hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Firemní stolní počítače HP – Aktualizace systému BIOS (základní systém vstupního výstupu)

Stažení a instalace aktualizací pro systém BIOS počítače. Tento proces je také známý jako „flashování systému BIOS“.

POZOR:

Instalujte pouze aktualizace systému BIOS od společnosti HP. Nesprávná instalace systému BIOS může zabránit počítači ve spuštění nebo obnovení. Pokud váš počítač spravuje servisní IT společnost, pro zajištění správného procesu aktualizace kontaktujte její zástupce.

Aktualizace systému BIOS se doporučuje jako běžná údržba počítače. Také vám pomůže vyřešit následující potíže:

 • Dostupná aktualizace systému BIOS vyřeší konkrétní problém nebo zlepší výkon počítače.

 • Aktuální systém BIOS nepodporuje hardwarové součásti nebo aktualizaci systému Windows.

 • Podpora HP doporučuje instalaci specifické aktualizace systému BIOS.

POZOR:

Nastavení systému BIOS počítače může spravovat vaše firemní IT oddělení nebo místní IT služba. Zkontrolujte, zda je aktualizovaná verze systému BIOS kompatibilní s implementačním prostředím vaší společnosti.

Aktualizace systému BIOS pomocí nástroje HP Image Assistant (pouze pro firemní počítače HP)

Pro firemní počítače použijte nástroj HP Image Assistant a aktualizujte systém BIOS.

 1. Přejděte do nástroje HP Image Assistant (HPIA) a stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi ze sloupce SoftPaq.

 2. V Průzkumníku souborů přejděte do souboru HPImageAssistant.exe a otevřete ho.

 3. Klikněte na kartu Download SoftPaq (Stáhnout soubory SoftPaq).

 4. V kroku 1 Vytvořit seznam mých produktů klikněte na Vytvořit a otevřete okno Edit My Products List (editovat mé produkty).

 5. Klikněte na rozevírací nabídku u možnosti výběr operačního systému a vyberte svůj operační systém.

 6. Vyberte svůj produkt ze seznamu Katalog produktu HP nebo použijte pole Hledat a vyhledejte svůj produkt podle názvu a čísla.

  Můžete vyhledat EliteBook nebo 800.

 7. Klikněte na tlačítko Použít.

 8. V Kroku 2 Vybrat ze Seznamu mých produktů vyberte svůj počítač nebo počítače.

 9. V kroku 3 Získat soubory SoftPaqs klikněte na možnost analyzovat a počkejte, než společnost HPIA stáhne konfiguraci bitové kopie od společnosti HP.

  Na kartě Dostupné soubory SoftPaq jsou uvedeny soubory SoftPaq, které jsou dostupné pro vybrané počítače.

 10. Klikněte na rozevírací nabídku u možnosti vybrat součásti ke stažení/použití a vyberte komponent systému BIOS.

  Pokud není komponent BIOS k dispozici, je systém BIOS aktuální.

 11. Klikněte na tlačítko Stáhnout.

 12. Vyberte možnost stáhnout a extrahovat soubory SoftPaq a klikněte na tlačítko Start.

Aktualizujte systém BIOS ze systému BIOS

Společnost HP poskytuje možnost aktualizace systému BIOS prostřednictvím aplikace F10 Setup.

 1. Zapněte počítač a poté opakovaně stiskněte klávesu F10 . Zobrazí se nástroj pro nastavení systému BIOS .

 2. Vyberte možnost Vyhledat aktualizace systému BIOS HP.com.

 3. Podle pokynů na obrazovce zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace systému BIOS.

 4. Je-li k dispozici aktualizace systému BIOS, aktualizujte systém BIOS podle pokynů na obrazovce.

Ruční aktualizace systému BIOS v systému Windows

Aktualizaci systému BIOS můžete nainstalovat ručně, když se spustí systém Windows a máte přístup k internetu.

Shromážděte požadované informace o vašem počítači

Chcete-li vyhledat správnou aktualizaci systému BIOS, zjistěte název a číslo produktu počítače, název procesoru a verzi systému BIOS.

 1. Stiskněte a podržte klávesy Ctrl a Alt a poté stisknutím klávesy C spusťte nástroj HP System Information Utility.

  Okno Systémové informace HP
 2. Zapište si název produktu, číslo produktu, název procesoru a informace o systému BIOS.

 3. Pokud nemáte přístup k systémovým informacím pomocí výše uvedeného způsobu, v systému Windows vyhledejte a otevřete okno Systémové informace.

  Zapište si údaje o modelu systému, sku systému (číslo produktu), procesoru, verzi/datu systému BIOS a informace o základní desce produktu.

  Okno Systémové informace

  Další informace najdete ve stolních počítačích HP – Postup při hledání čísla modelu a čísla produktu

Připravte počítač na aktualizaci systému BIOS

Chcete-li předejít možným problémům, ukončete všechny spuštěné aplikace a dočasně zakažte antivirový software a nástroj BitLocker před aktualizací systému BIOS.

 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace.

 2. Dočasně zakažte svůj antivirový software. Vyhledejte ve Windows nastavení Zabezpečení a údržba, a pak klikněte na Zabezpečení pro přístup k nastavení ochrany proti virům.

 3. Dočasně zakažte šifrování BitLocker Drive Encryption. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Spravovat nástroj Bitlocker. Klikněte na položku Pozastavit ochranu a pak klikněte na tlačítko Ano. Připravte si a mějte k dispozici obnovovací klíč nástroje BitLocker.

  POZOR:

  Pokud není zakázán nástroj BitLocker, při příštím restartování počítače nemusí být klíč BitLocker rozpoznán. Pokud neznáte obnovovací klíč BitLocker, můžete ztratit svá data nebo budete muset přeinstalovat operační systém.

  Pozastavení ochrany BitLocker

Instalace aktualizace systému BIOS

Stáhněte a nainstalujte aktualizaci systému BIOS z webových stránek společnosti HP.

 1. Přejděte na stránku Software a ovladače HP ke stažení.

 2. Přejděte na produktovou stránku vašeho počítače.

 3. V zobrazeném seznamu vyberte položku BIOS a projděte si všechny dostupné aktualizace systému BIOS.

  POZOR:

  Přečtěte si část Podrobnosti a potvrďte, zda je aktualizace systému BIOS novější než nainstalovaná verze a že se hodí pro váš počítač. Instalace nesprávného systému BIOS by mohla způsobit, že počítač přestane fungovat.

  • Pokud není v počítači uvedena aktualizace systému BIOS, není momentálně k dispozici žádná aktualizace.

  • Pokud je k dispozici několik aktualizací systému BIOS, určete základní desku, která je nainstalovaná ve vašem počítači, pomocí informací, které jste si zapsali z nástroje Systémové informace.

  • Pokud naleznete aktualizaci systému BIOS, klikněte na tlačítko Stáhnout. Pokud se zobrazí Asistent HP pro stahování a instalaci, vyberte Pouze stáhnout a poté klikněte na Další. Kliknutím na možnost Uložit uložíte soubor aktualizace systému BIOS do vašeho počítače.

 4. Přejděte do složky nebo na plochu, kam jste uložili stažený soubor aktualizace systému BIOS, a pak dvojitým kliknutím na název souboru (například: sp12345) spusťte instalaci.

  Počkejte, až se aktualizace nainstaluje do počítače. Počítač může zapípat, vypnout se a zapnout displej nebo chladicí ventilátory, případně zobrazit blikající kontrolku napájení. To je normální.

  POZOR:

  Dokud není proces aktualizace dokončen, nevypínejte ani nerestartujte počítač.

  Umístění uložené aktualizace systému BIOS v počítači
 5. Na obrazovce Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.

  Kliknutím na tlačítko Ano umožníte instalaci aktualizace
 6. V okně průvodce instalací InstallShield klikněte na tlačítko Další.

  Kliknutí na tlačítko Další v průvodci InstallShield
 7. Zvolte možnost Přijímám podmínky licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Další.

  Souhlas s licenční smlouvou s koncovým uživatelem
 8. Pokud se zobrazí okno Umístění pro uložení souborů, klikněte na tlačítko Další.

 9. V okně nástroje HP BIOS Update and Recovery klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:

  Systém Windows zobrazený během průběhu aktualizace se může lišit v závislosti na vašem počítači.

  Kliknutí na možnost Další v okně nástroje HP BIOS Update and Recovery
 10. Zvolte možnost Aktualizovat a pak k přípravě aktualizace klikněte na tlačítko Další.

  Výběr možnosti aktualizovat v nástroji Aktualizace a obnovení systému HP BIOS
 11. Chcete-li aktualizaci nainstalovat, klikněte na tlačítko Restartovat nyní.

  Chcete-li aktualizaci nainstalovat, klikněte na tlačítko Restartovat nyní
 12. Na obrazovce HP BIOS Update klikněte na tlačítko Použít aktualizaci nebo počkejte, až se aktualizace automaticky spustí.

  Klepněte na tlačítko Použít aktualizaci
 13. Počkejte, až se aktualizace systému BIOS nainstaluje. Počítač zobrazí průběh instalace.

  Obrazovka znázorňující průběh instalace aktualizace systému BIOS
 14. Po vyzvání klikněte na tlačítko Pokračovat ve spouštění nebo vyčkejte, až se počítač automaticky restartuje. Restartování počítače může trvat několik minut.

  Kliknutí na tlačítko k pokračování ve spouštění
  Poznámka:

  Pokud se aktualizace nezdaří, zobrazí se obrazovka selhání s dodatečnými informacemi. Systém může po restartování spustit obnovení systému BIOS. Pokud k tomu dojde, nepokoušejte se vypnout počítač.

  Poznámka:

  Pokud se po aktualizaci zobrazí chyba "251" nebo "CMOS Checksum error" (Chyba kontrolního součtu CMOS ), přejděte na stolní počítače HP a Compaq – Chyba: CmOS Checksum Bad (Chyba: Špatný kontrolní součet CMOS ).

 15. Po zobrazení obrazovky zámku se přihlaste do počítače.

  Po úspěšné aktualizaci systému BIOS se zobrazí obrazovka zámku.
 16. Pokud byla aplikace Bitlocker pozastavena, vyhledejte v systému Windows aplikaci „bitlocker“ a klikněte na tlačítko Obnovit ochranu.

 17. Povolte váš antivirový software.

Ruční aktualizace systému BIOS z jednotky USB flash (mimo systém Windows)

Pokud se systém Windows nespustí, použijte ke stažení aktualizace systému BIOS druhý funkční počítač s přístupem k internetu. Zkopírujte soubor aktualizace na jednotku USB flash a nainstalujte ji do původního počítače.

POZOR:

Je-li na vašem počítači povolena ochrana BitLocker, pro spuštění počítače po aktualizaci systému BIOS je nutný klíč obnovení nástroje BitLocker. Pokud klíč nemáte nebo není po aktualizaci rozpoznán, může být nutné znovu nainstalovat systém Windows.

Shromážděte požadované informace o vašem počítači

Chcete-li vyhledat správnou aktualizaci systému BIOS, získejte název produktu počítače, název procesoru, systém BIOS, číslo SKU (číslo produktu) a ID systémové desky.

 1. Zapněte původní počítač s problémem a poté ihned stiskněte opakovaně klávesu Esc , dokud se nespustí nabídka po spuštění .

 2. Stisknutím klávesy F1 otevřete nabídku Systémové informace. Systémové informace uvádí nezbytné informace

 3. Zapište si název produktu, název procesoru, systém BIOS, číslo SKU (číslo produktu) a ID systémové desky.

 4. Vypněte počítač.

Spusťte aktualizaci systému BIOS na disku USB flash

Použijte druhý počítač s přístupem k internetu k vytvoření jednotky USB flash pro obnovení systému BIOS.

 1. Zastrčte prázdnou jednotku USB flash do volného portu na druhém počítači.

 2. Přejděte na stránku Software a ovladače HP ke stažení.

 3. Přejděte na produktovou stránku vašeho počítače.

 4. V zobrazeném seznamu vyberte položku BIOS a projděte si všechny dostupné aktualizace systému BIOS.

  POZOR:

  Přečtěte si část Podrobnosti a ověřte, zda se vztahuje na počítač. Instalace nesprávného systému BIOS by mohla způsobit, že počítač přestane fungovat.

  • Pokud není v počítači uvedena aktualizace systému BIOS, není momentálně k dispozici žádná aktualizace.

  • Pokud je k dispozici několik aktualizací systému BIOS, určete základní desku nebo systémovou desku, která je nainstalovaná ve vašem počítači, pomocí informací, které jste si zapsali z nástroje Systémové informace.

  • Pokud naleznete aktualizaci systému BIOS, klikněte na tlačítko Stáhnout. Pokud se zobrazí Asistent HP pro stahování a instalaci, vyberte Pouze stáhnout a poté klikněte na Další. Kliknutím na možnost Uložit uložíte soubor aktualizace systému BIOS do vašeho počítače.

 5. Přejděte do složky nebo na plochu, kam jste uložili stažený soubor aktualizace systému BIOS, a pak dvojitým kliknutím na název souboru (například: sp12345) spusťte instalaci.

  Počítač může zapípat, vypnout se a zapnout displej nebo chladicí ventilátory, případně zobrazit blikající kontrolku napájení. To je normální.

  POZOR:

  Dokud není proces aktualizace dokončen, nevypínejte ani nerestartujte počítač.

  Otevření souboru aktualizace systému BIOS
 6. Na obrazovce Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.

 7. V okně průvodce instalací InstallShield klikněte na tlačítko Další.

 8. Zvolte možnost Přijímám podmínky licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Další.

  Umístění uložené aktualizace systému BIOS v počítači
 9. Pokud se zobrazí okno Umístění pro uložení souborů, klikněte na tlačítko Další.

 10. V okně nástroje HP BIOS Update and Recovery klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:

  Systém Windows zobrazený během průběhu aktualizace se může lišit v závislosti na vašem počítači.

  Kliknutí na možnost Další v nástroji HP BIOS Update and Recovery
 11. Zvolte možnost Vytvořit jednotku USB flash pro obnovení a poté klikněte na tlačítko Další.

  Možnost Vytvořit USB flash disk pro obnovení v nástroji HP pro aktualizaci systému BIOS
 12. Vyberte svou jednotku USB flash a pak klikněte na tlačítko Další.

  Výběr jednotky USB flash disk
 13. Počkejte, dokud se soubory systému BIOS nezkopírují na USB flash disk.

  Kopírování souborů systému BIOS na USB flash disk
 14. Když se zobrazí zpráva Flash disk pro obnovení byl úspěšně vytvořen, klikněte na tlačítko Dokončit.

  Kliknutí na tlačítko Dokončit
 15. V případě potřeby, klikněte na Storno pro zavření nástroje pro aktualizace.

  Kliknutí na Storno pro zavření nástroje pro aktualizace
 16. Vyjměte flash disk z počítače.

Aktualizace systému BIOS pomocí jednotky USB flash

Pomocí nástroje Hardware Diagnostics UEFI aktualizujte systém BIOS na původním počítači.

 1. Zapněte původní počítač a ihned stiskněte opakovaně, asi jednou za sekundu, klávesu esc, dokud se neotevře Nabídka po spuštění.

 2. Stisknutím klávesy F2 otevřete nabídku nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

  Stisknutí klávesy F2 v nabídce po spuštění
 3. Vložte jednotku USB flash, která obsahuje aktualizaci systému BIOS, do dostupného portu USB v počítači.

 4. Budete-li vyzváni, vyberte jazyk.

 5. Klikněte na možnost Správa firmwaru nebo Správa systému BIOS.

  Kliknutí na položku Správa firmwaru
 6. Klikněte na položku Aktualizace systému BIOS.

  Klikněte na možnost Aktualizace systému BIOS v okně Správa systému BIOS
 7. Klikněte na možnost Vybrat a použít bitovou kopii systému BIOS.

  Možnost Vybrat a použít bitovou kopii systému BIOS
 8. Klikněte na položku HP_TOOLS-USB Drive.

  Kliknutí na položku HP_TOOLS – jednotka USB
 9. Klikněte na tlačítko Hewlett-Packard.

  Standardní příklad obrazovky aplikace File Navigator

  Kliknutí na tlačítko Hewlett-Packard
 10. Klikněte na tlačítko BIOS.

  Kliknutí na tlačítko BIOS
 11. Klikněte na možnost Aktuální.

  Kliknutí na možnost Aktuální
 12. Vyberte soubor aktualizace systému BIOS, který odpovídá ID systémové desky. ID má před ID desky "0" (například: 02291.bin).

  Výběr souboru aktualizace systému BIOS
 13. Klikněte na tlačítko Použít aktualizaci nyní. Budete-li k tomu vyzváni, zadejte heslo správce.

  Klepněte na tlačítko Použít aktualizaci
 14. Počkejte, až se aktualizace systému BIOS nainstaluje. Počítač zobrazí průběh instalace.

  POZOR:

  Dokud není proces aktualizace dokončen, nevypínejte ani nerestartujte počítač.

  Obrazovka znázorňující průběh instalace aktualizace systému BIOS
 15. Budete-li vyzváni, klikněte na tlačítko Restartovat systém nebo vyčkejte, až se počítač automaticky restartuje. Restartování počítače může trvat několik minut.

  Poznámka:

  Pokud se aktualizace nezdaří, zobrazí se obrazovka selhání s dodatečnými informacemi. Systém může po restartování spustit obnovení systému BIOS. Pokud k tomu dojde, nepokoušejte se vypnout počítač.

  Poznámka:

  Pokud se po aktualizaci zobrazí chyba "251" nebo "CMOS Checksum error" (Chyba kontrolního součtu CMOS ), přejděte na stolní počítače HP a Compaq – Chyba: CmOS Checksum Bad (Chyba: Špatný kontrolní součet CMOS ).

  Kliknutí na možnost Restartovat systém
 16. Po zobrazení obrazovky zámku se přihlaste do počítače.

  Po úspěšné aktualizaci systému BIOS se zobrazí obrazovka zámku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...