solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro 3001e-3008e – Nastavení tiskárny

Způsob nastavení tiskárny a instalace softwaru, funkce tiskárny a odkaz na výhradní podporu pro vaši tiskárnu HP+.

Poznámka:

Před instalací softwaru tiskárny proveďte nastavení hardwaru.

V následující tabulce se dozvíte, které možnosti nastavení jsou dostupné pro model vaší tiskárny.

Pokud chcete ověřit model tiskárny, vyhledejte informace na štítku na předním panelu tiskárny.

Možnosti nastavení podle modelu tiskárny

Model tiskárny

Možnosti nastavení

dwe

Bezdrátová nebo ethernetová síť

dne

Ethernet

Nastavte tiskárnu

Rozbalte a nastavte tiskárnu.

 1. Rozbalte tiskárnu:

  1. Vyberte stránku pro umístění tiskárny, která splňuje následující specifikace:

   • Pevný pracovní povrch v dobře větrané a bezprašné oblasti a mimo přímé sluneční světlo

   • Rozsah teplot: 15°C – 32,5°C

   • Rozsah vlhkosti: 10 % – 80 %

  2. Nechte v tiskárně dostatek místa pro otevření všech dvířek a zásobníku.

   Poznámka:

   Hmotnost tiskárny 7,3 kg .

   Požadavky na místo

   Požadavky na místo
   Rozměry (tiskárna plně otevřená)

   Míra

   Rozměry (tiskárna plně otevřená)

   1: Výška

   366,1 mm

   2: Hloubka

   758,8 mm

   3: Šířka

   367 mm

  3. Vytáhněte tiskárnu z krabice a odstraňte veškeré pásky a obalový materiál.

   Poznámka:

   Společnost HP doporučuje obalový materiál recyklovat.

 2. Vložte papír do zásobníku:

  Vložte papír do vstupního zásobníku.

  Poznámka:

  Tento zásobník pojme až 250 listů papíru 75 gramů na m2 .

  1. Otevřete vstupní zásobník.

   Otevřete vstupní zásobník

   Otevření vstupního zásobníku
  2. Stiskněte a podržte tlačítko na jednom z vodítek šířky papíru a posuňte vodítka k okrajům vstupního zásobníku. Postupujte stejně jako u vodítka délky papíru.

   Posunutí vodítek

   Posunutí vodítek k okrajům vstupního zásobníku
  3. Vložte papír do vstupního zásobníku.

   Poznámka:

   Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, zásobník nepřeplňujte. Zkontrolujte, zda je horní část balíku pod indikátorem plného zásobníku.

   Zakládání papíru

   Vložení papíru
  4. Zkontrolujte, zda se vodítka papíru lehce dotýkají bloku nebo papíru, ale neohýbejte je.

   Vodítka se papíru lehce dotýkají

   Pro kontrolu vodítek se lehce dotkněte papíru
  5. Zavřete vstupní zásobník.

   Zavřete zásobník

   Zavření vstupního zásobníku
  6. Otevřete nástavec výstupního zásobníku.

   Otevřete nástavec výstupního zásobníku

   Otevření nástavce výstupního zásobníku
 3. Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu:

  1. Připojte napájecí kabel mezi tiskárnou a uzemněnou napájecí zásuvkou AC.

   Poznámka:

   Aby nedošlo k poškození tiskárny, používejte pouze napájecí kabel dodávaný s tiskárnou.

   Připojte napájecí kabel

   Připojování napájecího kabelu
  2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka Napájení.

 4. Vyberte způsob připojení (Ethernet nebo bezdrátová):

  Vyberte jednu z následujících možností připojení tiskárny:

  • Pro nastavení sítě Ethernet připojte nyní ethernetový kabel. Připojte jeden konec kabelu Ethernet k síťovému portu a druhý konec do ethernetového portu na zadní straně tiskárny.

   Po připojení ethernetového kabelu pokračujte dalším krokem (krokem 5) a nainstalujte software.

   Připojte ethernetový kabel

   Připojování ethernetového kabelu
  • Při nastavení bezdrátové sítě NEPŘIPOJUJTE žádné kabely. Pokračujte dalším krokem (krokem 5) a nainstalujte software.

   Poznámka:

   Pokud se rozhodnete tiskárnu nastavit s připojením k síti Wi-Fi pomocí aplikace HP Easy Start, ujistěte se, že je počítač připojen ke stejné síti Wi-Fi bezdrátově a ŽE NENÍ připojen prostřednictvím sítě LAN.

   Nastavení bezdrátové sítě, bez kabelu

   Nastavení bezdrátové sítě, bez kabelu
 5. Nainstalujte software tiskárny:

  Když je tiskárna zapnutá, LED kontrolka napájení začne blikat. Počkejte, až LED kontrolka napájení přestane blikat a bude svítit; a až LED kontrolka Wi-Fi začne blikat.

  Podle následujících kroků nainstalujte software a připojte tiskárnu k síti.

  1. Na počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na hpsmart.com/setup.

  2. Na stránce „Nastavit novou tiskárnu“ klikněte na položku Begin Setup (zahájit nastavení) a poté kliknutím na položku Install HP Easy Start (Instalovat aplikaci HP Easy Start) stáhněte software.

  3. Po stažení softwaru kliknutím na soubor .exe spusťte aplikaci HP Easy Start.

   Aplikace Easy Start rozpoznává bezdrátové tiskárny, které nejsou k síti připojeny (tiskárny s blikáním v bezdrátové síti) nebo tiskárny připojené k síti Ethernet a bezdrátové tiskárny, které jsou již připojeny k síti. Tiskárny, které jsou rozpoznány, se zobrazí na obrazovce.

   • Pokud je rozpoznáno více tiskáren, klikněte na tiskárnu, kterou chcete nastavit.

   • Pokud není tiskárna nalezena nebo pokud není uvedena v seznamu, vyřešte problém podle pokynů zobrazených na obrazovce.

    Poznámka:

    Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna ve stejné síti.

  4. Připojte tiskárnu k síti podle pokynů na obrazovce softwaru HP Easy Start.

   Poznámka:

   Při připojování tiskárny k síti Wi-Fi musí být počítač během nastavení v blízkosti tiskárny.

   Pokud se při připojování bezdrátové sítě nepřipojíte k bezdrátové síti do dvou hodin, je nutné tiskárnu napájet. Stisknutím a podržením tlačítka Informace a tlačítka Zrušit/Obnovit můžete také resetovat tiskárnu na výchozí nastavení sítě a zkusit se znovu připojit k bezdrátové síti pomocí aplikace HP Easy Start.

   Pro potvrzení vzdálenosti od tiskárny se v softwaru HP Easy Start zobrazí zpráva s pokyny pro stisknutí tlačítka Informace na ovládacím panelu. Zároveň začne blikat tlačítko Informace.

  5. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Informace.

   Aplikace HP Easy Start nakonfiguruje tiskárnu a přidá ji do sítě. V softwaru se objeví obrazovka Nastavení sítě.

   Poznámka:

   Pokud jsou pro vaši síť vyžadována nastavení proxy serveru, klikněte v softwaru na možnost Upravit nastavení proxy, zadejte nastavení a klikněte na tlačítko Použít.

  6. Na obrazovce Nastavení sítě klikněte na tlačítko Pokračovat.

   Poznámka:

   Pokud budete vyzváni k pokračování v aktualizaci firmwaru, klikněte na tlačítko Ano.

  7. Když se zobrazí obrazovka „Vytisknout párovací kód“, klikněte na tlačítko Tisk párovacího kódu.

   Tiskárna vytiskne stránku s uvedeným párovacím kódem. Pro aktivaci a připojení tiskárny k nástroji HP Smart Admin potřebujete párovací kód (krok 6).

   Párovací kód je platný po dobu dvou hodin. Pokud platnost párovacího kódu vyprší, vraťte se na obrazovku párovacího kódu v softwaru HP Easy Start a vytiskněte nový párovací kód.

  8. V softwaru HP Easy Start klikněte na položku Otevřít HP Smart Admin; otevřete HP Smart Setup a poté pokračujte dalším krokem.

 6. Aktivujte svou inteligentní tiskárnu HP+:

  Spárujte tiskárnu s účtem HP a aktivujte výhody HP+:

  1. Na stránce HP Smart Setup klikněte na jednu z následujících možností:

   • Přihlášení: Pokud jste již v minulosti účet HP vytvořili, vyberte tuto možnost a poté zadejte e-mailovou adresu a heslo, tedy přihlašovací údaje, které jste použili při vytváření účtu.

   • Vytvořit účet: Pokud nemáte účet HP, vyberte tuto možnost a poté zadejte požadované informace (jméno a příjmení, e-mailovou adresu, zemi/region), vytvořte heslo pro účet a poté klikněte na tlačítko Vytvořit účet znovu.

    Na zadanou e-mailovou adresu se odešle ověřovací kód, který jste zadali pro vytvoření účtu HP.

    Do pole, které se zobrazí na stránce pro nastavení, zadejte ověřovací kód (obdrželi jste jej e-mailem) a klikněte na tlačítko Ověřit. Po ověření účtu klikněte na tlačítko Pokračovat.

  2. Po zobrazení výzvy vyberte pro tiskárnu typ účtu (účet spravovaný společností nebo osobní účet) a klikněte na tlačítko Pokračovat.

   Poznámka:

   Pokud zvolíte typ účtu spravovaný společností, budete vyzváni k přiřazení vlastníka tiskárny; poté vyberte možnost, jak bude společnost HP shromažďovat údaje z tiskárny za účelem zlepšování budoucích produktů a služeb.

  3. Po výzvě k zadání kódu párování zadejte kód párování, který jste získali v předchozím kroku (krok 5); a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

   Po přijetí párovacího kódu se zobrazí zpráva.

  4. Po výzvě zadejte název a umístění tiskárny a poté klikněte na tlačítko Pokračovat; nebo pokud tyto podrobnosti nechcete přidávat, klikněte na tlačítko Přeskočit.

  5. Kliknutím na tlačítko Potvrdit odsouhlaste požadavky HP+ smart tiskárny.

   Spustí se proces aktivace HP+. Po dokončení aktivace HP+ se zobrazí zpráva.

  6. Kliknutím na tlačítko Pokračovat zobrazíte další možnosti nastavení.

  7. Na stránce „Dokončit nastavení tiskárny“ klikněte na položku Nastavit vedle možnosti „Nastavení tisku a odeslání zkušební stránky“.

  8. Když se zobrazí webová stránka „Nastavení tisku a odeslání zkušební stránky“, klikněte na tlačítko Instalovat vedle možnosti „Chcete-li povolit tisk, nainstalujte ovladač tiskárny“; a stáhněte ovladač tiskárny.

   Po stažení ovladače klikněte na soubor ve formátu exe. ve složce ke stažení na prohlížeči; poté spusťte instalaci ovladače tiskárny.

  9. Po dokončení instalace ovladače klikněte na tlačítko Tisk vedle položky „Vytisknout zkušební stránku“ a ujistěte se, zda je tiskárna nastavena a připravena k tisku. Kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete webovou stránku „Nastavit tisk a odeslat zkušební stránku“.

  10. V dolní části stránky „Dokončit nastavení tiskárny“ klikněte na možnost Přejít na HP Smart Admin a otevřete webový portál HP Smart Admin.

   Na webovém portálu HP Smart Admin můžete spravovat tiskárnu, sledovat využívání tisku, sledovat plán a využívání služby HP Instant Ink, zvát další uživatele, aby mohli tisknout ze svých zařízení, zaregistrovat se do dalších tiskových řešení, aby byl tisk efektivnější a abyste mohli ovládat nastavení a oznámení pro váš účet HP+.

   Poznámka:

   Společnost HP doporučuje uložit si webovou stránku portálu HP Smart Admin (hpsmart.com/admin), abyste se k ní mohli snadno vrátit při kontrole tiskárny.

Získejte informace o podpoře HP+ a pomoc s nastavením sítě Wi-Fi

Získejte výhradní podporu pro vaši tiskárnu HP+.

Poznámka:

Podpora se liší podle země/oblasti.

Přejděte na Výhradní podporu HP+.

Informace o HP+

HP+ je inteligentní tiskový systém s výhradními výhodami a funkcemi. Aby tiskárny HP+ fungovaly tak, jak mají, musí splňovat tyto požadavky:

 • Vytváření nebo přihlášení k účtu HP

 • Ponechte tiskárnu připojenou k internetu

 • Používání pouze originálního toneru HP

Další informace o funkcích HP+ při seřizování tiskárny nebo na adrese hp.com/plus.

Nápověda a tipy pro Wi-Fi a konektivitu

Jestliže software nedokáže při nastavování najít vaši tiskárnu, zkontrolujte následující podmínky a pokuste se problém napravit.

Poznámka:

Informace v níže uvedené tabulce jsou platné pouze při používání možnosti Připojení pomocí softwaru.

Tipy k řešení problémů s připojením k síti Wi-Fi

Potenciální problém

Řešení

Vypršel časový limit režimu Wi-Fi tiskárny

Pokud kontrolka Wi-Fi na ovládacím panelu nebliká modře, tiskárna pravděpodobně není v režimu nastavení Wi-Fi.

Pomocí jednoho z následujících řešení můžete restartovat režim Wi-Fi:

 • Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

 • Obnovení nastavení sítě:

  1. Na ovládacím panelu stiskněte a podržte tlačítko Informace a tlačítko Zrušit/Pokračovat, a to na dobu minimálně pěti sekund.

   Kontrolka Wi-Fi LED začne blikat.

  2. Počkejte asi jednu minutu. Spusťte software tiskárny a zkuste se znovu připojit.

Počítač je příliš daleko od tiskárny

Přesuňte počítač blíže k tiskárně. Váš počítač může být mimo dosah signálu Wi-Fi u tiskárny.

Počítač připojený k virtuální privátní síti (VPN) nebo vzdálené pracovní síti

Před instalací softwaru HP tiskárny se odpojte od sítě VPN.

Po dokončení nastavení tiskárny se k síti VPN opět připojte.

Poznámka:

Před odpojením od sítě VPN vezměte do úvahy svou polohu a zabezpečení sítě Wi-Fi.

Na počítači je vypnuté připojení Wi-Fi (počítač je připojen pomocí sítě Ethernet)

Jestliže je počítač připojen pomocí sítě Ethernet, zapněte při nastavování tiskárny na počítači připojení Wi-Fi.

Nepoužívejte USB pro nastavení

Tiskárny se štítkem zakrývající port USB je nutné nastavit pomocí síťového připojení. Tím zajistíte, že obdržíte všechny dostupné nabídky pro vaši tiskárnu HP+.

Po nastavení můžete podle potřeby tisknout pomocí kabelu USB, ale tiskárna musí také zůstat připojena k internetu.

Otevřete integrovaný webový server HP (EWS)

Informace o přístupu k nastavení tiskárny v integrovaném webovém serveru HP (EWS) pomocí přihlašovacích údajů z výroby pro tiskárny HP LaserJet Pro naleznete v části HP LaserJet Pro – Použití kódu PIN pro přístup k nastavení tiskárny integrovaného webového serveru HP.

Funkce tiskárny

Zkontrolujte součásti na přední a zadní části tiskárny, včetně tlačítek a kontrolek na ovládacím panelu tiskárny.

Pohled zepředu i zezadu

Přední funkce

Přední funkce
Přední funkce

Číslo

Popis

1

Ovládací panel

2

Výstupní zásobník

3

Přístupová dvířka kazety

4

Nástavec výstupního zásobníku

5

Vstupní zásobník

Zadní funkce

Zadní funkce
Zadní funkce

Číslo

Popis

1

Zadní port USB

2

Port sítě Ethernet

3

Vstup napájení

4

Zadní přístupová dvířka

5

Bezpečnostní slotDalší možnosti podpory