hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Obnovení pomocí nástroje HP System Recovery (Windows 7)

Tento dokument se týká počítačů HP a Compaq dodaných s nainstalovaným systémem Windows 7.
Tento dokument vysvětluje postup resetování počítače do původního stavu dodaného z výroby a je rozdělen na části vycházející z různých způsobů obnovení systému.
Před obnovením systému proveďte zálohování všech osobních souborů a přečtěte si všechna upozornění.
Celý proces obnovy může trvat 4 až 6 hodin nebo déle. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud počítač bude připojen k internetu. Během procesu se počítač několikrát restartuje. Nevypínejte napájení ani nepřerušujte proces obnovy, dokud se nezobrazí výzva pro přihlášení do systému Windows.

Typy obnovení systému

V počítači mohou být k dispozici tři typy obnovení systému, v některých případech pouze dva typy. Použijte typ obnovení, který řeší aktuální problém a současně provádí co nejméně změn.
 • Obnovení systému: Tato možnost znovu naformátuje systémový disk (obvykle C:), znovu nainstaluje původní operační systém i všechny původní ovladače hardwaru a software. Obnovení systému nemá vliv na oddíly na disku vytvořené uživatelem. Pokud jsou k dispozici dva pevné disky, nástroj Obnovení systému upraví pouze disk s operačním systémem.
    Upozornění:
  Pokud byla velikost oddílu s operačním systémem (obvykle C:) zmenšena pod minimální požadovanou velikost, budou ostatní oddíly vytvořené uživatelem odstraněny a uložená data budou zničena.
 • Obnovit nastavení výrobce: Při obnovení nastavení výrobce dojde k odstranění všech oddílů, opětovnému naformátování celého pevného disku, opětovné instalaci původního operačního systému a opětovné instalaci všech původních ovladačů hardwaru a původního softwaru. Tato možnost také znovu vytvoří vyžadový oddíl Recovery (obvykle D:) a oddíl UEFI (obvykle E:) a znovu nainstaluje požadovaný software.
  Možnost Obnovit nastavení výrobce vrátí veškerý software v notebooku do stavu jako při nákupu. Budou odebrány všechny změny i nové instalace provedené uživatelem.
 • Minimalizovaná bitová kopie pro obnovení: Obnovení minimalizované binární kopie, které je k dispozici v mnoha noteboocích HP, odstraní všechny oddíly, znovu naformátuje celý pevný disk, znovu nainstaluje původní operační systém a ovladače hardwaru a znovu nainstaluje nezbytný software HP (např. nástroj HP Support Assistant nebo aplikaci HP Recovery Manager). Obnovení minimalizované binární kopie znovu neinstaluje zkušební aplikace a hry.

Obnovení z obrazovky pracovní plochy systému Windows 7

Pokud je systém Windows 7 spuštěn správně, obnovení systému z nabídky Start systému Windows 7 spusťte pomocí následujících kroků.
Poznámka:
Pokud se systém Windows 7 nespustí správně, přejděte na Obnovení z úvodní obrazovky (během spuštění systému) NEBO když nelze spustit přihlášení na obrazovce v tomto dokumentu.
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte všechna periferní zařízení s výjimkou monitoru, klávesnice, myši a napájecího kabelu. Vyjměte média z interních jednotek a odpojte veškerý hardware přidaný v poslední době.
 3. Zapněte počítač.
 4. Klikněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy, na položku Recovery Managera poté znovu na položku Recovery Manager.
  Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte. Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů s dotazem, zda chcete programu povolit provedení změn v počítači, klikněte na tlačítko Ano.
  Recovery Manager
 5. V nabídce Potřebuji okamžitě pomoc kliknětena položku Obnovení systému.
 6. Nástroj Recovery Manager se zeptá, zda chcete obnovit počítač do původního stavu dodaného z výroby. Klikněte na tlačítkoAno a poté na tlačítko Další.
  Obrazovka s potvrzením nástroje Recovery Manager
 7. Počítač bude restartován. Pokud oddíl pro obnovu na pevném disku funguje správně, zobrazí se obrazovka nástroje Recovery Manager.
  Poznámka:
  Pokud oddíl Recovery na pevném disku nefunguje správně, je ke spuštění obnovení systému potřebná sada disků pro obnovení. Postupujte podle pokynů uvedených v části Obnovení z disků pro obnovení.
  Nástroj Recovery Manager po restartování
 8. Klikněte na položku Obnovení systému.
 9. Když vás nástroj System Recovery vyzve k zálohování souborů, vyberte možnost zálohování:
  • Pokud jste osobní soubory již zálohli nebo je zálohovat nechcete, vyberte možnost Obnovitbez zálohování vašich souborů a klikněte na tlačítko Další. Pokračujte dalším krokem.
 10. Pokud se zobrazí okno s varováním, klikněte na tlačítko OK.
 11. Po dokončení obnovení systému restartujte počítač kliknutím na tlačítko Dokončit. Vyplňte obrazovky instalačního programu a počkejte, dokud počítač nedokončí nastavení.
 12. Po dokončení nastavení počítač vypněte, připojte k němu všechna zařízení a kabely a počítač zapněte.
 13. Než začnete počítač používat, aktualizujte jej a aktivujte jeho ochranu. Znovu nainstalujte antivirový a bezpečnostní software, který byl instalován před obnovením systému.
 14. Znovu nainstalujte všechny softwarové programy přidané po zakoupení počítače a obnovte všechny zálohované soubory.

Obnovení z úvodní obrazovky (během spuštění systému) NEBO když nelze spustit přihlášení na obrazovce

Pokud se systém Windows 7 nespustí správně, obnovte počítač pomocí následujících kroků:
Poznámka:
Pokud oddíl pro obnovu na pevném disku nefunguje správně, nebude tento způsob fungovat a zobrazí se chybová zpráva. Pokud chybová zpráva informuje o tom, že nástroj System Recovery nelze spustit z obrazovky spuštění, je ke spuštění obnovení systému potřebná sada disků pro obnovení. Postupujte podle pokynů uvedených v části Obnovení z disků pro obnovení.
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte všechna periferní zařízení s výjimkou monitoru, klávesnice, myši a napájecího kabelu. Vyjměte média z interních jednotek a odpojte veškerý hardware přidaný v poslední době.
 3. Zapněte počítač a opakovaně stiskněte (asi jednou za sekundu) klávesu F11, dokud se spustí nástroj Recovery Manager.
  Recovery Manager
 4. V nabídce Potřebuji okamžitě pomoc kliknětena položku Obnovení systému.
 5. Když vás nástroj System Recovery vyzve k zálohování souborů, vyberte možnost zálohování:
  • Pokud jste osobní soubory již zálohli nebo je zálohovat nechcete, vyberte možnost Obnovitbez zálohování vašich souborů a klikněte na tlačítko Další. Pokračujte dalším krokem.
 6. Pokud se zobrazí okno s varováním, klikněte na tlačítko OK.
 7. Po dokončení obnovení systému restartujte počítač kliknutím na tlačítko Dokončit. Vyplňte obrazovky instalačního programu a počkejte, dokud počítač nedokončí nastavení.
 8. Po dokončení nastavení počítač vypněte, připojte k němu všechna zařízení a kabely a počítač zapněte.
 9. Než začnete počítač používat, aktualizujte jej a aktivujte jeho ochranu. Znovu nainstalujte antivirový a bezpečnostní software, který byl instalován před obnovením systému.
 10. Znovu nainstalujte všechny softwarové programy přidané po zakoupení počítače a obnovte všechny zálohované soubory.

Obnovení z disků pro obnovení

Následujícím postupem obnovte počítač pomocí sady disků pro obnovení (CD nebo DVD). Může jít o sadu disků, kterou jste získali od podpory společnosti HP nebo kterou jste si vytvořili sami.
Poznámka:
Společnost HP nedodává disky pro obnovení se svými osobními počítači, protože software pro obnovení je uložen na pevném disku. Disky pro obnovení můžete obdržet od podpory společnosti HP nebo sadu disků pro obnovení vytvořit sami pomocí nástroje Recovery Manager. Společnost HP doporučuje vytvořit sadu disků pro obnovení ihned po dodání počítače a uložit je na bezpečném místě. Obnovení systému pomocí disků pro obnovení poskytnutých podporou může trvat 4 až 6 hodin, obnovení systému pomocí vámi vytvořených disků pro obnovení většinou trvá kratší dobu. Další informace o vytvoření sady disků pro obnovení najdete v části Vytvoření disků pro obnovení nebo uložení bitové kopie pro obnovení na jednotku USB flash v systému Windows 7.
 1. Zapněte počítač a poté vložte do jednotky první disk pro obnovení.
 2. Počítač vypněte stisknutím a přidržením tlačítka napájení.
 3. Odpojte všechna periferní zařízení s výjimkou monitoru, klávesnice, myši a napájecího kabelu. Vyjměte média z interních jednotek a poté odpojte veškerý hardware přidaný v poslední době.
 4. Zapněte počítač.
 5. Ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Escape, dokud se otevře nabídka po spuštění nebo nabídka pro výběr spouštěcího zařízení.
 6. Možnosti, které je třeba vybrat, se mírně liší v závislosti na typu nabídky, která se zobrazí na obrazovce:
  • Pokud se zobrazí nabídka pro výběr spouštěcího zařízení, pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jednotku CD nebo DVD a pokračujte stisknutím klávesy Enter.
  • Pokud se otevře nabídka po spuštění, stisknutím klávesy F9 otevřete nabídku Spuštění nebo Možnosti spouštěcího zařízení. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jednotku CD nebo DVD. Potom stiskněte klávesu Enter.
   Poznámka:
   V seznamu spustitelných zařízení může být uvedeno více jednotek CD nebo DVD. V takovém případě vyberte jednu z těchto jednotek a ověřte, zda se spustí nástroj HP Recovery. Pokud se obnovení nespustí nebo je zobrazena zpráva o chybném disku bez systému, restartujte počítač stisknutím tlačítka napájení a pomocí stejných kroků vyberte jinou jednotku CD nebo DVD. Pokud se obnovení spustí, pomocí příslušných kroků obnovení dokončete.
 7. Může se zobrazit okno s dotazem, zda má být nástroj Recovery Manager spuštěn z pevného nebo vloženého disku. Pokud se toto okno zobrazí, vyberte položku Spustit program z diskua klikněte na tlačítko Další.
 8. Vyberte možnost s ohledem na použitý typ disků pro obnovení:
  • Disky pro obnovení obdržené od podpory společnosti HP:
   V závislosti na možnostech zobrazených na obrazovce vyberte jednu z následujících možností a klikněte na tlačítko Další.
   • Obnovit nastavení výrobce: Obnoví nastavení počítače vymazáním celého disku a obnovením nastavení výrobce
   • Obnoví nastavení počítače vymazáním celého disku a obnovením nastavení výrobce
   Nástroj Recovery Manager s disky pro obnovení poskytnutými společností HP
 9. Když vás nástroj System Recovery vyzve k zálohování souborů, vyberte možnost zálohování:
  • Pokud jste osobní soubory již zálohli nebo je zálohovat nechcete, vyberte možnost Obnovitbez zálohování vašich souborů a klikněte na tlačítko Další. Pokračujte dalším krokem.
 10. Pokud se zobrazí okno s varováním, klikněte na tlačítko OK.
 11. Přečtěte si obsah zobrazovaných obrazovek a reagujte na ně. Pokud obrazovka požádá o disk, vložte další disk. V některých případech bude třeba vložit stejný disk několikrát, než vám obrazovka dovolí pokračovat.
 12. Po dokončení obnovení systému disk vyjměte. Pokud se disk nevysune automaticky, vysuňte jej stisknutím tlačítka pro vysunutí na jednotce.
 13. Pokud se zobrazí obrazovka Obnovení bylo dokončeno, klikněte na tlačítko Dokončit.
  Pokud se zobrazí obrazovka Kopírování souborů bylo dokončeno, klikněte na tlačítko Další.
 14. V závislosti na konkrétním modelu dojde k vypnutí nebo restartování počítače. Pokud se počítač vypne, počkejte 5 sekund a poté jej znovu zapněte.
  Poznámka:
  Pokud používáte disky pro obnovení poskytnuté podporou společnosti HP, může proces obnovení trvat déle než hodinu. Proces obnovení nepřerušujte. V okamžiku, kdy se zobrazí obrazovky nastavení systému Windows, je proces obnovení dokončen.
 15. Jakmile se zobrazí obrazovka nastavení systému Windows, nastavení dokončete.
 16. Po dokončení nastavení systému Windows počítač vypněte, připojte k němu všechna zařízení a kabely a zase jej zapněte.
 17. Než začnete počítač používat, aktualizujte jej a aktivujte jeho ochranu. Znovu nainstalujte antivirový a bezpečnostní software, který byl instalován před obnovením systému.
 18. Znovu nainstalujte všechny softwarové programy přidané po zakoupení počítače a obnovte všechny zálohované soubory.

Spuštění z jednotky USB pro obnovení

Následujícím postupem obnovte počítač pomocí jednotky USB flash.
Poznámka:
Další informace o uložení bitové kopie pro obnovení na jednotku USB flash najdete v části Vytvoření disků pro obnovení nebo uložení bitové kopie pro obnovení na jednotku USB flash v systému Windows 7.
 1. Zapněte počítač a vložte jednotku USB flash do portu USB.
 2. Počítač vypněte stisknutím a přidržením vypínače napájení.
 3. Odpojte všechna periferní zařízení s výjimkou monitoru, klávesnice, myši a napájecího kabelu. Vyjměte média z interních jednotek a odpojte veškerý hardware přidaný v poslední době.
 4. Ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Escape, dokud se otevře nabídka po spuštění nebo nabídka pro výběr spouštěcího zařízení.
 5. Možnosti, které je třeba vybrat, se mírně liší v závislosti na typu nabídky, která se zobrazí na obrazovce:
  • Pokud se zobrazí nabídka pro výběr spouštěcího zařízení Select Boot Device, pomocí šipek nahoru a dolů vyberte paměťové zařízení USB a pokračujte stisknutím klávesy Enter.
  • Pokud se otevře nabídka po spuštění, stisknutím klávesy F9 otevřete nabídku Spuštění nebo Možnosti spouštěcího zařízení. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte název paměťového zařízení USB (jmenovku svazku příslušné jednotky). Pokračujte stisknutím klávesy Enter.
  Uvítání nástroje Recovery Manager
 6. Může se zobrazit okno s dotazem, zda má být nástroj Recovery Manager spuštěn z pevného nebo vloženého média. Pokud se toto okno zobrazí, vyberte možnost jednotky USB flash a klikněte na tlačítko Další.
 7. V nabídce Potřebuji okamžitě pomoc klikněte na položku Obnovení systému. Na další obrazovce výběrem možnosti Ano potvrďte, že chcete počítač obnovit do původního stavu z výroby, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  Ověření obnovení počítače
 8. Když vás nástroj System Recovery vyzve k zálohování souborů, vyberte možnost zálohování:
  • Pokud jste osobní soubory již zálohli nebo je zálohovat nechcete, vyberte možnost Obnovitbez zálohování vašich souborů a klikněte na tlačítko Další. Pokračujte dalším krokem.
 9. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že by od počítače měla být odpojena všechna zařízení. Ujistěte se, že jsou odpojena všechna zařízení s výjimkou jednotky flash pro obnovení, a klikněte na tlačítko OK.
 10. Přečtěte si obsah zobrazovaných obrazovek a reagujte na ně. Po dokončení obnovení systému se zobrazí obrazovka Obnovení bylo dokončeno.
 11. Vyjměte jednotku USB flash z portu USB.
 12. Kliknutím na možnost "Dokončit" restartujte počítač.
 13. V závislosti na konkrétním modelu dojde k vypnutí nebo restartování počítače. Pokud se počítač vypne, počkejte 5 sekund a poté jej znovu zapněte.
 14. Jakmile se zobrazí obrazovka nastavení systému Windows, nastavení dokončete.
 15. Po dokončení nastavení systému Windows počítač vypněte, připojte k němu všechna zařízení a kabely a zase jej zapněte.
 16. Než začnete počítač používat, aktualizujte jej a aktivujte jeho ochranu. Znovu nainstalujte antivirový a bezpečnostní software, který byl instalován před obnovením systému.
 17. Znovu nainstalujte všechny softwarové programy přidané po zakoupení počítače a obnovte všechny zálohované soubory.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...