hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Lagre job

Du kan lagre kopi- eller udskriftsjob på enheden, så du kan udskrive dem når som helst. Du kan dele lagrede job med andre brugere, eller du kan gøre dem private.

Lagring af job på enheden

 1. Placer originaldokumentet med forsiden nedad på glaspladen eller med forsiden opad i dokumentføderen.
 2. Tryk på Joblagring på startskærmbilledet for at åbne funktionen Joblagring. Vælg fanen Opret.
 3. Angiv navnet på det gemte job på en af følgende måder:
  • Vælg en eksisterende mappe på listen. Tryk på Nyt job, og indtast et jobnavn.
  • Tryk på feltet neden under det eksisterende Mappenavn: eller Jobnavn:, og rediger teksten.
 4. Et privat lagret job har et låseikon ud for navnet, og du skal angive en PIN-kode for at kunne hente det. Vælg PIN til udskrivning, og indtast derefter PIN-koden til jobbet for at gøre det privat.
 5. Tryk på Flere indstillinger for at få vist andre indstillinger for lagring af job. Se for at få yderligere oplysninger om tilpasning af indstillinger.
 6. Når du har angivet alle indstillingerne, skal du trykke på knappen Opret lagret job () for at scanne dokumentet og lagre jobbet. Jobbet gemmes på enheden, indtil du sletter det, så du kan udskrive det så tit, du vil.
  Hvis du er logget på enheden, bliver jobbet lagret i en mappe med dit logonnavn. Hvis du ikke er logget på enheden, bliver jobbet gemt i en offentlig mappe.
  Se for at få oplysninger om hentning af jobbet.

Lagring af job fra en computer

Foruden at scanne et dokument fra enhedens kontrolpanel og lagre det, kan du også sende et job fra en computer og lagre det på enheden. Du kan bruge printerdriveren til dette. Når du lagrer et job fra en computer, er der flere indstillinger for typer af job, du kan lagre.
Typer af lagrede job
Indstilling for joblagring
Beskrivelse
Korrektur og tilbagehold
Jobbet sendes til enheden til kortvarig opbevaring. Hvis du skal udskrive flere kopier af et job, men du vil kontrollere udseendet, inden du udskriver alle kopierne, kan du bruge denne funktion. Jobbet sendes til enheden og udskrives én gang. Fra enhedens kontrolpanel kan du vælge at udskrive de resterende kopier eller at annullere jobbet. Når kopierne er udskrevet, slettes jobbet.
Personligt job
Jobbet lagres på enheden, indtil du eller en anden henter det fra enheden. Hvis du angiver en firecifret PIN-kode, skal den person, der henter jobbet, bruge PIN-koden.
Jobbet slettes automatisk, når det er udskrevet.
Hurtig kopi
Jobbet sendes til enheden og udskrives én gang. Det lagres på enheden, så du kan udskrive flere kopier, når du har behov for det.
Lagret job
Jobbet lagres på enheden, indtil du sletter det. Det udskrives ikke, før du eller en anden henter det fra enheden. Hvis du angiver en firecifret PIN-kode, skal den person, der henter jobbet, bruge PIN-koden.
Anvend denne indstilling til at lagre dokumenter, der deles af mange brugere.

Konfiguration af indstillinger for lagring af job

Enheden indeholder flere funktioner til optimering af job, der scannes og lagres på enheden. Disse funktioner findes på skærmbilledet Joblagring, når du opretter det job, der lagres.
bemærk:
Funktionerne er ikke tilgængelige, når nogen henter jobbet til udskrivning.
Skærmbilledet Joblagring består af to sider. Tryk på Flere indstillinger på første side for at gå til næste side.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om en indstilling, skal du trykke på indstillingen og derefter trykke på knappen Hjælp () øverst til højre i skærmbilledet. I følgende tabel vises en oversigt over indstillingerne for joblagring.
bemærk:
Afhængigt af hvilket tilbehør der er installeret, vil nogle af indstillingerne muligvis ikke blive vist. Indstillingerne vises i tabellen i den rækkefølge, de kan vises på enheden.
Indstillinger for lagrede job
Navn på indstilling
Beskrivelse
Hæftning/sortering eller Sætvis
Hvis du har tilsluttet HP-multifunktionsfinisher (ekstraudstyr), er indstillingen Hæftning/sortering tilgængelig. Anvend funktionen til at vælge indstillinger for hæftning og samling af sider i kopisæt.
Hvis du ikke har tilsluttet HP-multifunktionsfinisher (ekstraudstyr), er indstillingen Sætvis tilgængelig. Anvend funktionen til at samle hvert sæt af kopierede sider i samme rækkefølge som originaldokumentet.
Papirvalg
Anvend funktionen til at vælge den bakke, der indeholder papir i det format og af den type, du vil anvende.
Billedjustering
Anvend funktionen til at forbedre den overordnede kvalitet af filen. Du kan f.eks. justere mørkhed, skarphed og kontrast, og du kan anvende indstillingen Baggrundsoprydning for at fjerne svage billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve.
Indholdsretning
Anvend funktionen til at angive den måde, som indholdet af originalsiden placeres på siden på: stående eller liggende.
Udskriftsbakke
Anvend funktionen til at vælge en udskriftsbakke til kopierne. Hvis HP-multifunktionsfinisher (ekstraudstyr) er tilsluttet, bliver hæftede kopier altid afleveret i udskriftsbakke 5.
Sider pr. ark
Anvend funktionen til at kopiere flere sider på ét ark papir.
Vandmærke
Anvend funktionen til at udskrive en tekststreng diagonalt hen over midten af hver side.
Overlays
Anvend funktionen til at udskrive et halvgennemsigtigt billede på hver side. Overlays svarer til vandmærker, men kan bestå af et vilkårligt billede, f.eks. et firmalogo.
Kapitelsider
Anvend funktionen til at kopiere dokumenter, der indeholder kapitler. Du kan angive, at kapitler altid skal starte på en venstreside eller en højreside. Enheden kan om nødvendigt indsætte tomme sider, så den første side i et kapitel altid starter på den korrekte side.
Stempel - dato/klokkeslæt
Anvend funktionen til at udskrive dato og klokkeslæt på kopier. Du kan vælge datoformat og placeringen af oplysningerne.
Stempel - sidenummer
Anvend funktionen til at udskrive sidetal på kopier. Du kan vælge sidetallets format og placeringen.
Stempel - tekst
Anvend funktionen til at udskrive en foruddefineret tekstmeddelelse på kopier eller til at udskrive en tekstmeddelelse, som du angiver. Et tekststempel svarer til et vandmærke, men du kan bestemme stemplets vinkel og placering på siden.
Stempel - sætnummer
Anvend funktionen til at udskrive sætnummeret på kopierne. Hvis du f.eks. laver fem kopier af et dokument, bliver hver side i det første sæt kopier stemplet med nummer 1.
Kant til kant
Hvis originaldokumentet er udskrevet tæt på papirets kant, kan du anvende funktionen til at sikre, at mest muligt af indholdet kopieres. Der kan dog fremkomme skygger langs kanterne.
Billedforskydning
Anvend funktionen til at forskyde billedet på siden.
Gentag billede
Anvend funktionen til at kopiere det samme billede flere gange på ét ark papir. Når du anvender funktionen, skal du placere originalen på flatbedglaspladen og lade dækslet stå åbent.

Hentning af lagrede job

Fra enheden kan du hente og udskrive de job, der er lagret på enheden, uanset om de blev scannet på enheden eller sendt fra en computer.
Du kan ikke hente eller udskrive et gemt job, hvis du ikke har tilladelse til at udskrive i farver. Enheden vil i det tilfælde vise en advarsel.
 1. Tryk på Joblagring på startskærmbilledet for at åbne funktionen Joblagring. Vælg fanen Hent.
 2. Vælg den mappe, hvor jobbet er lagret, på listen i venstre side af skærmbilledet. Der vises en liste over lagrede job.
 3. Marker jobbet på listen. Hvis jobbet er privat, skal du trykke på feltet under PIN-kode: og skrive den korrekte PIN-kode.
 4. Tryk på knappen Hent lagret job () for at udskrive jobbet.
Enheden bevarer de fleste job, indtil du sletter dem, men visse job slettes automatisk, så snart du udskriver dem.
Typen af det lagrede job
Handling efter udskrivning
Alle offentlige og private lagrede job, der er scannet på enheden
Bevares på enhedens harddisk
Lagrede job, der sendes fra en computer
Bevares på enhedens harddisk
Lagrede job af typen Hurtig kopi, der er sendt fra en computer
Bevares på enhedens harddisk
Job af typen Personligt job, der er sendt fra en computer
Slettes automatisk efter udskrivning
Lagrede job af typen Korrektur og tilbagehold, der er sendt fra en computer
Slettes automatisk, når efterfølgende kopier er udskrevet

Administration af gemte job

Du kan angive standardindstillinger for lagring af job ved hjælp af menuen Administration på kontrolpanelet. Hvis du vil slette lagrede job, skal du bruge funktionen Joblagring.

Sletning af lagrede job

Hvis du vil slette lagrede job, skal du åbne funktionen Joblagring på enhedens kontrolpanel.
 1. Tryk på Joblagring på startskærmbilledet.
 2. Vælg fanen Hent.
 3. Åbn den mappe, jobbet er gemt i, og marker derefter jobbet.
 4. Tryk på Slet.
 5. Gentag processen for hvert af de gemte job, du vil slette.

Grænse for lagring af Hurtig kopi-job

Brug menuen Administration til at angive det maksimale antal job, der kan lagres på enheden.
 1. Rul til, og tryk på Administration fra startskærmbilledet.
 2. Tryk på Administration, og tryk derefter på Administration af lagret job.
 3. Tryk på Grænse for lagring af Hurtig kopi-job.
 4. Angiv det antal job, der skal lagres. Det maksimale antal job, der kan lagres på enheden, er 100.

Timeout for tilbageholdte Hurtig kopi-job

Brug menuen Administration til at angive en indstilling for lagrede job, der skal udløbe efter et foruddefineret tidsrum.
 1. Rul til, og tryk på Administration fra startskærmbilledet.
 2. Tryk på Administration, og tryk derefter på Administration af lagret job.
 3. Tryk på Timeout for tilbageholdte Hurtig kopi-job.
 4. Tryk på Til for at aktivere denne indstilling.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...