hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Brug af Windows Afsendelse af pc-fax

Hvis systemadministratoren har installeret programmet, kan du anvende Windows Afsendelse af pc-fax til at sende faxer fra en computer.

Afsendelse af en fax til en enkelt modtager

 1. Åbn det dokument, du vil faxe, i det softwareprogram, hvor dokumentet blev oprettet.
 2. Klik på Udskriv i menuen Filer.
 3. Vælg driveren Send fax på listen over printere.
 4. Klik på OK eller Udskriv.
  bemærk:
  Klik på den knap, der sender et dokument til enheden. Denne knap hedder muligvis ikke det samme i alle dine softwareprogrammer.
 5. Skriv modtagerens navn, faxnummer og firmanavn under Fax til i dialogboksen Send fax. Faxnummeret er den eneste oplysning, som er obligatorisk.
  bemærk:
  Se for at se en liste over de specialtegn, du kan anvende i feltet Faxnummer.
 6. Klik på Tilføj til telefonbog for at tilføje modtagerens oplysninger til Send fax-telefonbogen. Dette trin er valgfrit.
  bemærk:
  Klik på Ryd felter for at fjerne alle værdierne i tekstfelterne med modtagerens navn, faxnummer og firmanavn.
 7. Standardoplysningerne for forsiden vises under Send med fax i dialogboksen Send fax. Du kan ændre forsideoplysningerne for hvert faxjob.
 8. Hvis funktionen til faktureringskode er aktiveret, og systemadministratoren har tilladt, at den redigeres, skal du skrive faktureringskoden under Faktureringsoplysninger i dialogboksen Send fax. Du kan ændre faktureringskoden for hvert faxjob.
 9. Hvis du vil sende faxen med standardindstillingerne, skal du klikke på Send.
  bemærk:
  Klik på fanen Opsætning i dialogboksen Send fax for at få vist afsender, faxkvalitet, beskedoplysninger og visningsindstillinger. Du kan ændre oplysningerne for hvert faxjob. Klik på Send for at sende faxen.
 10. Hvis du har valgt Vis eksempel inden afsendelse af fax under fanen Opsætning, vises et eksempel på faxjobbet. Gennemse faxen for fejl, og klik på Gennemse og send for at sende faxen.
  bemærk:
  Visningsfunktionen er ikke tilgængelig, når du anvender Point and Print.
  Point and Print er en Windows-funktion, som du kan anvende til at oprette forbindelse til, udskrive eller sende faxer til en fjernprinter uden brug af installationsdiske. Filer og konfigurationsoplysninger downloades automatisk fra printerserveren til klienten.
 11. Klik på Vis, eller anvend zoomrullelisten til at ændre størrelsen af dokumentvisningen.
 12. Klik på pileknapperne for at navigere gennem dokumentet.
 13. Klik på Send fax for at sende faxen eller på Annuller fax for at redigere faxindstillingerne.

Afsendelse af en fax til flere modtagere

 1. Åbn det dokument, du vil faxe, i det softwareprogram, hvor dokumentet blev oprettet.
 2. Klik på Udskriv i menuen Filer.
 3. Vælg driveren Send fax på listen over printere.
 4. Klik på OK eller Udskriv.
  bemærk:
  Klik på den knap, der sender et dokument til enheden. Denne knap hedder muligvis ikke det samme i alle dine softwareprogrammer.
 5. Skriv modtagerens navn, faxnummer og firmanavn under Fax til i dialogboksen Send fax. Faxnummeret er den eneste oplysning, som er obligatorisk.
  bemærk:
  Se for at se en liste over de specialtegn, du kan anvende i feltet Faxnummer.
 6. Klik på Tilføj til telefonbog for at tilføje modtagerens oplysninger til Send fax-telefonbogen. Dette trin er valgfrit.
  bemærk:
  Klik på Ryd felter for at fjerne alle værdierne i tekstfelterne med modtagerens navn, faxnummer og firmanavn.
 7. Klik på Til for at føje modtageren til feltet Faxmodtagere.
 8. Gentag proceduren for hver faxmodtager. Faxen sendes til alle de navne, der vises i feltet Faxmodtagere.
 9. Hvis funktionen til faktureringskode er aktiveret, og systemadministratoren har tilladt, at den redigeres, skal du skrive faktureringskoden under Faktureringsoplysninger i dialogboksen Send fax. Du kan ændre faktureringskoden for hvert faxjob.
 10. Hvis du vil sende faxen med standardindstillingerne, skal du klikke på Send.
  bemærk:
  Klik på fanen Opsætning i dialogboksen Send fax for at få vist afsender, faxkvalitet, beskedoplysninger og visningsindstillinger. Du kan ændre oplysningerne for hvert faxjob. Klik på Send for at sende faxen.
 11. Hvis du har valgt Vis eksempel inden afsendelse af fax under fanen Opsætning, vises et eksempel på faxjobbet. Gennemse faxen for fejl, og klik på Gennemse og send for at sende faxen.
  bemærk:
  Visningsfunktionen er ikke tilgængelig, når du anvender Point and Print.
  Point and Print er en Windows-funktion, som du kan anvende til at oprette forbindelse til, udskrive eller sende faxer til en fjernprinter uden brug af installationsdiske. Filer og konfigurationsoplysninger downloades automatisk fra printerserveren til klienten.
 12. Klik på Vis, eller anvend zoomrullelisten til at ændre størrelsen af dokumentvisningen.
 13. Klik på pileknapperne for at navigere gennem dokumentet.
 14. Klik på Send fax for at sende faxen eller på Annuller fax for at redigere faxindstillingerne.

Indsætning af specialtegn i faxnummeret

I feltet Faxnummer kan du angive specialtegn foruden tallene 0 til 9.
Specialtegn i faxnumre
Specialtegn
Funktion
-
Anvend en bindestreg i faxnummeret for at gøre nummeret lettere at læse.
( og )
Anvend parenteser i faxnummeret for at gøre nummeret lettere at læse.
[ og ]
Anvend kantparenteser til at skjule en del af faxnummeret, så det ikke udskrives på faxforsiden, i opkaldsrapporter og i e-mails. Et faxnummer kan f.eks. indeholde en adgangskode til et opkaldskort. Skriv kantparenteser omkring adgangskoden til opkaldskortet i faxnummeret, så adgangskoden ikke vises.
*
Stjernen overføres som et tonesignal.
#
Nummertegnet overføres som et tonesignal.
,
Et komma repræsenterer en pause på 2 sekunder, når faxnummeret ringes op. Anvend flere kommaer for at angive en længere pause, når der ringes op.

Afsendelse af en fax ved hjælp af telefonbogen

 1. Åbn det dokument, du vil faxe, i det softwareprogram, hvor dokumentet blev oprettet.
 2. Klik på Udskriv i menuen Filer.
 3. Vælg driveren Send fax på listen over printere.
 4. Klik på OK eller Udskriv.
  bemærk:
  Klik på den knap, der sender et dokument til enheden. Denne knap hedder muligvis ikke det samme i alle dine softwareprogrammer.
 5. Klik på bogikonet under Fax til i dialogboksen Send fax.
 6. Vælg navnet på hver faxmodtager i dialogboksen Telefonbog, og klik på Til for at tilføje modtageren i feltet Faxmodtagere.
 7. Når du har føjet alle faxmodtagerne til feltet Faxmodtagere, skal du klikke på OK.
 8. Fjern markeringen i feltet Forside (kun én modtager) under Send med fax i dialogboksen Send fax, hvis feltet er markeret.
 9. Hvis funktionen til faktureringskoder er aktiveret, skal du skrive faktureringskoden under Faktureringsoplysninger i dialogboksen Send fax. Du kan ændre faktureringskoden for hvert faxjob.
 10. Hvis du vil sende faxen til alle modtagerne med standardindstillingerne, skal du klikke på Send.
  bemærk:
  Klik på fanen Opsætning i dialogboksen Send fax for at få vist afsender, faxkvalitet, beskedoplysninger og visningsindstillinger. Oplysningerne kan ændres for hvert faxjob. Klik på Send for at sende faxen.
 11. Hvis du har valgt Vis eksempel inden afsendelse af fax under fanen Opsætning, vises et eksempel på faxjobbet. Gennemse faxen for fejl.
  bemærk:
  Visningsfunktionen er ikke tilgængelig, når du anvender Point and Print.
  Point and Print er en Windows-funktion, som du kan anvende til at oprette forbindelse til, udskrive eller sende faxer til en fjernprinter uden brug af installationsdiske. Filer og konfigurationsoplysninger downloades automatisk fra printerserveren til klienten.
 12. Klik på Vis, eller anvend zoomrullelisten for at ændre størrelsen af dokumentvisningen.
 13. Klik på pileknapperne for at navigere gennem dokumentet.
 14. Klik på Send fax for at sende faxen eller på Annuller fax for at redigere faxindstillingerne.

Redigering af telefonbogen

Anvend telefonbogen til at gemme de kontaktoplysninger, der vises under Fax til i dialogboksen Send fax. Du kan tilføje eller fjerne navne.
Send fax-telefonbogen er gemt som en XML-fil i mappen Dokumenter. HP fraråder, at du redigerer eller kopierer filen.

Tilføjelse af navne i telefonbogen

Hvis du vil føje navne til telefonbogen, skal du gøre følgende:
 1. Klik på bogikonet under Fax til i dialogboksen Send fax.
 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Telefonbog.
 3. Skriv modtagerens navn, faxnummer og firmanavn i tekstfelterne i dialogboksen Tilføj til telefonbog.
 4. Klik på OK.
 5. Klik på Tilføj i dialogboksen Telefonbog for at tilføje navne.
 6. Klik på OK, når du ikke skal føje flere navne til telefonbogen.

Fjernelse af navne fra telefonbogen

Hvis du vil fjerne navne fra telefonbogen, skal du gøre følgende:
 1. Klik på bogikonet under Fax til i dialogboksen Send fax.
 2. Marker det navn i dialogboksen Telefonbog, du vil slette, og klik derefter på Slet.
 3. Klik på OK, når du ikke skal fjerne flere navne fra telefonbogen.

Redigering af navne i telefonbogen

Hvis du vil redigere navne i telefonbogen, skal du gøre følgende:
 1. Klik på bogikonet under Fax til i dialogboksen Send fax.
 2. Marker det navn i dialogboksen Telefonbog, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
 3. Rediger modtagerens navn, faxnummer og firmanavn i tekstfelterne i dialogboksen Rediger post i telefonbog.
 4. Klik på OK, når du ikke skal redigere flere poster.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...