hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Deskjet 1000 Printer Series (J110) - Fejlfinding i forbindelse med patronholderstop

Fejlfinding i forbindelse med patronholderstop
Udbakken skal være åben, og patrondækslet skal være lukket, når du skal udskrive. Tjek printeren, og prøv at udskrive igen. Hvis der stadig er problemer, kan der være noget der blokerer for patronholderen.
Et eller andet kan blokere for patronholderen, så den ikke kan flyttes. Hvis printeren er ny, skal du sikre dig, at al emballage er fjernet i området med patronholderen. Hvis ikke printeren er ny, skal du se, om der er fremmedlegemer, der er faldet ned i printeren, f.eks. hundehår eller papirclips.
Prøv følgende løsninger for at løse problemet.
Løsning 1: Kontroller, at printeren er tændt
 1. Kig på Afbryderen på printeren. Hvis den ikke er tændt, er printeren slukket. Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet printeren og en stikkontakt. Tryk på Afbryderen for at tænde printeren.
 2. Prøv at bruge printeren igen.
Løsning 2: Fjern det, der blokerer for patronholderen
 1. Printeren skal være tændt.
    advarsel:
  Printeren skal være tændt, før du tager lysnetledningen ud, som beskrevet i trin 2. Hvis ikke netledningen tages ud af stikket bag på printeren, kan printeren blive beskadiget, når du tager det fastkørte papir ud.
 2. Tag lysnetledningen ud af stikket bag på printeren.
 3. Tag USB-kablet ud af stikket bag på printeren.
 4. Kontroller, at der ikke sidder papir fast.
  1. Åbn rensedækslet i bunden af printeren.
   Fjern det papir, der sidder fast.
   Sæt rensedækslet på igen.
 5. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Billede - Løft patrondækslet
 6. Fjern eventuelt papir eller andre genstande, som blokerer for patronholderen. Fjern eventuelt pakkemateriale, hvis printeren er ny.
 7. Sæt kun netledningen i igen. Tryk på afbryderen, hvis produktet ikke tændes automatisk.
    bemærk:
  Printeren skal måske varme op i et par minutter. I dette tidsrum kan indikatorerne blinke, og patronholderen bevæge sig.
 8. Brug hånden til forsigtigt at føre holderen helt ud til venstre og højre, så du er sikker på, der er fri passage. Hvis ikke der er fri passage, er der måske stadig noget papir eller andet, der blokerer for den. Fortsæt med at rydde patronholderområdet, indtil patronholderen har fri passage.
 9. Tilslut USB-kablet igen.
 10. Luk patrondækslet.
    bemærk:
  Du skal måske trykke på afbryderknappen igen for at nulstille printeren.
 11. Prøv at bruge printeren igen.
Løsning 3: Kontakt HP Support
 1. Hvis ingen af disse løsninger har hjulpet, kan HP tilbyde forskellige supportmuligheder med assistance.
  Hav venligst følgende oplysninger klar:
  • Produktnavn (HP Deskjet 1000 J110 series)
  • Modelnummer (sidder inden under patrondækslet)
   Figur : Billede - Modelnummerets placering
  • Printerens serienummer (en kode på 10 tegn)
   Serienummeret findes på en etiket bag på eller i bunden af printeren. Serienummeret er den 10-cifrede kode på etiketten. Det består af tal og bogstaver, men ikke streger.
 2. Følg linket nedenfor for at få vist supportsiden til din printer.
  Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på Kontakt HP for at få oplysninger om, hvordan du kontakter teknisk support.
 3. Besøg HP-supportfora, og få kontakt til andre HP-brugere, og få tips og svar på spørgsmål vedrørende dit produkt. Følg linket nedenfor for at gå til foraerne. (HP-supportfora findes ikke på alle sprog).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...