hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Konfiguration af advarsler

Du kan indstille automatiske advarsler, der vises under bestemte forhold for enheden, f.eks. et papirstop, eller når en patron skal udskiftes. Advarslerne kan sendes til en distributionsliste via e-mail eller til et websted.
 1. Åbn den integrerede webserver.
 2. Vælg fanen Indstillinger.
 3. Vælg Meddelelsesserver i menuen i venstre side af skærmbilledet. Kontroller, at afkrydsningsfeltet ud for Aktiver udgående e-mail er markeret, og at SMTP-serveren er konfigureret.
 4. Vælg Advarsler i menuen i venstre side af skærmbilledet.
 5. Klik på Ny destinationsliste for at konfigurere en ny destinationsliste. Siden Advarsler - konfiguration åbnes.
 6. Indtast et navn til destinationslisten ud for Listenavn.
 7. En destinationsliste kan indeholde op til 20 advarselsdestinationer. Disse destinationer kan være e-mail-adresser, mobile enheder eller et websted. Indtast destinationerne for denne liste ud for Advarselsdestinationer. Adskil de enkelte destinationer med semikolon eller komma.
 8. Vælg de forhold for enheden, hvor denne destinationsliste skal modtage advarsler. De oftest anvendte advarsler vises. Klik på Vis alle advarsler for at få vist alle de advarsler, der er tilgængelige.
  I forbindelse med mange forhold, f.eks. et papirstop eller en åben dør, skal du angive det tidsrum, der skal gå, før advarslen sendes.
  I forbindelse med advarslen Bestil og Udløbet patron skal du angive den grænse for resterende levetid i procent for patronen, hvorved der skal sendes en advarsel. Hvis du f.eks. vil sende en advarsel, når der er 10% af patronens levetid tilbage, skal du angive grænsen til 10%.
 9. Når du har valgt en advarsel for en forbrugsvaretilstand, kan du undertrykke den tilsvarende meddelelse, som ville blive vist på enhedens kontrolpanel. Marker afkrydsningsfelterne ud for de meddelelser, du vil undertrykke.
 10. Du kan medtage en side med oplysninger om enheden som en vedhæftet fil i en e-mail for alle de e-mail-adresser, der findes på destinationslisten. Marker de sider, du vil vedhæfte. Dette trin er valgfrit.
 11. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
 12. Gentag denne proces for op til fire destinationslister.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...