hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Bærbare pc'er fra HP - HP Battery Alert vises, før Windows starter

Dette dokument vedrører bærbare computere fra HP med HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), der startede i slutningen af 2008.
Ved start udfører HP-værktøjer en validering af systemet. Når computeren har klaret denne kontrol, udfører værktøjerne derefter en batterikontrol ved at undersøge den tilbageværende kapacitet i det primære batteri, samt kapaciteten i et sekundært batteri, hvis der er installeret et.
For at bekræfte, at batteriets resultater er nøjagtige, skal du opdatere BIOS til den nyeste version og derefter køre batteritesten igen fra UEFI-opsætning eller HPSA. Du finder flere oplysninger om, hvordan du opdaterer BIOS, i supportdokumentet Opdatering af BIOS (bærbare computere) eller Opdatering af BIOS (stationære computere), der indeholder specifikke trin.

Batteriets lagerkapacitet

Batteriets lagerkapacitet er den mængde energi, som batteriet kan lagre for at drive en bærbar enhed som en bærbar computer. Jo lavere et batteris lagerkapacitet er, jo kortere tid kan det drive en bærbar enhed. Alle genopladelige batterier mister deres lagerkapacitet gradvist. Dette tab i lagerkapacitet (aldring) er uigenkaldeligt og kan ikke gendannes. Et nyt batteris maksimale lagerkapacitet kan være meget forskellig fra et batteris maksimale lagerkapacitet efter et års brug.
Hvis systemet registrerer, at batteriets lagerkapacitet er meget lav, viser det en advarsel:
Illustration A:
HP batteriadvarsel
Systemet har registreret, at batteriets nedenfor anførte lagerkapacitet er meget lav.
Af hensyn til optimal ydeevne skal batteriet måske udskiftes.
Primært (internt) batteri (601)
ENTER - Fortsæt start
Du kan få flere oplysninger ved at besøge: www.hp.com\go\techcenter\startup
Meddelelsen vil blive vist i 15 sekunder og derefter forsvinde, når den normale startproces fortsætter.

Forskelle mellem meddelelser om primært og sekundært batteri

  • Hvis primært (internt) batteri (601) vises i advarselsmeddelelsen, betyder det, at den målte lagerkapacitet i det primære (interne) batteri er mindre end 25% af den oprindelige lagerkapacitet. Tallet "601" angiver den tilknyttede fejlkode, som er registreret i systemloggen.
  • Hvis sekundært (eksternt) batteri (602) vises i advarselsmeddelelsen, betyder det, at den målte lagerkapacitet i det sekundære (eksterne) batteri er mindre end 25% af den oprindelige lagerkapacitet. Tallet "602" angiver den tilknyttede fejlkode, som er registreret i systemloggen.

Løsning af Battery Alert-meddelelse

Du løser en Battery Alert-meddelelse ved at udføre batteritesten i systemdiagnosticeringsmiljøet (F2) og kalibrere batteriet for den bedste ydeevne.
Du får adgang til HP-systemdiagnosticeringsbatteritest ved at tænde for computeren og straks trykke på tasten esc for at få vist Startmenuen. Tryk på tasten Systemdiagnosticering F2, og vælg derefter valgmuligheden Batteritest.

Ofte stillede spørgsmål


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...