hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – fungování a používání systému Windows 11

Systém Windows 11 nabízí dynamické prostředí, ve kterém lze snadno konfigurovat pracovní plochu odpovídající vašim preferencím. Tyto informace využijte k získání informací a zjištění dalších informací o funkcích systému Windows 11.

Další informace o systému Windows 11 najdete v části Počítače HP – Podpora pro systém Windows 11.

Upgradujte na systém Windows 11

Před a po aktualizaci na systém Windows 11 je třeba provést určité akce, například zálohování důležitých souborů nebo aktualizaci ovladačů hardwaru.

Pokyny pro aktualizaci naleznete v následujících dokumentech:

Nabídka Start a hlavní panel

Nabídka Start systému Windows 11 obsahuje nové rozložení. Hlavní panel je nyní ve spodní části obrazovky vystředěný.

Panel hledání v horní části nabídky Start umožňuje rychle vyhledat aplikace nebo dokumenty. Upravitelná oblast připnutelných aplikací se nachází pod panelem hledání. Počet aplikací, které lze připnout, není omezen, ale zobrazí se maximálně 18. V seznamu Všechny aplikace jsou uvedeny všechny nainstalované aplikace, připnuté nebo nejsou připnuty.

Pokud chcete připnout aplikaci, klikněte na aplikaci pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Připnout na úvodní obrazovku. Pokud chcete aplikaci odepnout, klikněte na aplikaci pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odepnout z úvodní nabídky. Klikněte a přetáhněte uspořádání aplikací, nebo klikněte pravým tlačítkem na aplikaci a vyberte přesunout na začátek pro připnutí aplikace jako první položky v seznamu.

Pod připnutými aplikacemi se nachází nová doporučená oblast, ve které se zobrazují naposledy otevřené dokumenty Office a nainstalované aplikace. Tato oblast usnadňuje návrat do dokumentu, na kterém jste v poslední době pracovali, nebo připnete nově nainstalovanou aplikaci do horní části nabídky Start. Nová doporučená oblast nahradí funkci časové osy systému Windows. Doporučená oblast může zobrazit až šest položek. Tlačítko More (Více ), které vás přesměruje na seznam dalších nedávno položek.

V dolní části nabídky Start je uveden profilový obrázek, název a ovládací prvky napájení. Tuto dolní oblast můžete přizpůsobit několika zkratkami složek aplikace Průzkumník souborů, například soubory ke stažení, obrázky, videa a podobně.

Chcete-li nakonfigurovat nabídku Start, vyberte možnost Settings (Nastavení), vyberte možnost Personalization (Přizpůsobení) a poté vyberte možnost Start (Start).

Pro konfiguraci hlavního panelu vyberte možnost Settings (Nastavení), vyberte Personalization (Přizpůsobení) a poté možnost Taskbar ( Hlavní panel).

Chcete-li přesunout hlavní panel do levé části dolní části obrazovky, vyberte chování na hlavním panelu, vyberte zarovnání hlavního panelu a poté vyberte možnost Doleva.

Chcete-li přidat další zkratky na hlavní panel, použijte přetečení v rohu hlavního panelu.

Ikony v rohu hlavního panelu

Systém Windows 11 nabízí nové ikony v rohu hlavního panelu na pravé straně hlavního panelu.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt ikony, přejděte do nabídky Nastavení , vyberte možnost Přizpůsobení a poté přepněte dostupné ikony.

Dostupné ikony zahrnují následující:

 • Nabídka Pero (inkoustový pracovní prostor)

  Na panel nástrojů Ink Workspace můžete připnout až čtyři aplikace.

  Výběrem ikony pera (pero ) otevřete nabídku pera.

  Chcete-li do nabídky pero přidat další aplikace, vyberte položku Nastavení a poté vyberte nabídku Upravit pero.

  Chcete-li nakonfigurovat nastavení pera a inkoustu systému Windows, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte položku Bluetooth & Zařízení a poté vyberte položku Pero & Inkoust systému Windows.

 • Dotyková klávesnice

  Výběrem ikony klávesnice otevřete dotykovou klávesnici. Existují 13 nových motivů pro dotykovou klávesnici. Modul motivu vám umožňuje vytvořit plně přizpůsobený motiv, včetně obrázků na pozadí. Můžete také změnit velikost dotykové klávesnice.

 • Virtuální touchpad

  Dotyková gesta na obrazovce podobná gestům touchpadu umožňují přepínat mezi aplikacemi a stolními počítači.

  Gesta třemi prsty zahrnují:

  • Potáhnutí prstem vlevo/vpravo: Přepněte do okna naposledy použité aplikace.

  • Potáhněte prstem dolů: Vraťte se na plochu. Okno aplikace obnovíte potáhnutím prstem nahoru.

  • Potáhněte prstem nahoru: Otevřete Zobrazení úkolů a procházejte všechna okna a plochy aplikací.

  Gesta čtyřmi prsty zahrnují:

  • Potáhnutí prstem vlevo/vpravo: Přepněte na předchozí/další plochu.

  • Potáhněte prstem dolů: Vraťte se na plochu. Okno aplikace obnovíte potáhnutím prstem nahoru.

  • Potáhněte prstem nahoru: Otevřete Zobrazení úkolů a procházejte všechna okna a plochy aplikací.

Oznámení a rychlé nastavení

Oznámení se nachází nad kalendářem. Nabídka Quick Settings (Rychlé nastavení) podporuje všechny akce Centra akcí Quick Actions (Rychlé kroky).

Chcete-li získat přístup k upozorněním a kalendáři, klikněte na datum a čas na hlavním panelu. Můžete jednat o tom, jak vymazat a spravovat oznámení. Oznámení nelze přizpůsobit.

Chcete-li přizpůsobit rychlé akce Centra akcí, klikněte na ikonu pera pro úpravy rychlých nastavení. V nabídce Quick Actions (Rychlé akce) můžete přiřadit až 12 akcí.

Widgety

Nástroje jsou zdroj, který zobrazuje individuální obsah, například zprávy, počasí nebo oznámení.

K panelu Widget můžete přistupovat pomocí vyhrazené ikony widgetu na hlavním panelu, přetažením prstu vlevo od okraje displeje nebo stisknutím kláves Windows + W. Panel se otevře na levé straně obrazovky a nelze změnit uspořádání nebo změnu velikosti. V horní části panelu je aktuální čas a nabídka pro přizpůsobení témat a zájmů, které se zobrazují uvnitř panelu.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt nástroje, přejděte do nabídky Nastavení , vyberte přizpůsobení a poté přepněte možnost Nástroje .

Chcete-li vlastní nástroje přizpůsobit, klikněte na položku Add Widgets (Přidat nástroje) v panelu nástrojů.

Ovládání více monitorů

Při připojováním druhého monitoru systém Windows 11 ve výchozím nastavení zrcadlí hlavní displej. Toto nastavení můžete změnit tak, aby byl druhý monitor používán pro jiné účely.

Systém Windows 11 nabízí čtyři možnosti, pokud k počítači připojíte více monitorů. Stiskněte klávesy Windows + p pro zobrazení nastavení monitoru.

 • Obrazovka POČÍTAČE: Zobrazí pouze obrázek obrazovky v počítači.

 • Duplikace: Zobrazovat obraz obrazovky současně na počítači i na externím zařízení.

 • Rozšířit: Zobrazte obrázek obrazovky rozložený na počítač i na externím zařízení.

 • Pouze druhá obrazovka: Zobrazí pouze obraz obrazovky na externím zařízení.

Chcete-li zobrazit hlavní panel na více monitorech, přejděte do nabídky Nastavení , vyberte možnost Přizpůsobení, vyberte položku Hlavní panel a poté na všech displejích vyberte možnost Zobrazit hlavní panel.

Chcete-li použít druhý monitor, stiskněte klávesy Windows + p.

Chcete-li změnit nastavení rozlišení pro druhý monitor, přejděte do nabídky Nastavení , vyberte možnost Systém, zvolte Možnost Zobrazení a poté aktualizujte nastavení v části Rozlišení zobrazení.

Zobrazení úkolů a virtuální plochy

Virtuální stolní počítače se systémem Windows 11 jsou samostatné stolní počítače, které může uživatel vytvořit pro organizování různých typů aplikací.

Chcete-li vytvořit novou virtuální plochu, přesuňte kurzor na ikonu Zobrazení úkolů na hlavním panelu a vyberte možnost Nová plocha. Aktuálně aktivní plocha je uvedena jako plocha 1. Umístěním kurzoru na ikonu Zobrazení úkolů se zobrazí všechny aktivní virtuální plochy. Stisknutím kláves Windows + ctrl + šipky doprava přepnete na virtuální plochu napravo. Stisknutím kláves Windows + ctrl + šipky vlevo přepnete na virtuální plochu vlevo.

Můžete také vybrat ikonu Zobrazení úkolů nebo stisknutím kartyWindows + zobrazit všechna aktivní okna v horní části seznamu a virtuální plochy v dolní části seznamu.

Chcete-li přejmenovat virtuální plochu, klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu v nabídce Zobrazení úkolů a vyberte možnost Přejmenovat.

Chcete-li změnit pozadí virtuální plochy, klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu v nabídce Zobrazení úkolů a vyberte možnost Zvolit pozadí.

Nastavení zobrazení

Systém Windows 11 nabízí automatické nastavení zobrazení high dynamic range (HDR) a DRR (Dynamic Refresh Rate).

Systém Windows 11 podporuje automatický režim HDR. V části Nastavení se při zapnutí funkce Auto HDR ujistěte, že jsou podporované hry automaticky ve stupních a hry, které vyšší rozlišení nepodporují, používají SDR. Zapnutím funkce Use HDR (Použití hdr ) se ujistěte, že je při spuštění hry zapnutý režim HDR.

Systém Windows 11 podporuje dynamicky obnovovací frekvenci (DRR), která umožňuje počítači automaticky zvýšit obnovovací frekvenci, když blikáte nebo posouváte o plynulejší prostředí, a snížíte obnovovací frekvenci, pokud ji nepotřebujete, aby počítač mohl šetřit energii.

Dostupnost dynamické obnovovací frekvence (DRR) se může lišit. Nabízí se na vybraných noteboocích s displeji, které podporují proměnlivou obnovovací frekvenci (VRR) a obnovovací frekvenci nejméně 120 Hz. Režim DRR také vyžaduje ovladač grafické karty WDDM 3.0, který je dostupný prostřednictvím služby Windows Update.

V nabídce > Nastavení pokročilého zobrazení > systému > můžete zvolit obnovovací frekvenci.

Snap (Snímek obrazovky)

Nové prostředí přichycení umožňuje spustit aplikace vedle sebe na primárním nebo sekundárním monitoru. Na každém monitoru lze spustit až čtyři aplikace.

Systém Windows umožňuje automaticky nastavit velikost oken při přetahování oken do různých oblastí obrazovky.

V systému Windows 11 můžete pro přístup k snímku přistoupit k přichycení umístit kurzor na ikonu pro maximalizaci okna aplikace.

Přichycení nabízí šest rozvržení (v závislosti na rozlišení obrazovky).

Společnost Microsoft také změnila paměť přichycených aplikací. Pokud máte přichycené rozvržení ve vodorovném režimu a displej otočíte, systém Windows otočí tato okna aplikací a ponechá je na přichycených pozicích. Systém Windows si také zapamatuje přichycené pozice oken, když dokujete a vyjmete z externích monitorů.

Hledat

Funkce vyhledávání je součástí systému Windows 11, ale panel hledání se již nezobrazuje.

Klikněte na tlačítko Start, začněte psát a systém Windows vás automaticky přepne do vylepšeného uživatelského rozhraní vyhledávání.

Obchod Microsoft Store

Nový obchod Microsoft Store vám pomůže vyhledat a nainstalovat aplikace, hry, filmy a speciální nabídky.

Pomocí nového vyskakovacího obchodu můžete aplikace nainstalovat z prohlížeče. Když na webovou stránku kliknete na stránky pro stažení z obchodu Microsoft Store, otevře se okno pro správu instalace bez zavření webové stránky.

V upraveným obchodě s aplikacemi máte přístup k katalogu aplikací pro systém Android, které jsou napájeny z úložiště Appstore. Společnost již potvrdila, že jeho Appstore bude podporovat sady Android App Bundles (AAB), standardní formát aplikací nové generace systému Android, který případně nahradí aktuální formát TIFF.

Aby uživatelé mohli spouštět své oblíbené aplikace pro systém Android v systému Windows 11, společnost Microsoft používá podsystém Windows pro systém Android (WSA), který se podobá subsystému Linux pro systém Linux (WSL).

Systém Windows 11 také obsahuje novou technologii virtuálních zařízení, která řeší problémy s kompatibilitou s projektem Android Open Source Project (AOSP), což je softwarový balík s otevřeným zdrojem.

U operačního systému Android Open Source Project (AOSP) nevyžaduje systém Windows 11 podporu služeb Google Play a většina aplikací ve stolním operačním systému funguje.

Můžete také načíst aplikace v systému Windows 11. Stranové stažení je proces instalace aplikací pro systém Android do zařízení, které neprošly certifikací pro obchod Microsoft Store nebo Microsoft Appstore. Můžete stáhnout apKs z webů, jako je MIRAMitifr a dvojitým kliknutím na soubor nainstalujte aplikaci na zařízení se systémem Windows.

Aktivace Cortany a hlasu

Cortana je součástí systému, ale ve výchozím nastavení není aktivována.

Chcete-li aktivovat asistentku Cortanu, vyhledejte a otevřete aplikaci Cortana. Můžete také vybrat možnost Spustit > všechny aplikace > Cortana.

Po přihlášení se Cortana zobrazí v malém vyskakovacím okně nad středem hlavního panelu systému Windows. Může také spustit další aplikace, například webový prohlížeč Microsoft Edge nebo aplikace Microsoft Office, jsou-li třeba.

Cortana se však již nezasílá do prostředí vyhledávání ve Windows, a to ani po přihlášení k aplikaci Cortana. Cortana nereaguje na vše, co zadáte ve Vyhledávacím systému Windows. Místo toho je nutné spustit aplikaci Cortana a zadat dotaz do okna chatu aplikace.

V části Privacy and settings (Soukromí a nastavení) můžete upravit nastavení aktivace hlasu pro Cortanu.

Nový hlasový spouštěcí panel představuje rychlý a snadný způsob, jak začít psát hlasem do vybraného textového pole. Spouštěcí panel je ve výchozím nastavení vypnutý, ale můžete jej zapnout stisknutím kláves Windows + h a poté umístěním okna pro zadávání hlasu kamkoli na obrazovku chcete.

Týmy v chatu

V systému Windows 11 je aplikace Chat from Microsoft Teams integrována na hlavním panelu.

Můžete se připojit prostřednictvím textu, chatu, hlasu nebo videa se všemi osobními kontakty, kdekoli, přes systém Windows, Android nebo iOS. Pokud uživatel, ke kterému se připojujete na druhém konci, si aplikaci Teams nestáhne, můžete se s nimi spojit dvěma způsoby.

Teams Chat není kompletní klient společnosti Microsoft Teams. Umožňuje pouze spravovat chat a videohovory (známé jako "Meet"). Chcete-li spustit Teams Chat v systému Windows 11, klikněte na ikonu chatu na hlavním panelu nebo stiskněte klávesy Windows + c.

Teams 2.0 obsahuje následující funkce:

 • Nová ikona chatu na hlavním panelu

 • Klávesa Windows + c zástupce pro spuštění chatu

 • Upozornění s funkcí Inlineorient

 • Přidání kontaktů pomocí e-mailové adresy nebo telefonního čísla

 • Odešlete e-mail nebo ODDĚLENÍ kontaktům bez týmy z týmů

 • PodporaAKTIV umožňuje uživatelům mobilních/mobilních zařízení, aby se ve skutečnosti připojili a komunikovali s chatem na KABELU (pouze v USA, Kanadě, Mexiko, Brazílii, Singapuru, Indii a Skvělém Hardwaru)

 • Synchronizace předchozích zákazníků aplikace Skype nebo Outlook.com osobních kontaktů s týmy (volitelné)

 • Ikona na hlavním panelu podporuje světlé i tmavé režimy/motivy systému Windows

Průzkumník souborů

V systému Windows 11 existuje několik změn v Průzkumníku souborů, včetně nového panelu nástrojů a nových ikon pro soubory a aplikace.

Panel nástrojů je zjednodušený. Jednoduché ikony vám pomohou provádět základní úlohy, například vytvářet nové složky, kopírovat, vkládat, přejmenovat, odstranit, seřadit ikony nebo změnit zobrazení.

Otevřete nabídku Další ikonu pro další položky, například připojení síťové jednotky, výběr všech položek v okně a otevření možností.

V systému Windows 11 mají všechna okna Průzkumníka souborů zakulacené rohy.

Nastavení systému

Nabídka Nastavení systému obsahuje změny zvuku, napájení & baterie, úložiště a možností schránky.

Nyní můžete vybrat jednu z následujících možností, jak mají být předinstalované aplikace spuštěny na pozadí: Vždyoptimalizované napájení, nikdy.

Systém Windows 11 nabízí téměř 100 nových zvuků.

Chcete-li přidat nebo spárovat nová výstupní nebo vstupní zařízení, například zvuková zařízení Bluetooth, vyberte možnost Nastavení > zvukového systému > a poté vyberte možnost Přidat zařízení.

Chcete-li konfigurovat nastavení pro nebo přejmenovat zvukové zařízení, vyberte zařízení v nabídce Nastavení > zvuku systému > .

Chcete-li aktualizovat ovladače zvukového zařízení, vyberte v nastavení zvuku možnost Vyhledat aktualizace ovladače.

Okno směšovač hlasitosti je nyní dostupné v nastavení zvuku.

Systém Windows 11 umožňuje ovládat zvuk v jednotlivých aplikacích.

Chcete-li upravit výkon baterie, vyberte možnost Settings > System > Power (Napájení systému) a poté v nabídce Power mode (Režim napájení) vyberte jednu z následujících možností: Nejlepší účinnost napájení, rovnováha a nejlepší výkon.

Chcete-li zálohovat soubory na externí úložné zařízení nebo provést úplnou zálohu, přejděte do > pokročilých nastavení úložiště > Systému > - možnosti zálohování. Možnosti zálohování se nacházejí také v Ovládacích panelech.

Funkce Historie schránky zapamatuje až 25 obrázků, text, skripty, odkazy, dokumenty a videa s méně než 4 MB. Po dosažení limitu je velmi poslední zkopírovaná položka odebrána ze schránky vždy, když zkopírujete novou položku. Není-li položka připnuta do schránky, seznam historie schránky se resetuje při každém restartování počítače.

Funkce Historie schránky je ve výchozím nastavení zakázána.

Síť a internet

Wi-Fi 6E je k dispozici v systému Windows 11. Systém Windows 11 umožňuje aktivovat nebo zakázat jednotlivé adaptéry Wi-Fi nebo Ethernet kliknutím na tlačítko a přistupovat k přehledu aktuálního stavu jednotlivých adaptérů.

Technologie Wi-Fi 6E umožňuje rychlejší rychlosti, větší kapacitu, nižší latenci a lepší zabezpečení.

Poznámka:

Wi-Fi 6E vyžaduje počítač, který je vybavený zařízením Wi-Fi 6E a ovladačem s podporou sítě.

Položka Aplikace

Nastavení aplikací systému Windows 11 umožňuje vybrat nebo změnit aplikace pro otevírání typů souborů.

Chcete-li otevřít Nastavení systému Windows, stiskněte klávesy Windows + i, nebo klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte možnost Nastavení.

Chcete-li změnit výchozí aplikaci, vyhledejte podle typu souboru. Vyberte položku Nastavení > výchozích aplikací > , vyberte možnost Nastavit výchozí pro typ souboru nebo typ odkazu a poté zadejte název přípony souboru pro přiřazení aplikace. Například pro textové soubory nebo jpg zadejte txt pro obrázky jpeg.

Pokud zadáte rozšíření, které není zaregistrované, vyberte možnost Choose a Default (Výchozí) pro nastavení výchozí aplikace pro danou příponu.

Účty

Verze systému Windows 11 určuje požadavky na instalaci. Systém Windows 11 Home vyžaduje k instalaci připojení k internetu a účet Microsoft. Systém Windows 11 Home umožňuje po instalaci použít místní účet. Můžete nainstalovat jiné verze systému Windows 11 bez připojení k internetu nebo účtu Microsoft.

Do systému Windows se můžete přihlásit pomocí programu Windows Hello, klíče zabezpečení nebo hesla.

Program Windows Hello umožňuje přihlásit se pomocí obličeje, otisku prstu nebo kódu PIN. Program Windows Hello se dá použít k přihlášení do zařízení na obrazovce uzamknutí a k účtu se přihlásit na webu.

Klíč zabezpečení je fyzické zařízení, například klíč USB, smartphone nebo přístupová karta, které lze použít místo uživatelského jména a hesla k přihlášení. Bezpečnostní klíče se používají navíc k otisku prstu nebo kódu PIN.

Herní

Aplikace Nastavení systému Windows 11 obsahuje vyhrazenou kartu Hry, kde můžete povolit herní režim. Karta také obsahuje zástupce pro konfiguraci nastavení gpu pro každou aplikaci v zařízení.

Chcete-li zvýšit výkon her, pokud má váš počítač vyhrazenou grafickou kartu, můžete ji nastavit tak, aby při hraní her využíval tuto kartu.

Konfigurace počítače pro hry:

 1. Vyberte nastavení > herního > režimu > grafiky.

 2. Hledejte hru, kterou chcete nakonfigurovat.

 3. Vyberte možnosti a poté položku Vysoký výkon.

Usnadnění

Systém Windows 11 nabízí pomocné technologie, jako je program Předčítání, Nástroj Lupa, skryté titulky, rozpoznávání řeči v systému Windows, čtečky obrazovky, programy zvětšení, služby VOZÍKU, příkazy řeči a další možnosti.

Windows Update

Služba Windows Update v systému Windows 11 poskytuje odhadovanou dobu, po které může aktualizace trvat. Tyto informace jsou k dispozici na stránce Windows Update a po nevyřízené aktualizaci na hlavním panelu.

Aktivace

Systém Windows musíte aktivovat, abyste jej přizpůsobovali a používali všechny funkce.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...