solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP - Chyba - Spouštěcí zařízení pevného disku 3F0 nebylo nalezeno

Pokud se na černé obrazovce zobrazí chyba spuštění pevného disku 3F0, pokuste se tuto chybu vyřešit následujícími postupy.

Identifikace chyby pevného disku 3F0

Obnovení výchozího nastavení systému BIOS

K obnovení výchozího nastavení systému BIOS otevřete obrazovku Nastavení.

 1. Vypněte počítač a počkejte pět sekund.

 2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač a opakovaným stisknutím klávesy F10 vstupte do nabídky nastavení systému BIOS.

 3. Na obrazovce nastavení systému BIOS stiskněte klávesu F9 a vyberte a načtěte výchozí nastavení systému BIOS.

 4. Stisknutím klávesy f10uložte nastavení a zavřete okno.

 5. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Ano a po zobrazení výzvy k ukončení uložení změn stiskněte klávesu Enter?

 6. Podle pokynů na obrazovce počítače restartujte.

Provedení testu příznaků pevného disku v nástroji HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Když se systém Windows nespustí, pomocí následujících pokynů otevřete nabídku Testy příznaků a potom spusťte test pevného disku.

 1. Podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu minimálně pěti sekund, dokud se počítač nevypne.

 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc. Jakmile se zobrazí nabídka, stiskněte klávesu F2 .

 3. V hlavní nabídce klikněte na tlačítko Testy příznaků.

  Zobrazí se nabídka Testy příznaků.

  Nabídka testů příznaků se může lišit v závislosti na komponentách nainstalovaných v počítači.

  Nabídka Testy příznaků
 4. Vyberte možnost Problém s pevným diskem / jednotkou SSD a poté stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud má počítač více než jeden pevný disk, vyberte disk, který chcete testovat. Chcete-li zkontrolovat všechny pevné disky, vyberte možnost Test All Hard Drives (Test všech pevných disků).

  Poznámka:

  Pokud test nenalezne pevný disk, zkuste přeinstalovat systém Windows pomocí kroků v Přeinstalace systému Windows na pevný diskčásti .

  Po dokončení testu se na obrazovce zobrazí výsledky. Výsledky testu jsou k dispozici i v položce Test Logs (Protokoly testů) v hlavní nabídce.

 6. Pokud pevný disk úspěšně absolvuje rychlý test, ale problém s pevným diskem přetrvává, spusťte komplexní test. Test obsahuje součásti SMART Check, Short DST, Optimized DST a Long DST. Chcete-li spustit tyto testy samostatně, vyberte je z nabídky Testy pevných disků.

 7. Pokud pevný disk v testu selže, klikněte na možnost Troubleshoot (Odstranit potíže).

 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 9. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 10. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Mobilní zařízení můžete také použít k pořízení těchto informací nebo skenování zobrazeného kódu QR. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 11. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Přeinstalace systému Windows na pevný disk

Znovu nainstalujte systém Windows prostřednictvím prostředí Windows Recovery Environment (f11) nebo pomocí nástroje HP Cloud Recovery Tool.

Po přeinstalaci systému Windows spusťte službu Windows Update, která aktualizuje veškerý software, firmware a ovladače.Další možnosti podpory