solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Produkty HP – Můj operační systém není uveden na stránce Pro stažení softwaru a ovladačů HP

Pokud na stránce pro stažení softwaru pro váš produkt HP není uvedena verze operačního systému (OS), která je nainstalována na vašem produktu HP, společnost HP pro váš operační systém nenabízí žádný software nebo ovladače. Pro vaši tiskárnu HP nebo počítač mohou být k dispozici alternativní řešení.

Ujistěte se, že jste nainstalovali nejnovější verzi operačního systému, která je podporována vaším produktem HP, a že jste nainstalovali všechny dostupné aktualizace. Pokud aktualizujete operační systém, pomůžete předcházet problémům.

Pokud je váš produkt HP tiskárna HP, ovladač můžete nalézt na 123.hp.com.

POZOR:

Pokud chcete řešit weby třetích stran, které nabízejí ovladače ke stažení nebo diagnostické nástroje HP, buďte obezřetní. Některé stránky vypadají profesionálně, ale mohou účtovat poplatky, krást osobní informace nebo hůř.

Instalujte pouze aktualizace systému BIOS počítače od společnosti HP. Instalace aktualizací systému BIOS z jiných webů může mít za následek ztrátu dat nebo funkcí.Další možnosti podpory