hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Digital Sending

Om Digital Sending

Denne enhed har indbyggede funktioner til digital afsendelse. Digital Sending er en enkelt proces, som du kan bruge til at scanne en papirkopi af et dokument på enheden og sende den direkte til flere typer destinationer.
 • E-mail: Send dokumentet som vedhæftet fil til en eller flere internet-e-mail-adresser. Modtagerne kan udskrive, lagre og videresende de dokumenter, de modtager på denne måde. De kan også åbne dokumenterne i forskellige programmer og redigere dem for at opfylde bestemte behov.
 • Mappe: Send dokumentet til en delt netværksmappe. Vælg på en liste over Hurtig adgang-mapper, eller angiv en destination på kontrolpanelet, hvis du er logget på enheden.
 • Fax: Send dokumentet til en eller flere faxmaskiner. Modtagerne modtager disse dokumenter ligesom andre fax.

Sammenligning med Digital Sending på andre HP-enheder

Hvis du har brugt HP LaserJet MFP-enheder, er du muligvis allerede fortrolig med Digital Sending. Funktionerne til Digital Sending for denne enhed afviger fra funktionerne for tidligere HP MFP-enheder. I forbindelse med denne enhed skal du konfigurere og administrere funktioner til Digital Sending ved hjælp af den integrerede webserver. Der er ikke ekstern software tilgængelig til funktionerne til Digital Sending. I forbindelse med tidligere HP LaserJet MFP-enheder krævede mange af funktionerne brug af ekstra HP Digital Sending-sofware (DSS).
I nedenstående tabel sammenlignes de funktioner til Digital Sending, der er integreret i denne enhed, med de funktioner til Digital Sending, der er integreret i HP LaserJet MFP-enheder.
Sammenligning af integrerede funktioner til Digital Sending
Funktion
Integreret i HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology
Integreret i HP LaserJet MFP-enheder
Tilgængelig via DSS-software (kun for HP LaserJet MFP-enheder)
Adressering af e-mail
Adgang til Microsoft Exchange-adressekartotek med kontaktpersoner
Ja
Nej
Ja
Adgang til LDAP-adressekartotek
Ja
Ja
Ja
Lokalt offentligt adressekartotek
Ja
Ja
Ja
Lokalt privat adressekartotek
Ja
Ja
Ja
Sikkerhed
Windows NTLM- eller Kerberos-forhandlet godkendelse
Ja
Nej
Ja
Novell-godkendelse
Nej
Nej
Ja
LDAP-godkendelse
Ja
Ja
Nej
PIN- eller adgangskode­godkendelse
Ja
Ja
Nej
IPsec-datakryptering
Ja
Nej
Destinationstyper
Sende til FTP
Nej
Ja
Ja
Sende til netværksmappe
Godkendte brugere kan angive en ny mappe. Ikke-godkendte brugere kan kun bruge eksisterende mapper.
Ja
Ja
Ja
Sende til internetfax
Ja
Nej
Ja
Sende til LAN-fax
Ja
Nej
Ja
Sende til Novell-netværksmappe
Ja
Nej
Ja
Sende til e-mail
Ja
Ja
Ja
Sende til workflow
Nej
Nej
Ja
Gemme filer i OCR-format (optical character recognition)
Ja
Nej
Ja
Administration af Digital Sending
Fleet management (administration af en gruppe enheder)
HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin- eller DSS-software
HP Web Jetadmin- eller DSS-software
DSS-konfigurationsprogram
Ikke tilgængelig
Nej
Ja
Integreret webserver (til administration af en enkelt enhed)
Ja
Ja
Nej
Administrere DS på enhedens kontrolpanel
Delvis
Delvis
Nej
Tilpasse DS på enhedens kontrolpanel
Nej
Ja
Ja

Sende til e-mail

Hvis enheden er tilsluttet en netværksserver, der har en gyldig SMTP-adresse (simple mail transfer protocol) og internetadgang, kan du bruge de indbyggede funktioner til Digital Sending til at scanne et dokument og sende det som en vedhæftet fil i en e-mail.

Afsendelse af en scannet fil som en vedhæftet fil

 1. Placer originaldokumentet med forsiden nedad på glaspladen eller med forsiden opad i dokumentføderen.
 2. Tryk på E-mail på startskærmbilledet for at åbne e-mail-funktionen.
 3. Tryk på tekstboksen for hvert felt for at åbne det virtuelle tastatur, hvor du kan skrive oplysningerne. Anvend rulleknapperne i højre side af skærmbilledet til at få vist alle felterne. Hvis du vil anvende en adresse fra e-mail-adressekartoteket, skal du trykke på adressekartoteksknappen (), hvis den er tilgængelig, og vælge et navn. Se for at få yderligere oplysninger.
  bemærk:
  Hvis systemadministratoren har konfigureret enheden, så du kun kan sende e-mails til dig selv, vises adressekartoteksknappen ikke.
  Fra:
  Skriv e-mail-adressen på den person, der sender e-mail-meddelelsen. Hvis systemadministratoren har indstillet en standardadresse til feltet Fra:, er feltet allerede udfyldt, og du kan muligvis ikke ændre adressen. Hvis du er logget på enheden, bliver feltet udfyldt med din e-mail-adresse.
  Til:
  Skriv navnene på modtagerne. Du kan adskille navnene med et semikolon eller ved at trykke på Enter. Hvis systemadministratoren har konfigureret funktionen, så du kun kan sende e-mail-meddelelser til dig selv, er feltet allerede udfyldt med din e-mail-adresse, og du kan ikke ændre den.
  Cc:
  Skriv navnene på modtagerne. Du kan adskille navnene med et semikolon eller ved at trykke på Enter. Hvis systemadministratoren har konfigureret funktionen, så du kun kan sende e-mail-meddelelser til dig selv, er feltet tomt, og du kan ikke ændre det.
  Bcc:
  Skriv navnene på modtagerne. De andre modtagere kan ikke se navnene i dette felt. Du kan adskille navnene med et semikolon eller ved at trykke på Enter. Hvis systemadministratoren har konfigureret funktionen, så du kun kan sende e-mail-meddelelser til dig selv, er feltet tomt, og du kan ikke ændre det.
  Emne:
  Skriv emnet for e-mail-meddelelsen.
  Filnavn:
  Skriv navnet på den fil, der skal vedhæftes.
  Meddelelse:
  Skriv den meddelelsestekst, der skal sendes i e-mail-meddelelsen. Systemadministratoren kan have låst dette felt.
 4. Tryk på Flere indstillinger for at få vist andre indstillinger for e-mail. Se for at få yderligere oplysninger om tilpasning af indstillinger.
 5. Når du har angivet alle indstillingerne, skal du trykke på Send e-mail () for at scanne dokumentet og sende e-mail-meddelelsen.
 6. Du kan kontrollere, at e-mail-meddelelsen er blevet sendt, ved at trykke på Jobstatus på startskærmbilledet. Tryk på fanen Joblog, og se efter e-mail-meddelelsen på listen over fuldførte job.

Brug af e-mail-adressekartoteket

Anvend e-mail-adressekartoteket til at gemme oplysninger om e-mail-modtagere. Du kan åbne adressekartoteket ved at trykke på adressekartoteksknappen () på hovedskærmbilledet for e-mail. Knappen er tilgængelig for felterne Fra:, Til:, Cc: og Bcc: .
Hvis du vil have yderligere oplysninger om en adresse, skal du markere adressen på listen i venstre side af skærmbilledet og trykke på Detaljer.
Du kan tilføje poster i adressekartoteket, så de gemmes på enheden. Du kan også redigere eller slette poster. Hvis du er logget på enheden, vil de adresser, du tilføjer, ikke være tilgængelige for andre brugere.
bemærk:
Du kan ikke redigere eller slette poster med netværksadresser, og du kan ikke redigere eller slette visse poster, der er importeret fra andre adressekartoteker. For disse poster vil knapperne for tilføjelse, redigering og sletning være inaktive.
Brug af en adresse
 1. Tryk på et eller flere navne på listen i venstre side af skærmbilledet for at markere dem.
 2. Tryk på den højre pil () for at flytte navnene til listen i højre side af skærmbilledet.
 3. Hvis du vil fjerne et navn fra listen i højre side af skærmbilledet, skal du markere navnet og trykke på knappen X (), som vises under listen.
 4. Tryk på OK for at vende tilbage til hovedskærmbilledet for E-mail. Navnet eller navnene vises i det korrekte felt.
Tilføjelse af en adresse
 1. Tryk på plusknappen (), som findes i nederste venstre hjørne af skærmbilledet. Det virtuelle tastatur åbnes.
 2. Marker hvert felt, og skriv de korrekte oplysninger i feltet. Obligatoriske felter er markeret med en stjerne (*).
 3. Når du har angivet alle oplysninger, skal du trykke på OK for at føje navnet til listen over kontaktpersoner og vende tilbage til skærmbilledet Adressekartotek.
  Hvis du er logget på enheden, gemmes adressen på listen over personlige kontakter. Hvis du ikke er logget på enheden, gemmes adressen på listen over delte kontakter.
Redigering af en adresse
 1. Tryk på et navn på listen i venstre side af skærmbilledet for at markere det.
 2. Tryk på Rediger for at åbne det virtuelle tastatur.
 3. Hvis du vil ændre oplysningerne i et felt, skal du markere feltet og skrive de korrekte oplysninger.
 4. Når du har foretaget alle ændringerne, skal du trykke på OK for at vende tilbage til skærmbilledet Adressekartotek.
Sletning af en adresse
 1. Tryk på et navn på listen i venstre side af skærmbilledet for at markere det. Du kan markere flere navne.
 2. Tryk på knappen X ().
 3. Du bliver spurgt, om du vil slette adresserne. Tryk på Ja for at slette adresserne og vende tilbage til skærmbilledet for adressekartoteket.

Konfiguration af e-mail-indstillingerne for hvert job

Enheden indeholder flere funktioner til optimering af vedhæftede filer. Disse funktioner findes på skærmbilledet E-mail.
Skærmbilledet E-mail består af to sider. Tryk på Flere indstillinger på første side for at gå til næste side.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om en indstilling, skal du trykke på indstillingen og derefter trykke på knappen Hjælp () øverst til højre i skærmbilledet. I følgende tabel vises en oversigt over e-mail-indstillingerne.
bemærk:
Nogle af indstillingerne vises muligvis ikke. Dette afhænger af, hvordan systemadministratoren har konfigureret enheden. Indstillingerne vises i tabellen i den rækkefølge, de kan vises på enheden.
Indstillinger for e-mail-job
Navn på indstilling
Beskrivelse
Dokumentfiltype
Anvend funktionen til at vælge filformatet for den vedhæftede fil.
Originale sider
Anvend funktionen til at beskrive layoutet af hver side i originaldokumentet.
Udskriftskvalitet
Anvend funktionen til at vælge kvaliteten for den vedhæftede fil. Billeder i høj kvalitet kræver en større filstørrelse end billeder i lav kvalitet. Det er mere tidskrævende at sende store filer, og nogle modtagere kan have problemer med at modtage store filer.
Indholdsretning
Anvend funktionen til at angive den måde, som indholdet af originaldokumentet placeres på siden på: stående eller liggende.
Opløsning
Anvend funktionen til at vælge opløsningen for den vedhæftede fil. Billeder med højere opløsning har flere dpi (punkter pr. tomme), så de viser flere detaljer. Billeder med lavere opløsning har færre dpi og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.
Originalformat
Anvend funktionen til at beskrive originaldokumentets sideformat.
Farve/sort
Anvend funktionen til at vælge, om den vedhæftede fil er i sort-hvid eller i farver.
Optimer tekst/billede
Anvend funktionen til at optimere udskriften til en bestemt type indhold. Du kan optimere udskriften til tekst eller trykte billeder, eller du kan justere indstillingen manuelt.
Meddelelse
Anvend funktionen til at få besked om statussen af en vedhæftet fil, du har sendt. Du kan modtage en e-mail-meddelelse, eller du kan udskrive beskeden.
Billedjustering
Anvend funktionen til at forbedre den overordnede filkvalitet. Du kan f.eks. justere mørkhed, skarphed og kontrast, og du kan anvende indstillingen Baggrundsoprydning for at fjerne svage billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve.
Jobopbygning
Anvend funktionen til at kombinere flere sæt af originaldokumenter til en enkelt vedhæftet fil. Du kan også anvende funktionen til at scanne et originaldokument, som indeholder flere sider, end der kan være i dokumentføderen på én gang.

Sende til netværksmappe

Hvis enheden er tilsluttet et netværk, kan du bruge de indbyggede funktioner til Digital Sending til at scanne et dokument og gemme det i en mappe på netværket.

Afsendelse af en scannet fil til en netværksmappe

bemærk:
Du skal muligvis logge på enheden for at kunne bruge denne funktion. Dette afhænger af, hvordan systemadministratoren har konfigureret enheden.
 1. Placer originaldokumentet med forsiden nedad på glaspladen eller med forsiden opad i dokumentføderen.
 2. Tryk på Netværksmappe på startskærmbilledet for at åbne netværksmappefunktionen.
 3. Angiv den mappe, hvor filen skal gemmes, på en af følgende måder:
  • Vælg en Hurtig adgang-mapper på listen. Disse mapper er blevet oprettet af administratoren.
  • Tryk på feltet neden for Sti til netværksmappe: for at åbne det virtuelle tastatur. Skriv netværksstien til mappen.
 4. Angiv navnet på filen ved at trykke på feltet under Filnavn:. Det virtuelle tastatur åbnes. Skriv det navn, der skal bruges til filen. Du behøver ikke at skrive filtypenavnet. Det bliver automatisk tilføjet ud fra indstillingen for dokumentfiltypen.
  bemærk:
  Administratoren angiver den filtype, der skal anvendes som standard. Hvis du vil anvende en anden filtype, skal du trykke på Flere indstillinger og åbne indstillingen Dokumentfiltype.
 5. Tryk på Flere indstillinger for at få vist indstillingerne for netværksmapper. Se for at få yderligere oplysninger om tilpasning af indstillinger.
 6. Når du har indstillet alle indstillingerne, skal du trykke på knappen Send til netværksmappe () for at scanne dokumentet og sende filen.
 7. Du kan kontrollere, at filen er blevet sendt, ved at trykke på Jobstatus på startskærmbilledet. Tryk på fanen Joblog, og se efter e-mail-meddelelsen på listen over fuldførte job.

Angivelse af mappeindstillinger

Enheden indeholder flere funktioner til optimering af filer, der er gemt i netværksmapper. Disse funktioner findes på skærmbilledet Netværksmappe.
Skærmbilledet Netværksmappe består af to sider. Tryk på Flere indstillinger på første side for at gå til næste side.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om en indstilling, skal du trykke på indstillingen og derefter trykke på knappen Hjælp () øverst til højre på skærmbilledet. I følgende tabel vises en oversigt over indstillingerne for lagring af en fil i en netværksmappe.
Indstillinger for netværksmappejob
Navn på indstilling
Beskrivelse
Dokumentfiltype
Anvend funktionen til at vælge filformatet for den gemte fil.
Originale sider
Anvend funktionen til at beskrive layoutet af hver side i originaldokumentet.
Udskriftskvalitet
Anvend funktionen til at vælge filkvaliteten. Billeder i høj kvalitet kræver en større filstørrelse end billeder i lav kvalitet, og det tager længere tid at sende dem.
Indholdsretning
Anvend funktionen til at angive den måde, som indholdet af originaldokumentet placeres på siden på: stående eller liggende.
Opløsning
Anvend funktionen til at angive opløsningen for filen. Billeder med højere opløsning har flere dpi (punkter pr. tomme), så de viser flere detaljer. Billeder med lavere opløsning har færre dpi og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.
Originalformat
Anvend funktionen til at beskrive originaldokumentets sideformat.
Farve/sort
Anvend funktionen til at vælge, om filen er i sort-hvid eller i farver.
Optimer tekst/billede
Anvend funktionen til at optimere udskriften til en bestemt type indhold. Du kan optimere udskriften til tekst eller trykte billeder, eller du kan justere indstillingen manuelt.
Meddelelse
Anvend funktionen til at modtage besked om filens status, når du har sendt den. Du kan modtage en e-mail-meddelelse, eller du kan udskrive beskeden.
Billedjustering
Anvend funktionen til at forbedre den overordnede filkvalitet. Du kan f.eks. justere mørkhed, skarphed og kontrast, og du kan anvende indstillingen Baggrundsoprydning for at fjerne svage billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve.
Jobopbygning
Anvend funktionen til at kombinere flere sæt originaldokumenter i en fil. Du kan også anvende denne funktion til at scanne et originaldokument, som indeholder flere sider, end der kan være i dokumentføderen på én gang.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...