solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Monitory HP - Zamknutí a odemčení displeje na obrazovce (OSD)

OSD zámek zabrání otevření nabídky OSD při náhodném stisknutí tlačítka. Zámek OSD můžete aktivovat nebo deaktivovat stisknutím a podržením tlačítka Nabídka na monitoru po dobu 10 sekund. Je-li ovladač OSD zamknutý, zobrazí se varovná zpráva OSD Lockout, OSD Lock-out, OSD Lock apod. po dobu deseti sekund.

Poznámka:

Pokud zpráva po 10 sekundách nezmizí, může být tlačítko nabídky zaseknuté anebo došlo k závadě hardware za tlačítkem. Zkuste tlačítko znovu stisknout a uvolněte ho nebo přesuňte předměty, které mohou být stisknuty na tlačítko.

  • Pokud je ovladač OSD zamčen, stisknutím a podržením tlačítka Nabídka po dobu 10 sekund odemkněte.

  • Pokud je ovladač OSD odemčený, stisknutím a podržením tlačítka Nabídka po dobu 10 sekund jej uzamkněte.Další možnosti podpory