solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Notebooky HP - Na černé obrazovce se zobrazuje chyba 601 nebo 60X

Po spuštění počítač provede kontrolu baterie prozkoumá zbývající kapacitu baterie, kapacitu sekundární baterie (je-li nainstalována) a dalších možných problémů s baterií. Pokud systém zjistí, že je úložná kapacita baterie velice nízká, zobrazí chybovou zprávu 601 nebo 60X.

Než bude proces spouštění pokračovat, zobrazí se zpráva na dobu patnácti vteřin.

Rozdíly mezi zprávami pro baterii (601–605, 607–608)

 • 601: Pokud je ve zprávě upozornění zobrazena primární (interní) baterie (601), naměřená úložná kapacita primární (interní) baterie je menší než 25 % původní úložné kapacity. Číslo “601” označuje související kód chyby, který je zaznamenán v protokolu systému. Tato chyba může být způsobena provozními faktory, jako je nízká provozní teplota okolí nebo stárnutí baterie. Stav může vyřešit provoz počítače v teplejším prostředí.

  Identifikace novější chyby upozornění na baterii HP (601) Identifikace starší chyby upozornění na baterii HP
 • 602: Zobrazí-li se v upozorňující zprávě sekundární (externí) baterie (602), naměřená úložná kapacita sekundární (externí) baterie je menší než 25 % původní úložné kapacity. Číslo „602“ označuje související kód chyby, který je zaznamenán v protokolu systému.

 • 603: Baterie není přítomna: Test nezjistil primární baterii.

 • 604: Chyba úrovně nabití baterie: Test nemůže určit správnou úroveň nabití primární baterie.

 • 605: Chyba síťového adaptéru: Test uvádí, že baterie není nabita.

 • 605: Chyba kontroly padělaného baterie: Byla zjištěna baterie třetí strany. Pokud jste baterii zakoupili od prodejce, kontaktujte společnost HP.

 • 607: Primární (interní) baterie je slabá při nízké teplotě.

 • 608: Sekundární (interní) baterie je slabá při nízké teplotě.

Odstranění zprávy s upozorněním na baterii

Chcete-li odstranit zprávu upozornění na baterii, aktualizujte systém BIOS a poté proveďte test baterie v nástroji HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Instalace aktualizace systému BIOS

Stáhněte a nainstalujte aktualizaci systému BIOS z webových stránek společnosti HP.

 1. Přejděte na stránku Software a ovladače HP ke stažení.

 2. Přejděte na produktovou stránku vašeho počítače.

 3. V zobrazeném seznamu vyberte položku BIOS a projděte si všechny dostupné aktualizace systému BIOS.

  POZOR:

  Přečtěte si část Podrobnosti a potvrďte, zda je aktualizace systému BIOS novější než nainstalovaná verze a že se hodí pro váš počítač. Instalace nesprávného systému BIOS by mohla způsobit, že počítač přestane fungovat.

  • Pokud není v počítači uvedena aktualizace systému BIOS, není momentálně k dispozici žádná aktualizace.

  • Pokud je k dispozici několik aktualizací systému BIOS, určete základní desku, která je nainstalovaná ve vašem počítači, pomocí informací, které jste si zapsali z nástroje Systémové informace.

  • Pokud naleznete aktualizaci systému BIOS, klikněte na tlačítko Stáhnout. Pokud se zobrazí asistent pro stahování a instalaci, vyberte Pouze stáhnout poté klikněte na Další. Kliknutím na možnost Uložit uložíte soubor aktualizace systému BIOS do vašeho počítače.

 4. Přejděte do složky nebo na plochu, kam jste uložili stažený soubor aktualizace systému BIOS, a pak dvojitým kliknutím na název souboru (například: sp12345) spusťte instalaci.

  Počítač může zapípat, vypnout se a zapnout displej nebo chladicí ventilátory, případně zobrazit blikající kontrolku napájení. To je normální.

  POZOR:

  Dokud není proces aktualizace dokončen, nevypínejte ani nerestartujte počítač.

  Umístění uložené aktualizace systému BIOS v počítači
 5. Na obrazovce Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.

  Kliknutím na tlačítko Ano umožníte instalaci aktualizace
 6. V okně průvodce instalací InstallShield klikněte na tlačítko Další.

  Kliknutí na tlačítko Další v průvodci InstallShield
 7. Zvolte možnost Přijímám podmínky licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Další.

  Souhlas s licenční smlouvou s koncovým uživatelem
 8. V okně nástroje HP BIOS Update and Recovery klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:

  Systém Windows zobrazený během průběhu aktualizace se může lišit v závislosti na vašem počítači.

  Kliknutí na možnost Další v okně nástroje HP BIOS Update and Recovery
 9. Zvolte možnost Aktualizovat a pak k přípravě aktualizace klikněte na tlačítko Další.

  Výběr možnosti aktualizovat v nástroji Aktualizace a obnovení systému HP BIOS
 10. Chcete-li aktualizaci nainstalovat, klikněte na tlačítko Restartovat nyní.

  Chcete-li aktualizaci nainstalovat, klikněte na tlačítko Restartovat nyní
 11. Na obrazovce HP BIOS Update klikněte na tlačítko Použít aktualizaci nebo počkejte, až se aktualizace automaticky spustí.

  Klepněte na tlačítko Použít aktualizaci
 12. Počkejte, až se aktualizace systému BIOS nainstaluje. Počítač zobrazí průběh instalace.

  Obrazovka znázorňující průběh instalace aktualizace systému BIOS
 13. Po vyzvání klikněte na tlačítko Pokračovat ve spouštění nebo vyčkejte, až se počítač automaticky restartuje. Restartování počítače může trvat několik minut.

  Kliknutí na tlačítko k pokračování ve spouštění
 14. Po zobrazení obrazovky zámku se přihlaste do počítače.

  Po úspěšné aktualizaci systému BIOS se zobrazí obrazovka zámku.
 15. Pokud byla aplikace Bitlocker pozastavena, vyhledejte v systému Windows aplikaci „bitlocker“ a klikněte na tlačítko Obnovit ochranu.

 16. Povolte váš antivirový software.

Otestujte baterii před spuštěním systému Windows pomocí nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Společnost HP doporučuje před provedením testu baterie před spuštěním systému Windows baterii zcela nabít.

 1. Odpojte adaptér napájení.

 2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu nejméně pěti sekund vypněte počítač.

 3. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc. Jakmile se zobrazí nabídka po spuštění, stiskněte klávesu F2. Zobrazí se nabídka nástroje HP PC Hardware Diagnostics.

 4. V hlavní nabídce klikněte na možnost Testy komponent.

  Volba testů součástí
 5. V seznamu testů komponent klikněte na možnost Napájení.

 6. V seznamu testů napájení klikněte na možnost Baterie.

 7. Na stránce Battery Test (Test baterie) klikněte na příkaz Run once (Spustit jednou). Spustí se test baterie.

  Test baterie trvá zhruba dvě minuty. Kalibrace baterie v případě potřeby vyžaduje 12 až 14 hodin. Můžete je kdykoli zrušit stisknutím klávesy Esc .

  Obrazovka testu baterie s vybraným příkazem Run once (Spustit jednou)
 8. Počkejte na dokončení kontroly baterie.

 9. Po dokončení testu zkontroluje první řádek stránky kontroly baterie, kde se zobrazí stav baterie.

  • Pokud baterie kontrolou projde, klikněte na Hlavní nabídku nebo na nabídku Podrobnosti o baterii, kde získáte další informace.

   Příklad úspěšného testu baterie
  • Pokud se test baterie zdaří a je nutné ji kalibrovat, klikněte na možnost Kalibrace baterie.

   Úspěšně provedená kontrola baterie a potřeba provést kalibraci
  • Pokud je baterie vadná, pokračujte těmito kroky.

 10. Jestliže baterie selhala, v následující tabulce naleznete doporučené akce a poté si zapište stav baterie a ID chyby. Ponechte stav baterie a ID chyby, abyste je měli k dispozici, pokud bude třeba kontaktovat zákaznickou podporu HP.

  Informace v tabulce jsou k dispozici i v části Protokoly testů v hlavní nabídce.

  Výsledky testu baterie

  Stav

  Zpráva

  Doporučená akce

  Passed (V pořádku)

  Baterie funguje správně a podle očekávání.

  Baterie nepotřebuje kalibraci. Další informace získáte ve zbytku zprávy.

  Calibrate (Kalibrovat)

  Baterie funguje správně, ale je třeba ji kalibrovat.

  Přečtěte si zobrazenou zprávu a reagujte na ni. Zobrazí-li se možnost použít funkci HP battery auto calibration (Automatická kalibrace baterie HP ), doporučujeme ji použít. Jinak kliknutím na položku Learn How to Calibrate your Battery (Postup kalibrace baterie) zobrazte postup kalibrace baterie.

  Poznámka:

  Kalibrace baterie může trvat několik hodin, proto je vhodné provést ji v době, kdy není počítač obvykle používán.

  Weak (Slabá)

  nebo

  Very Weak (Velmi slabá)

  Baterie funguje správně, ale vlivem běžného stárnutí je výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími výrazně kratší než v době, kdy byla nová.

  Tato stavová zpráva se zobrazí, pokud se kapacita baterie v průběhu času a při používání snižuje. Chcete-li dosáhnout maxima času při práci na baterii, je třeba baterii vyměnit.

  Replace (Vyměnit)

  Baterie hlásí chybu a je třeba ji co nejdříve vyměnit.

  Vyměňte baterii. Pokud je počítač v záruční době, můžete kontaktovat podporu HP a zjistit, zda je baterie součástí záruky.

  Failure (Chyba) s číslem ID

  Baterie vykazuje selhání hardwaru.

  Zapište si stav baterie a ID chyby. Uložte si stav baterie a ID chyby, abyste je měli k dispozici, pokud bude třeba kontaktovat zákaznickou podporu HP.

  No Battery (Žádná baterie)

  Nástroji HP Battery Check se nepodařilo detekovat baterii.

  V přihrádce pro baterii není nainstalována nebo rozpoznána žádná baterie. Je-li baterie nainstalovaná, vyjměte ji a zkontrolujte konektory – ujistěte se, že spojení neblokuje žádná nečistota ani cizí předmět. Pokud nebyla baterie vložena a pokud chcete otestovat baterii v přihrádce, baterii zcela zasuňte do přihrádky.

  Unknown (Neznámé)

  Nástroj HP Battery Check nemá přístup k baterii.

  Vyjměte baterii a znovu ji vložte. Může být nutné stáhnout a nainstalovat aktualizace pomocí nástroje HP Support Assistant.Další možnosti podpory