hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one - Bemærkninger til softwareinstallation (dansk)

FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT
Dette dokument indeholder specifik installationsvejledning og andre oplysninger, der er relevante, inden HP LaserJet all-in-one-softwaren installeres og anvendes. Installationsvejledningen er gældende for følgende operativsystemer:
 • Windows® 95, 98 og Millennium Edition (Me)
 • Windows NT® 4.0
 • Windows 2000
 • Windows XP
  bemærk:
Windows 98, 1. udgave, Windows 95 og Windows NT 4.0 understøttes ikke via installationsprogrammet. Printerdrivere til disse ældre operativsystemer findes på cd-rom'en, men de skal installeres via guiden Tilføj printer. Find følgende mappe fra guiden Tilføj printer for at få adgang til disse drivere: X:\<sprog>\drivere\<OS>\... (hvor "X" er bogstavet for dit cd-rom-drev, hvor "<sprog>" er det foretrukne sprog, og hvor "<OS>" er det relevante operativsystem).
Yderligere oplysninger om Linux og Linux-printerdrivere findes på følgende websted: http://www.hp.com/go/linux.
Yderligere oplysninger om UNIX (R) og UNIX -printerdrivere findes på følgende websted: http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.
Følgende HP LaserJet all-in-one-modeller understøttes:
 • HP LaserJet 3015 all-in-one
 • HP LaserJet 3020 all-in-one
 • HP LaserJet 3030 all-in-one
 • HP LaserJet 3380 all-in-one
Dette dokument indeholder oplysninger om installation, kompatibilitet og fejlfinding. Yderligere oplysninger om printerfunktioner og driverfunktioner findes i brugervejledningen til enheden og i den onlinehjælp, der følger med hver softwarekomponent.
HVEM HAR BRUG FOR DENNE ALL-IN-ONE-SOFTWARE?
Alle brugere har brug for denne software for at kunne betjene HP LaserJet all-in-one series-printere. Netværksklienter skal bruge installations-cd-rom'en eller navnet på det relevante netværksbibliotek for at kunne installere softwaren på deres egne arbejdsstationer.
OVERSIGT OVER ALL-IN-ONE-SOFTWAREKOMPONENTERNE
Printer-cd-rom'en indeholder software til IBM-kompatible computersystemer. Yderligere oplysninger om en bestemt driver eller softwarekomponent findes i den tilknyttede onlinehjælp.
Softwarekomponenter til netværksadministrator
HP Web Jetadmin
Netværksadministratorer kan bruge HP Web Jetadmin til at konfigurere og styre HP-printere på tværs af flere forskellige operativsystemer.
  bemærk:
HP Web Jetadmin findes ikke længere på software-cd-rom'en. Netværksadministratorer kan hente HP Web Jetadmin-softwaren på følgende URL-adresse: http://www.hp.com/go/webjetadmin.
Softwarekomponenter til slutbruger
Drivere
En printerdriver er et softwareprogram, der giver andre softwareprogrammer adgang til printerfunktionerne. Der skal typisk installeres en printerdriver til hver printer. Den software-cd-rom, der leveres med all-in-one, indeholder følgende Windows-printerdrivere:
 • HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one PCL 6-printerdriver til Windows 95, Windows 98, Windows Me og Windows NT 4.0 (alle med samme grafiske brugergrænseflader)
 • HP LaserJet PostScript® (PS)-printerdrivere til Windows 95, Windows 98, Windows Me og Windows NT 4.0 (alle med samme grafiske brugergrænseflader)
 • HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one PCL 6- og PS-printerdrivere til Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 (alle med samme grafiske brugergrænseflader)
De nyeste printerdrivere og den nyeste all-in-one-software til HP LaserJet-printere er tilgængelige på internettet på følgende URL-adresser: http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3030, http://www.hp.com/support/lj3020 eller http://www.hp.com/support/lj3380.
Yderligere printerdrivere er muligvis tilgængelige fra onlinekilder. Se afsnittet "Teknisk hjælp" i dette dokument eller printerens brugervejledning for at få oplysninger om anskaffelse af printerdrivere og anden HP-software.
HP-værktøjskasse
All-in-one-softwaren indeholder softwarekomponenter til HP-værktøjskasse. HP-værktøjskasse indeholder printer- og jobstatusoplysninger, f.eks. ventende job, toner- og papirniveauer og oplysninger om genbestilling af forbrugsvarer. Brug HP-værktøjskasse til at kontrollere og ændre produktindstillinger, få adgang til fax- og scanningssoftwarefunktioner, produktadvarselsfunktioner, fejlfindingsfunktionen og "Hvordan gør jeg...?"-hjælpen. HP-værktøjskasse kan konfigureres, så den vises, når printeren skal kontrolleres.
Adobe Acrobat Reader
Brug Acrobat Reader 4.05 eller en nyere version for at få vist onlinemanualerne. Hvis all-in-one-installationsprogrammet ikke finder en PDF reader på systemet, bliver du bedt om at installere Acrobat Reader fra cd-rom'en med softwaren.
Printerdokumentation
Brugervejledningen findes her:
 • På cd-rom'en til all-in-one-softwaren
 • I Hewlett Packard LaserJet all-in-one-programgruppen (til Windows-operativsystemer)
 • I HP-værktøjskasse (klik på fanen Dokumentation)
  bemærk:
Nogle dokumenter er ikke tilgængelig på alle sprog på cd-rom'en. Få yderligere dokumentation og oplysninger på følgende URL-adresser: http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380.
  bemærk:
Da HP arbejder på at give alle adgang til teknologi, leveres brugervejledningerne til dette produkt i HTML-format (.CHM). HTML-formatet er kompatibelt med de fleste skærmlæserprogrammer.
Afinstaller
Brug afinstallationsfunktionen til at fjerne alle Windows HP all-in-one-komponenterne. Se afsnittet "Afinstallation" i dette dokument for at få vejledning.
Nyeste printerdrivere
De nyeste printerdrivere og den nyeste software til HP LaserJet all-in-one series-printere er tilgængelige på følgende URL-adresser: http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380.
SENESTE OPLYSNINGER
KENDTE PROBLEMER OG LØSNINGER
Fax
 • Med guiden Faxopsætning i HP-værktøjskasse fås oplysninger om, hvordan felterne Fra, Telefonnummer og Faxnummer på forsiden udfyldes.
 • Når softwaren først er installeret, skal en person med administratorrettigheder indlede og sende en fax, inden andre faxer kan sendes.
Scanne
 • Nogle softwareprogrammer har svært ved at håndtere scanninger, der er foretaget i høj opløsning (1,200 dpi eller højere). Hvis du scanner ind i et program og får en fejl, kan du prøve at scanne ved en lavere dpi.
 • Hvis et medie i A4-størrelse scannes med HP LaserJet Scan-softwaren, skal dimensionerne angives i dialogboksen Scanningsformat.
 • Når softwaren først er installeret, skal en person med administratorrettigheder gennemføre en scanning, inden andre scanningsjob kan udføres.
Generelt
 • Installationen af flere HP LaserJet 3015, 3020, 3030 eller 3380 all-in-one-enheder på samme computer understøttes ikke.
 • Der kan opstå adskillige afvigelser, hvis der installeres en HP LaserJet 3015, 3020, 3030 eller 3380 all-in-one-enhed på samme computer som HP Scanjet-, HP Photosmart- eller HP Officejet-software, afhængigt af installationsrækkefølgen.
 • Windows XP 64-bit-printerdrivere er kun tilgængelige på internettet på adressen http://www.hp.com/go/support. Disse drivere er ikke WHQL-certificeret.
 • Hvis der opstår problemer med brugen af den printerdriver, der er installeret som standard (PCL6), kan du prøve at bruge PCL5e-driveren. Nogle softwareprogrammer er specifikt skrevet i PCL5e og fungerer ikke optimalt med andre printerdrivere.
 • Hvis du kun vil installere printer- og scanningsdrivere, skal du vælge installationsindstillingen Minimum.
 • Hvis du bruger Tilføj eller fjern programmet i HP LaserJet all-in-one-programgruppen, er cd-rom'en påkrævet.
 • Hvis der føjes en printer til Windows 9x eller Me, når der bruges en parallelforbindelse, og hvis installationstypen Standard efterfølgende udføres, indstilles printeren til "offline" i mappen Printere. Dette problem løses ved at genstarte computeren og derefter indstille all-in-one-enheden til "online" i mappen Printere.
 • Hvis papirtypen under udskrivningsindstillingerne i egenskaberne for PCL6-driveren ændres fra standard af "Uspecificeret", udskrives en side med en PCL XL-fejl. Indstil papirtypen til "Uspecificeret", eller installer PCL5e- eller PS-driveren for at udskrive uden fejl.
HP Jetdirect
 • HP Jetdirect-printerserveren skal angives til tilstanden "ECP/1284.4", for at HP-værktøjskasse fungerer korrekt.
 • Det er kun udskrivningsfunktionaliteten, der er tilgængelig, når IPX/SPX-protokollen anvendes.
 • Hvis der anvendes en HP Jetdirect-printerserver med flere porte, skal HP LaserJet all-in-one-enheden tilsluttes port 1.
 • Det anbefales, at der tildeles en statisk IP-adresse til en HP Jetdirect-printerserver, inden softwaren installeres. Hvis IP-adressen ændres, efter softwaren er installeret, mistes scannings- og faxfunktionaliteten fra computeren.
HP-værktøjskasse
 • TCP/IP-protokollen skal installeres på computeren, for at HP-værktøjskassen kan køre.
 • Den browser, der fungerer bedst, er Microsoft® Internet Explorer (IE) version 5.5 eller 6.0 og nyere.
 • De filformater, som HP-værktøjskasse understøtter på fanen Scan til under Scanningsindstillinger, er .bmp, .gif, .jpg, .pdf og .tiff (normal og smal). De filformater, der er angivet ud over disse, understøttes ikke og vil generere en fejlmeddelelse, hvor du bliver bedt om at geninstallere softwaren til den filtype, du ønsker. Geninstallation af softwaren vil dog ikke øge antallet af understøttede filformater.
 • Hvis build 21 af Symantec Desktop Firewall bruges med Windows XP, kan der opstå en generel beskyttelsesfejl på computeren. Opdatering til minimum build 25 løser dette problem.
 • Hvis telefonbogsfiler eksporteres fra Microsoft Outlook, Outlook Express og Lotus Notes, skal alle felter eksporteres til en csv-fil (Comma Separated Value) og derefter importeres til HP-værktøjskasse.
 • Når sproget på enheden ændres ved hjælp af HP-værktøjskasse, skal HP-værktøjskasse lukkes og derefter åbnes igen, efter enheden er i tilstanden "Klar", ellers genereres der muligvis en fejlmeddelelse.
 • Der vises muligvis nogle dialogbokse bag browservinduet, når Gem indstillinger, Scan til eller andre funktioner i HP-værktøjskasse bruges. Du kan enten minimere browseren for at finde den åbne dialogboks eller se efter det blinkende ikon på proceslinjen.
 • Hvis HP-værktøjskasse køres, går computeren ikke i standby- eller dvaletilstand.
 • Brug af firewallsoftware forhindrer HP-værktøjskasse i at fungere, medmindre de forskellige HP-værktøjskassekomponenter ikke er blokeret, når der opstår en firewalladvarsel.
 • Hvis funktionen til sikkerhed for internetzoner indstilles til over "Medium", eller hvis Active Scripting under indstillinger for internetsikkerhed i browseren deaktiveres, kan det forhindre HP-værktøjskasse i at fungere eller få den til at åbne tomme sider.
Se den relevante overførselsside for HP LaserJet all-in-one-software på http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380 for at få et opdateret liste over kendte problemer i HP LaserJet all-in-one series-softwaren. Brug linket til "Release Notes" eller "Readme File", som findes på driverens overførselsside for den anvendte version af operativsystemet og driveren.
LØSTE PROBLEMER
Se den relevante overførselsside for HP LaserJet all-in-one-software på http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380 for at få et opdateret liste over løste problemer i HP LaserJet all-in-one series-softwaren. Brug linket til "Release Notes" eller "Readme File", som findes på driverens overførselsside for den anvendte version af operativsystemet og driveren.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Når der arbejdes i et Windows-miljø, finder cd-rom-installationen eller installationssoftwaren din version af operativsystemet. Softwaren installeres på det sprog, du vælger. Hvis du f.eks. kører en engelsk version af Windows og har angivet sprogindstillingerne til spansk, installerer værktøjet den spanske version af all-in-one-softwaren for den relevante Windows-version.
INSTALLATIONSINDSTILLINGER
Følgende metoder er tilgængelige for installation af printerens printerdrivere and softwarekomponenter.
 • Standard. Denne installationsmetode installerer de mest anvendte HP all-in-one-komponenter.
 • Brugerdefineret. Med denne metode kan tilføje eller slette HP all-in-one-komponenterne.
Følgende er en liste over tilgængelige komponenter:
 • HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PCL 6-printerdriver. Denne komponent er bedst til udskrivning. PCL 6-printerdriveren giver den bedste overordnede ydeevne og udskriver præcist som vist.
 • HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PS-printerdriver. Med denne komponent kan PS-printerdriveren udskrive og give adgang til printerens PostScript level 2-funktionerne.
 • HP-værktøjskasse og faxstyring. Brug HP-værktøjskasse til at overvåge produktstatus, kontrollere og ændre produktindstillinger, få adgang til fax- og scanningssoftwarefunktioner, produktadvarselsfunktioner, feljfindingsfunktionen og "Hvordan gør jeg...?"-hjælpen.
 • Skærmskrifttyper. Denne komponent passer til TrueType-skrifttyper for at sikre, at teksten vises præcist, som den bliver udskrevet.
INSTALLATION AF SOFTWARE PÅ WINDOWS 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 og XP
  bemærk:
Administratorrettigheder er påkrævede, for at installere all-in-one-softwaren kan installeres på et Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP-operativsystem.
HP all-in-one-softwareinstallation fra cd-rom, via internetoverførsel, fra diskette
 1. Luk alle programmer.
 2. Indsæt cd-rom'en.
  1. Når hovedmenuen vises, skal du klikke på Installer HP LaserJet-software.
  2. Følg instruktionerne på skærmen.
 3. Hvis installationsprogrammet til HP all-in-one ikke er startet efter 30 sekunder, skal du gennemføre trin 4 til 8.
 4. Vælg Kør i startmenuen på proceslinjen.
 5. Find cd-rom-drevets rodbibliotek.
 6. Vælg filen HPSETUP.EXE. Klik på Åbn, og klik derefter på OK.
 7. Når hovedmenuen vises, skal du klikke på Installer HP LaserJet-software.
 8. Følg instruktionerne på skærmen.
  bemærk:
Hvis du overfører all-in-one-softwaren elektronisk og bruger webfiler, skal du først køre exe-filerne. Hvis HPSETUP.EXE ikke kører automatisk, skal du finde den mappe, hvor filen er dekomprimeret, og finde filen HPSETUP.EXE, dobbeltklikke på filen og følge instruktionerne på skærmen.
Kun printerdriverinstallation (Tilføj printer)
  bemærk:
Denne installationsmulighed er kun tilgængelige for Windows 95, 98, 1. udgave og NT 4.0.
 1. Luk alle programmer.
 2. Klik på Start, og klik derefter på Printere. Klik på Start, vælg Indstillinger, og vælg derefter Printere i Windows 95, 98, Me eller NT 4.0,
 3. Klik på Tilføj printer.
 4. Besvar spørgsmålene i guiden Tilføj printer, indtil du når til den skærm, der viser listen over printerens producent.
 5. Klik på Har diskette.
 6. Find printerdriverplaceringen ved hjælp af en af følgende muligheder:
  • Indsæt cd-rom: Find det relevante \<sprog>\DRIVERE\<OS>\<pdl>-bibliotek til operativsystemet og sproget.
  • Internetoverførsel: Find den mappe, hvor webfilerne blev overført til og dekomprimeret.
 7. Vælg den korrekte .INF-fil.
 8. Klik på Åbn, og klik derefter på OK.
 9. Vælg den relevante printer.
 10. Følg de resterende instruktioner på skærmen for at fuldføre printerinstallationen. På dette tidspunkt er printerdriveren kopieret til harddisken og er blevet føjet til listen over installerede printere.
  bemærk:
Udskriv en konfigurationsside, hvis nogle af printerkomponenterne ikke fungerer korrekt efter "kun printerdriver"-installation (se onlinebrugervejledningen for at få oplysninger om udskrivning af konfigurationsside). Kontroller, at alle de påkrævede printerdriverfunktioner er valgt i printerdriverens konfigurationsafsnit, så de passer til de printerkomponenter, du vil have på konfigurationssiden.
Valg af port
Når installationsprocessen er afsluttet, skal du muligvis tildele printeren til en port på netværket, hvis du ikke har tildelt en port under installationen. Brug følgende procedure for at tildele printeren til en port på netværket:
 1. Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere.
 2. Vælg den printer, du lige har installeret.
 3. Klik på Filer på værktøjslinjen.
 4. Klik på Egenskaber.
 5. Klik på fanen Detaljer i Windows 95, 98 eller Me for at ændre portoplysningerne. Vælg fanen Port i Windows NT 4.0, 2000 eller XP.
AFINSTALLATION
Når HP LaserJet all-in-one-softwaren er installeret, kan du bruge afinstallationsikonet i HP LaserJet 3015/3020/3030/3380-programgruppen for at markere og slette flere af eller alle HP all-in-one-komponenterne.
Start af afinstallation
 1. Klik på ikonet Afinstaller i HP LaserJet 3015/3020/3030/3380-programgruppen.
 2. Følg instruktionerne på skærmen. All-in-one-softwaren hjælper dig gennem fjernelsen af softwarekomponenterne.
  bemærk:
I forbindelse med "kun driver"-installationer (Tilføj printer/Ny driver) skal du slette printerikonet i mappen Printere (Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP eller Server 2003).
TEKNISK HJÆLP
Nogle af følgende tjenester er kun tilgængelige i USA. Tjenester magen til dem på listen er tilgængelige i andre lande/områder. Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software, se kort oversigt over support af indbakke, eller ring til din autoriserede HP-forhandler.
KUNDESUPPORT
Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software, se kort oversigt over support af indbakke, eller ring til din autoriserede HP-forhandler.
HP-SOFTWARE OG SUPPORTTJENESTER - YDERLIGERE OPLYSNINGER
Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software, for at få oplysninger om flere måder at få software- og supportoplysninger på, f.eks. distributionscentre til printerdrivere, andre onlinetjenester, faxtjenester og anden onlinesupport.
JURIDISKE ERKLÆRINGER
MEDDELELSER OM VAREMÆRKER
Adobe, Acrobat OG PostScript er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.
Linux er et registreret varemærke i USA tilhørende Linus Torvalds.
Microsoft, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
UNIX er et registreret varemærke tilhørende Open Group.
GARANTI OG COPYRIGHT
Garanti
Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software for at få de komplette garanti- og supportoplysninger.
Licens
Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software, for at få de komplette oplysninger om betingelserne i HP-softwarelicens.
Copyright
2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er ikke tilladt ud over det, der er tilladt i gældende lov om ophavsret.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.
De eneste gældende garantier for HP's produkter og tjenester er beskrevet i de udtrykkelige garantierklæringer, der leveres sammen med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri udgør yderligere garantier. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser, der er indeholdt heri.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...