solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Služba MyHPSupport - Uživatelská příručka pro jednotlivce

MyHPSupport je nástroj pro firemní uživatele pro odesílání a sledování požadavků na podporu.

Právní podmínky

Záruka

Jediné záruky vztahující se na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o záruce, která jsou s takovými produkty a službami dodávána. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP neodpovídá za technické nebo redakční chyby či opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

Informace uvedené zde mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Legenda k omezeným právům

Důvěrný počítačový software. K držení, používání nebo kopírování softwaru je vyžadována platná licence od společnosti HP. V souladu s ustanoveními FAR 12.211 a 12.212 jsou komerční počítačový software, počítačová softwarová dokumentace a technické údaje pro komerční položky licencovány Vládou USA v rámci standardní obchodní licence dodavatele.

Oznámení o autorských právech

© Copyright 2023 Vývojová společnost HP, L.P.

Registrace účtu MyHPSupport pro jednotlivce

Postup registrace účtu MyHPSupport pro jednotlivce.

 1. Přejděte na stránku technické podpory společnosti HP.

 2. V sekundární navigaci klikněte na podporu firmy a potom vyberte Možnost Zaregistrovat účet.

  Výběr položky Zaregistrovat účet

  Zobrazí se formulář s automaticky vybranou možností Uživatel společnosti . Chcete-li vytvořit účet zvlášť, vyberte možnost Jednoho uživatele .

 3. Vyplňte formulář nového uživatele a klepněte na tlačítko Registrovat.

  Kliknutí na tlačítko Registrovat

  Zobrazí se zpráva o úspěšně provedené registraci.

Pozvánka k portálu uplatnění – HPID

Kroky pro dokončení procesu registrace.

 1. Zkontrolujte, zda na e-mailu není e-mail s pozvánkou od hpno-reply@hp.com. Pokud jste ještě neobdrželi e-mail, nejprve zkontrolujte poštovní schránku nevyžádané pošty nebo se obraťte na firemního správce.

 2. Kliknutím na odkaz Dokončit registraci v e-mailu otevřete webovou stránku s zvacím kódem.

 3. Uživatelé musí poprvé vytvořit účet HPID kliknutím na možnost Don't have an? (Nemáte účet? Přihlášení.

  Kliknutí na odkaz Zaregistrovat a vytvořit nové id HP
 4. Vyplňte formulář Vytvořit účet a klikněte na tlačítko Vytvořit účet.

  Vytvoření nového účtu HP
 5. Vraťte se k e-mailovému účtu a otevřete potvrzovací e-mail účtu HP s ověřovacím kódem.

 6. Do e-mailové zprávy zkopírujte ověřovací kód, vložte ho do formuláře Ověření e-mailové adresy a poté kliknutím na možnost Verify (Ověřit ) přejděte na portál MyHPSupport.

  Zadání ověřovacího kódu pro dokončení nastavení účtu
 7. Pro budoucí referenci si mycrm.support.hp.com uložte do záložek.

Nastavení profilu správy servisních požadavků

Kroky k vytvoření profilu.

 1. Vyplňte požadovaná pole v části Můj profil .

  Poznámka:

  Tyto informace slouží konkrétně k zadávání servisních požadavků a budou použity k vyplnění polí ve formuláři pro tvorbu servisního požadavku. Zde zadávané informace se nevztahují k vašemu přihlašovacímu účtu HP.

  Vyplnění všech požadovaných polí
 2. Vyplňte pole pro adresu. Pokud má vaše firma více poboček, zadejte místo, kde sídlí hlavní pobočka.

  Poznámka:

  Možnosti označující, že chcete nebo nechcete zasílat upozornění na aktualizace servisního požadavku, platí pouze pro tyto aktualizace. Zasílání e-mailových upozornění neovlivní nastavení odhlášení v přihlašovacích podmínkách HP.

  Vyplnění adresních polí
 3. Po vyplnění všech požadovaných polí klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Pokud budete chtít tyto informace upravit, klikněte na možnost k úpravě profilu v horní části stránky.

  Kliknutí na možnost Upravit profil

Uložené adresy

Vyplnění polí v části uložené adresy není nutné. Pokud tuto část vyplníte, bude adresa vyplněna při zadávání nového servisního požadavku ohledně dílů, pokud se adresa liší od adresy umístění hardwaru.

Vyplnění části Uložené adresy

Vytvoření nového servisního požadavku

Postup vytvoření nového případu podpory v MyHPSupport.

 1. Klikněte na položku Podpora pro firmy a poté vyberte možnost Vytvořit nový případ.

  Výběr možnosti Vytvořit nový případ
 2. Nový servisní požadavek můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

  • Zadejte výrobní číslo produktu.

  • Zadejte ID smlouvy podpory (SAID).

  • Vyhledávat můžete podle názvu produktu (Toto pole slouží pro produkty, které nemají sériová čísla, například software Remote Graphics Software nebo služba HP Instant Ink.).

   Odeslání nového servisního požadavku
 3. Klikněte na možnost k zadání servisního požadavku.

 4. Při zadávání servisního požadavku vyplňte všechna pole.

  Poznámka:

  Pokud máte dotazy týkající se daného pole, klikněte na modrý otazník.

  Vyplnění všech polí pro vytvoření servisního požadavku
 5. Uveďte podrobnosti o problému a o krocích, které jste provedli při odstraňování potíží, a připojte soubory, které by mohly zástupci podpory pomoci při řešení problému.

  Poznámka:

  Připojit můžete až tři soubory, z nichž jeden může mít maximální velikost 2 MB a všechny dohromady maximálně 6 MB. Mezi podporované formáty souborů patří JPG, PNG, DOC, DOCX, PDF, ZIP, GIF, BMP, TXT (soubory protokolu) a XML.

  Nahrávání příloh
 6. Předem vyplněná pole s kontaktními informacemi odesílatele musí obsahovat správné údaje.

  Kontrola správnosti kontaktních údajů
 7. Chcete-li přidat sekundární kontaktní údaj, klikněte na kartu Alternativní kontaktní údaj.

  Kliknutí na kartu Alternativní kontaktní informace
 8. Zkontrolujte, zda jsou informace, které byly předem vyplněny do pole s adresou umístění hardwaru, správné a v případě potřeby proveďte změny.

  Kontrola správnosti fyzické adresy zařízení
 9. Potvrďte adresu pro dodání dílu a poté tento případ odešlete.

  • Je-li adresa pro dodání dílů stejná jako fyzická adresa zařízení, klepněte na možnost Odeslat případ.

  • Pokud mají být díly dodány na jinou adresu, klikněte na možnost k zadání nové adresy pro dodání dílů, vyplňte novou adresu a poté klikněte na možnost k odeslání servisního požadavku.

   Adresa pro dodání plnicího dílu

  Zobrazí se stránka potvrzení, na které je uveden ID servisního požadavku a další podrobnosti o daném požadavku.

  Stránka úspěšně odeslaný případ

Vyhledání stávajícího servisního požadavku a zobrazení podrobností

Postup vyhledání stávajícího servisního požadavku a zobrazení podrobností ve službě MyHPSupport.

 1. Klikněte na možnost vaší podpory pro firmy a poté vyberte položku k vyhledání stávajícího servisního požadavku.

 2. Zadejte ID servisního požadavku a poté klikněte na možnost k odeslání nebo klikněte na kartu servisních požadavků podle produktu, zadejte výrobní číslo produktu a poté klikněte na možnost k vyhledání servisních požadavků.

  Zobrazí se pouze případy předložené majitelem účtu.

  Poznámka:

  Pokud chcete vyhledávat podle výrobního čísla produktu, zobrazí se ve výsledcích vyhledávání všechny servisní požadavky pro daný produkt.

  Zadejte ID servisního požadavku a poté klikněte na možnost Přejít
 3. Klikněte na ID servisního požadavku.

  Kliknutí na ID servisního požadavku

  Zobrazí se podrobnosti o servisním požadavku.

  Souhrnné informace o servisním požadavku
 4. Pokud potřebujete zobrazit podrobnosti o servisním požadavku, klikněte na historii servisního požadavku, na sekci s díly a službou, na podrobnosti o servisním požadavku nebo na kontaktní informace a informace o umístění hardwaru.

Aktualizace servisního požadavku

Kroky pro provedení akce v případě.

Klikněte na rozevírací nabídku Aktualizovat tento případ , vyberte zásah a poté klikněte na tlačítko Přejít.

Aktualizace servisního požadavku

Zobrazení a řazení seznamu servisních požadavků a tvorba hlášení

Postup pro zobrazení, seřazení a hlášení seznamů servisních případů.

Po přihlášení k účtu budou k dispozici následující informace o servisním požadavku:

 • Nedávné případy: zobrazení všech případů vytvořených pro tento účet

 • Nedávné konverzace (chaty): zobrazení všech konverzací vytvořených pro tento účet

 • Nedávné objednávky služeb: zobrazení všech objednávek služeb vytvořených pro tento účet

 • Nedávné objednávky dílů: zobrazení všech objednávek dílů vytvořených pro tento účet

 • Případy podle produktu: zobrazení a vyhledání servisních požadavků podle sériového čísla produktu (podrobnosti v části 6)

Vyhledání stávajícího servisního požadavku
 1. Pokud chcete servisní požadavky seřadit (vzestupně nebo sestupně), klikněte na textové záhlaví daného sloupce.

  Řazení servisních požadavků
 2. Chcete-li vytvořit hlášení, klikněte na možnost k exportování do formátu Excel.

  Kliknutí na tlačítko Exportovat do aplikace Excel

  Zpráva se stáhne.

  Stažení zprávy
 3. Kliknutím otevřete soubor s tabulkou a poté soubor uložte do požadovaného umístění.

  Stažení a uložení souboru

Smlouvy a záruky

Kroky pro zobrazení a úpravu smluv a záruk.

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

  Zobrazí se obrazovka vašich smluv a záruk.

 2. Klikněte na pole Smlouvy a záruky.

  Kliknutí na položku Smlouvy a záruky

  Zobrazí se obrazovka vašich smluv a záruk.

 3. Na obrazovce Moje smlouvy a záruky můžete zobrazit smlouvy o službách (smlouvy), rozšířenou záruku (CarePacks ) a záruku výrobce (základní záruky).

  Zobrazení smluv a záruk


Další možnosti podpory