hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Windows-printerdriverfunktioner

bemærk:
Indstillinger i printerdriveren og softwareprogrammet tilsidesætter normalt indstillinger på kontrolpanelet. Indstillinger i softwareprogrammet tilsidesætter normalt indstillinger i printerdriveren.

Valg af bakke

Anvend printerdriveren til at vælge en bakke til udskriftsjobbet ved at gøre følgende:
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Marker driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Vælg bakken på rullelisten Papirkilde under fanen Papir/kvalitet.
 4. Klik på OK.

Valg af en udskriftsbakke til udskriftsjob

Hvis finisheren (ekstraudstyr) er installeret, skal du anvende printerdriveren til at vælge en udskriftsbakke til udskriftsjobbet ved at gøre følgende:
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Marker driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Vælg udskriftsbakken på rullelisten Indstillinger for udskriftbakke under fanen Udskrift.
  bemærk:
  Alle hæftede udskrifter leveres i udskriftsbakke 5.
 4. Klik på OK.

Valg af papirtype

I stedet for at angive, at enheden skal anvende en bestemt bakke, kan du angive, at jobbet skal udskrives på en bestemt type papir. Enheden anvender en bakke, der indeholder den type papir, eller du bliver bedt om at ilægge den korrekte type papir.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/kvalitet.
 4. Vælg den ønskede papirtype på rullelisten Papirtype.

Angivelse af farvekvalitet

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/kvalitet.
 4. Vælg Professionel eller Kontor for Farvekvalitet i området Udskriftskvalitet.

Lagring af job

Under fanen Joblagring i printerdriveren kan du lagre udskriftsjob på enheden. Derefter kan du når som helst udskrive jobbet fra enhedens kontrolpanel. Du kan f.eks. overføre en medarbejderformular, kalender, timeseddel eller regnskabsformular, så andre brugere kan udskrive den, når de har brug for den.
Aktivering af fanen Joblagring
Du skal muligvis aktivere fanen Joblagring, inden du kan anvende funktionen.
 1. Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere eller Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter Egenskaber.
 3. Klik på fanen Enhedsindstillinger.
 4. Klik ud for Joblagring under Installerbart ekstraudstyr, og klik på Aktiveret.
 5. Klik på Anvend.
Lagring af et job
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Joblagring.
 4. Vælg den ønskede joblagringstilstand og de ønskede indstillinger.
  bemærk:
  I tekstfeltet øverst under fanen Joblagring beskrives hver indstilling, når du vælger den.
 5. Klik på OK.

Oprettelse og brug af udskrivningsgenveje

Anvend udskrivningsgenveje til at udskrive job med bestemte indstillinger for printerdriveren. Vælg en af de definerede genveje, eller opret dine egne udskrivningsgenveje.
Oprettelse af udskrivningsgenveje
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger.
 4. Klik på fanen Udskrivningsgenveje, og klik derefter på Gem som.
 5. Skriv et navn til udskrivningsgenvejen i feltet Udskrivningsgenveje.
 6. Klik på OK.
Brug af udskrivningsgenveje
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Udskrivningsgenveje.
 4. Vælg den ønskede udskrivningsgenvej på listen Udskrivningsgenveje.
 5. Klik på OK.

Brug af vandmærker

Et vandmærke er en tekst, f.eks. "Fortroligt", som udskrives i baggrunden på hver side af et dokument.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på rullelisten Vandmærker under fanen Effekter.
 4. Klik på det vandmærke, du vil bruge. Hvis du vil oprette et nyt vandmærke, skal du klikke på Rediger.
 5. Klik på Kun første side, hvis vandmærket kun skal vises på den første side af dokumentet.
 6. Klik på OK.
Klik på (ingen) på rullelisten Vandmærker, hvis du vil fjerne vandmærket.

Ændring af dokumenters størrelse

Brug indstillingerne til ændring af dokumentets størrelse til at skalere det til en procentdel af den normale størrelse. Du kan også vælge at udskrive et dokument på papir med en anden størrelse med eller uden skalering.
Reducering eller forstørrelse af et dokument
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Indtast den procentsats, du vil forstørre eller formindske dokumentet med, under fanen Effekter ud for % af normal størrelse.
  Du kan også bruge rullepanelet til at justere procentsatsen.
 4. Klik på OK.
Udskrivning af et dokument med et andet papirformat
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på Udskriv dokument på under fanen Effekter.
 4. Vælg det papirformat, der skal udskrives på.
 5. Hvis du vil udskrive dokumentet uden at skalere det, så det passer, skal du kontrollere, at indstillingen Tilpas størrelseikke er valgt.
 6. Klik på OK.

Angivelse af specialpapirformat

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på Special under fanen Papir/kvalitet.
 4. Indtast navnet på specialpapirformatet i vinduet Specialpapirformat.
 5. Indtast papirformatets længde og bredde. Hvis du indtaster et format, der er enten for lille eller for stort, justerer driveren formatet til det tilladte minimum- eller maksimumformat.
 6. Klik eventuelt på knappen for at ændre måleenheden fra tommer til millimeter og omvendt.
 7. Klik på Gem.
 8. Klik på OK. Det navn, du har gemt, vises på listen over papirformater, så du kan vælge papirformatet fremover.

Udskrivning med forskelligt papir

Følg disse instruktioner for at udskrive bestemte sider af et job på forskelligt papir.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/kvalitet.
 4. Klik på Udskriv sider på forskelligt papir på listen Sideundtagelser.
 5. Klik på Indstillinger.
 6. Vælg de indstillinger, du vil anvende til at udskrive bestemte sider på forskelligt papir. Klik på Tilføj.
 7. Klik på OK for at vende tilbage til fanen Papir/kvalitet.
 8. Klik på OK.

Indsætning af tomme eller fortrykte ark

Følg disse instruktioner for at indsætte tomme eller fortrykte ark i udskriftsjobbet.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/kvalitet.
 4. Klik på Omslag på listen Sideundtagelser.
 5. Klik på Indstillinger.
 6. Vælg de indstillinger, du ønsker at anvende til at indsætte tomme eller fortrykte ark.
 7. Klik på OK for at vende tilbage til fanen Papir/kvalitet.
 8. Klik på OK.

Kapitelsidelayout

Følg disse instruktioner for at angive layoutet for kapitlerne i et udskriftsjob.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/kvalitet.
 4. Klik på Kapitelsidelayout på listen Sideundtagelser.
 5. Klik på Indstillinger.
 6. Vælg de indstillinger, du vil anvende til layout af kapitlerne i udskriftsjobbet.
 7. Klik på OK for at vende tilbage til fanen Papir/kvalitet.
 8. Klik på OK.

Udskrivning på begge sider af papiret

Du kan få udskrevet på begge sider af papiret automatisk.
 1. Ilæg tilstrækkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne.
 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 3. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 4. Klik på Udskriv på begge sider under fanen Færdigbehandling.
 5. Klik på OK.

Layoutindstillinger til udskrivning på begge sider

De fire indstillinger for dupleksudskriftsretning er vist her. Marker Vend siderne op i printerdriveren for at vælge indstilling 1 eller 4.
Figur : produktillustration
1. Lang kant liggende
Hver anden side udskrives på hovedet. Modstående sider læses kontinuerligt fra øverst til nederst.
2. Kort kant liggende
Hver side vender med den rigtige side opad. Modstående sider læses fra øverst til nederst.
3. Lang kant stående
Dette er standardindstillingen og det mest almindelige layout. Hver side vender med den rigtige side opad. Modstående sider læses fra øverst til nederst.
4. Kort kant stående
Hver anden side udskrives på hovedet. Modstående sider læses kontinuerligt fra øverst til nederst.

Udskrivning af flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive mere end én side på et enkelt ark papir.
Figur : produktillustration
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Færdigbehandling.
 4. Vælg, hvor mange sider du vil udskrive på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i afsnittet om Dokumentindstillinger.
 5. Hvis antallet af sider er større end 1, skal du vælge de rette indstillinger til Udskriv siderammer og Siderækkefølge.
  • Hvis du skal ændre papirretningen, skal du klikke på fanen Færdigbehandling og derefter på Stående eller Liggende.
 6. Klik på OK. Produktet er nu indstillet til at udskrive det antal sider pr. ark, du har valgt.

Oprettelse af brochurer

Du kan kopiere to sider på ét ark papir, så du kan folde siderne på midten for at lave en brochure. Enheden arrangerer siderne i den korrekte rækkefølge. Hvis originaldokumentet f.eks. har otte sider, vil enheden udskrive side 1 og side 8 på samme ark.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Færdigbehandling.
 4. Vælg Udskriv på begge sider.
 5. Vælg Indbinding til venstre eller Indbinding til højre på rullelisten Brochurelayout. Indstillingen Sider pr. ark ændres automatisk til 2 sider pr. ark.
 6. Klik på OK.

Forskydning af billeder på siden

Du kan justere billedets placering på siden mod en af kanterne.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Udskrift.
 4. Klik på Indstillinger for forskydning af billede.
  • Du kan justere for- og bagsiden uafhængigt ved at angive mål for Forsideforskydning og Bagsideforskydning.
  • Du kan justere for- og bagsiden med samme afstand, men i modsatte retninger. Dette er praktisk, hvis du opretter en bredere margen i indbindingssiden. Vælg Forsideforskydning, indstil de ønskede indstillinger, og vælg derefter Spejlvend forside.
  • Vælg Tilpas størrelse for at formindske billedet, så det passer til de forøgede margener.

Brug af dialogboksen Indstillinger for HP Digital Imaging

Anvend Indstillinger for HP Digital Imaging for at udskrive fotografier og billeder i bedre kvalitet.
Åbn dialogboksen Indstillinger for HP Digital Imaging
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Klik på fanen Papir/kvalitet, og klik derefter på knappen HP Digital Imaging.
Følgende indstillinger findes i dialogboksen Indstillinger for HP Digital Imaging:
 • Kontrastforbedring: Forbedrer farver og kontrast på udviskede fotografier. Klik på Automatisk for at tillade, at printersoftwaren gør områder i fotografier, der behøver justering, lysere.
 • Digital blitz: Justerer eksponeringen af mørke områder i fotografier for at synliggøre detaljer. Klik på Automatisk for at tillade, at printersoftwaren afbalancerer lys og mørke.
 • SmartFocus: Forbedrer billedkvaliteten og klarheden i billeder med lav opløsning, f.eks. billeder, der er downloadet fra internettet. Klik på Ja for at tillade, at printeren gør detaljer i billedet skarpere.
 • Skarphed: Justerer billedets skarphed i henhold til din indstilling. Klik på Automatisk for at tillade, at printersoftwaren indstiller billedets skarphedsniveau.
 • Udjævning: Udjævner et billede. Klik på Automatisk for at tillade, at printersoftwaren indstiller udjævningsniveauet.

Angivelse af indstillinger for hæftning

Konfiguration af driveren, så den genkender finisheren
Hvis du har tilsluttet en HP-multifunktionsfinisher, men indstillingerne for hæftning ikke vises i printerdriveren, skal du konfigurere driveren, så den genkender finisheren.
 1. Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere eller Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter Egenskaber.
 3. Klik på fanen Enhedsindstillinger. Fanen Enhedsindstillinger er ikke tilgængelig fra softwareprogrammer.
 4. Vælg HP-multifunktionsfinisher i området til konfiguration af installerbart ekstraudstyr, og klik derefter på OK.
Angivelse af indstillinger for hæftning for hvert job
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Udskrift.
 4. Vælg den ønskede indstilling for hæftning til udskriftsjobbet i feltet Hæft.
 5. Klik på OK.

Angivelse af farveindstillinger

Ved hjælp af indstillingerne under fanen Farve kan du styre, hvordan farver fortolkes og udskrives fra softwareprogrammer.
 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i softwareprogrammet.
 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Farve.
 4. I området Farveindstillinger skal du vælge den ønskede indstilling.
 5. Klik på Flere farveindstillinger... for at åbne dialogboksen Avancerede farveindstillinger. Juster de individuelle indstillinger for tekst, grafik og fotografier. Klik på OK.
 6. Vælg den ønskede indstilling for RGB-farve i området Farvetemaer.
 7. Klik på OK.

Brug af fanen Service

Hvis enheden er tilsluttet et netværk, skal du bruge fanen Service til at få vist oplysninger om statussen for enheden og forbrugsvarerne. Klik på knappen Status for enhed og forbrugsvarer for at åbne siden Enhedsstatus i den integrerede webserver. På denne side vises den aktuelle status for enheden, procenten af resterende levetid for hver forbrugsvare og oplysninger om bestilling af forbrugsvarer.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...