solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – Změna nebo resetování hesla počítače v systému Windows 11

Pokud si nemůžete zapamatovat heslo nebo je potřebujete změnit, máte několik možností.

Společnost HP doporučuje, abyste pro přihlášení do systému Windows používali účet Microsoft. Účet Microsoft nabízí mnoho výhod, včetně snadného obnovení hesla. Pokud aktuálně máte místní uživatelsky účet, zvažte přepnutí na účet Microsoft po obnovení nebo změně současného hesla. Další informace najdete v části Počítače HP – Správa uživatelských účtů a přihlašování v systému Windows 10.

Poznámka:

Pokud se nemůžete přihlásit pomocí původního hesla, ujistěte se, že caps lock není zapnutý a rozložení klávesnice odpovídá vaší zemi/oblasti. Použijte ostatní metody přihlášení, jsou-li k dispozici, například nápovědu pro heslo, kód PIN nebo obrázkové heslo.

Resetování hesla účtu Microsoft

Pokud k přihlášení používáte e-mailovou adresu a heslo Microsoft, můžete heslo obnovit nebo změnit z jakéhokoli webového prohlížeče.

Přejděte na Obnovení účtu Microsoft (v angličtině) pro vytvoření nového hesla.

Změna místního hesla, když znáte současné heslo

Pokud znáte aktuální heslo k počítači a chcete jej změnit na něco jiného, použijte možnosti přihlášení k účtu systému Windows.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Možnosti přihlášení.

 2. Vyberte možnost Heslo, klikněte na možnost Změnit a podle pokynů na obrazovce vytvořte nové heslo a nápovědu.

  Změna známého počítačového hesla

Změňte heslo k místnímu uživatelskému účtu z jiného uživatelského účtu

Přihlaste se pomocí jiného účtu ke správě jiného účtu v systému Windows. Tento účet musí mít oprávnění správce. Možná budete potřebovat pomoc vlastníka účtu k dokončení těchto kroků.

 1. Přihlaste se k počítači pomocí druhého uživatelského účtu.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panely.

 3. Klikněte na tlačítko Uživatelské účty a poté opět klikněte na Uživatelské účty.

  Uživatelské účty v Ovládacích panelech
 4. Klikněte na možnost Spravovat jiný účet.

  Poznámka:

  Není-li možnost Spravovat jiný účet k dispozici, účet nemá oprávnění správce. Účet musí mít oprávnění správce k obnovení hesla.

  Spravovat jiný účet
 5. Vyberte účet s heslem, které chcete změnit.

  Výběr účtu, který se má změnit
 6. Klikněte na možnost Změnit heslo a poté postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte nové heslo a nápovědu pro heslo.

  Změnit heslo
 7. Odhlaste se z účtu a přihlaste se k původnímu účtu pomocí nového hesla.

Použijte dříve vytvořený disk pro obnovení místního hesla nebo jednotku USB

Resetujte heslo místního účtu systému Windows z disku pro obnovení nebo jednotky USB flash z Průvodce při zapomenutí hesla.

 1. Zapněte počítač a pokuste se přihlásit.

 2. Na hesle je nesprávné. Zkuste to znovu. na obrazovce klikněte na tlačítko OK.

 3. Vložte disk pro resetování hesla nebo jednotku USB flash do počítače a klikněte na tlačítko Resetovat heslo. Otevře se Průvodce resetováním hesla.

 4. Klikněte na tlačítko Další, v rozevírací nabídce vyberte umístění hesla a poté klikněte na tlačítko Další.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření nového hesla a nápovědy pro heslo.

 6. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit.

  Poznámka:

  Pro toto nové heslo nemusíte vytvářet disk pro obnovení hesla.

Obraťte se na místní opravárenské služby, aby obnovily vaše místní heslo

Pokud se jiné metoda obnovy hesla nezdaří nebo nejsou k dispozici, obraťte se na místní opravárenské služby počítačů. Mnoho z nich nabízí obnovení hesla za poplatek.

Jestliže všechny ostatní možnosti selžou, obnovte počítač

Pokud se pokusy o obnovení hesla nezdaří, není nutné počítač vyhodit. Místo toho obnovte počítač do původního stavu, abyste mohli začít znovu a vytvořit si nové heslo.

POZOR:

Obnovením počítače vymažete všechny soubory i místní hesla. Tím se počítač resetuje do poslední známé funkční verze systému Windows 11. Po obnovení do továrního nastavení se na plochu uloží seznam aplikací, které již nejsou k dispozici. Aplikace a software můžete přeinstalovat z webu Microsoft Store nebo z instalačních disků.

 1. Na přihlašovací obrazovce stiskněte a podržte klávesu Shift, klikněte na ikonu napájení, vyberte položku Restartovat a pokračujte stisknutím klávesy Shift, dokud se nezobrazí obrazovka Zvolte možnost.

 2. Klikněte na položku Troubleshoot (Odstranit potíže).

  Kliknutí na tlačítko Řešení problémů
 3. Klikněte na tlačítko Obnovit tento počítač a poté klikněte na tlačítko Odstranit vše.

  Zachovat moje soubory a Odstranit vše
 4. Klikněte na místní přeinstalaci.

 5. Klikněte na tlačítko Smazat moje soubory a poté klikněte na tlačítko Obnovit.

  Smazat jenom moje soubory

  Windows přeinstaluje operační systém. Po dokončení se zobrazí uvítací obrazovka systému Windows.

Související podpora hesel

Další podporu hesla najdete na následujících odkazech.

Další informace o uživatelských účtech najdete v dokumentu Počítače HP – Správa uživatelských účtů a přihlašování v systému Windows 10.

Další informace o zapomenutých heslech k účtům Microsoft najdete v dokumentu Zásady společnosti Microsoft týkající se ztracených nebo zapomenutch hesel (v angličtině).Další možnosti podpory