hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP bærbare pc'er - Opgradering til Windows 7 ved hjælp af HP Upgrade Assistant

Dette dokument vedrører HP bærbare pc'er, der opgraderes fra Windows Vista Home Premium, Business og Ultimate til Windows 7 ved hjælp af dvd'en HP Upgrade Assistant bestilt fra HP. Dette program udløb den 1. marts 2010, og dvd'en kan ikke længere bestilles fra HP.
Hvis du anvender en detailkopi af Windows 7, se Opgradering til Windows 7.

Hvad er HP Upgrade Assistant, og egner den sig til min pc?

HP Upgrade Assistant, designet til HP bærbare pc'er, der blev solgt mellem 26. juni 2009 og 31. januar 2010, består af to diske:
 • En HP-disk, der indeholder HP Upgrade Assistant, nødvendige BIOS-opdateringer, hardwaredrivere og hjælpe- og supportprogrammer fra HP.
 • En installationsdisk med Microsoft Windows 7 operativsystemet.
HP Upgrade Assistant indeholder et testværktøj, som bekræfter, at en computer er en HP bærbar pc, der kan opgraderes. Hvis computeren ikke opfylder eller overskrider alle HP's krav, udsteder hjælpeprogrammet en rapport og afbryder opgraderingsprocessen. Hvis computeren opfylder alle krav, leder hjælpeprogrammet dig igennem de nødvendige trin for at klargøre den bærbare pc til opgraderingen til Windows 7.
Hvis du opgraderer din HP pc til Windows 7 uden at anvende HP Upgrade Assistant, og hvis du har brug for teknisk support fra HP, vil du måske skulle geninstallere operativsystemet Windows 7 med HP Upgrade Assistant, FØR du får hjælp.

Hvad skal jeg gøre først, før jeg begynder opgraderingen?

Før du åbner HP Upgrade Assistant, skal du gøre følgende:
 • Udskriv og læs hele dokumentet. Hvis du ikke forstår oplysningerne eller er i tvivl, om du kan udføre opgraderingen selv, skal du kontakte HP eller et servicecenter autoriseret af HP for hjælp.
 • Kontrollér, at du har installationsdiskene og registreringsnøglerne til alt software fra HP og tredjeparter, som du vil installere efter opgraderingen til Windows 7. Du vil få brug for disse installationsdiske, hvis du vælger specialinstallationen af Windows 7 i stedet for opgraderingen. Nogle programmer, som blev designet til Windows Vista, vil ikke virke i Windows 7, selv om du har de oprindelige installationsdiske.
 • HP leverer ikke diske til programmer, som var forudinstalleret sammen med Vista. Du bliver måske nødt til at købe en ny Windows 7-kompatibel version af softwaren. Kontakt softwareproducenterne vedrørende deres politik om opgraderinger og Windows 7-kompatible produkter.
 • Hvis du ikke allerede har oprettet et sæt gendannelsesdiske, skal du gøre det før opgraderingen. Du kan kun oprette et (1) sæt gendannelsesdiske til HP, og diskene virker ikke på en anden computer. Du skal oprette gendannelsesdiske til Vista, før du opgraderer til Windows 7, da du kan bruge gendannelsesdiskene til at geninstallere det oprindelige Vista-operativsystem, hvis du af en eller anden årsag ønsker at vende tilbage til Vista. Se Udførelse af en HP-systemgendannelse (Windows Vista) for yderligere information.
bemærk:
Din bærbare pc med Vista har en gendannelsespartition på harddisken, der indeholder de gendannelsesfiler, som er nødvendige, for at din computer kan vende tilbage til den oprindelige Windows Vista-konfiguration. Du gendanner computeren fra denne partition ved at trykke flere gange på F11-tasten efter start af computeren.

Oversigt over den samlede opgraderingsproces

Følgende er et resume af de trin, der er involveret i processen med opgradering af en computer fra Windows Vista til Windows 7. Yderligere trin-for-trin oplysninger er inkluderet i andre afsnit i dette dokument.
 1. Indsæt den dvd, der indeholder HP Upgrade Assistant, i det optiske drev, og lad den starte HP Upgrade Manager automatisk.
 2. Lad HP Upgrade Manager bekræfte, at computeren kan understøtte Windows 7. Windows 7 kan ikke installeres på en computer, der ikke opfylder specifikke minimumskriterier.
 3. Du vil blive bedt om at sikkerhedskopiere alle dine datafiler til eksterne lagermedier.
 4. Nu da harddisken er forberedt, vil du blive bedt om at indsætte disken med operativsystemet Microsoft Windows 7 i dvd/cd-rom-drevet.
 5. Hjælpeprogrammet beder dig om at trykke på en tast for at begynde opdateringsprocessen af BIOS. Når opdateringen af BIOS er færdig, lukker computeren.
 6. Du skal genstarte pc'en og indsætte dvd'en med operativsystemet Windows 7. Du vil blive bedt om at vælge mellem en specialinstallation og en opgradering og at indtaste installationsnøgletallene. HP anbefaler, at du vælger opgraderingsmuligheden.
 7. Når installationen af Windows 7 er færdig, skal du genstarte HP Upgrade Assistant. Hjælpeprogrammet tester computeren og installerer de seneste Windows 7-specifikke korrektioner og opdateringer fra HP.
 8. Når alle opdateringer eller korrektioner er installeret, kan du installere eventuelle applikationer, der ikke er leveret af HP med de originale diske fra producenterne.
 9. Når alle programmerne er installeret, og computeren fungerer normalt, kan du gendanne eventuelle datafiler, som du sikkerhedskopierede tidligere i Trin 3, hvis det er nødvendigt.
Følg den detaljerede trinvise vejledning nedenfor for at udføre opgraderingen.

Kritiske betingelser for en vellykket installation

For at installere operativsystemet Microsoft Windows 7 og opdateringerne fra Microsoft og HP skal du:
 • Slutte computeren til en strømforsyning. Afbryd ikke for strømmen under installationsprocessen.
 • Hvis du har en højhastighedsforbindelse til internettet, såsom DSL eller kabelmodem, skal du koble computeren til internettet med et Ethernet- eller USB-kabel. Installationsprogrammet downloader og anvender automatisk opdateringer fra Microsoft og HP under installationen.
 • Hvis du ikke har en traditionel højhastighedsforbindelse til internettet under installationen, kan Windows 7 ikke installere de seneste opdateringer fra Microsoft og HP. Når installationen er færdig, skal du gå til microsoft.com for at downloade de seneste opdateringer fra Microsoft. Du skal derefter gå til siden Download af HP software & drivere for at hente software fra HP.
 • Du skal frakoble printere, eksterne lagerenheder og alt andet perifert udstyr fra computeren. Når Windows 7 er installeret, kan du tilslutte enheder igen en ad gangen og lade computeren installere de nødvendige drivere og programmer. Opgraderede drivere til printere og perifert udstyr kan være nødvendige.

Start HP Upgrade Manager fra dvd'en

Dvd'en med HP Upgrade Assistant til Windows 7 indeholder HP Upgrade Manager. HP Upgrade Manager automatiserer de handlinger, der er nødvendige for at klargøre computeren, installere Windows 7 og derefter installere programmer/opdateringer. Du skal gøre følgende for at bruge HP Upgrade Manager:
 1. Tilslut computeren til netledningen, lad den starte i Windows Vista, og indsæt dvd'en HP Upgrade Assistant i drevet.
 2. Når hjælpeprogrammet starter og viser meddelelsen Velkommen, skal du læse vejledningen igennem og derefter klikke på Næste for at udføre hver handling.

Kontrollér, at computeren kan understøtte Windows 7

Den første test, som HP Upgrade Manager udfører, er for at bekræfte, at computeren er en bærbar pc, der kan opgraderes til Windows 7. Gør ikke forsøg på at opgradere en computer, som ikke består HP Upgrade Managerens test. Microsoft tilbyder sin egen minimumskvalifikationstest til kontrol af, om der kan opgraderes til Windows 7. Din pc vil måske bestå denne test fra Microsoft; men HP understøtter kun computere, som består testen fra HP Upgrade Manager. Forsøg på at benytte HP Upgrade Manager på en anden computer forårsager en fejl, og hjælpeprogrammet afsluttes.
Figur : HP Upgrade Manager - Kontrol af kompatibilitet med Windows 7
Billede af HP Upgrade Manager - Trin 1: Kontrol af kompatibilitet med Windows 7.
Hvis du bliver bedt om det, skal du udføre de ønskede handlinger, såsom afinstallation af antivirusbeskyttelse eller frakobling af perifert udstyr, før du fortsætter.

Du skal sikkerhedskopiere alle dine data på eksterne medier.

Hjælpeprogrammet beder dig om at sikkerhedskopiere alle dine personlige filer for at bevare dine vigtige oplysninger. Under opgraderingen vil alle programmer og personlige data på harddisken blive slettet. Brug en af følgende valgmuligheder til at sikkerhedskopiere dine data på en dvd-r/cd-r-disk eller ekstern lagerenhed.
  vigitig advarsel:
Sikkerhedskopierings- og gendannelsesværktøjer er designede til at finde og kopiere de ønskede typer filer; der er imidlertid ingen garanti for, at de vil kopiere alle filer. Læs og følg softwareproducentens vejledning af hensyn til de bedste sikkerhedskopierings- og gendannelsesresultater. Data kan gå tabt eller blive slettet, hvis sikkerhedskopieringen ikke udføres i overensstemmelse med vejledningen fra softwareproducenterne.
HP Upgrade Manager vil forsøge at starte Microsoft sikkerhedskopierings- og gendannelsescenter.
Figur : HP Upgrade Manager - Sikkerhedskopiering af dine data
Billede af HP Upgrade Manager - Trin 2: Hjælp til sikkerhedskopiering af dine personlige data.
Klik på Næste for at fortsætte.

Opdater BIOS og genstart pc'en

Før pc'en kan fungere med Windows 7, skal dens BIOS (Basic Input Output System) opdateres. Denne proces kaldes at flashe BIOS. Alle de oplysninger, der er brug for til at opdatere BIOS, er inkluderet i HP Upgrade Manager.
  vigitig advarsel:
Du må ikke slukke for computeren, mens BIOS bliver opdateret. Forsøg på at annullere denne opdatering vil forvolde skade på BIOS og kræve, at computeren bliver repareret hos en HP-autoriseret facilitet.
Figur : HP Upgrade Manager - Opdatering af BIOS og firmware
Billede af HP Upgrade Manager - Trin 3: Opdatering af BIOS og firmware.
Læs oplysningerne i hjælpeprogrammets vindue og fortsæt ifølge vejledningen.
 1. Når du bliver bedt om det, skal du kontrollere, at computeren er tilsluttet en netledning.
 2. Når du bliver bedt om det, skal du klikke på Næste for at begynde at flashe BIOS.
 3. Du må ikke afbryde eller forsøge at stoppe flashningen af BIOS.
 4. Når computeren slukker efter flashningen af BIOS, skal du lukke diskdrevets låge og trykke på tænd/sluk-knappen for at genstarte computeren.
 5. Når du bliver bedt om at Trykke på en tast for at starte fra dvd/cd-rom-disken, skal du trykke på Enter eller en anden tast på tastaturet.
  Hvis computeren starter i Vista eller viser en fejlmeddelelse om, at den ikke kan finde et operativsystem, skal du slukke for computeren og gentage trin 3, 4 og 5 for at starte fra dvd/cd-rommen.
Figur : Eksempel med opdateringsskærm og flashning af BIOS
Billede af et eksempel med opdateringsskærm og flashning af BIOS samt bekræftelsesskærm.

Isæt disken med operativsystemet Windows 7.

Efter opdatering af BIOS og firmware skal du gøre følgende:
 1. Når du bliver bedt om det, skal du udtage dvd'en HP Upgrade Assistant.
 2. Sæt disken med operativsystemet Windows 7 i computerens cd-rom-drev.
Figur : HP Upgrade Assistant
Billede af startskærmen i HP Upgrade Assistant.
Klik på Næste for at fortsætte.

Installation og opsætning af Windows 7

Computeren kan genstarte flere gange under installationen og konfigurationen. Installationen af Windows 7 kan vare flere timer.
 1. Vælg Opgradering fra installationstyperne.
  Figur : Installationsmuligheder for Windows 7
  Billede af installationsskærmen for Windows 7 med valg af opgradering.
  HP anbefaler stærkt, at du vælger valgmuligheden Opgradering i stedet for valgmuligheden Special (avanceret). Ellers vil dine applikationer og data gå tabt.
 2. Vent, mens Windows kopierer og installerer Windows 7. Computeren genstarter flere gange.
  Figur : Fremdrift i opgradering af Windows 7
  Billede af installationsskærmen for Windows 7, mens der installeres filer.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste produktnøglen til Windows.
  Figur : Produktnøgleindtastning
  Billede af installationsskærmen for Windows 7 - produktnøgle.
 4. Brug de anbefalede indstillinger til at beskytte og holde din computer opdateret
  Figur : Indstillinger for automatisk opdatering af Windows
  Billede af installationsskærmen for Windows 7 - Skærmen med brug de anbefalede indstillinger.
 5. Om nødvendigt skal du vælge dato, tid og tidszone til din geografiske placering.
  Figur : Indstillinger for dato og klokkeslæt
  Billede af installationsskærmen for Windows 7 - Skærmen med indstilling af klokkeslæt og dato.
 6. Slut dig til et trådløst netværk (valgfrit).
  Figur : opsætning af trådløst netværk
  Billede af installationsskærmen for Windows 7 - Skærmen med opsætning af trådløst netværk.
 7. Vælg din netværksplacering eller type fra de tilgængelige muligheder. Hvis du er hjemme, vælg Hjemmenetværk. Dette trin bestemmer de firewall- og netværksdelingsindstillinger, der skal bruges til forbindelsen.
  Figur : Opsætning af computerplacering
  Billede af installationsskærm for Windows 7 - Skærmen med opsætning af computerens placering.
 8. Hvis du vælger Hjemmenetværk, vil du blive bedt om at starte eller slutte dig til en Hjemmegruppe. Hvis der findes en Hjemmegruppe, skal du indtaste adgangskoden til Hjemmegruppe. Hvis der ikke findes en Hjemmegruppe, vil du blive bedt om et oprette en.
  Figur : Opsætning af computerdeling
  Billede af installationsskærmen for Windows 7 - Skærmen med opsætning af computerdeling.
 9. Når installationen er færdig, genstarter computeren, og du bliver bedt om at logge dig ind på skærmbilledet Velkommen.

Afslut opgraderingsprocessen

Selvom operativsystemet Windows 7 er installeret, kan mange softwareapplikationer og perifert udstyr (printere, kameraer, osv.) fungere med begrænset funktionalitet eller slet ikke, indtil du udfører følgende:
 1. Anvendelse af dvd'en HP Upgrade Assistant. Følg vejledningen på skærmen.
 2. I HP Upgrade Assistant-vinduet på efterinstallationsskærmbilledet klikker du på linket til hver opdateringsopgave og afslutter den:
  1. Kør Windows Update for Windows 7.
  2. Kør HP Update.
  3. Kør opdatering til dit antivirusprogram.
  4. Du kan efter eget valg lære om Windows 7.
 3. Når du har udført alle opgaver, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Jeg har udført disse opgaver. Opgraderingen er nu færdig, og jeg er klar til at afslutte dette program; klik derefter på Afslut.
 4. Tilslut alle printere og andet perifere enheder, en ad gangen, og lad Windows Vista registrere enheden og installere de seneste drivere og opdateringer.

Ting, du skal gøre efter opdatering til Windows 7

Gør følgende, når opgraderingsprocessen er færdig.
 • Gem alle diskene til operativsystemet, programdiske med registreringskoder og diske med dine sikkerhedskopierede data på et sikkert sted væk fra computeren. Du skal bruge disse oplysninger, hvis der sker noget med din computer.
 • Gå til siden Download af HP Software & Drivere for din model for at downloade software til Windows 7, som ikke var inkluderet på dvd'en med opgraderingen. Software, såsom MediaSmart dvd'en eller multimedieapplikationer, skal downloades direkte fra hp.com.
 • Gendan de filer, du sikkerhedskopierede, før opgraderingsprocessen begyndte.
 • Installer Windows 7-kompatible applikationer fra andre softwareproducenter, såsom antivirussoftware.
 • Opret et sæt gendannelsesdiske til Windows 7 ved hjælp af Microsoft sikkerhedskopierings- og gendannelsescenter.
 • Aftag etiketten med ægthedsbeviset fra opgraderingens emballage og sæt den på computeren. En vejledning findes i Sådan sætter du ægthedsbeviset til Windows 7 på computeren (på engelsk).

Anvendelse af HP Recovery Manager i Windows 7 efter opgraderingen

Efter opgraderingen kan du ikke starte systemgendannelsesfunktionen i Recovery Manager fra startknappen i Windows. Hvis du nogensinde får brug for at gendanne computerens operativsystem, skal du udføre en systemgendannelse fra diske ved hjælp af dvd'erne fra HP med gendannelse for Windows Vista og derefter gentage disse trin for at opgradere til Windows 7.
Hvis du vil starte systemgendannelsen, kan du udføre et af disse trin:
 • Tryk på On-knappen for at tænde for computeren, og når du kan se det oprindelige selskabslogo, skal du trykke flere gange på F11-tasten på dit tastatur, indtil Recovery Manager åbnes.
 • Indsæt disk nr. 1 af HP dvd'erne med gendannelse for Windows Vista. Luk computeren ned eller sluk for den. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren. Vælg at køre Systemgendannelse fra diske, og følg vejledningen på skærmen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...