér om nødvendigt ECM (Error Correction Mode).
Ugyldig polling
0
Faxpollingfunktionen forsøgte at modtage en fax fra en anden maskine, men der var ingen faxmaskine tilgængelig.
Kontakt administratoren for den faxmaskine, der polles, og kontrollér, at der er en faxmaskine tilgængelig, og prøv derefter igen.
Jobfejl
Enhver
Faxfejl. Dette inkluderer alle ikke-specifikke fejl.
Få faxen sendt igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte kundeservice.
Strømsvigt
0
Der opstod en strømafbrydelse under faxmodtagelsen.
Få afsenderen til at sende faxen igen.
Der blev ikke registreret nogen fax
17, 36
Der blev foretaget et stemmeopkald til faxen.
Ingen

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...