hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Rengøring af enheden

Det er ikke nødvendigt med hyppig rengøring af enheden. Hvis du kan se snavs på glaspladen eller på den hvide vinylbagbeklædning, eller hvis der kommer streger eller pletter på kopier, skal du rengøre glaspladen og den hvide vinylbagbeklædning. Rengør med jævne mellemrum enheden uden på samt den berøringsfølsomme skærm for at undgå, at glaspladen og den hvide vinylbagbeklædning bliver snavsede.
Brug følgende oplysninger, når enheden skal rengøres.

Rengøring af enheden på ydersiden

Rengør enheden udvendigt med en blød, fnugfri klud, som er opvredet i vand eller vand og et mildt rengøringsmiddel.

Rengøring af den berøringsfølsomme skærm

Rengør den berøringsfølsomme skærm ved forsigtigt at tørre den med en fnugfri klud, der er opvredet i vand. Hæld eller sprøjt ikke vand direkte på den berøringsfølsomme skærm. Brug ikke andre former for væske. Opløsnings- og rengøringsmidler kan beskadige den berøringsfølsomme skærm.

Rengøring af flatbedglaspladen

Rengør kun flatbedglaspladen, hvis den er synligt snavset, eller hvis der er streger og pletter på kopier.
Tør forsigtigt glaspladen med en fnugfri klud, der er opvredet i vand. Hvis det ikke virker med vand, skal du anvende en klud, der er opvredet i isopropylalkohol. Hæld eller sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på glaspladen. Tryk ikke hårdt på glaspladen.

Rengøring af glaspanelet

Det lille glaspanel til venstre for den store flatbedglasplade har en speciel belægning. Tryk kun let, når du rengør dette glaspanel. Brug kun en klud, der er opvredet i vand, til at rengøre glaspanelet.

Rengøring af den hvide vinylbagbeklædning

Rengør den hvide vinylbagbeklædning, der er under flatbeddækslet, hvis du kan se snavs, eller hvis der er pletter på kopier.
Tør forsigtigt vinylbagbeklædningen med en fnugfri klud, der er opvredet i vand. Hvis det ikke virker med vand, skal du anvende en klud, der er opvredet i isopropylalkohol. Hæld eller sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på vinylbagbeklædningen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...