hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Obnovení pomocí nástroje System Recovery (Windows 10)

Tento dokument se týká počítačů HP a Compaq dodaných s nainstalovaným systémem Windows 10.
Naučte se, jak přeinstalovat nebo obnovit počítač HP se systémem Windows 10 do dřívějšího stavu. Také se naučte, jak provést obnovení systému pomocí nástroje HP Recovery Manager.
Poznámka:
Počínaje rokem 2018 se nástroj Recovery Manager do počítačů se systémem Windows 10 neinstaluje předem. Pokud váš počítač nástroj Recovery Manager neobsahuje, přejděte k článku Počítače HP – Resetování počítače (Windows 10) .
U firemních počítačů: Možnosti obnovení nemusí být proveditelné vzhledem k tomu, že bitová kopie mohla být nahrazena. Pro potvrzení se obraťte na IT oddělení své společnosti nebo místní IT oddělení.
Než zahájíte obnovení systému, projděte si následující seznam:
 • Před obnovením systému proveďte zálohování všech osobních souborů a přečtěte si všechna upozornění. Selhání zálohování vašich souborů způsobí ztrátu souborů a informací, které ztratit nechcete.
  Pokyny k zálohování a ukládání souborů najdete v části Zálohování Souborů (Windows 10, 8)..
 • Celý proces obnovy může trvat 4 až 6 hodin nebo déle. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud počítač nebude připojen k internetu. Během procesu se počítač několikrát restartuje. Nevypínejte napájení ani nepřerušujte proces obnovy, dokud se nezobrazí výzva pro přihlášení do systému Windows.
 • Následující procesu obnovení by měl zabrat kroky se ujistěte, že počítač je zabezpečený. Další informace se nacházejí v části Co byste měli udělat po obnovení v tomto dokumentu.

Videopřehled

Problém s nástrojem HP Recovery Manager

Po instalaci nebo aktualizaci systému Windows 10 nefunguje nástroj HP Recovery Manager a může dojít k chybě.
Konkrétně se zobrazí zpráva Nelze otevřít soubor: X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\, pokud se nástroj HP Recovery Manager pokusíte spustit jedním z následujících způsobů:
 • stisknutím klávesy F11, kliknutím na tlačítko Řešení potíží a poté výběrem možnosti HP Recovery Manager
  NEBO
 • vyhledáním a výběrem možnosti HP Recovery Manager a kliknutím na možnost Prostředí Windows Recovery Environment
Chcete-li problém vyřešit, stáhněte a nainstalujte jednu z následujících aktualizací softwaru společnosti HP.
Pokud si nejste jisti, který stažený soubor je zapotřebí pro váš počítač, vraťte se do horní části stránky a do pole hledání zadejte sériové číslo nebo název produktu a budete přesměrováni na stránku příslušného produktu.
Poznámka:
Po kliknutí na odkaz se soubor stáhne pomocí internetového prohlížeče.

Začínáme

Pomocí vyhledávacího pole systému Windows 10 vyhledejte nástroj HP Recovery Manager a kliknutím jej spusťte. Obrazovka nástroje Recovery Manager se může lišit v závislosti na modelu počítače a jeho konfiguraci. Ne všechny možnosti jsou k dispozici u všech modelů a konfigurací.
Pokud je po spuštění nástroje HP Recovery Manager dostupná pouze jedna nebo obě z následujících možností, můžete systém obnovit pomocí snadného obnovení do výchozího stavu společnosti Microsoft.
Vyberte jednu z možností a postupujte podle pokynů pro obnovení do výchozího stavu Microsoft na obrazovce. Podrobné pokyny viz Počítače HP – Resetování počítače (Windows 10)..
Možnosti obnovení dostupné pro váš počítač
Standardní možnosti nástroje Recovery Manager se zobrazují podle systémových prostředků a konfigurace systému vašeho počítače. Ve vašem případě se mohou lišit od příkladů v tomto dokumentu.
Recovery Manager - standardní

Typy obnovení systému

V počítači mohou být k dispozici tři typy obnovení systému, v některých případech pouze dva typy. Použijte typ obnovení, který řeší aktuální problém a současně provádí co nejméně změn.
 • Obnovení systému: Tato možnost znovu naformátuje systémový disk (obvykle C:), znovu nainstaluje původní operační systém i všechny původní ovladače hardwaru a software.
    Varování:
  Pokud byla velikost oddílu s OS (obvykle C:) zmenšena pod minimální požadovanou velikost, budou ostatní oddíly vytvořené uživatelem odstraněny a uložená data budou zničena.
 • Obnovit nastavení výrobce: Při obnovení nastavení výrobce dojde k přeformátování celého pevného disku, opětovné instalaci původního operačního systému a opětovné instalaci všech původních ovladačů hardwaru a původního softwaru. Tato možnost také znovu vytvoří vyžadovaný oddíl Recovery (obvykle D:) a znovu nainstaluje požadovaný software. Obnova nastavení výrobce znovu vytvoří vyžadovaný oddíl Recovery (obvykle D:) a všechny ostatní požadované oddíly.
  Možnost Obnovit nastavení výrobce vrátí veškerý software v počítači do stavu jako při nákupu. Budou odebrány všechny změny i nové instalace provedené uživatelem.

Provedení obnovení systému

Pokud chcete počítač obnovit do předchozího stavu, nástroj obnovení systému umožňuje například:
 • Opětovné naformátování systémového disku
 • Přeinstalování původního operačního systému
 • Opětovná instalace původních ovladačů hardwaru a softwaru
Obnovení v počítači se systémem Windows 10 můžete provést jedním z následujících způsobů:
 • Obnovení v případě, že systém Windows je spuštěn správně
 • Obnovení v případě, že systém Windows není spuštěn správně
 • Obnovení pomocí médií pro obnovení, například disků nebo jednotky USB flash
Před obnovením systému proveďte zálohování všech osobních souborů a přečtěte si všechna upozornění.

Zakázání zabezpečeného spouštění

Může být nutné zakázat v systému BIOS zabezpečené spouštění, aby bylo možné počítač spustit pomocí média pro obnovení (jednotky USB nebo disku CD/DVD). Při zakázání zabezpečeného spouštění v systému BIOS postupujte podle následujících pokynů.
Poznámka:
Použijte následující postup pouze tehdy, když nemůžete vybrat média pro obnovení z nabídky možnosti spuštění nebo když používáte externí optickou jednotku. Ať už jste schopni počítač spustit z médií pro obnovení nebo nikoliv, je velmi důležité stornovat změny provedené v systému BIOS. To znamená, že je třeba načíst výchozí nastavení systému BIOS. V opačném případě může při provádění aktualizací doporučených společností HP dojít k nestabilitě v systému.
Nástroj „Nastavení počítače“ lze spustit některým z následujících způsobů:
 • Zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte (asi jednou za sekundu) klávesu F10, dokud se nespustí nástroj Computer Nastavení počítače.
 • Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Escape, dokud se neotevře nabídka po spuštění. Poté stiskněte klávesu F10.
Obrazovky nabídky vybírejte stisknutím kláves se šipkou vlevo nebo šipkou vpravo. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů procházejte seznamem položek na obrazovce nabídky. Položku vyberete a podnabídku otevřete stisknutím klávesy Enter. Nastavení potom upravte pomocí kláves se šipkou vlevo a šipkou vpravo. Stisknutím klávesy F10 změny uložíte a zavřete podnabídku, stisknutím klávesy Esc podnabídku opustíte bez uložení změn.

Obnovení v případě, že systém Windows 10 není spuštěn správně

Pokud se systém Windows 10 nespustí správně, obnovte počítač pomocí následujících kroků:
Poznámka:
Pokud oddíl pro obnovu na pevném disku nefunguje správně, nebude tento způsob fungovat a zobrazí se chybová zpráva. Pokud chybová zpráva informuje o tom, že nástroj „Obnovení systému“ nelze spustit z obrazovky spuštění, je ke spuštění obnovení systému potřebná sada disků pro obnovení nebo jednotka USB flash pro obnovení. S ohledem na dostupná média pro obnovení postupujte podle pokynů uvedených v jedné z následujících částí: Obnovení pomocí média pro obnovení dodaného společností HP nebo Obnovení nastavení výrobce pomocí vytvořeného média.
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte všechna připojená zařízení i kabely, např. jednotky osobních médií, jednotky USB, tiskárny nebo faxy. Vyjměte média z interních jednotek a odpojte veškerý hardware přidaný v poslední době.
  Neodpojujte monitor, klávesnici, myš ani napájecí kabel.
 3. Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F11 (přibližně jednou za sekundu), dokud se nezobrazí obrazovka Zvolte možnost, poté pokračujte.
 4. Na obrazovce Zvolte možnost klikněte na položku Odstranit potíže.
  Nabídka Zvolte možnost s vybranou položkou Odstranit potíže
 5. Na obrazovce Odstranit potíže klikněte na položku Recovery Manager.
  Obrazovka Odstraňování problémů s vybranou položkou Recovery Manager
 6. V nabídce Nápověda klikněte na tlačítko Obnovení systému.
  Nástroj Recovery Manager s vybranou možností Nápověda a Obnovení systému
 7. Když vás nástroj Recovery Manager vyzve k zálohování souborů, vyberte možnost zálohování:
  Poznámka:
  V závislosti na verzi systému Windows se mohou následující obrazovky mírně lišit.
  Postupujte podle pokynů zálohování souborů a obnovení systému.
 8. Otevře se obrazovka Vítejte v nástroji HP Recovery Manager. Přečtěte si informace na obrazovce, odpojte všechna připojená zařízení i kabely, například jednotky osobních médií, jednotky USB, tiskárny nebo faxy.
 9. Vyjměte média z interních jednotek a odpojte veškerý hardware přidaný v poslední době.
  Neodpojujte monitor, klávesnici, myš ani napájecí kabel.
 10. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  Uvítací obrazovka nástroje HP Recovery Manager
  Nástroj HP Recovery Manager připraví počítač na obnovení.
  Poznámka:
  Tento proces může trvat až 30 až 45 minut. Proces obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager nepřerušujte.
  Příprava obnovení
 11. Když je příprava obnovení dokončena, kliknutím na tlačítko Pokračovat přejděte k fázi instalace procesu obnovení. Během obnovení se počítač několikrát restartuje. To je normální. Během spuštění nástroje HP Recovery počítač nezavírejte, nevypínejte ani neodpojujte.
  Příprava obnovení byla dokončena
 12. Nástroj Recovery Manager znovu naformátuje oddíl systému Windows a znovu nainstaluje původní software.
 13. Po dokončení obnovení systému restartujte počítač kliknutím na tlačítko Dokončit. Vyplňte obrazovky instalačního programu a počkejte, dokud počítač nedokončí nastavení.
 14. Po dokončení nastavení počítač vypněte, připojte k němu všechna zařízení a kabely a počítač zapněte.
 15. Než začnete počítač znovu používat, aktualizujte a chraňte počítač opětovnou instalací antivirového a bezpečnostního softwaru, který byl instalován před obnovením systému.
 16. Znovu nainstalujte všechny softwarové programy přidané po zakoupení počítače a obnovte všechny zálohované soubory.

Věci, které jste měli udělat po provedení obnovení

Po obnovení je počítač zranitelnější vůči bezpečnostní riziko, protože neobsahuje nejnovější aktualizace. Další informace o aktualizaci a zabezpečení počítače najdete Počítače HP – Věci, které byste měli udělat po instalaci počítače (Windows 10)..

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...