solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP - Počítač se nezapne, nespustí nebo nenačte operační systém

Tento dokument poskytuje možná řešení běžných potíží se spuštěním počítače. Postupujte podle pokynů v tomto dokumentu, které vám pomohou lokalizovat problém a nalézt nejvhodnější pomoc.

POZOR:

Pokud se váš počítač nezapne, vyčkejte před odstraňováním potíží nejméně 5 minut. Váš počítač možná instaluje aktualizaci systému Windows nebo BIOS nebo zjišťuje nový hardware. Během procesu této aktualizace můžete očekávat, že obrazovka bude po dobu několika minut prázdná. Dojde-li k přerušení tohoto procesu, mohlo by dojít k poškození počítače. Během procesu aktualizace počítač nevypínejte ani jej neodpojujte od napájení.

Vyjměte disky a proveďte úplný reset

Chcete-li určit, zda je třeba kontaktovat společnost HP nebo odstranit problémy se spouštěním, proveďte úplný reset.

Poznámka:

Úplný reset nemá vliv na data uložená v počítači.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odpojte adaptér napájení.

 3. Z diskové jednotky vyjměte všechny disky.

 4. Vyjměte paměťové karty ze slotu čtečky karet.

 5. Odpojte všechna nepodstatná zařízení, např. tiskárny, skenery, externí diskové jednotky a jednotky USB flash.

  Poznámka:

  Neodpojujte myš, klávesnici ani monitor.

 6. Po odpojení adaptéru napájení stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 15 sekund.

 7. Znovu připojte adaptér napájení a poté zapněte počítač.

  Poznámka:

  Používejte napájecí adaptér, který byl dodaný s počítačem.

Určete další krok

Po provedení úplného resetu se rozhodněte, co je třeba udělat další, v závislosti na tom, zda se počítač zapne, spouští nebo se načítá.Další možnosti podpory