solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Řada HP LaserJet Pro MFP 3001-3008 (Standard) - Konfigurace tiskárny bez cloudového integrovaného skenování

Nastavte tiskárnu a začněte tisknout bez připojení ke cloudovým službám HP (bez cloudového integrovaného tisku).

Podporované tiskárny

Pokyny v tomto dokumentu platí pouze pro tiskárny řady HP LaserJet Pro 3001-3008 (standard SKU). Modely HP+ vyžadují připojení k cloudu a nelze se odhlásit z integrovaného cloudu.

Nastavení tiskárny bez integrovaného integrovaného tisku

Podle následujících kroků nastavte tiskárnu bez integrovaného cloudového připojení.

 1. Vybalte tiskárnu:

  1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:

   • Stabilní pracovní povrch ve dobře větraném a bezprašné oblasti a mimo přímé sluneční záření

   • Rozsah teplot: 15 až 32,5 °C

   • Rozsah vlhkosti: 30 až 70 %

  2. Nechte kolem tiskárny dostatek místa pro otevření všech dvířek a zásobníků.

   Poznámka:

   Tiskárna váží 7,3 kg.

   Prostorové požadavky

   Prostorové požadavky
   Rozměry (tiskárna zcela otevřená)

   Míra

   Rozměry (tiskárna zcela otevřená)

   1: Výška

   366,1 mm

   2: Hloubka

   758,8 mm

   3: Šířka

   367 mm

  3. Vyjměte tiskárnu z krabice a odstraňte všechny pásky a obalový materiál.

   Poznámka:

   Společnost HP doporučuje obalový materiál recyklovat.

 2. Vložte papír do zásobníku:

  Vložte papír do vstupního zásobníku.

  Poznámka:

  Tento zásobník pojme až 250 listů papíru s gramáží 75 g/m2.

  1. Otevřete vstupní zásobník.

   Otevření vstupního zásobníku
  2. Stiskněte a podržte tlačítko na jednom z vodítek šířky papíru a posuňte vodítka k okrajům vstupního zásobníku. Stejně postupujte i v případě vodítka délky papíru.

   Posunutí vodítek k okrajům vstupního zásobníku
  3. Vložte do zásobníku papír.

   Poznámka:

   Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí papíru. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.

   Vložení papíru
  4. Zkontrolujte, zda se vodítka papíru lehce dotknou stohu nebo papíru, ale neohýbejte je.

   Ověření, zda se vodítka papíru lehce dotýkají papíru
  5. Zavřete vstupní zásobník.

   Zavření vstupního zásobníku
  6. Otevřete nástavec výstupního zásobníku.

   Otevření nástavce výstupního zásobníku
 3. Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu:

  1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu.

   Poznámka:

   Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.

   Připojení napájecího kabelu
  2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte tiskárnu.

 4. Vyberte způsob připojení pro nastavení tiskárny:

  Vyberte jednu z následujících možností připojení tiskárny.

  Další informace o možnostech instalace ovladače získáte u tiskárenHP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed – Jak vybrat správný ovladač tiskárny.

  • Možnost 1 – USB nebo ethernetové připojení:

   Podle těchto kroků připojte tiskárnu pomocí USB nebo ethernetového připojení.

   Poznámka:

   Prostřednictvím některého z těchto způsobů se nemusíte odhlásit od cloudových služeb společnosti HP.

   1. Pro připojení USB stisknutím tlačítka Wi-Fi vypněte připojení Wi-Fi.

   2. Připojte kabel USB nebo ethernetový kabel k tiskárně a počítači nebo směrovači.

   3. Dokončete nastavení tiskárny v počítači.

    Poznámka:

    Pokud se na obrazovce počítače zobrazí dialogové okno HP Smart s výzvou k kliknutí na další informace, ignorujte zprávu a kliknutím na symbol x zavřete dialogové okno. Uživatelé, kteří obcházli cloudovou desku, nejsou ke stažení aplikace HP Smart vyžadováni.

    • Operační systém Windows: K nastavení tiskárny použijte vestavěné ovladače systému Windows. Vyhledejte a otevřete tiskárny a skenery a poté vyhledejte název své tiskárny v seznamu. Pokud není v seznamu uvedena, klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu nebo skener a poté podle pokynů přidejte tiskárnu a nainstalujte ovladače tisku systému Windows.

    • macOS: K nastavení tiskárny použijte vestavěné ovladače AirPrint společnosti Apple. Klikněte na ikonu Apple , vyberte Předvolby systému, klikněte na tiskárny a skenery a pak vyhledejte název své tiskárny v seznamu. Pokud není v seznamu, klikněte na znaménko plus a poté postupujte podle pokynů, nebo vyberte tiskárnu a kliknutím na tlačítko Přidat dokončete instalaci.

   Tiskárna je nyní nakonfigurována pro zahájení tisku. Není třeba provádět žádné další kroky. Zbývající kroky uvedené v tomto dokumentu platí pouze tehdy, chcete-li nastavit a připojit tiskárnu k síti Wi-Fi.

  • Možnost 2 – Bezdrátové připojení (Wi-Fi):

   Vyberte způsob nastavení tiskárny bez sítě Wi-Fi bez cloudových služeb HP.

   • Aplikace HP Easy Start (doporučeno), pokračujte krokem 5 (Nastavte tiskárnu na připojení Wi-Fi pomocí aplikace HP Easy Start).

   • Alternativní metoda nastavení Wi-Fi pomocí integrovaného webového serveru (EWS) přejděte na krok 6 (Nastavení tiskárny v připojení Wi-Fi pomocí serveru EWS). Chcete-li použít tuto metodu, je nutné připojení k síti Ethernet.

 5. Nastavte tiskárnu v síti Wi-Fi pomocí aplikace HP Easy Start:

  Podle následujících kroků nainstalujte aplikaci HP Easy Start a nastavte tiskárnu pomocí sítě Wi-Fi bez integrovaného připojení ke cloudovým službám HP.

  1. Zkontrolujte, zda bliká kontrolka Wi-Fi, která signalizuje, že tiskárna je v režimu nastavení.

   Poznámka:

   Z bezpečnostních důvodů se režim nastavení tiskárny po 2 hodinách vypne.

   • Pokud kontrolka Wi-Fi bliká, nemusíte nic dělat. Pokračuje následujícím způsobem.

   • Pokud indikátor Wi-Fi nebliká a tiskárna není nastavena na síti Wi-Fi nebo Ethernet, stisknutím tlačítka Wi-Fi ho zapněte a obnovte režim nastavení a pokračujte těmito kroky.

   • Pokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat a tiskárna je nastavena v síti Wi-Fi nebo Ethernet, stiskněte a podržte tlačítka Cancel/Resume a Info současně po dobu 5 sekund, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat a pokračujte těmito kroky.

  2. V počítači přejděte na položku hpsmart.com/setup, klikněte na položku Začít nastavení a poté kliknutím na položku Instalovat aplikaci HP Easy Start stáhněte software.

  3. Otevřete aplikaci HP Easy Start a poté podle těchto kroků odpojte aplikaci HP Cloud Services.

   1. Podle pokynů na obrazovce HP Easy Start nastavte tiskárnu v síti Wi-Fi.

   2. Na obrazovce Připojit tiskárnu k internetu klikněte na tlačítko Více informací.

   3. U připojení tiskárny k internetu získejte nejnovější aktualizace kliknutím na tlačítko Přeskočit internet.

  4. Podle zbývajících pokynů dokončete nastavení tiskárny.

  Tiskárna je nyní nakonfigurována pro zahájení tisku. Není třeba provádět žádné další kroky.

 6. Nastavení tiskárny v síti Wi-Fi pomocí serveru EWS:

  Podle následujícího postupu nastavte tiskárnu v síti Wi-Fi pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě v serveru EWS.

  Důležité:

  Pro přístup k integrovanému webovému serveru (EWS) je nutné provést ethernetové připojení.

  1. Připojte ethernetový kabel k tiskárně a směrovači.

  2. Na ovládacím panelu tiskárny stisknutím a podržením tlačítka Informace po dobu 3 sekund vytiskněte protokol o stavu tiskárny.

  3. Na výtisku si prohlédněte část Nastavení připojení a poznamenejte si uvedenou adresu URL, například https://192.168.223.1, která se používá pro přístup k integrovanému webovému serveru tiskárny.

   Umístění adresy URL v protokolu o stavu u tiskárny HP LaserJet Pro 3303dw
  4. Na počítači otevřete adresní řádek webového prohlížeče a poté zadejte IP adresu přesně tak, jak je uvedena v seznamu, a poté stiskněte klávesu Enter.

   Příklad IP adresy na panelu Adresa v prohlížeči
  5. Zobrazí-li prohlížeč zprávu oznamující, že přístup k webu nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na tento web. Přístup na tyto webové stránky počítači neuškodí.

  6. Až budete vyzváni k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN tiskárny a klikněte na tlačítko Odeslat. Kód PIN se nachází na štítku tiskárny uvnitř přístupových dvířek kazet, která se nachází na pravé straně.

   Poznámka:

   Po přihlášení k serveru EWS můžete změnit výchozí kód PIN otevřením nabídky Nastavení , výběrem možnosti Zabezpečení a kliknutím na možnost Nastavení hesla.

   Umístění kódu PIN uvnitř přístupových dvířek kazet
  7. Na domovské stránce integrovaného webového serveru klikněte na kartu Síť a poté na možnost Bezdrátová síť (802.11).

  8. Vyberte průvodce instalací bezdrátové sítě a poté postupujte podle pokynů.

  9. Po dokončení nastavení odpojte ethernetový kabel ze zadní části tiskárny a počkejte, až se tiskárna připojí k síti Wi-Fi, označená svítící modrou kontrolkou Wi-Fi na ovládacím panelu.

  10. Dokončete nastavení tiskárny v počítači.

   • Operační systém Windows: K nastavení tiskárny použijte vestavěné ovladače systému Windows. Vyhledejte a otevřete tiskárny a skenery a poté vyhledejte název své tiskárny v seznamu. Pokud není v seznamu uvedena, klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu nebo skener. Podle pokynů přidejte tiskárnu a nainstalujte ovladače tisku pro systém Windows.

   • macOS: K nastavení tiskárny použijte vestavěné ovladače AirPrint společnosti Apple. Klikněte na ikonu Apple , vyberte Předvolby systému, klikněte na tiskárny a skenery a pak vyhledejte název své tiskárny v seznamu. Pokud není v seznamu, klikněte na znaménko plus a poté postupujte podle pokynů, nebo vyberte tiskárnu a kliknutím na tlačítko Přidat dokončete instalaci.

  Tiskárna je nyní nakonfigurována pro zahájení tisku. Není třeba provádět žádné další kroky.Další možnosti podpory