solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Tiskárny HP OfficeJet 8010, Pro 8020 a 8030 - První nastavení tiskárny

Chcete-li poprvé nastavit tiskárnu, vyjměte tiskárnu z krabice, připojte napájecí kabel, nainstalujte inkoustové kazety, vložte papír a zarovnejte tiskovou hlavu.

Poznámka:

Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na 123.hp.com.

Vyjmutí tiskárny z krabice

Vyjměte tiskárnu z krabice a poté z ní odstraňte veškeré pásky, nálepky a balicí materiál.

 1. Vyjměte tiskárnu z krabice.

 2. Odstraňte fólii z ovládacího panelu tiskárny.

  Odstranění pásky z tiskárny
 3. Zvedněte víko skeneru a odstraňte obalový materiál z pracovní plochy skeneru.

  Odstranění balicího materiálu z pracovní plochy skeneru
 4. Zavřete víko skeneru.

  Zavření víka skeneru

Připojení napájecího kabelu a nastavení předvoleb

Zapojte tiskárnu do elektrické zásuvky, zapněte ji a poté nastavte předvolby.

Poznámka:

V tuto chvíli nepřipojujte kabel USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.

 1. Připojte napájecí kabel do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do elektrické zásuvky.

  Připojení napájecího kabelu
 2. Pokud se tiskárna nezapne automaticky, stiskněte tlačítko napájení.

 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte preferovaný jazyk a poté stiskněte možnost Confirm (Potvrdit).

 4. Stiskněte svou zemi/oblast a poté možnost Confirm (Potvrdit).

Instalace inkoustových kazet

Nainstalujte inkoustové kazety HP dodané spolu s tiskárnou.

 1. Otevřete přední dvířka a poté zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety.

  Otevření dvířek tiskárny
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík přestane pohybovat.

 3. Sejměte ochrannou plastovou fólii z vozíku.

  Odstranění obalu z vozíku
 4. Vyjměte inkoustovou kazetu z obalu a potom zatažením za oranžové poutko dozadu sejměte plastový obal.

  POZOR:

  Než v dalším kroku sejmete oranžové víčko, zcela odstraňte poutko a plastový obal. V opačném případě by mohlo dojít k úniku inkoustu.

  Zatáhněte za oranžové poutko na obalu přímo dozadu
 5. Přidržujte inkoustovou kazetu po stranách a proti směru hodinových ručiček odtrhněte oranžové víčko, které ji vyjměte z inkoustové kazety.

  Otočením odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá
 6. Zasuňte inkoustovou kazetu do jejího slotu a tlačte na ni, dokud nezaklapne na místo.

  Instalace inkoustové kazety
 7. Při instalaci dalších inkoustových kazet tyto kroky opakujte.

 8. Zavřete přední dvířka a přístupová dvířka inkoustových kazet.

 9. Po dokončení inicializace tiskárny stiskněte tlačítko OK.

Vložte papír do vstupního zásobníku

Vložte do vstupního zásobníku obyčejný papír formátu U.S. Letter nebo A4 a poté tiskovou hlavu zarovnejte s automatickým nástrojem.

 1. Vysuňte vstupní zásobník, odstraňte obalový materiál a poté vysuňte vodítka papíru.

  Otevření vstupního zásobníku a vysunutí vodítek papíru
 2. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů.

  Vložení papíru do vstupního zásobníku
 3. Posouvejte vodítka šířky papíru dovnitř tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.

  Posunutí vodítek šířky papíru
 4. Zasuňte vstupní zásobník do tiskárny.

 5. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte OK.

  Vytiskne se stránka pro zarovnání.

 6. Otevřete víko skeneru a umístěte stránku zarovnání na sklo skeneru. Položte stránku dolů tak, aby horní část stránky byla zarovnána s vyrytými vodítky v blízkosti zadního rohu skla.

  Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 7. Zavřete víko skeneru a poté se dotkněte pole Skenovat.

  Tiskárna naskenuje stránku zarovnání a na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Alignment Successful (Zarovnání proběhlo úspěšně).

 8. Recyklujte stránku zarovnání a obalový materiál.

Připojte faxové kabely (modely 8020 a 8030)

Pokud chcete používat funkci faxu, použijte faxový kabel dodaný s tiskárnou a připojte se k dostupnému produktu.

Zapojte faxový kabel do telefonní zásuvky ve zdi a poté zapojte druhý konec do konektoru portu LINE na zadní straně tiskárny.

Pokud používáte záznamník, připojte faxový kabel k zařízení a poté připojte druhý konec ke konektoru faxového portu EXT.

Další informace naleznete v dokumentu Jak faxovat.

Nainstalujte software tiskárny

Hardware tiskárny HP je nyní nastaven; můžete nainstalovat tiskový software. Nepokoušejte se připojit tiskárnu, dokud k tomu nedostanete pokyn během instalace softwaru.

Stáhněte si nejnovější verzi tiskového softwaru nebo aplikaci HP Smart z následujících webových stránek 123.hp.com.Další možnosti podpory