hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – nastavení, instalace a konfigurace tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw

Zjistěte, jak nastavit, nainstalovat a nakonfigurovat tiskový server HP Jetdirect 2900nw pro bezdrátový tisk na podporované tiskárně HP.

Tiskové servery a příslušenství pro bezdrátovou komunikaci HP JetDirect rozšiřují podporované tiskárny HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise a HP PageWide Enterprise o funkci bezdrátového tisku. Můžete tak zasílat tiskové úlohy z notebooku, smartphonu nebo tabletu s bezdrátovým připojením. Tento dokument se vztahuje pouze na tiskový server HP JetDirect 2900nw.

Seznam podporovaných tiskáren HP naleznete na stránce .

Pokyny v tomto dokumentu slouží k nastavení a instalaci tiskového serveru HP JetDirect 2900nw, ke konfiguraci možností bezdrátového tisku tiskárny a ke konfiguraci vlastního nastavení sítě tiskových serverů.

Kromě níže uvedených pokynů si můžete prohlédnout také následující video s pokyny pro instalaci tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw.

Krok 1: Aktualizace firmwaru tiskárny

Chcete-li zajistit kompatibilitu tiskárny a shodu s legislativou, aktualizujte nejprve firmware tiskárny.

 1. Ověřte, zda je příslušenství HP Jetdirect odpojeno od tiskárny.

 2. Ověřte, zda je v tiskárně nainstalován firmware verze 3.6 nebo novější. V opačném případě pokračujte následujícím krokem.

 3. Přejděte na www.hp.com/go/FutureSmart a vyberte možnost Upgrade now (Upgradovat).

 4. Vyhledejte tiskárnu v seznamu a poté klikněte na související odkaz ve sloupci Link to Firmware download (Odkaz na stažení firmwaru).

  Zobrazí se nová stránka se seznamem ovladačů a firmwaru, které jsou k dispozici ke stažení pro váš model tiskárny.

 5. Rozbalte část Firmware, vyhledejte nejaktuálnější verzi balíčku FutureSmart Bundle a poté klikněte na možnost Download (Stáhnout).

  Podrobné pokyny pro aktualizaci firmwaru naleznete v dokumentu HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed – aktualizace firmwaru tiskárny.

Krok 2: Instalace zařízení HP Jetdirect

Následujícím způsobem upevníte příslušenství HP Jetdirect k tiskárně nebo v její blízkosti pomocí upevňovacích pásků, které jsou součástí balení příslušenství.

 1. Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

 2. Určete umístění příslušenství zařízení HP Jetdirect. Zvažte následující možnosti:

  • Nejlepší síly bezdrátového signálu dosáhnete připevněním zařízení HP JetDirect na nekovovou zeď v blízkosti tiskárny.

  • Pro snadný přístup připevněte zařízení HP JetDirect přímo k tiskárně.

 3. Odstraňte pásku z lepivé vrstvy na jednom z dodávaných připevňovacích proužků a přilepte připevňovací proužek na spodní stranu zařízení HP Jetdirect (na straně naproti síťovému portu).

 4. Přilepte další připevňovací proužek na nekovovou zeď s hladkým povrchem (bez tkaniny) v blízkosti tiskárny nebo přímo na tiskárnu, v závislosti na požadovaném umístění.

 5. Připojte zařízení HP JetDirect k připevňovacímu proužku, který jste umístili na tiskárnu nebo poblíž tiskárny, pevným stlačením dvou připevňovacích proužků k sobě.

Krok 3: Připojení zařízení HP JetDirect k tiskárně

Následujícím způsobem připojte příslušenství HP Jetdirect přímo k tiskárně.

 1. Připojte konec kabelu USB typ B (kulatý) k portu USB na zadní straně zařízení HP JetDirect.

 2. Připojte konec kabelu USB typ A (plochý) k portu USB na zadní straně tiskárny a povolte bezdrátové připojení.

 3. Volitelně: Chcete-li přidat kabelové připojení (Ethernet) a mít tak k dispozici možnosti bezdrátové sítě i sítě Ethernet, postupujte následujícím způsobem:

  Poznámka:

  Tiskový server lze připojit kabelově, bezdrátově, nebo oběma způsoby. Kabelové připojení k síti umožňuje připojení ke kabelové dílčí síti.

  1. Připojte kabel Ethernet (není součástí balení) k portu Ethernet na zadní straně zařízení HP JetDirect.

  2. Připojte druhý konec ethernetového kabelu k síťovému zařízení.

 4. Napájecí kabel zařízení HP Jetdirect zapojte přímo do elektrické zásuvky.

 5. Znovu připojte napájecí kabel tiskárny do elektrické zásuvky a poté tiskárnu zapněte.

 6. Vyčkejte, dokud se tiskárna nevrátí do stavu Připraveno.

  Poznámka:

  Pokud se na ovládacím panelu zobrazí chyba USB, vraťte se k prvnímu kroku a ověřte, zda je nainstalován nejnovější firmware tiskárny.

Krok 4: Zkontrolujte, zda je správně nainstalováno zařízení HP Jetdirect

Pomocí ovládacího panelu tiskárny vytiskněte konfigurační stránku a ověřte, zda je správně nainstalováno příslušenství zařízení HP Jetdirect.

 1. Vytiskněte konfigurační stránku z ovládacího panelu zařízení:

  Poznámka:

  Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

  Ovládací panely FutureSmart 3

  Ovládací panely FutureSmart 3

  Ovládací panely FutureSmart 4

  Ovládací panely FutureSmart 4
  • FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte ikonu Bezdrátového připojení ikona Bezdrátového připojení a poté vytiskněte konfigurační stránku volbou Print (Tisk).

  • FutureSmart 4: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte ikonu Informace ikona Informace, vyberte možnost Wireless (Bezdrátové připojení ) a poté stisknutím ikony Print (Tisk) vytiskněte konfigurační stránku.

 2. Na stránce konfigurace ověřte, že je zařízení HP Jetdirect úspěšně připojeno.

  Poznámka:

  Pokud je zařízení HP Jetdirect připojeno, bude to uvedeno na konfigurační stránce v části Instalované osobní preference a možnosti.

  • Pokud je uvedena položka HP Jetdirect 2900nw a na ovládacím panelu tiskárny je zobrazena ikona bezdrátové sítě, potom je zařízení HP Jetdirect správně nainstalováno.

  • Pokud v seznamu není uvedena položka HP JetDirect 2900nw nebo na se ovládacím panelu tiskárny nezobrazí ikona bezdrátové sítě, zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a kabel USB bezpečně připojeny k zařízení HP JetDirect a k tiskárně.

Krok 5: Povolení bezdrátového tisku

Za účelem povolení bezdrátového tisku v tiskárně a v zařízení HP Jetdirect vyberte níže jeden ze způsobů a poté postupujte podle uvedených kroků.

Krok 6: Konfigurace pokročilých nastavení sítě (volitelné)

K dispozici jsou další (volitelná) nastavení, která lze pro zařízení HP Jetdirect konfigurovat pomocí integrovaného webového serveru (EWS). Volitelná nastavení zahrnují změnu názvu tiskárny, konfiguraci obecných síťových nastavení a konfiguraci specifických síťových nastavení pro jednotlivá síťová připojení k zařízení HP Jetdirect (je-li k dispozici).

Poznámka:

Tato nastavení jsou obvykle používána správci systému v podnikovém prostředí. Pokud si nejste jisti, obraťte se na správce systému.

Chcete-li získat přístup k integrovanému webovému serveru (EWS), musíte znát IP adresu bezdrátového zařízení HP Jetdirect 2900nw nebo integrovaného zařízení HP Jetdirect.

Pomocí následujících kroků (platných pro váš typ ovládacího panelu) vyhledejte IP adresu zařízení Jetdirect na ovládacím panelu tiskárny:

Ovládací panely FutureSmart 3

Ovládací panely FutureSmart 3

Ovládací panely FutureSmart 4

Ovládací panely FutureSmart 4
 • FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení) ikona Wireless (Bezdrátové připojení). Zobrazí se seznam adres IP nebo názvů hostitelů souvisejících s tiskárnou.

  Vyhledejte v seznamu IP adresu bezdrátového zařízení HP Jetdirect 2900nw nebo integrovaného zařízení HP Jetdirect a poznamenejte si ji.

 • FutureSmart 4: Stiskněte nebo klepněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny na ikonu Information (Informace) ikona Information (Informace) a poté vyberte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení) ikona Wireless (Bezdrátové připojení). Zobrazí se seznam adres IP nebo názvů hostitelů souvisejících s tiskárnou.

  Vyhledejte v seznamu IP adresu bezdrátového zařízení HP Jetdirect 2900nw nebo integrovaného zařízení HP Jetdirect a poznamenejte si ji.

V níže uvedených částech naleznete informace o konfiguraci volitelných nastavení pro zařízení HP Jetdirect.

Změna názvu tiskárny

Tiskárna má název pro každé síťové rozhraní. Každé síťové rozhraní bude mít vlastní adresu IP (adresu IP sítě). Tiskárna může mít až čtyři různé názvy v závislosti na počtu nainstalovaných příslušenství.

Pokud je k dispozici více než jedna síťová adresa IP, je nutné otevřít Implementovaný webový server (EWS) pro každou síťovou instanci pomocí jednotlivých adres IP a poté pro každou síť změnit název tiskárny.

 1. V počítači otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele zařízení Jetdirect.

  Příklad IP adresy v adresním řádku webového prohlížeče

  Příklad IP adresy v adresním řádku webového prohlížeče
 2. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter.

  Otevře se stránka integrovaného webového serveru.

 3. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Networking (Síť).

 4. V levém navigačním podokně klikněte na položku TCP/IP Settings (Nastavení TCP/IP) a poté klikněte na kartu Network Identification (Identifikace sítě).

 5. Přejděte dolů k části Bonjour a do textového pole Bonjour Service Name (Název služby Bonjour) zadejte nový název tiskárny.

  Poznámka:

  Službu Bonjour používají telefony a tablety k identifikaci tiskárny. Chcete-li změnit název tiskárny, potřebujete změnit název služby Bonjour.

 6. Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny.

 7. Tyto kroky opakujte pro každou IP adresu sítě (používáte-li více síťových rozhraní).

Konfigurace obecných síťových nastavení tiskárny

Integrovaný webový server (EWS) slouží ke konfiguraci obecných síťových nastavení tiskárny, která jsou společná pro všechny instance sítě.

Poznámka:

Tato obecná nastavení tiskárny jsou společná pro všechna síťová rozhraní. Pokud má tiskárna více konfigurovaných sítí, budou tato nastavení platit pro všechny instance sítě HP JetDirect a není nutné konfigurovat jednotlivé adresy IP, pokud není určeno jinak.

 1. V počítači otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele zařízení Jetdirect.

  Příklad IP adresy v adresním řádku webového prohlížeče

  Příklad IP adresy v adresním řádku webového prohlížeče
 2. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter.

  Otevře se stránka integrovaného webového serveru.

 3. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Networking (Síť).

 4. V levém navigačním podokně přejděte do níže uvedených nabídek, nakonfigurujte společná nastavení sítě a poté jednotlivá nastavení uložte kliknutím na možnost Použít.

  • Konfigurace

   Poznámka:

   Možné je také povolit nebo zakázat šifrování WPA (WiFi Protected Access) a pomocí ovládacího panelu tiskárny nastavit heslo. Podívejte se na část Způsob 2: Povolení bezdrátového tisku na ovládacím panelu tiskárny výše v tomto dokumentu.

   • Bezdrátová stanice: Nastavení zabezpečení > Průvodce bezdrátové sítě > WPA (WiFi Protected Access)

    Poznámka:

    Tiskárny HP se dvěma nebo více síťovými rozhraními nemohou fungovat jako propojení bridge, směrovač nebo přepínač.

    • WPA: Toto je nejčastěji používaný typ zabezpečení bezdrátové sítě. Všichni uživatelé, kteří se připojují k bezdrátové síti, používají stejné heslo.

    • WPA – Enterprise (802.1x): Tato možnost poskytuje pokročilejší zabezpečení sítě. Každé zařízení, které se připojuje k bezdrátové síti, vyžaduje jedinečné uživatelské jméno a heslo. Správci sítě musí pro danou tiskárnu nastavit uživatelské jméno a heslo a do tiskárny nainstalovat certifikát s podpisem CA.

   • Nastavení funkce Wireless Direct

    Poznámka:

    Přímý bezdrátový tisk není zařízením HP Jetdirect 2900nw podporován, ale tuto funkci lze použít, pokud je ve stejné tiskárně nainstalován také další podporovaný tiskový server (integrovaný nebo jako příslušenství/NFC Jetdirect 3000w). Pokud podporovaný tiskový server není nainstalován, tato možnost nebude v implementovaném webovém serveru (EWS) k dispozici. Pokud je podporovaný tiskový server nainstalován, můžete název Wireless Direct nakonfigurovat také pomocí ovládacího panelu tiskárny.

   • Další nastavení

    Poznámka:

    Nastavení výchozí síť pro odchozí připojení je jediné Další nastavení, které je společné pro všechny instance sítě. Všechna ostatní Další nastavení bude nutné konfigurovat pro každou síť HP JetDirect zvlášť. Přečtěte si část Konfigurace nastavení pro konkrétní síťová připojení níže v tomto dokumentu.

    • Výchozí síť pro odchozí připojení (políčko v části Povolené funkce)

   • Nastavení protokolu TCP/IP

    • Nastavení Syslog (karta TCP/IP Settings > Advanced (Nastavení TCP/IP > Upřesnit))

     Poznámka:

     Nastavení protokolu Syslog jsou jediná Nastavení protokolu TCP/IP, která jsou společná pro všechny instance sítě. Všechna ostatní nastavení protokolu TCP/IP bude nutné konfigurovat pro každou síť HP JetDirect zvlášť. Přečtěte si část Konfigurace nastavení pro konkrétní síťová připojení níže v tomto dokumentu.

  • Zabezpečení

   • Protokoly správy

    • Povolení protokolu FIP-140 (políčko v konfiguraci FIPS)

     Poznámka:

     Nastavení FIPS-140 je jediný protokol správy, který je společný pro všechny instance sítě. Všechna ostatní nastavení protokolu správy bude nutné konfigurovat pro každou síť HP JetDirect zvlášť. Přečtěte si část Konfigurace nastavení pro konkrétní síťová připojení níže v tomto dokumentu.

 5. Klikněte na kartu HP Web Services (Webové služby HP), nakonfigurujte obecná nastavení funkce HP ePrint a poté nastavení uložte kliknutím na možnost Apply (Použít).

Konfigurace nastavení pro konkrétní síťová připojení

Každé připojení k síti zařízení HP JetDirect má určitou instanci. Každá instance zařízení HP Jetdirect má samostatnou adresu IP, která je izolována za účelem zabránění přesahu dat z přenášejícího síťového provozu mezi rozhraními (běžně označovaný jako „přemostění“ nebo „směrování“). To znamená, že není možné, aby tiskárna HP s dvěma nebo více síťovými rozhraními fungovala jako přemostění, směrovač nebo přepínač. Jednotlivé instance sítě je tedy nutno nakonfigurovat samostatně.

Poznámka:

Pokud je nainstalován více než jeden tiskový server HP Jetdirect nebo příslušenství, bude na na ovládacím panelu tiskárny a na konfigurační stránce uvedeno více instancí síťových rozhraní HP Jetdirect.

Chcete-li konfigurovat každou instanci sítě, můžete použít ovládací panel tiskárny nebo integrovaný webový server (EWS) (pomocí adres IP specifických pro každou instanci sítě zařízení HP Jetdirect).

Níže vyberte upřednostňovanou metodu a poté postupujte podle uvedených kroků.

Další informace

Více informací najdete na následujících odkazech:


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...