hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Konfiguration af Windows Afsendelse af pc-fax

Brug driveren til Windows Afsendelse af pc-fax til at sende faxer fra en computer. Der skal være installeret analogt faxekstraudstyr på enheden, og Afsendelse af pc-fax skal være aktiveret via menuen Administration, for at du kan bruge denne funktion.
bemærk:
Denne funktion er kun tilgængelig for Windows-operativsystemer. Indstillinger i faxdriveren tilsidesætter indstillinger, der angives på kontrolpanelet.
Faxdriveren er ikke tilgængelig for Windows Vista på nuværende tidspunkt, men bliver tilgængelig i fremtiden. Du finder yderligere oplysninger på følgende websteder: www.hp.com/go/CM8060edgeline_sw eller www.hp.com/go/CM8050edgeline_sw.
Denne driver installeres, når du vælger installationtypen Standard med fax. Du kan også installere faxdriveren senere ved at opdatere installationen.
Konfigurer standardindstillingerne for Send fax-driveren ved hjælp af knappen Rediger standardindstillinger under fanen Opsætning i Send fax-driveren.
bemærk:
Standardindstillingerne er muligvis blevet angivet under installationsprocessen.

Angivelse af afsenderoplysninger

Standardafsenderoplysningerne medtages på alle faxer, du sender ved hjælp af Send Fax-driveren, herunder forsider. Afsenderoplysningerne kan ændres for individuelle faxer ved at anvende tekstfelterne under fanen Opsætning og derefter markere indstillingen Anvend standarder på dette job.
 1. Åbn det dokument, der skal sendes med fax, i det program, hvor det er oprettet.
 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.
 3. Vælg driveren Send fax på listen over printere.
 4. Klik på Rediger standardindstillinger under fanen Opsætning.
 5. Under Oplysninger om afsender i dialogboksen Standardindstillinger skal du indtaste standardafsendernavnet, -firmanavnet, -faxnummeret og -taletelefonnummeret og derefter markere Anvend standarder på dette job.
 6. Klik på OK.
  bemærk:
  Du kan angive alle standardoplysningerne samtidig ved at vælge afsenderoplysninger, faxkvalitet, meddelelse, forside og eksempelindstillinger og derefter klikke på OK.

Angivelse af faxkvaliteten

Indstillingerne for faxkvalitet definerer den opløsning, som enheden bruger ved afsendelse af faxen.
 1. Klik på Rediger standardindstillinger under fanen Opsætning.
 2. Under Faxkvalitet i dialogboksen Standardindstillinger skal du vælge standardkvaliteten for afsendelse af fax.
  • Standard: 200 x 100 dpi (prikker pr. tomme)
  • Fin: 200 x 200 dpi
  • Superfin: 300 x 300 dpi
 3. Klik på OK.
  bemærk:
  Du kan angive alle standardoplysningerne samtidig ved at vælge afsenderoplysninger, faxkvalitet, meddelelse, forside og eksempelindstillinger og derefter klikke på OK.

Angivelse af indstillinger for meddelelse

Indstillingerne for meddelelse angiver, hvornår og hvordan meddelelse om status på en udgående fax skal sendes.
 1. Klik på Rediger standardindstillinger under fanen Opsætning.
 2. Under Besked i dialogboksen Standardindstillinger skal du vælge, hvornår du vil modtage meddelelser:
  • Ingen: meddelelse sendes ikke.
  • Dette job: meddelelse sendes, når der sendes en fax.
  • Ved fejl: meddelelse sendes, når der opstår en fejl.
 3. Vælg den type meddelelse, der skal sendes:
  • Udskriv: der udskrives en meddelelse på standardprinteren.
  • E-mail: meddelelse sendes i en e-mail-meddelelse. Indtast e-mail-adressen i tekstfeltet E-mail-adresse.
  bemærk:
  E-mail-funktionen skal være konfigureret på enheden, for at du kan modtage en e-mail-meddelelse.
 4. Klik på OK.
  bemærk:
  Du kan angive alle standardoplysningerne samtidig ved at vælge afsenderoplysninger, faxkvalitet, meddelelse, forside og eksempelindstillinger og derefter klikke på OK.

Angivelse af oplysninger om forside

Du kan standardisere faxforsidens udseende ved at anvende en standardforside. Der medtages felter til bemærkninger, en emnelinje og et firmalogo eller et andet billede. Brug fanen Faxjob til at ændre forsideindstillingerne for de enkelte faxjob.
 1. Klik på Rediger standardindstillinger under fanen Opsætning.
 2. Vælg Faxforside (kun én modtager) under Send med fax i dialogboksen Standardindstillinger.
 3. Indtast standardbemærkningerne i tekstfeltet Bemærkninger.
 4. Indtast emnelinjen i tekstfeltet Emne.
 5. Klik på Gennemse for at indsætte et billede på forsiden.
 6. Søg efter og vælg en bitmapbilledfil, f.eks. et firmalogo.
  bemærk:
  Bitmapbilledet konverteres til gråtoner på forsiden og placeres i den øverste tredjedel af siden.
 7. Klik på OK.
  bemærk:
  Du kan angive alle standardoplysningerne samtidig ved at vælge afsenderoplysninger, faxkvalitet, meddelelse, forside og eksempelindstillinger og derefter klikke på OK.

Angivelse af visningsindstillinger

Visningsindstillingerne kan angives til automatisk at vise hvert enkelt faxjob, inden det sendes.
 1. Klik på Rediger standardindstillinger under fanen Opsætning.
 2. Marker Vis eksempel inden afsendelse af fax under Vis udskrift i dialogboksen Standardindstillinger.
 3. Klik på OK.
  bemærk:
  Du kan angive alle standardoplysningerne samtidig ved at vælge afsenderoplysninger, faxkvalitet, meddelelse, forside og eksempelindstillinger og derefter klikke på OK.

Angivelse af printerindstillinger i faxdriveren

Angiv de standardindstillinger, der bruges til alle pc-faxafsendelsesjob.
 1. Klik på Start, klik på Indstillinger og klik derefter på Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på Send fax i vinduet Printere og faxenheder, og klik derefter på Udskriftsindstillinger.
 3. Klik på Papir/kvalitet i dialogboksen Egenskaber for Send faxdokument for at angive standardindstillinger for papir og kvalitet. Klik på OK for at gemme standardindstillingerne for papir og lukke dialogboksen.
  bemærk:
  Fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for Send faxdokument indeholder oplysninger, der vedrører Send fax-driveren, men ikke ændrer nogen af disse indstillinger for normal betjening af Send fax-driveren. Denne fane er en standard-Windows-fane og kan ikke fjernes for denne driver.
 4. Klik på Service for at kontrollere status på enheden og forbrugsvarer eller starte den integrerede webserver. Indstillingerne under fanen Service vises kun, hvis Send fax-driveren er tilsluttet en gyldig TCP/IP-port.
 5. Klik på OK for at gemme ændringerne af standardindstillingerne og lukke dialogboksen.

Konfiguration af faktureringskoden

Afsendelse af pc-fax understøtter brugen af faktureringskoder ved afsendelse af fax.
Aktiver faktureringskodefunktionen ved hjælp af enhedens kontrolpanel.
 1. Tryk på Administration på enhedens kontrolpanel.
 2. Rul til, og tryk på Startopsætning, og tryk derefter på Faxopsætning.
 3. Rul til, og tryk på Indstillinger for faxafsendelse.
 4. Rul til, og tryk på Faktureringskoder, og tryk derefter på Opsætning.
 5. Vælg Faktureringskoder til.
 6. Klik på Start på computeren, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere og faxenheder.
 7. Højreklik på navnet på enheden under Printeropgaver i vinduet Printere og faxenheder, og klik derefter på Egenskaber.
 8. Klik på Enhedsindstillinger i dialogboksen Egenskaber for Send fax.
 9. Klik på OK.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...