solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Chyby aplikace HP Smart během instalace a registrace účtu

Po pokusu o nastavení tiskárny pomocí aplikace HP Smart se nastavení nezdaří a zobrazí se chybová zpráva nebo kód. K chybám může dojít, pokud nelze aktivovat účet HP, nefunguje připojení k síti nebo je neúplné nastavení hardwaru tiskárny.

Vyhledejte chybovou zprávu, kterou jste obdrželi níže, a poté podle kroků problém odstraňte.

Poznámka:

Chcete-li získat pomoc s nastavením služby HP Instant Ink a s problémy s účtem, přejděte na stránku Správa účtu Instant Ink.Další možnosti podpory