solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP All-in-One - Ventilátor je hlučný a neustále se točí (Windows 11, Windows 10)

Pokud se ventilátor počítače hlasitě otáčí dlouhou dobu, může se jednat o problém s ventilátorem nebo může docházet k přehřívání počítače. V pokusu o vyřešení problému se můžete pokusit použít následující řešení.

Poznámka:

Je normální, že se ventilátor hlasitě otáčí po dobu pěti až dvacet sekund po zapnutí počítače.

Úprava nastavení napájení počítače

Upravte nastavení napájení, aby se snížila spotřeba energie, což může pomoci ventilátoru udržovat optimální vnitřní teplotu až do 30 °C.

Vyčistění ventilačních otvorů

Prach a nečistoty, které se v průběhu doby nahromadí ve větracích otvorech a kolem otvorů, brání proudění vzduchu a způsobují, že ventilátory pracují s těžším výkonem, než je běžné, aby ochladily počítač.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odkliďte předměty v blízkosti počítače.

 3. Vyčistěte ventilační otvory na zadní straně a na bocích počítače pomocí vysavače.

  Poznámka:

  Následující obrázek je příkladem umístění větracích otvorů počítače.

  Vyčistění ventilačních otvorů
 4. Zapněte počítač.

  Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Zvýšení efektivity ke snížení teploty

Počítač pracuje více a vytváří více tepla, pokud je spuštěno více aplikací současně nebo při hraní graficky intenzivních videoher.

Pomocí následujících tipů můžete zlepšit efektivitu počítače.

 • Změňte aplikace, které se spouštějí při spuštění systému Windows, pomocí karty Po spuštění ve Správci úloh.

 • Po skončení práce aplikace ukončete.

 • Pokud právě nepoužíváte internetový prohlížeč, uzavřete jej.

 • Pokud je počítač během přehrávání teplejší než obvykle, snižte rozlišení hry a redukujte nastavení grafiky.

Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Použití aplikace Správce úloh k identifikaci poškozených procesů a snížení teploty

Když více procesů, jako je poškozený software nebo malware, přetíží procesor, ventilátory běží nepřetržitě, aby odstranily přebytečné teplo. Otevřete Správce úloh (Windows) k identifikaci těchto procesů a poté tyto procesy zavřete.

Poznámka:

Zbytečný nebo poškozený proces může spotřebovávat výkon procesoru v rozmezí od 1 % do 100 %. I nízké, ale soustavné zatížení na 3 % až 4 % může způsobit rychlejší otáčení ventilátoru.

 1. Zkontrolujte, že je počítač připojen k internetu.

 2. Stiskněte ctrl + alt + delete a poté vyberte položku Spustit Správce úloh nebo Správce úloh.

  Výběr možnosti Správce úloh v systému Windows
 3. V případě potřeby klikněte na možnost Další informace.

  Výběr dalších informací
 4. Klikněte na kartu Procesy a poté kliknutím na záhlaví sloupce CPU seřaďte procesy podle vytížení procesoru.

  Kliknutí na záhlaví sloupce CPU
 5. Použijte internet k prozkoumání a potvrzení všech podezřelých procesů, které jsou zobrazeny v seznamu.

 6. Vyberte jednotlivé podezřelé procesy a poté klikněte na tlačítko Ukončit úlohu.

Pokud jste nenalezli žádné podezřelé procesy nebo pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Aktualizace ovladače grafického adaptéru

Ovladač grafického adaptéru může být zastaralý. Pomocí služby Windows Update vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro váš počítač.

Poznámka:

Společnost HP nedoporučuje instalaci ovladačů z webových stránek třetích stran, protože tyto ovladače mohou způsobit další problémy. Pokud se rozhodnete nainstalovat ovladač jiného výrobce, před spuštěním aktualizace ověřte, zda jste vytvořili bod obnovení systému Windows. Přejděte k počítačům HP - Použití obnovení systému Microsoft.

 1. Ujistěte se, zda je počítač připojen k aktivnímu připojení k internetu.

  Poznámka:

  V případě připojení k internetu s měřením objemu přenesených dat, jako jsou mobilní sítě, může být nutné aktualizace stáhnout ručně.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Nastavení služby Windows Update.

 3. Klikněte na možnost Vyhledat aktualizace. Všechny dostupné aktualizace se nainstalují automaticky.

 4. Po instalaci aktualizací v případě potřeby počítač restartujte. Další informace najdete v části Počítače HP - Aktualizace ovladačů pomocí služby Windows Update (Windows 11, 10).

  Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Aktualizujte systém BIOS

Systém BIOS počítače může být zastaralý. Vyhledejte aktualizaci systému BIOS od společnosti HP.

POZOR:

Ujistěte se, že je nainstalována aktualizace systému BIOS pro váš konkrétní model počítače. Instalace nesprávné aktualizace může mít za následek ztrátu všech funkcí počítače.

 1. Přejděte na stránku Zákaznická podpora HP - Stažení softwaru a ovladačů a poté přejděte na stránku produktu vašeho počítače.

 2. V seznamu je vychytákaný systém BIOS .

Pokud aktualizace systému BIOS problém nevyřešila, pokračujte dalším krokem.

Kontaktování zákaznické podpory HP

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu HP a požádejte o další pomoc.

 1. Přejděte na stránku Zákaznická podpora HP – Kontakt.

 2. Chcete-li zobrazit stav záruky a v případě potřeby změnit svou lokalitu, zadejte sériové číslo produktu.

 3. Vyberte možnost podpory. Možnosti podpory se v jednotlivých zemích/oblastech mohou lišit.Další možnosti podpory