solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Tiskárnu HP nelze připojit k webovým službám

Webové služby se nepřipojí k serveru během instalace tiskárny nebo registrace služby Instant Ink nebo při jejich ručním zapnutí z ovládacího panelu tiskárny nebo integrovaného webového serveru (EWS).

Zobrazit se může také jedna z následujících chybových zpráv:

 • Chyba připojení k serveru. Došlo k potížím s připojením k serveru. Stiskněte tlačítko Opakovat nebo akci ukončete tlačítkem OK.

 • Problém s DNS/bránou. Tiskárna se nemůže připojit k serveru.

 • Problém s webovými službami. Problém s připojením k serveru webových služeb.

 • Chyba připojení k serveru. Nedaří se připojit k webovým službám. Ověřte přístup k internetu a zkuste to znovu.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Ověřte, zda vaše tiskárna podporuje webové služby

Ujistěte se, že vaše tiskárna podporuje webové služby.

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k internetu. Webové služby nepodporují tiskárny připojené pouze pomocí kabelu USB.

 2. Zjistěte, zda vaše tiskárna automaticky aktivuje webové služby během instalace tiskárny.

  • U tiskárny vyrobené před rokem 2020 pokračujte následovně.

  • U tiskáren HP a tiskáren vyrobených po roce 2020 se po aktivaci cloudových tiskových služeb, jako jsou Print Anywhere nebo Instant Ink, automaticky povolí webové služby. Při řešení problémů s nastavením obnovte výchozí nastavení své tiskárny HP z výroby, a poté přejděte 123.hp.com k nastavení tiskárny pro aplikaci HP Smart.

 3. Na tiskárně nebo ovládacím panelu vyhledejte ikonu funkce ePrint nebo webových služeb . U tiskáren s dotykovou obrazovkou stiskněte možnost Nastavení ( nebo ) a poté vyhledejte nabídku Webových služeb .

  • Pokud je ikona nebo nabídka k dispozici, pokračujte těmito kroky.

  • Pokud ikona nebo nabídka chybí, nemusí tiskárna podporovat webové služby. Přejděte na řešení mobilního tisku a zjistěte, zda vaše tiskárna podporuje funkci HP ePrint nebo Print Anywhere, což udává, že podporuje webové služby.

 4. Pokud máte některou z následujících tiskáren, webové služby jsou ukončeny, které již na vaší tiskárně nelze povolit:

  • Barevná multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M176 a M476

  • Tiskárny HP DesignJet Z2600, Z5200, Z5600

  • Tiskárny HP DeskJet 3050A, 3070A, Ink Advantage 4620, 4640

  • Tiskárny HP ENVY 100, 110

  • Tiskárny HP HotSpot LaserJet Pro M1218

  • Tiskárny HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175

  • Tiskárny HP LaserJet Pro 200, 300 Color M351, MFP M375

  • Tiskárny HP LaserJet Pro 400 Color MFP M451 a M475

  • Tiskárny HP LaserJet Pro 400 M401, MFP M425

  • Tiskárny HP LaserJet Pro CM1415, M1530

  • Tiskárny HP OfficeJet 4610, 4620, 6100, Pro 3610, 3620, 8100

  • Tiskárny HP Photosmart D110a, D110b, 5510, 6510, 7510, Ink Advantage K510

  • Tiskárny HP Photosmart eStation C510

  • Tiskárna HP Photosmart Plus B210, Premium C310, C410, bezdrátová tiskárna B110

  • Tiskárny HP TopShot LaserJet Pro M275

  Další informace získáte po vyřazení webových služeb pro vybrané tiskárny HP.

Aktualizace firmwaru tiskárny

Společnost HP pravidelně vydává nové verze firmwaru s vylepšeními tiskárny nebo opravami různých problémů. Pravidelně aktualizujte firmware a využívejte svou tiskárnu naplno.

POZOR:

Během aktualizace firmwaru tiskárnu nevypínejte. Mohlo by dojít k trvalému poškození tiskárny.

 • Z ovládacího panelu tiskárny (pouze síťové tiskárny): Mnoho tiskáren HP s nabídkami ovládacího panelu může instalovat aktualizace přímo od společnosti HP. Aktualizace firmwaru z ovládacího panelu se liší podle modelu tiskárny.

  Stiskněte například ikonu Nastavení , položku Údržba tiskárny, tlačítko Aktualizovat tiskárnu a poté stiskněte tlačítko Zkontrolovat nyní. Všechny nové aktualizace se nainstalují automaticky.

 • V aplikaci HP Smart: Na domovské obrazovce aplikace klikněte na obrázek tiskárny a poté na možnost Upřesnit nastavení. Z integrovaného webového serveru klikněte na dlaždici Printer Update (Aktualizace tiskárny) nebo na možnost Printer Updates (Aktualizace tiskárny) v části Manage (Spravovat) a potom klikněte na položku Check Now (Zkontrolovat nyní). Všechny nové aktualizace se nainstalují automaticky.

 • Z webových stránek HP: Přejděte na Software a ovladače HP ke staženípoložku , postupujte podle pokynů a otevřete stránku stahování pro svou tiskárnu. Klikněte na tlačítko Stáhnout vedle všech aktualizací uvedených v části Firmware a poté otevřete okno a podle pokynů HP Printer Update firmware aktualizujte.

  Kliknutí na možnost Stáhnout v části Firmware

Další informace najdete v části Aktualizace firmwaru tiskárny HP.

Restartujte tiskárnu, směrovač a počítač

Vyřešte všechny chybové stavy restartováním zařízení připojených k síti.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte od tiskárny kabel USB nebo kabely Ethernet, pokud jsou připojené. Tyto typy připojení mohou tiskárně zabránit v připojení k bezdrátové síti.

 3. Odpojte napájecí kabel z bezdrátového směrovače, počkejte patnáct sekund, znovu připojte kabel a počkejte, až se indikátory zobrazí na připojeném stavu.

 4. Restartujte počítač.

 5. Zapněte tiskárnu.

Kontrola připojení

Ujistěte se, že vaše síť funguje a že je tiskárna připojena.

Zapnutí webových služeb z serveru EWS tiskárny

Pomocí aplikace HP Smart nebo internetového prohlížeče otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny a zapněte webové služby.

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřete pokročilá nastavení vaší tiskárny.

  • Aplikace HP Smart: Kliknutím na obrázek tiskárny otevřete nastavení a nástroje pro správu a poté v části Nastavení klikněte na možnost Upřesnit nastavení .

  • EWS tiskárny: Pomocí IP adresy tiskárny otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny HP.

 2. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Webové služby .

 3. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení nebo zadání kódu PIN tiskárny, zadejte pro uživatelské jméno správce (pouze pro tiskárny HP LaserJets), zadejte kód PIN z štítku tiskárny a poté klikněte na tlačítko Odeslat nebo OK. Tento štítek se obvykle nachází uvnitř přístupové oblasti kazety nebo ve dvířek tiskárny.

  Umístění kódu PIN na štítku tiskárny
 4. Klepněte na tlačítko Pokračovat nebo Povolit a poté software podle pokynů zapněte.

  Poznámka:

  Pokud se na kartě Webových služeb zobrazí nabídka Zahájit párování , vaše tiskárna používá k povolení webových služeb a párování tiskárny k účtu HP jiný proces. V závislosti na modelu tiskárny přejděte do dokumentu nastavení pro tiskárny LaserJet Pro 3001-3008 (standardní), 3001e-3008e (HP+) nebo MFP 3101-3108 (standardní), 3101e-3108e (HP+).

  Kliknutí na tlačítko Pokračovat na kartě Webové služby (většina tiskáren HP)

  Kliknutí na tlačítko Pokračovat na kartě Webové služby

  Kliknutí na tlačítko Povolit na kartě Webové služby (tiskárny HP LaserJet)

  Kliknutí na možnost Povolit na kartě Webové služby

  U většiny tiskáren vyrobených před rokem 2020 se po povolení Webových služeb automaticky vytiskne informační stránka s kódem ePrint a deklarovaného kódu.

Použijte ruční server DNS pro připojení tiskárny

Pomocí aplikace HP Smart nebo internetového prohlížeče otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny a přidejte ruční adresu DNS pro zlepšení doby odezvy ze serveru DNS.

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřete pokročilá nastavení vaší tiskárny.

  • Aplikace HP Smart: Kliknutím na obrázek tiskárny otevřete nastavení a nástroje pro správu a poté v části Nastavení klikněte na možnost Upřesnit nastavení .

  • EWS tiskárny: Pomocí IP adresy tiskárny otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny HP.

 2. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Síť nebo Sítě .

 3. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení nebo zadání kódu PIN tiskárny, zadejte pro uživatelské jméno správce (pouze pro tiskárny HP LaserJets), zadejte kód PIN z štítku tiskárny a poté klikněte na tlačítko Odeslat nebo OK. Tento štítek se obvykle nachází uvnitř přístupové oblasti kazety nebo ve dvířek tiskárny.

  Umístění kódu PIN na štítku tiskárny
 4. Otevřete nastavení serveru DNS pro váš typ připojení.

  • U většiny tiskáren HP vyberte možnost IPv4 v části Bezdrátové (802.11) pro připojení Wi-Fi nebo kabelová (802.3) pro ethernetová připojení.

   V nabídce Bezdrátové připojení vyberte možnost Konfigurace IPv4
  • U tiskáren HP LaserJet klikněte na možnost Network Identification (Identifikace sítě ) v části Konfigurace.

   V nabídce Souhrnné informace o síti vyberte možnost Konfigurace IPv4
 5. Zadejte primární a sekundární manuální adresu DNS.

  • U většiny tiskáren HP vyberte možnost Manual DNS Server (Ruční server DNS ) v části Konfigurace adresy DNS, zadejte 1.1.1 do položky Manual Preferred DNS Server (Ruční preferovaný server DNS) a potom 1.0.0.1 (Ruční alternativní server DNS).

   Klikněte na položku Ruční server DNS a zadání dvou hodnot serveru DNS
  • U tiskáren HP LaserJet zadejte 1.1.1.1 pro primární (IPv4) a poté 1.0.0.1 pro sekundární (IPv4) v části DNS.

   Zadání dvou hodnot serveru DNS
 6. Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny a poté restartováním tiskárny resetujte připojení k internetu.

 7. Po restartování tiskárny se vraťte na domovskou stránku serveru EWS. Než se integrovaný webový server (EWS) otevře, může být nutné několik minut počkat, až se tiskárna znovu připojí k síti.

 8. Klikněte na kartu Webové služby , klikněte na tlačítko Pokračovat nebo Povolit a podle pokynů webové služby zapněte.

  • Je-li zapnutí Webových služeb úspěšné, jste hotovi s řešením potíží.

  • Pokud se zapnutí webových služeb nezdaří, pokračujte těmito kroky.

 9. Opakujte předchozí kroky a změňte adresy serveru DNS na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 a poté klikněte na tlačítko Použít.

 10. Znovu restartujte tiskárnu a poté zapněte webové služby ze serveru EWS.

Kontrola nastavení proxy serveru v internetu (Windows, macOS)

Zjistěte, zda vaše síť používá server proxy, a poté aktualizujte nastavení proxy webových služeb z integrovaného webového serveru (EWS) tiskárny. Tento postup nefunguje u mobilních zařízení.

 1. Otevřete nabídku Síť.

  • Operační systém Windows: Vyhledejte a otevřete Možnosti Internetu a klikněte na kartu Připojení .

  • macOS: Otevřete předvolby systému nebo Nastavení systému a poté klikněte na možnost Síť.

 2. Vyberte vaši síť ze seznamu a otevřete nastavení sítě.

  • Operační systém Windows: Klikněte na možnost Nastavení.

  • macOS: Klepněte na tlačítko Podrobnosti nebo Upřesnit a potom klepněte na kartuXies .

 3. Určete, zda je pro vaši síť povolen server proxy.

  • Pokud vaše síť nepoužívá server proxy, není to problém. Pokračujte v řešení potíží.

  • Pokud vaše síť používá proxy server, zapište si hodnoty Address/Server a Port a poté pokračujte těmito kroky.

  Příklad proxy serveru uvedeného v systému Windows (vlevo) a macOS (vpravo)

  Příklad nastavení internetového proxy serveru v systému Windows a macOS
 4. Pomocí jedné z následujících metod otevřete pokročilá nastavení vaší tiskárny.

  • Aplikace HP Smart: Kliknutím na obrázek tiskárny otevřete nastavení a nástroje pro správu a poté v části Nastavení klikněte na možnost Upřesnit nastavení .

  • EWS tiskárny: Pomocí IP adresy tiskárny otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny HP.

 5. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Webové služby .

 6. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení nebo zadání kódu PIN tiskárny, zadejte pro uživatelské jméno správce (pouze pro tiskárny HP LaserJets), zadejte kód PIN z štítku tiskárny a poté klikněte na tlačítko Odeslat nebo OK. Tento štítek se obvykle nachází uvnitř přístupové oblasti kazety nebo ve dvířek tiskárny.

  Umístění kódu PIN na štítku tiskárny
 7. V části Nastavení webových služeb klikněte na možnost Nastavení proxy serveru.

  Umístění nastavení proxy pro většinu tiskáren HP (vlevo) a tiskáren HP LaserJet (vpravo)

  Příklad kliknutí na možnost Nastavení serveru proxy na kartě Webové služby v serveru EWS
 8. Klikněte na položku Ručně (je-li to nutné) a poté zadejte hodnoty serveru proxy a portu proxy.

 9. Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny.

 10. Restartováním tiskárny resetujte připojení k internetu. Může být nutné několik minut počkat, až se tiskárna znovu připojí k síti.

Aktualizace firmwaru směrovače

Zastaralý firmware směrovače může ovlivnit výkon, způsobit problémy se zabezpečením nebo zabránit směrovači v přístupu k internetu.

 1. Otevřete internetový prohlížeč, do adresového řádku zadejte IP adresu směrovače a poté stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka:

  Následující IP adresy, uživatelská jména a hesla jsou uvedena pouze pro ilustrační účely a nemusí fungovat se všemi modely směrovačů.

  IP adresy směrovačů, uživatelská jména a hesla

  Značka směrovače

  adresa IP

  Uživatelské jméno

  Heslo

  3Com

  http://192.168.1.1

  „admin“

  není vyžadováno žádné heslo, nebo zadejte „admin“

  Belkin

  http://192.168.2.1

  není vyžadováno žádné uživatelské jméno, nebo zadejte „admin“

  není vyžadováno žádné heslo

  D-Link

  http://192.168.0.1

  „admin“ nebo „user“

  není vyžadováno žádné heslo, nebo zadejte „admin“

  Linksys

  http://192.168.1.1

  není vyžadováno žádné uživatelské jméno, nebo zadejte „comcast“ nebo „admin“

  není vyžadováno žádné heslo, nebo zadejte „1234“ nebo „admin“

  NETGEAR

  http://192.168.0.1

  „admin“

  „password“, „1234“ nebo „setup“

 2. Na domovské stránce směrovače zadejte uživatelské jméno a heslo.

 3. Klikněte na nabídku Administration (Správa), Utilities (Nástroje), Tools (Nástroje) nebo Maintenance ( Údržba ) podle toho, co se zobrazí, a vyhledejte funkci aktualizace. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se směrovačem nebo požádejte o další informace od výrobce.

Obnovení výchozích nastavení tiskárny

Obnovte tiskárnu na výchozí tovární nastavení pomocí aplikace HP Smart nebo internetového prohlížeče a otevřete integrovaný webový server tiskárny (EWS). Obnovením výchozích nastavení výrobce můžete vyřešit problémy s nastavením tiskárny, problémy s připojením a chybové zprávy.

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřete pokročilá nastavení vaší tiskárny.

  • Aplikace HP Smart: Kliknutím na obrázek tiskárny otevřete nastavení a nástroje pro správu a poté v části Nastavení klikněte na možnost Upřesnit nastavení .

  • EWS tiskárny: Pomocí IP adresy tiskárny otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny HP.

 2. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Settings (Nastavení ) nebo System (Systém ).

 3. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení nebo zadání kódu PIN tiskárny, zadejte pro uživatelské jméno správce (pouze pro tiskárny HP LaserJets), zadejte kód PIN z štítku tiskárny a poté klikněte na tlačítko Odeslat nebo OK. Tento štítek se obvykle nachází uvnitř přístupové oblasti kazety nebo ve dvířek tiskárny.

  Umístění kódu PIN na štítku tiskárny
 4. Obnovte svou tiskárnu na výchozí nastavení výrobce.

  • U většiny tiskáren HP klepněte na možnost Obnovit výchozí nastavení výrobce nebo Nastavení výrobce v nabídce Obnovit výchozí. Klikněte na možnost Obnovit výchozí nastavení výrobce > Ano.

  • U tiskáren HP LaserJet klikněte na možnost Servis a poté na možnost Obnovit výchozí hodnoty > OK.

  Po přibližně 20 sekundách se tiskárna automaticky restartuje.

 5. V případě potřeby znovu připojte tiskárnu k síti Wi-Fi.

 6. Zkontrolujte dostupnost aktualizací firmwaru tiskárny.

Další informace najdete v dokumentu Obnovení výchozích nastavení výrobce na tiskárně HP.

Odeberte síťová omezení zařízení vaší tiskárny

Pokud se při nastavení nové tiskárny nebo po resetování tiskárny zobrazí chyba přístupu k webovým službám, může být zablokován síťový provoz tiskárny. Z bezpečnostních důvodů může směrovač nebo poskytovatel služeb internetu blokovat přístup nových zařízení k internetu.

Ujistěte se, že síťový směrovač a poskytovatel internetových služeb (ISP) umožňuje tiskárně přístup k internetu.

Poznámka:

Tyto kroky představují pokročilé kroky a měl by být prováděny znalým profesionálem nebo s podporou poskytovatele internetových služeb nebo výrobce směrovače.

 1. Otevřete položku Upřesnit nastavení v aplikaci HP Smart.

 2. Na stránce Síť nastavte ruční IP adresu a poznamenejte si adresu MAC a IP adresu pro pozdější použití.

 3. Přihlaste se na konfigurační stránku směrovače a ujistěte se, že tiskárna není blokována rodičovskou kontrolou, filtrováním adres IP/MAC ani omezením několika zařízení.

  Je-li váš směrovač vybaven funkcí řízení přístupu, která umožňuje přístup k zařízení (seznam whitelist), přidejte tiskárnu do seznamu.

 4. Pokud potíže přetrvávají, spolu s poskytovatelem internetového připojení zajistěte, aby tiskárna mohla komunikovat přes internet prostřednictvím příslušných služeb.

Předání tiskárny do servisu

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, opravte nebo vyměňte svůj produkt HP.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.Další možnosti podpory